Strategický marketing, 2010

7,705 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,705
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Strategický marketing, 2010

 1. 1. Strategický MARKETING<br />David Matoušek<br />Vysoká Škola Ekonomie a Managementu 2010<br />
 2. 2. LITERATURA<br />Základní <br />1. Jakubíková, D. (2008). Strategický marketing.<br />2. Kotler, P., & Armstrong, G. (2003). Marketing.<br />3. Blažková, M. (2007).Marketingové řízení a plánovánípro malé a střední firmy.<br />Rozšiřující<br />1. Lal, R., Queich, J., & Rangan, V. K. (2005). Marketing Management Text and Cases.<br />2. Peng, M.W. (2006). Global Strategy. <br />
 3. 3. MARKETING ?<br />
 4. 4. MARKETING?<br />Marketing znamená uvědomělé, na trh orientované vedení firmy a organizace, kdy zákazník je do jisté míry alfou a omegou podnikatelského procesu.(Jakubíková, 2007)<br />Marketing je řízený sociální proces, v průběhu kterého jednotlivci a skupiny uspokojují své potřeby a přání směnou hodnot s ostatními.(Kottler, 2005, vol.př.)<br />Str. 14<br />
 5. 5. MARKETING?(zjednodušeně)<br />Marketing je proces získávání a následného udržení ziskových zákazníků(Matoušek, 2009)<br />Cílem marketingu je identifikace potřeb populace a holistické vedení firmy k jejich následnému uspokojení se ziskem<br />(Matoušek, 2009)<br />
 6. 6. STRATEGIE?<br />StrategosStaré Řecko<br />umění generálů <br /> umění plánovat a řídit<br />Str. 21<br />Wikipedia/<br />Strategy<br />Wikipedia/<br />Artofwar<br />Sun Tzu: Art of War (500 př.n.l.)<br />„Poznejte sebe a poznejte svého nepřítele“<br />
 7. 7. STRATEGIE?<br />Pro stanovení strategie jsou zásadní dvě otázky<br />Kdejsme?<br />Kdechceme být?<br />Str. 20<br />
 8. 8. STRATEGIE graficky<br />Str. 23<br />
 9. 9. 1. Výrobní (před 1930)<br />Nejstarší koncepce<br />Levné a lehce dostupné výrobky<br />Zaměřena na zlevňování výroby<br />Funguje když:<br />Nabídka převyšuje poptávku<br />Hlad po výrobcích<br />
 10. 10. 2. Výrobková (od 1930)<br />Následuje po koncepci výrobní<br />Silně zaměřena na výrobek<br />Věří, že pokud je kvalitní, tak se vždy prodá<br />Risk: Zákazník hledá nejefektivnější řešení, nikoliv nejlepší výrobek<br />Koncepce často nevidí „Big picture“<br />
 11. 11. 3. Prodejní (do 1950)<br />Zaměřena na činnost obchodního oddělení<br />Předzvěst Marketingové koncepce<br />Rozdíl:<br />Prodejní nejprve vyrobí, aniž zjišťuje, jestli bude o výrobek zájem<br />Marketingová koncepce jako první krok provádí výzkum trhu<br />
 12. 12. 50´ posun v MYŠLENÍ<br />Vyrob a prodej <br />Str. 15<br />Poslouchej a nabídni!<br />
 13. 13. 4.Marketingová koncepce (do 1970)<br />„Pro úspěch je zásadní perfektní znalost trhu,<br /> tedy aktuálních potřeb a preferencí zákazníků“<br />Prvky marketingové koncepce<br />1. Porozumět zákazníkovi<br />2. Nabídnout lepší řešení, <br /> než konkurenti<br />3. Do strategie zapojit všechny<br /> firemní oddělení<br />4. Být následně schopen prokázat<br /> dobré výsledky<br />
 14. 14. Orientace na zákazníka<br />Praguru strategického marketingu – <br />Adam Smith<br />„Hlavním důvodem proč vyrábět je spotřeba“<br />
 15. 15. Adam SMITH (1723 – 1790)<br />Skotský filosof, zakladatel moderní ekonomie<br />Bohatství národů <br />Základem tržního hospodářství jsou svoboda,<br />konkurence a dělba práce<br />„Neviditelná ruka trhu“<br />http://cs.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith<br />HISTORY POINT<br />
 16. 16. Související KONCEPCE<br />Spotřebitelsky orientovaná MK<br />Potřeba, ne výrobek<br />Integrovaný marketingový přístup<br />Koordinace všech činností (R&D, finance, HR...)<br />Společenský marketing (od 1970)<br />Holistický koncept<br />Ekologická řešení<br />
