Renesansa zgodnja-matura

5,897 views

Published on

Published in: Education, Travel
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,897
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
84
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Renesansa zgodnja-matura

 1. 1. 15. –16. stoletjePonovno rojstvoantične umetnosti
 2. 2. RAZUMSKO DOJEMANJE SVETA1453 – Turki osvojijo 1492 – KolumbCarigrad pristane v San Salvadorju 1517 - Luter izobesi teze za reformo cerkve v Wittenbergu
 3. 3. 1. ZGODNJA RENESANSA (1420-1500)2. VISOKA RENESANSA (1500-1515)3. POZNA RENESANSA – MANIERIZEM (1525-1600) HUMANIZEMRENESANSA (rinascimento – Človek je meriloponovno rojstvo) - zanimanje za vsega in ne večantiko in prenos antičnih idej in Bogpogledov na človeka v tedanjeţivljenje. Zanimanje za odkrivanje starodavnih znanj in soočenje le-teh s sodobnimi znanstvenimi odkritji
 4. 4. Pozornost velja človeku in naravi HARMONIJA IN RAZMERJE Simbol vesolja Simbol zemlje Človek povezujeLeonardova skica k Vitruvijevemu prevodu večno in tuzemsko“Deset knjig o arhitekturi”
 5. 5. Pozornost velja ČLOVEKU, POSAMEZNIKU INNARAVIPREPOROD USTVARJALNE MISLI IN ZNANJA:RAZVOJ ZNANOSTI (astronomija, fizika, medicina,matematika, humanistične vede, iznajdba tiska)SPREMEMBA ODNOSA DO PRETEKLOSTI(razumska razčlenitev minulih dogodkov inupoštevanje arheoloških spoznanj)Izoblikuje se zavest o povezanosti umetnostitega časa s prejšnjimi obdobjiUmetnost je bila sredstvo, da bi človek zorelv razgledano, etično ter odgovorno osebnost.
 6. 6. DANTE MACHIAVELLI PETRARCA MORE BOCCACCIO SHAKESPEARE CERVANTES DI LASSO, GALLUS Umetnik postane ena od osrednjih osebnosti v druţbiIznajdba tiska inpomen tiskane knjige
 7. 7. Umetniki se posvečajo:- Portretu- Anatomiji- Pozornemu obravnavanjuokolja
 8. 8. Začetki v Italiji:A) RAZVOJ MEŠČANSTVA (trgovina, bančništvo,razvoj univerze) B) Moč mestnih drţav z bojem za prevlado plemiških rodbin – Medici, Strozzi (Firence), Gonzaga (Mantova), Este (Ferrara), Malatesta (Rimini, Sforza (Milano) Montefeltro (Urbino) C) Papeška država želi ustvariti svoj ugled UMETNOSTNI MECENI
 9. 9. ZGODNJA RENESANSA quattrocento (15. stoletje)Iskanje zakonitosti v umetnosti, ki so tesno povezanez zakonitostmi v naraviNovosti v oblikovanju človeške figureNaturalizemRenesančni estetski kanon (upodobitev človeka –akt)Simetrične kompozicijske shemeRazvoj perspektiveOblikovanje slikarskega prostoraIkonografski motivi: krščanski, mitološki, portret, akt,sacra conversazione
 10. 10. ARHITEKTURAArhitekti proučujejo: grško-rimsko arhitekturo razmerje zlatega reza in skladnosti medgeometrijskimi likinačelo simetrije in središčne kompozicijeNov estetski kanon: uravnoteţenost,harmonični proporci, preglednost, preprostost,zmerna uporaba dekoracije, čiste oblike Arhitekti: Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Michelozzo di Bartolomeo
 11. 11. Primerjava: gotika - renesansa
 12. 12. Filipppo Bruneleschi, cerkev San Lorenzo, Firence, 1421-30
 13. 13. - arkade, raven strop, jasni prostor - poudarjen občutek za simetrijo - izpeljava iz kvadratne osnove kriţnega kvadrata - miren ritem arkad na vitkih stebrih - celoten prostor vidimo od vhoda - kapiteli, baze, robovi arkad sledijo antikiBrunelleschi, SanLorenzo, okr. 1420
 14. 14. Filippo Brunelleschi, kupola florentinske stolnice, dogr.1436 - 8 zunanjih reber na osmerokotni bobnici (tamburju) - dvojna lupina - obuja spomin na Panteon
