Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Com cada any hem participat també
al Concurs Bíblic de Catalunya, un
concurs obert a totes les escoles que
té per objectiu...
Els alumnes de l’assignatura de reli-
gió de la nostra escola han partici-
pat, com cada any, en el Concurs
Bíblic de Cata...
Un dels temes que sempre treballem
amb els alumnes de cicle superior són
Les diverses religions del món. Conèixer
les altr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Molinet de paper - Recull de les pàgines de religió

325 views

Published on

Recull de les pàgines de religió de la revista escolar "El molinet de paper" de l'escola Eduard Toda de Reus

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Molinet de paper - Recull de les pàgines de religió

  1. 1. Com cada any hem participat també al Concurs Bíblic de Catalunya, un concurs obert a totes les escoles que té per objectiu aprofundir en el tre- ball del text bíblic. Encara no en sa- bem els resultats, però segur que aquest any obtin- drem molt bon resultat! Coincidint amb les festes de Nadal, els alumnes de religió catòlica de la nostra escola van fer un vídeo on volien explicar-nos el naixe- ment de Jesús d’una manera dife- rent: com si fos una notícia actual que sortís per les notícies de la televisió. El resultat va ser un èxit i volen compartir el vídeo amb tots vosal- tres. El podeu veure al següent enllaç: http:// www.escolaeduardtoda.cat/ index.php/cicle-mitja/quart/45- telenoticies-de-nadal O escanejant el següent codi QR amb el vostre telèfon intel·ligent: Una de les coses que més ens agrada fer és conèixer i treballar el calendari litúr- gic, descobrint els diferents períodes. Així treballem tradicions, cultura, coneixement i valors. Un crismó és una figura que s’obté al sobrepo- sar la lletra X i la lletra P, primeres lletres de la paraula grega Χριστός , que significa Crist. Ei! Però no tot és llegir! Pels més treballadors de la casa us proposo pintar aquest crismó.
  2. 2. Els alumnes de l’assignatura de reli- gió de la nostra escola han partici- pat, com cada any, en el Concurs Bíblic de Catalunya, el qual ha arri- bat, a la seva trentena edició. Espe- rem que el seu esforç obtingui una justa recompensa. Els alumnes de quart ens ofereixen aquest Camí de Quaresma que han estat treballant a classe. Conversió, millora, perdó, abstinència... són paraules que ens acompanyen al llarg d’aquest camí. Els alumnes de cinquè estan treba- llant, al llarg d’aquest segon trimes- tre, la història del poble d’Israel. Una de les moltes activitats que hem fet ha estat construir una rèpli- ca de l’Arca de l’Aliança, un objecte sagrat que, segons la Bíblia, conte- nia els Déu Manaments que Déu entregà a Moisès al mont Sinaí. Sabies que l’any 2015 és l’Any Inter- nacional de la llum? Segur que sí! Però el que potser no sabies és que la llum és un dels símbols més uni- versals. Vols aprendre’n més? La llum i el seu simbolisme han estat presents en moltes cultures i civilit- zacions d’arreu del món. Des de l’an- tic Egipte, els conceptes de llum i tenebra assumeixen una forta càrre- ga espiritual: la llum és vida, prospe- ritat , salvació i èxit. Moltes religions utilitzen el concepte de llum per a simbolitzar la transfor- mació de la realitat, el paradigma de la vida, de la felicitat i del triomf. La llum és també molt important per a la simbologia cristiana i per a la mentalitat occidental: la llum repre- senta el coneixement i les tenebres la ignorància. Per als cristians Jesús és la llum que il·lumina, ensenya, revela i dóna vi- da: Jo sóc la llum del món. El qui em segueix [...] tindrà la llum de la vida (Jn 8, 12) Els alumnes de tercer han estat tre- ballant la paràbola del bon samarità (Lc 10, 25-37). Una de les activitats ha estat escenificar la paràbola (d’una manera molt senzilla) a clas- se i fer-ne un vídeo que volem com- partir amb tots vosaltres. El podeu veu- re aquí: http:// youtu.be/ pcHiwMpTyIY
  3. 3. Un dels temes que sempre treballem amb els alumnes de cicle superior són Les diverses religions del món. Conèixer les altres religions ens ajuda a respec- tar-nos i afavoreix la convivència. Els creients de totes les religions tenim un repte molt important: col·laborar tots junts en favor de la pau, el conei- xement mutu i el diàleg inter- religiós. Des del passat mes de desem- bre els alumnes de religió de l’escola tenen a la seva disposició una gran quan- titat de material digital (vídeos, presentacions, cançons i fitxes) per po- der consultar i repassar tot allò que anem treba- llant a classe. S’hi pot accedir des de qualsevol ordinador, telèfon mòbil o tauleta . laclassedereli.davidborras.cat Una selec- ció de tre- balls escolars presentats i premi- ats al Concurs Bíblic de Catalunya serà exposada al Va- ticà i presentada al papa Francesc durant el mes de maig del 2016 com a culminació de la celebració dels 30 anys del Concurs. D’entre tots els treballs mostrats n’hi haurà també de la nos- tra escola que, any rere any, hi partici- pa amb esforç, ganes i il·lusió. Eduard Toda i Güell fou el president del Patronat de Poblet i l’artífex de la res- tauració d’aquest monestir, declarat patrimoni de la Humanitat per la UNES- CO l’any 2005. El monestir de Santa Maria de Poblet és un monestir de l’ordre del císter fundat l’any 1150 al peu de les muntanyes de Prades. Un monestir és un edifici religiós on un grup de monjos fan vida en co- mú. Moltes religions tenen tradicions mo- nàstiques: un grup de persones es com- prometen a dur una vida religiosa al marge de la societat secular vivint en un monestir. En la majoria de les religions la vida dins dels monestirs es regeix per les regles de la comunitat que estableixen, entre d’altres coses, el gènere dels habitants, la obligació de romandre en celibat o la poca o nul·la propietat personal.

×