 17. 17. Stretegické řízení FIRMY<br />TOP management<br />-Směr<br />-Cíle<br />-Kultura<br />-Kontrola<br />-Zdroje<br />.............<br />Str. 18<br />
 18. 18. ÚROVNĚ MARKETNGU<br />STO<br />Str. 12<br />S trategický marketing<br />Taktický marketing<br />O perativní marketing<br />
 19. 19. STRATEGICKÝ MARKETINGOVÝ PLÁN<br />Cíle firmy - kdy a jak bude čeho dosaženo<br />Záchytné body –efektivní a okamžitý návod jak postupovat <br />V současnosti je cílem dlouhodobý udržitelný růst<br />Str.70<br />
 20. 20. Marketingový PLÁN<br />Cíle<br />Situační analýza<br />Marketingové cíle<br />Marketingová strategie - MIX<br />Akční programy<br />Rozpočet<br />Kontrola<br />
 21. 21. STRATEGICKÝ MARKETINGOVÝ PLÁN<br /> Sumarizuje strategii firmy<br />Pochopitelný<br />Přesný<br />Flexibilní<br />Realistický<br />Specifický<br />
 22. 22. SM v Čechách<br />Strategický marketing je zásadním prvkem řízení všech velkých firem<br />...nicméně....<br />Malé a střední firmy ho často a neprávem <br />podceňují<br />(nemám čas, nemám peníze....a <br />hlavně...nosím přece všechno v hlavě !!)<br />(Blažková, str. 15)<br />
 23. 23. Shrnutí: 5 X PROČ SM plánování<br />Umožňuje identifikovat silné a slabé stránky firmy<br />Říká čeho a kdy bude dosaženo, firma se nikdy „neztratí“ <br />Rychle odhalí „sjetí ze správné cesty“<br />Všichni zaměstnanci vědí, čeho chce firma dosáhnout a jsou tak více motivovaní<br />Plánování zefektivňuje a šetří náklady<br />(Blažková, str. 17)<br />
 24. 24. ETAPY Marketingového plánovacího procesu<br />Analýza situace<br /> co máme ?<br />Stanovení cílů<br /> co chceme ?<br />Alokace zdrojů<br /> co pro to uděláme ?<br />str. 16<br />
 25. 25. Marketingový plánovací proces<br />Vize<br />Mise (poslání)<br />Cíle<br />Strategie<br />Taktitky<br />Str. 20<br />
 26. 26. Marketingový plánovací proces<br />
 27. 27. Fáze plánovacího procesu<br />Plánování<br />Situační analýza<br />Cíle<br />Strategie<br />Programy<br />Realizace<br />Kontrola<br />Str. 62<br />Zpětná <br />vazba<br />
 28. 28. VIZE<br />Obraz firmy v budoucnosti, odpověď na otázku : Proč existujeme ?<br />„Kdo jsme, o co usilujeme, proč jsme<br /> tady a jak chceme být vnímáni ?“(Blažková, 2008)<br />Dává obecný směr<br />Motivuje zaměstnatnce<br />Koordinuje jejich úsilí<br />
 29. 29. MISE<br />= Poslání. Stanovuje, jak dosáhnout vize.<br />Mise - co firma dělá (akce)<br />Produkty<br />Trhy<br />Zákazníci a jejich potřeby<br />Vize – požadovaný výsledek akce<br />Smysl existence<br />Normy chování<br />Hodnoty<br />Str. 21<br />
 30. 30. VIZE x MISE<br />Vize<br />Výsledek<br />(„co“ si přejeme)<br />Zaměřena na <br />budoucnost<br />Nemění se <br />(tedy většinou)<br />Mise<br />Proces<br />(co pro „to“ firma dělá)<br />Zaměřena na <br />přítomnost<br />Mění se v rámci strategie <br />
 31. 31. Příklady Vize vs. Mise<br />Firma TECHO<br />Vize:„Společnost TECHO je vedoucíspolečností v poskytování komerčních interiérů ve střední a východní Evropě a zároveň významnýmvýrobcem kancelářského nábytku v České republice<br />Mise: TECHO nabízí nejefektivnější řešení nových kancelářských prostor vytvářející optimální atmosféru pro dynamické společnosti <br />
 32. 32. Příklady Vize vs. Mise<br />Svaz chemického průmyslu ČR<br />Vize:Svaz chemického průmyslu je nejvýznamnějším nástrojem podpory podnikání v chemii v ČR<br />Mise: Aktivně zastupovat a prosazovat zájmy chemického průmyslu a zejména zájmy členů SchpČR<br />