 15. 15. Brunelleschi, Kapela Pazzi ob cerkvi Santa Croce v Firencah Centralna stavba
 16. 16. Ideja o enovitih sorazmerjih,ki so skupni vsem stavbam(enotni modul)Kapela Pazzi
 17. 17. Leone Batista ALBERTI, cerkev sv. Andreja v Mantovi, 1470Pročelje v obliki slavoloka,trikotni zaključekBanjasto obokano ladjozdruţi s kupolo
 18. 18. Leone Batista ALBERTI, Malatesto svetišče Preoblikovanav Riminiju, 1453-1468 gotska cerkev v nagrobni spomenik Antične oblike: slavolok, korintski kapiteli, medaljoni, trikotno čelo, pilastri
 19. 19. ALBERTI, palača Ruccellai vUrbano okolje zgradbo FirencahutesniUlično pročelje- zaprtaoblikovno zadrţana površinaKamniti kvadriUravnoteţenost mednavpičnimi prvinami (pilastri)in vodoravnimi (zidec, okna,kvadri)Polkroţni loki nad okniblaţijo napetost mednavpičnimi in vodoravnimilinijamiEnakomeren ritemSimetričnostDvorišče
 20. 20. Michelozzo di Bartolomeo, palača Medici-Riccardi, 1444-1460, Firence •Dvorišče: lahkotno, z arkadami, okrašeno
 21. 21. Filippo Brunelleschi,Palača Pitti, Firence
 22. 22. Filippo Brunlleschi, Ospedale degli Innocenti-najdenišnica v Firencah
 23. 23. KIPARSTVO Cilj kiparjev: Doseči antične mojstre Zvesto posnemati naravo PROSTOSTOJEČI KIPI GOLIH TELESKONJENIŠKISPOMENIK NAGROBNIK PORTRET Kiparji: Lorenzo GHIBERTI, DONATELLO in Andrea del VERROCCHIO
 24. 24. Lorenzo Ghiberti,natečajni relief za severna vrata krstilnice v Firencah,Ţrtvovanje Izaka Brunelleschi
 25. 25. Lorenzo Ghiberti – mojster bronastega reliefaSeverna vrata baptisterijav FirencahGeometrični deteljičastiokvir
 26. 26. Baptisterij, Firence: Vrata paradiţa – vzhodna vrata, 1425- Poskusi s perspektivo vplitkem reliefuZgodba je zapisana vpostavitvi in gibanju ljudiHarmonija med ljudmi innaravo, vznemirjenostjo inspokojnostjo
 27. 27. Joţefova zgodbaSkladnostarhitekture sprizoromPravilnapostavitev ljudiv prostoru(relief)
 28. 28. Donatello, PrerokHabakuk (Zuccone- plešec)
 29. 29. David, kralj Izraela, ok.1000 pr.n.št., je znan po junaških dejanjih. Spopadel se je tudi z velikanom Goljatom. V neenakem dvoboju ga je ubil s kamnom iz prače. To je pomenilo poraz Filistejcev, ki so zatirali nekatera izraelska ljudstva. Ta dvoboj simbolizira tudi boj Firenc proti mogočnim Viscontijem, milanskim vojvodom. Lovorov venec zmage, ki leţi pod Davidovimi nogami, spominja, da so Firence zavrnile mirovni sporazum iz leta 1392, ki jim ga je vsilil nevarni tekmec.Donatello, David
 30. 30. Mlad pobič Milina, eleganca S linija - kontrapost Zmagoslavni junak je povesil pogled in videti je, kot da se ne zaveda razseţnosti svojega dejanja. Skrivnosten nasmeh.David, prvi bronast akt po antiki v naravni velikosti (1,65 m)
 31. 31. Zgodnja renesansa DavidDonatello, bron, okr. 1450, 158 cm, Verrocchio, 1472-75, bron, Firenze, Bargello
 32. 32. Prvi renesančnikonjeniški kipDonatello, Gattamelata,1447-50, bron, Padova
 33. 33. Močan invitalen – zgledza barok Verrocchio, Bartolomeo Colleone, bron, 1480, Benetke
 34. 34. KIPARSTVO RENESANSE• Kiparji iščejo nove ideje v zapuščini antične umetnosti• Renesančni lepotni ideal (golo telo)• Simboli moči• Realistične upodobitve (čustva in razgibanost)• Portreti• Vrnitev prostostoječega konjeniškega spomenika
 35. 35. SLIKARSTVO (raziskovalno)Zgled so kiparska antična dela – osebe naslikane skiparskim pojmovanjem telesa, portretno opredeljeneŠtudij upodobitve: perspektive (linearna perspektiva),narave, osvetlitve, telesnosti oseb in detajlovNaboţno in posvetno slikarstvoIntelektualno slikarstvo kot vpliv neoplatonističnefilozofije na dvoru MedičejcevFreske, tabelno slikarstvo, olje, grafika
