Segona jornada sobre competències bàsiques i nous currículums

399 views

Published on

2a jornada sobre les competències bàsiques

Published in: Travel, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
399
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Presentar-nos Presentar l’Escola Què volem explicar Perquè sense llibres de text: El llibre de text són continguts tancats, iguals per tothom NO SIGNIFICATIU…..POC MOTIADOR MOLTS CONTINGUTS I POC APROFUNDITS POCA VARIETAT D’ACTIVITAS I METODOLOGIES Perquè de la metodologia del trball per projectes Com hem arribat fins aquí. CONSTRUCTIVISME Manera d’entendre l’ensenyament i les ciències socials
 • Importància de fer aquest treball en equip.
 • Presentació del projecte
 • Què sabEm i què volem saber IMPORTÀNCIA DE LA CONVERSA (PARLAR PER APRENDRE CIÈNCIA): Funcions: estructura del llenguatge treball d’habilitats cognitivo lingüístiques Detectar allò que saben i que no saben Acordar i consensuar els coneixements
 • Explicar , seguint la numeració, tots els passos del projecte Posarem exeples d’activiats dels conceptes claus.
 • Què es demana n en aquesta activitat Trebll de plànols INTERPRETAR EXPLICAR
 • Importància de tenir sempre un fris a la classe
 • Explicar els passos de la sortida La sortida La distribució de a feina La guia del viatger
 • Explicar , seguint la numeració, tots els passos del projecte
 • Implica col·laboració dels pares
 • Segona jornada sobre competències bàsiques i nous currículums