 33. 33. Google<br />„To organize the world's information and make it universally accessible and useful.„<br />
 34. 34. MSA<br />Základní kámen marketingového plánování<br />Úkol:Identifikovat příležitosti (Vnější i vnitřní) a odhadnout možnosti jejich využití<br />3 Fáze:<br />Identifikace - Analýza -Hodnocení<br />....faktorů, které mají vliv na výsledek <br />firmy<br />Str. 78<br />
 35. 35. 5 C – Souhrn MSA<br />Company<br />Společnost<br />Collaborants<br />Spolupracovníci<br />Customers<br />Zákazníci<br />Competitors <br />Konkurenti<br />Climate <br />Makroekonomické klima<br />Str. 78<br />
 36. 36. Součásti Marketingové Situační Analýzy<br />1. Informační část<br />hodnocení vnějších faktorů<br />hodnocení vnitřních faktorů<br />matice konkurenčního profilu<br />2. Porovnávací část<br />SWOT VRIO, Porter´s 5 forces<br />BCG<br />3. Rozhodovací část<br />Str. 79<br />
 37. 37. Vnější a vnitřní prostředí FIRMY<br />Str. 82<br />
 38. 38. I. makroprostředí SLEPT<br />Sociální<br />Legislativní<br />Ekonomická<br />Politická<br />Technologická<br />
 39. 39. II. mikroprostředí<br />Partneři (dodavatelé, odběratelé, etc.)<br />Zákazníci<br />Konkurence<br />Veřejnost<br />Str. 43<br />
 40. 40. Mikroprostředí: Matice konkurenčního profilu<br />
 41. 41. Marketingový Informační Systém<br />„Dostupnost, přehlednost a <br />aktuálnost klíčových informací pro <br />Management“<br />Oblasti:<br />Trhy<br />Konkurence<br />Legislativa <br />Dostupnost zdrojů <br />Firemní okolí<br /> Relevantnost<br /> Maximální přesnost<br />
 42. 42. PIMS program<br />Profit Impact of Marketing Strategies<br />1960´ – General Electric<br />Databáze dat k empirickému <br />zdůvodnění strategií podnikatelských <br />strategií<br />Str. 97<br />
 43. 43. specifické metody MARKETINGOVÉ SITUAČNÍ ANALÝZY<br />Str. 101<br />
 44. 44. Porovnávací metody<br />1. SWOT<br />2. VRIO & 5 FORCES<br />
 45. 45. SWOT<br />Vnitřní faktory<br />STRENGHTSSilné stránky<br />WEAKNESSESSlabé stránky<br />----------------------------------------------------<br />Vnější faktory<br />OPPORTUNITIESPříležitosti<br />THREATSHrozby<br />Str. 103<br />
 46. 46. S & W<br />Vnitřní prostředí hodnotí silné (výhody profirmu)<br />slabé (v čem zaostává)<br />stránky firmy<br />„Míra úspěšnosti činností v <br />porovnání s konkurencí“<br />
 47. 47. O & T<br />Vnější prostředí<br />Příležitiosti<br />Hrozby<br />Identifikuje příležitosti ke znásobení <br />zisku a také jeho potencionální <br />ohrožení<br />
 48. 48. SWOT příklad<br />Tabulka<br />Matoušek, D. & Čejka, P. : SWOT of Škoda Auto, NSYSU, 2008<br />
 49. 49. Moderní metody SA<br />SWOT<br />X Statickost<br />X Subjektivita<br />VRIO<br />(vnitřní) <br />5 FORCES<br />(vnější faktory)<br />
 50. 50. Michael PORTER (*1947)<br />Profesor Harvard Business School<br />Je považován za světového guru v oblasti strategického plánování, <br />hlavní zaměření jeho výzkumu je na proces získávání konkurenční <br />Výhody<br />Největším přínosem Michaela Portera je teorie modelu 5-<br />ti konkurenčních sil<br />http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter<br />HISTORY POINT<br />
 51. 51. I. VRIOVnitřní analýza<br />VRIO – postupná analýza a<br />srovnáním jednotlivých aktiv firmy s <br />konkurencí<br /><ul><li>V ALUABLE
 52. 52. R ARE
 53. 53. IMITABLE
 54. 54. O RGANIZATION</li></li></ul><li>II. 5 Forces MODELVnější prostředí<br />5 sil zásadních pro ziskovost odvětví<br />Atraktivita trhu v závislosti na míře konkurenčníjo boje<br />
 55. 55. 5 Forces<br />Na základě intenzity jednotlivých sil určuje atraktivitu trhu<br />
 56. 56.