 36. 36. Masaccio, 1401 - 1428/9?Naslikal Vasari
 37. 37. Freske v Sta.Maria del Carmine, Firence, Masaccio
 38. 38. Masaccio, freske v Sta Maria del Carmine, Firence, 1427
 39. 39. Pogled inperspektiva
 40. 40. Masaccio, Davčni novčič, 1427, Firence, Sta Maria del Carmine *Novo pojmovanje prostora: linearna perspektiva, naravno okolje (arhitektura, pokrajina)* Prepričljiva telesnost oseb in njihovega gibanja v prostoru(realizem) *Portretna opredeljivost oseb *Modeliranje teles s svetlobo - plastičnost
 41. 41. Linearna perspektivapreračunana na pogled gledalcaMasaccio, sv. Trojica, freska v cerkviSta Maria Novella, v Firencah, 1426-28
 42. 42. Masaccio: KapelaBrancacci, Izgon iz raja, freska, 1426-27
 43. 43. Paolo UCCELLO (1397-1475), Bitka pri San Romanu, Uffizi, Florentinska zmaga nad Sieno 1432. leta, naslikana po naročilu Medičejcev na treh tablah, ki so krasile sobo v njihovi palači
 44. 44. Niccolò Mauruzi da Tolentino v bitki pri San Romanu, Zanimanje za zgodovino (humanistična tema)Nova pravila perspektive (sulice, konji, vojaki), nove barve, gibi in drţe ljudi in ţivali so namenoma kontrastni – dramatični.
 45. 45. PIERO DELLA FRANCESCA okr. 1415/20 - 1492Ustvarjal na dvoruFederiga deMontefeltre v Urbinu
 46. 46. PIERO della FRANCESCA, Legenda sv. kriţa, prezbiterij c. sv. Frančiška v Arezzu, okr. 1486 Harmonični red, brez nepotrebnih predmetov in dejanj Osebe so portretne Ustvarjal na dvoru Federiga de Montefeltre v Urbinu
 47. 47. Bičanje, ok. 1445, Urbino, Narodna galerija
 48. 48. Battista Sforza in Federico da Montefeltro iz Urbina, 1465-66, Uffizi,
 49. 49. ANDREA MANTEGNA (1431-1506)Dvorni slikar Lodovica Gonzage iz Mantove
 50. 50. Mantegna Pieta, 1470, Brera, MilanoŠtudij perspektive človeškega telesa, portetni realizem
 51. 51. Andrea Mantega, Camera degli Sposi-Sobanamladoporočencev, Dvorna palača v Mantovi, 1471-74
 52. 52. Na stropu so štukaturni tondi portretov rimskihcesarjev, na stenah prizori iz ţivljenja druţine Gonzaga
 53. 53. Andrea MANTEGNA, Dvor Gonzage v Mantovi, 1465-1474Portretni realizem, študij perspektive, začetekiluzionističnega slikarstva
 54. 54. Strop imenovan okulus, 1471-74 freska, premer 270 cm Camera degli Sposi, Vojvodska palača v Mantovi,Balustrada zţenskami in puttiZačetkiiluzionističnegaslikarstva (skrajšava)
 55. 55. Sandro BOTTICELLI (1455-1510)
 56. 56. Botticelli, Venerino rojstvo, okr. 1480. Uffizi, FirencePoveličevanje gracioznosti, elegance, lahkotnosti,ţenski ideal lepote
 57. 57. ALEGORIJA POMLADPOŢELENJE LEPOTA ČISTOST
 58. 58. SIMBOL, ATRIBUT, POOSEBITEVSandro Botticelli, Pomlad
 59. 59. Atena in Kentaver Neoplatonist na Medicejskem dvoru Perspektiva ga ne zanima Čiste linije Ozračje je čisto, tančice prosojne, obrazi idealizirani
 60. 60. Literatura in viri za slikovno gradivoUmetnostna zgodovina, predmetni izpitni katalog za splošno maturo 2007,RIC, 2005Golob, Nataša: Umetnostna zgodovina, učbenik, DZS, 2003Hollingsworth, Mary: Umetnost v zgodovini človeštva, DZS, !993Zgodovina slikarske, kiparske in arhitekturne umetnosti, Modrijan, 1998Slikovno gradivo s spletnih stranihttp://www.wga.hu/http://www.hp.uab.edu/image_archive/http://www.greatbuildings.com/http://www.casteland.com/indexuk.htmhttp://www.casa-in-italia.com/arte/http://www.thais.it/scultura/http://www.arca.net/tourism/florence/museums.htm

×