  1. 1. Segona Jornada sobre Competències Bàsiques i Nous Currículums Salou 23 de febrer de 2008
  2. 2. Criteris generals que guien la programació Els alumnes han de poder: <ul><li>Adonar-se que el món s ’ e s t è n més enllà de la seva localitat. </li></ul><ul><li>Treballar a diferents escales llocs i temes. </li></ul><ul><li>Saber comparar llocs i situacions diferents. Contestar-se preguntes com: On està això?, quines semblances i diferències hi ha?, Com era abans? </li></ul><ul><li>Saber investigar per a contestar - se a preguntes com: Què és?, On està?, Per què és així?, Com s’ha arribar aquí?, Com era abans?. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Saber investigar per contestar-se a qüestions com: Què sé d’aquest tema? Què m ’a grad a ria saber? Com ho puc fer per saber-ho? Qui em pot ajudar? Quins llibres puc consultar? Com ho puc aprendre? Com ho puc explicar? </li></ul><ul><li>Saber recon è ixer models tant físics com de processos humans. </li></ul><ul><li>Considerar la interrelació entre l’entorn i l’home. </li></ul><ul><li>Recon è ixer les interdependències dels fets i dels processos mundials. </li></ul>
  4. 4. EIXOS DEL PROGRAMA <ul><li>Els conceptes socials clau com a eixos que orienten la selecció dels temes o dels continguts conceptuals. </li></ul><ul><li>Les competències lingüístiques com a competències bàsi que s de comunicació de la ciència, tant oral com escrita: Descriure, explicar, justificar, interpretar i argumentar. </li></ul><ul><li>Els altres dos eixos bàsics són l’espai i el temps: Els nois han de saber situar en l’espai (mapes i pl à nols) i han d’entendre l’eix temporal (fris cronològic). </li></ul>
  5. 5. Conceptes socials clau RACIONALITAT/ IRRACIONALITAT Tot succeeix per unes raons i tot té unes conseqüències. Comprendre la complexitat dels fets i de les situacions . Educarem en la relativitat i en la capacitat crítica IDENTITAT/ALTERITAT Compartim el món amb els demés. Convivim amb els altres Ens permet prendre consciència de com som i de com son els altres. Potencia el sentit de la tolerància i del respecte pels altres i per la defensa dels Drets Humans. DIFERENCIACIÓ DIVERSITAT/DESIGUALTAT La diversitat és riquesa cultural i la desigualtat, injustícia social. Treballarem la tolerància i el respecte per la diversitat i prendrem consciència sobre les desigualtats i injustícies INTERRELACIÓ Les persones i els grups es comuniquen i s’interrelacionen Potenciarem el sentit de cooperació, de solidaritat d’intercanvi i d’interdependència CANVI / CONTINUITAT Les coses no han estat sempre igual. Unes canvien, altres perduren. Possibilita la introducció del “poder ser” i crea actituds dialogants i de comprensió i convida a l’acció ORGANITZACIÓ SOCIAL Les persones i els grups s’organitzen. Ens centrarem en la comprensió de l’org anització social. Facilitarem la comprensió de les estructures de poder, de l’org anització política dels territoris i dels estats. Donarem raons per a la participació social i política. CREENCES I VALORS Les persones i les comunitats no sempre estan d’acord en el que consideren veritat o important. Faciliten el diàleg i el consens per arribar a acords
  6. 6. Competències lingüístiques Descripció Explicació Interpretació Justificació Argumentació
  7. 7. Conceptes socials clau <ul><li>RACIONALITAT/ </li></ul><ul><li>IRRACIONALITAT </li></ul><ul><li>Per què és així? </li></ul><ul><li>Causes i conseqüències </li></ul><ul><li>Afavorim l’explicació </li></ul><ul><li>IDENTITAT/ALTERITAT </li></ul><ul><li>La meva realitat o situació pròpia i la dels altres. </li></ul><ul><li>Quina és la meva realitat? </li></ul><ul><li>Quina és la realitat dels altres? </li></ul><ul><li>Af avorim la interpretació i la justificació </li></ul><ul><li>DIFERENCIACIÓ : </li></ul><ul><li>DIVERSITAT/DESIGUALTAT </li></ul><ul><li>Per què són diferents? </li></ul><ul><li>Es produeixen desigualtats? </li></ul><ul><li>Af avorim l a justificació </li></ul><ul><li>INTERRELACIÓ </li></ul><ul><li>Hi ha relació entre ells? </li></ul><ul><li>Hi ha relació amb els altres? </li></ul><ul><li>Com es relacionen? </li></ul><ul><li>Af avorim la justificació </li></ul><ul><li>CANVI / CONTINUITAT </li></ul><ul><li>Sempre ha sigut igual? </li></ul><ul><li>Qu è ha canviat? </li></ul><ul><li>Qu è roman igual ? </li></ul><ul><li>Af avorim la descripció i l’ explicació </li></ul><ul><li>ORGANITZACIÓ SOCIAL. </li></ul><ul><li>Com s’organitzen les persones? les comunitats? els països? </li></ul><ul><li>Per què així? </li></ul><ul><li>Af avorim l ’explicació </li></ul><ul><li>CREENCES I VALORS </li></ul><ul><li>Les diferents maneres de pensar determinen relacions i situacions diferents </li></ul><ul><li>Af avorim la interpretació </li></ul>
  8. 8. TEMA: RACIONALITAT/ IRRACIONALITAT IDENTITAT/ALTERITAT DIFERENCIACIÓ DIVERSITAT/DESIGUALTAT INTERRELACIÓ CANVI / CONTINUITAT ORGANITZACIÓ SOCIAL CREENCES I VALORS