 57. 57. Metody Portfolioanalýzy<br />
 58. 58. I. Životní cyklus prodktů<br />Str. 109<br />
 59. 59. II. BCG Matrix (Bostonská matice)<br />Str. 105<br />
 60. 60. III.GE Matrix<br />Str. 112<br />
 61. 61. IV. Analýza GAP<br />Str. 119<br />Tržby<br />Cíle<br />4 P – Oblast pro <br />zlepšení<br />Současný vývoj<br />Čas<br />
 62. 62. V. Zkušenostní KŘIVKA<br />„Náklady se snižují úměrně <br />nárůstu objemu výroby“<br />Str. 115<br />NetMBA.com, 2009<br />
 63. 63. VI. ABC analýza – Parettovo pravidlo<br />Co tvoří až 80% zisku?<br />Až 80% zisku většiny společností <br />vytváří jen 20% odběratelů<br />.........<br />20%činností ve firmě přináší <br />až 80 % zisku<br />.........<br />Etc.<br />Str. 122<br />
 64. 64. Pravidlo dlouhého ocasu (long tail)<br />1. Zásadní procento produktů odebere pouze úzký počet zákaznických segmentů<br />2. Téměř každý produkt si najde určitého zákazníka – Konec ocasu – výklenkové segmenty<br />NetMBA.com, 2009<br />
 65. 65. ABC analýza<br />%<br />Podíl<br />Na<br />Zisku<br />% Podíl na počtu druhů produktů<br />
 66. 66. Cíle<br />Vycházejí ze závěrů MSA<br />Funkce cílů:<br />Koordinační<br />Řídící<br />Kontrolní<br />Příklady cílů<br />Podíl natrhu, objem prodeje, ROI, ziskovost, vstup na trh etc.<br />
 67. 67. Marketingové cíle<br />Zaměření na :<br />A. Produkty<br />B. Trhy<br />- Kvantitativní<br />Podíl na trhu, objem prodejů etc.<br />- Kvalitativní<br />Rozvoj managementu, technologií etc.<br />Str. 85<br />
 68. 68. Marketingové strategie<br />Str. 130<br />Cílový segment<br />Segment<br />Cílový trh<br />Trh<br />Úspěch firmy závisí na jediném -schopnosti ziskově uspokojovat přání zákazníků<br />
 69. 69. Marketingový MIX (1953)<br />Koncept poprvé představen Neilem Bordenem v Harvard <br />Business Review „Koncept marketingového mixu“<br />Recept marketingových „ingrediencí“ které musí být <br />kontrolovány a udržovány ve správných proporcích.<br />Poduct<br />Place<br />Price <br />Promotion<br />HISTORY POINT<br />http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix<br />
 70. 70. I. Trh<br />„Soubor osob, které aktuálně, či <br />potencionálně uspokojují v určitých <br />situacích daným výrobkem své <br />potřeby.“(Kottler, 2009)<br /><ul><li>Trh prodávajícího</li></ul>- převažuje poptávka, zákazníci bojují o výrobek<br /><ul><li>Trh kupujícího</li></ul> - převažuje nabídka, výrobci bojují o zákazníka<br />
 71. 71. II. Segment<br />Homogení skupina zákazníků, kteří <br />mají podobné potřeby, charakteristiky <br />a spotřební chování.<br />Str. 131<br />
 72. 72. Rozdělení marketingu podle Kotlera<br />Massmaketing<br />Micromarketing<br />Segment marketing<br />Niche marketing<br />Local marketing<br />One-to-One marketing<br />Str. 130<br />
 73. 73. Fáze MARKETINGOVÉ STRATEGIE<br />Segmentace<br />Rozdělení trhu na segmenty<br />Targeting<br />Výběr cílového segmentu<br />Positioning<br />Vymezení se vúči konkurenci<br />Str. 130<br />
 74. 74. I. Segmentace<br />Cílem strategického marketingu je výběr správné skupiny zákazníků<br />Marketingový mix – zajišťuje odlišení produktu<br />
