Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quadre resum de les religions

1,244 views

Published on

Quadre resum de les religions.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Quadre resum de les religions

  1. 1. Resumeix la informació sobre les religions hinduista, budista i islam en una taula com la següent: RELIGIÓ DIVINITAT ORÍGEN LLOC DE CULTE LLOC DE PEREGRINATGE SÍMBOL HINDUISME És una religió politeista. La divinitat suprema es diu Brahman. Es va originar a l’Índia, a les valls dels rius Indus i Ganges. Als temples. Benarés és el seu centre principal de peregrinatge. La síl·laba OM. BUDISME És una religió sense Déu. S’origina al Nepal i al nord de l’Índia. El seu fundador és Buda. Als temples i monestirs. Bodh Gaya, el lloc en què Buda va assolir el Nirvana. El seu símbol és el Samsara. ISLAM És una religió monoteista.El seu Déu és Al·là. Es va originar a la Meca, el seu fundador és Mahoma. Els seus temples s’anomenen Mesquites. Els musulmans peregrinen a La Kaaba. El seu símbol és la mitja lluna.

×