  9. 9. Com és el meu barri. El meu barri, obert a la ciutat Exemple pràctic d'una unitat de programació a 2n de primària,  partint dels conceptes clau i les habilitats comunicatives com a elements estructuradors dels continguts, i plantejada a partir de la metodologia dels projectes de treball. E S C O L A
  10. 10. ESTRUCTURACIÓ DEL PROJECTE <ul><li>1. Situació del barri dins la ciutat. </li></ul><ul><li>2. Formació del barri </li></ul><ul><li>3. Observació i coneixement sobre el terreny </li></ul><ul><li>4. Anàlisi de l’observació i conclusions </li></ul>
  11. 11. <ul><li>Presentació del projecte: </li></ul><ul><li>Què en sabem i que en volem saber? </li></ul>
  12. 12. SEGON PROJECTE 1 Com és el meu barri? RACIONALITAT/ IRRACIONALITAT Per què es així el meu barri? 2 Expicar Interpretar IDENTITAT/ALTERITAT Com és el barri de l’escola? Barri gòtic: els carrers, les places, els monuments, les cases , altres edificis, les botigues, els oficis, els espais verds, el clavegueram, l’enllumenat... 4 Descriure DIFERENCIACIÓ Al barri hi viu gent molt diferent, Per què tenen costums i maneres de fer diferents?. 6 Descriure, explicar, justificar, INTERRELACIÓ Com veiem les aportacions d’altres cultures en els comerços del barri? 7 Descriure, explicar i justificar CANVI / CONTINUITAT El meu barri sempre ha sigut igual?, Com era abans?, Com anaven a altres indrets de la ciutat?, Creus que era més difícil relacionar-se amb altra gent de la ciutat? 3 Descriure, explicar, justificar ORGANITZACIÓ SOCIAL El nostre districte, Ciutat Vella, té diferents barris. Com s’organitza el districte? 1 Descriure i explicar CREENCES I VALORS Alguns carrers estan bruts, altres nets perquè la gent no els embruta, com hem de tenir cura dels nostres carrers? 5 Interpretar
  13. 13. <ul><li>El barri on visc. Coneixem els barrris del districte . </li></ul><ul><li>Organització social </li></ul>
  14. 14. <ul><li>Itinerari de casa a l’Escola </li></ul><ul><li>Irracionalitat / racionalitat </li></ul>
  15. 15. <ul><li>El fris cronològic </li></ul><ul><li>Canvi i continuitat </li></ul>
  16. 16. <ul><li>Passejada pel barri: </li></ul><ul><ul><li>Idees prèvies i formulació d’hipòtesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Observació directa </li></ul></ul><ul><ul><li>Posada en comú i conclusions </li></ul></ul><ul><ul><li>Identitat /Alteritat </li></ul></ul>
  17. 17. <ul><li>La guia del viatger creences i valors </li></ul>
  18. 18. SEGON PROJECTE 2 El meu barri està obert a la ciutat? Coneixem la Vila Olímpica RACIONALITAT/ IRRACIONALITAT Per què la el barri de la Vila Olímpica és així i no d’una altre manera? 5 Explicar , Interpretar IDENTITAT/ALTERITAT Visitem la Vila Olímpica. Com és el barri de la Vila Olímpica? Observació formes, llum, colors, olors...dels carrers 3 Descriure DIFERENCIACIÓ Quines són les diferències i semblances entre Ciutat Vella i la Vila Olímpica? Per què creus que els dos barris són tan diferents? Descriure( comparar), explicar, justificar, interpretar(on pot anar a viure la Flora?) 7 INTERRELACIÓ El meu barri es pot relacionar amb tota la ciutat de BCN?, El transport públic. On puc anar amb metro i amb bus?. On no? Que m’agrada mes anar amb bus o amb metro? Per què? Quins transports són els més utilitzats? 1 Descriure, explicar CANVI / CONTINUITAT Quin és l’origen del barri de la Vila Olímpica? Que hi havia abans en aquells terrenys? 4 Descriure, explicar, justificar ORGANITZACIÓ SOCIAL El metro relaciona per sota tota la ciutat. Plànol de la xarxa de metro 2 Descriure CREENCES I VALORS Coneixem una altra escola. Valorar el nostre barri a partir de la pròpia realitat, ser crític. 6 Interpretar
  19. 19. <ul><li>Ens movem per anar per la ciutat: </li></ul><ul><li>Fem un escrit per preguntar als pares i a les mares quin transport utilitzen per anar a treballar. </li></ul><ul><li>Interrelació </li></ul>
  20. 20. Idees prèvies (conversa) <ul><li>Volem anar a la Vila Olímpica </li></ul><ul><li>Treballem amb els planols: On es?, Com hi anirem? </li></ul><ul><li>Com ens imaginem aquest barri? Els carrers? Les cases?... </li></ul><ul><li>Per què té aquest nom? </li></ul>
  21. 21. <ul><li> Els pingüins anem en metro a conèixer com és la Vila Olímpica. </li></ul><ul><li>Organització social </li></ul>
  22. 22. <ul><li>Veiem el vídeo de formació de la Vila Olímpica </li></ul><ul><li>Dibuixem l’abans i el després </li></ul>Canvi continuitat Racionalitat irracionalitat
  23. 23. <ul><li>Quines semblances i quines diferències trobem entre la Vila Olímpica i el Barri Gòtic? </li></ul><ul><li>Diferenciació </li></ul>
  24. 24. <ul><li>Tenim carta d’en Barcino i l’Olímpia! </li></ul><ul><li>Fem un text interpretatiu per respondre’ls </li></ul>
  25. 25. Avaluació

  ×