 75. 75. Segmentace – kritéria<br />Geografická<br />Demografická<br />Geodemografická<br />Psychografická<br />Behaviorální<br />Ziskovost, hodnoty, loajalita<br />Str. 132<br />
 76. 76. II. Targeting – Výběr cílových segmentů<br />Jednotné<br />Nesegmentuje, nabízí to samé všem<br />Diferencované<br />Obsluhuje několik segmentů<br />Koncentrované <br />vybraný segment či mikrosegment (výklenková)vybírá speciální úzké segmenty<br />
 77. 77. III. Positioning<br />1. Stanovení možných konkurenčních výhod<br />2. Volba správných konkurenčních výhod<br />3. Volba celkové strategie<br />Repositioning – změna vnímání produktu<br />Str. 92<br />
 78. 78. IV. Strategie<br />Trh<br />Konkurence<br />A. Proniknutí na trh<br />Zvýšení zisku stávajícího produktu na <br />stávajícím trhu<br />B. Rozvoj trhu<br />Hledá nové trhy například pomocí <br />modifikace produktů<br />Str. 137<br />
 79. 79. Strategie<br />Diverzifikace<br />Horizontální diverzifikace<br />Vertikální diverzifikace<br />Laterární diverzifikace<br />Typy strategií (Kotler)<br />Vůdce<br />Vyzývatel<br />Následovatel<br />Výklenkář<br />Str. 138<br />
 80. 80. Integrace<br />Horizontální<br />Rozšíření o další značky a segmenty<br />VW<br />Vertikální<br />Kontrola nad stupni procesu<br />Železná ruda<br />Huťe<br />Doprava<br />Výroba<br />Prodej<br />
 81. 81. Typy strategií (Porter)<br />Nákladové vůdcovství<br />Nejnižší cena na trhu<br />Strategie diferenciace<br />Výrazně lepší po určité stránce (design, výkon, ekologičnost ….)<br />Strategie koncentrace<br />Specializace na úzký okruh segmentů<br />Str. 139<br />
 82. 82. Operativní využití strategií<br />Strategie se týká všech prvků <br />marketingového mixu<br />Produkt<br />Distribuce<br />Cena<br />Komunikace<br />
 83. 83. I. PRODUKTOVÁ strategie<br />Str. 154<br />„Vůle zákazníka zakoupit produkt spočívá především na produktu, respektive na tom jakou hodnotu a jaké řešení zákazníkových představ nabízí“(Křikač, Jakubíková 1995)<br />I. Výrobně orientovaná firma – Produkt vyjadřuje její zdroje<br />II. Marketingově zaměřená firma – Produkt uspokojuje potřeby<br />
 84. 84. Co je to PRODUKT?<br />
 85. 85. Úrovně produktu<br />Jádro<br />Vlastní produkt<br />Balení<br />Značka<br />Styl<br />Vyhotovení<br />Kvalita<br />Rozšíření produktu<br />Záruky<br />Instalace<br />Financování<br />Další služby<br />20% : 80%<br />
 86. 86. Hodnota PRODUKTU<br />Užitná (utility)<br />Hodnota za peníze<br />Kvalita, spolehlivost ....<br />Symbolická (symbolic)<br />Zákazník komunikuje svou osobnost<br />Značka, styl, země výroby ....<br />Hedonická (hedonic)<br />Osobní potěšení z produktu<br />Design, značka ...<br />
 87. 87. Strategie ZNAČKY - BRANDING<br />Značka komunikuje zákazníkovi <br />soubor očekávaných vlastností<br />produktu <br />Každá značka musí nabídnout něco <br />vyjímečného a hodnotného pro daný <br />segment zákazníků.<br />
 88. 88. Strategie ZNAČKY: Atributy<br />Důvěryhodnost<br />Hodnoty a identita<br />Spolehlivost a přívětivost<br />Str. 165<br />
 89. 89. II. Distribuční strategie<br />Úkolem distribuce je se co nejvíce <br />přiblížit zákazníkovi(Jakubíková, Str. 127)<br />Úspěšná distribuční strategie přináší <br />konkurenční výhodu dostupností <br />produktu a pohodlností nákupu<br />(čas, místo) <br />Str. 188<br />
