Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La Bíblia

2,703 views

Published on

Un

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

La Bíblia

  1. 1. Una obra mestra de la literatura universal i un llibre religiós que parla de Déu http://elwikidereli.wikispaces.com DAVID BORRÀS SALVADÓ 2011
  2. 2.  La Bíblia va ser escrita en arameu, hebreu i grec durant aproximadament 1000 anys (900aC-100dC) La Bíblia és el llibre més llegit i venut de la història. Actualment s’ha traduït la Bíblia a 2303 idiomes. La Bíblia la podem dividir en dues parts: Antic Testament (49 llibres) i Nou Testament (27 llibres)
  3. 3.  L’Antic Testament narra les accions salvadores de Déu en el poble d’Israel. El Nou Testament proclama que Jesús és el Fill de Déu que es va fer home, i va morir i ressuscitar per salvar-nos.
  4. 4. •Ens parla de la creació del món i origen del poble Pentateuc d’Israel •Està format per 5 llibres •Narra la història d’Israel i personatges més importants Història •Està format per 16 llibres •Conté els fets i dites dels profetes Profecies •Està format per 17 llibres •Hi podem trobar oracions, poemes i sentències de laPoesia i saviesa saviesa popular •Està format per 8 llibres
  5. 5. Pentateuc Història Profecies Poesia i saviesa•Gènesi (Gn) •Josuè (Js) •Isaïes (Is) •Salms (Sl)•Èxode (Ex) •Jutges (Jt) •Jeremies (Jr) •Càntic dels càntics (Ct)•Levític (Lv) •1 Samuel (1Sa) •Ezequiel (Ez) •Lamentacions (Lm)•Nombres (Nm) •2 Samuel (2Sa) •Osees (Os) •Provervis (Pr)•Deuteronomi (Dt) •1 Reis (1Re) •Joel (Jl) •Job (Jb) •2Reis (2Re) •Amós (Am) •Cohèlet (Coh) •1 Cròniques (1Cr) •Abdies (Ab) •Siràcida (Sir) •2 Cròniques (2Cr) •Jonàs (Jo) •Saviesa (Sv) •Esdres (Esd) •Miquees (Mi) •Nehemies (Ne) •Nahum (Na) •1 Macabeus (1Ma) •Habacuc (Ha) •2 Macabeus (2Ma) •Sofonies (So) •Rut (Rt) •Ageu (Ag) •Tobit (Tb) •Zacaries (Za) •Judit (Jdt) •Malaquies (Ml) •Ester (Est) •Daniel (Dn) •Baruc (Ba)
  6. 6. •Ens parla de la bona nova de Jesús, el Fill de Déu que es va fer Evangelis home i va venir al món per salvar la humanitat. •Estan format per 4 llibres •Narra els començaments de l’Església, animada per l’EsperitFets dels apòstols Sant, i el compromís dels primers cristians •Està format per 1 sol llibre •Són unes cartes que van dirigides a les comunitats cristianes per Cartes enfortir la seva fe en Jesús i en els valors cristians •Estan formades per 21 llibres •Relat simbòlic que anuncia el triomf definitiu de Jesús sobre els Apocalipsi poders del mal •Està format per 1 sol llibre
  7. 7. Evangelis Fets dels apòstols Cartes Apocalipsi•Mateu (Mt) •Fets dels apòstols (Ac) •Romans (Rm) •Apocalipsi (Ap)•Marc (Mc) •1 Corintis (1Co)•Lluc (Lc) •2 Corintis (2Co)•Joan (Jn) •Gàlates (Ga) •Efesis (Ef) •Filipencs (Fi) •Colossencs (Col) •1 Tessalonicencs (1Te) •2 Tessalonicencs (2Te) •1 Timoteu (1Tm) •2 Timoteu (2Tm) •Titus (Tt) •Filèmon (Flm) •Hebreus (He) •Jaume (Lm) •1 Pere (1Pe) •2 Pere (2Pe) •1 Joan (1Jn) •2 Joan (2Jn) •3 Joan (3Jn) •Judes (Jud)

×