Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerpoint informàtica1

350 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Powerpoint informàtica1

  1. 1. Informàtica <ul><li>Nom: David </li></ul><ul><li>Cognoms: Cunillera Feliu </li></ul><ul><li>Professor: Francesc Solans </li></ul><ul><li>Optativa C </li></ul><ul><li>Curs 4tC </li></ul>
  2. 2. Per què vaig triar aquesta optativa : <ul><li>Hem va semblar que seria interessant, per que a mi m’agrada la informàtica i s’havia que faria servir programes que no havia utilitzat mai. O programes que no havia sentit. I també hem vaig decantar per aquesta optativa per què companys que havien fet aquesta assignatura hem van aconsellar que la trigues perquè m’ho passaria be. </li></ul>
  3. 3. Coses que he après amb el Gimp <ul><li>Jo amb el Gimp he après moltes coses interessants. Jo aquest programa al principi no s’havia que existís però </li></ul><ul><li>m’agrada't molt per què es un gran programa de manipulació d’imatges. I ens facilita molt si volem retocar qualsevol imatge. </li></ul><ul><li>He pogut utilitzar estils, capes etc. </li></ul>
  4. 4. Coses que he après amb el word <ul><li>Jo amb el word he après a fer un treball ben fet: fica’n la plantilla de l’institut, fer servir tots els títols i estils, canvia el número de la pagina a la dreta, ficar figures sota </li></ul><ul><li>les imatges i sobretot el índex perquè abans </li></ul><ul><li>perdia molt de temps i ara he vist que amb dos clics hi ha el tinc fet. </li></ul>
  5. 5. M'agrada't? <ul><li>Aquest primer trimestre m’ha agradat perquè ha segut bastant fàcil. Encara que agüem tingut força feina per casa. Però les classes m’han passat rapides hi he tingut sort de anar amb els companys i companyes de classe. I espero que el 2n també m’ho passa tant be o mes que aquest. </li></ul>
  6. 6. Coses que no m’han agradat <ul><li>Una de les coses que no m'agrada't tant es </li></ul><ul><li>que s’han de fer moltes coses per casa. </li></ul><ul><li>El que no hem va agrada es que s'espatllés </li></ul><ul><li>el moodle i que tot ho agüéssim de fer amb </li></ul><ul><li>el gmail. </li></ul>
  7. 7. Que vull fer al 3er Trimestre <ul><li>Al 3r trimestre vull fer servir el photo scape </li></ul><ul><li>perquè hem penso que es un gran </li></ul><ul><li>programa encara que mai l’he fet anar i </li></ul><ul><li>m'agradaria fer algo amb ell. </li></ul>
  8. 8. FI <ul><li>Espero que us haguí agradat </li></ul><ul><li>Gracies </li></ul>

×