 90. 90. Distribuční KANÁLY<br />Cesty k zákazníkovi<br />Přímé<br />Nepřímé<br /> Mezičlánky:<br /> I. Prostředníci – nakupují a dále prodávají<br /> (velkoobchod, maloobchod)<br /> II. Zprostředkovatelé – vyjednávají prodej<br />III.Podpůrné distribuční mezičlánky<br />Str. 130<br />
 91. 91. Typy distribučních strategií<br />Intenzivní<br />Výběrová<br />Výhradní<br />
 92. 92. Prvky distribuční strategie<br />Analýza zákaznických potřeb<br />Určení distribučních cílů<br />Identifikace distribučních alternativ<br />Zvolení distribuční cesty<br />
 93. 93. Push & Pull<br />PUSH – “Tlačí” produkt zákazníkovi<br />(finanční & bankovní služby, Avon, <br />mobilní telefony) <br />PROMOTIONS, ADVERTIZING <br />PULL – „Tahá“ zákazníka za<br />Produktem, ten jej pak žádá od <br />prodejce (hračky, premium brands)<br />VYSOKONÁKLADOVÉ KAMPANĚ <br />Str. 209<br />
 94. 94. III. Cenová STRATEGIE<br />Cena zásadním způsobem<br />ovlivňuje vnímání produktu<br />Zákazníci odvozují jeho kvalitu<br />Cena znamená jen tolik, kolik je <br />zákazník ochoten za produkt zaplatit<br />(Matoušek, 2009)<br />Str. 216<br />
 95. 95. Cenová STRATEGIE<br />Cílem zbývajících tří prvkůmarketingového mixu<br />(produkt, distribuce, domunikace) <br />je docílit co nejvyšší hodnoty produktu vnímané zákazníkem.<br />Cena je jediným „P“, které generuje <br />finance.<br />Cena se stanovuje na základě:<br />Nákladů<br />„Co trh unese“<br /> Ceny konkurentů<br />
 96. 96. Cena / Kavlita<br />Str. 234<br />(Jakubíková, 2009)<br />
 97. 97. Cenové redukce<br />Slevy<br />Dočasné nabídky na podporu prodeje<br />Sleva<br />Prémie<br />Přídavky (promoce)<br />Diskontní ceny<br />Cenové balíčky<br />
 98. 98. IV. Komunikační STRATEGIE<br />Marketingová komunikace je stěžejním <br />prvkem MARKETINGU<br />Zásadní nástroj pro zvýšení hodnoty<br />produktu vnímané zákazníkem<br />Str. 240<br />
 99. 99. Co je to REKLAMA?<br />„Reklama je PLACENÁ forma neosobní komunikace, prezentace myšlenek, výrobků a služeb.“ (Jakubíková, Str. 176)<br />
 100. 100. Co je PR?<br />P ublications<br />E vents<br />N ew<br />C ommunity<br />I dentity<br />L obbying<br />S ocial responsibility<br />
 101. 101. Marketingový KOMUNIKAČNÍ MIX<br />Reklama<br />Podpora prodeje<br />Public Relations<br />Osobní prodej <br />Přímý marketing(objednávkové katalogy)<br />
 102. 102. Marketingový KOMUNIKAČNÍ MIX<br />ATL aktivity(Above the Line, nadlinková reklama)<br />Tradiční média – Tv, Rádio, Tisk<br />BTL aktivity (Bellow the Line, podlinková reklama)<br />Promotions kamaně – hostesky, <br />roadshows, mystery shopping etc.<br />„Touch & Feel the product”<br />POS – Point of sale (regály, vozíky...)<br />POP – Point of purchase (pokladny...)<br />Internet ?<br />
 103. 103. On-line Marketing<br />Vyhledávací X Obsahová síť<br />SEM<br />PPC reklama<br />CPC X CPM model<br />Google AdWords, Google Adsense<br />E-Target, Sklik<br />
 104. 104. Marketingový KOMUNIKAČNÍ MIX<br />Internet<br />ATL – Bannery<br />BTL – Direct mail, demo verze<br />
 105. 105. Q & А ? <br />

×