Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

prezzentacja

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

prezzentacja

 1. 1. Silniki Elektryczne Pogwizd Marek gr. 11
 2. 2. Spis Treści <ul><li>Sposób zasilania </li></ul><ul><ul><li>Napięcie stałe </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>silnik elektryczny obcowzbudny </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>silniki elektryczne samowzbudne </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bocznikowy, szeregowy, szeregowo-bocznikowy </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Napięcie zmienne </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jednofazowe </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Klatkowe </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Szeregowe </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trójfazowe </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Klatkowe </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Liniowe </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pierścieniowe </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dwustronne </li></ul></ul></ul><ul><li>Zastosowanie </li></ul>
 3. 3. Sposób zasilania
 4. 4. <ul><li>Napięcie stałe </li></ul>
 5. 5. Silniki prądu stałego <ul><li>silnik elektryczny obcowzbudny </li></ul><ul><li>silniki elektryczne samowzbudne </li></ul><ul><li>Bocznikowy </li></ul><ul><li>Szeregowy </li></ul><ul><li>Szeregowo bocznikowy </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Napięcie przemienne </li></ul>
 7. 7. Podział silników zasilanych napięciem przemiennym <ul><li>Jednofazowe </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Klatkowe </li></ul><ul><li>Szeregowe </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Trójfazowe </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Klatkowe </li></ul><ul><li>liniowe </li></ul><ul><li>pierścieniowe </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Zasilane dwustronnie </li></ul>
 12. 12. Zastosowanie silników elektrycznych
 13. 13. Elektrownie <ul><li>Wiatrowe </li></ul><ul><li>Wodne </li></ul>
 14. 14. Motoryzacja <ul><li>silniki hybrydowe </li></ul><ul><li>Podzespoły samochodowe np. </li></ul><ul><ul><li>Napęd szyb elektrycznych </li></ul></ul><ul><ul><li>Napęd wycieraczek </li></ul></ul>
 15. 15. Dziękuje

×