Курс по програмиране на C# 2013 - 8. Полиморфизъм. Абстракция. Шаблони. Вградени колекции

620 views

Published on

Занятие №8 на курса по програмиране на C# 2013 провеждан от ДАВИД академия в ПМГ "Никола Обрешков" - Казанлък. Включва темите:
- Полиморфизъм
- Абстракция
- Шаблони
- Вградени колекции

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
620
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Курс по програмиране на C# 2013 - 8. Полиморфизъм. Абстракция. Шаблони. Вградени колекции

 1. 1. Курс по програмиране на C# Занятие №8 Полиморфизъм. Абстракция. Шаблони. Вградени колекции 2013
 2. 2. Съдържание 1/1 • • • • • • • Полиморфизъм Презаписване на членове Предефиниране на членове Абстракни класове и членове Интерфейси Шаблони Вградени колекции
 3. 3. Къде е грешката в кода? class Animal { public string Species { get; private set; } public Animal(string species) { Species = species; } } class Lizard : Animal { public Lizard(string species) { Species = species; } }
 4. 4. Къде е грешката в кода? class Person { private string _name; public string Name { get { return _name; } set { } } } class Program { static void Main(string[] args) { Person person = new Person(); Console.WriteLine("Въведете име на човек: "); person.Name = Console.ReadLine(); Console.ReadLine(); } }
 5. 5. Какво ще се случи? class Person { public string Name { get; set; } public void InputFromConsole() { Console.WriteLine("Въведете име на човек: "); Name = Console.ReadLine(); } } class Program { static void Main(string[] args) { try { Person[] persons = new Person[5]; for (int i = 0; i < persons.Length; i++) persons[i].InputFromConsole(); } catch (IndexOutOfRangeException ex) { Console.WriteLine("Възникна IndexOutOfRangeException."); } catch (IOException ex) { Console.WriteLine("Възникна IOException."); } Console.ReadLine(); } }
 6. 6. Полиморфизъм • Какво е „полиморфизъм“? – Третият основен принцип на ООП – Множественост на формите (многообразие) – Един член има няколко различни форми или поведения – Сходната функционалност се обединява по подходящ начин – Гъвкав и лесен за поддръжка програмен код
 7. 7. Полиморфизъм • Полиморфизъм в C# – – – – – Презаписване на членове Предефиниране на членове Абстрактни класове и членове Интерфейси Шаблони
 8. 8. Презаписване на членове • Какво е „презаписване“ на членове (overloading)? – Деклариране на повече от един член с еднакви наименования – Различни по брой или тип параметри – Методи, конструктори, индексатори, оператори – Компилаторът открива най-подходящият член, който да бъде изпълнен, според подадените аргументи
 9. 9. Презаписване на членове class Dog { public Dog(string name) : this(name, 4) { } public Dog(string name, int legsCount) { Name = name; LegsCount = legsCount; } public string Name { get; set; } public int LegsCount { get; set; } public void BarkAt(string someone) { Console.WriteLine("{0} barks at {1}.", Name, someone); } public void BarkAt(Dog otherDog) { Console.WriteLine("{0} barks at {1}.", Name, otherDog.Name); } }
 10. 10. Презаписване на членове class Dogs { private readonly Dog[] _dogs = new Dog[50]; public Dog this[int index] { get { return _dogs[index]; } set { _dogs[index] = value; } } public Dog this[string name] { get { foreach (Dog dog in _dogs) { if (dog != null && dog.Name == name) return dog; } return null; } } }
 11. 11. Презаписване на членове • Използване на презаписани членове – Компилаторът търси член с подходящи параметри – Броят на параметрите трябва да съвпада с броя на аргументите – Предимство се дава на член с параметри, чиито типове съвпадат с тези на аргументите – Неявно превръщане на типовете на аргументите (upcasting и implicit typecasting) – Ако има няколко възможни члена с еднакъв приоритет, компилаторът предизвиква грешка
 12. 12. Презаписване на членове • Приложение на презаписването на членове – Прилагане на сходна функционалност върху различни типове данни – Прави кода по-четим, тъй като сходните операции имат еднакви имена – Да не се злоупотребява: прилага се, когато поведението е еднотипно и типът на резултата е един и същи
 13. 13. Предефиниране на членове • Какво е „предефиниране“ на членове (overriding)? – Променяне на поведението на член в наследен клас – Всеки клас от йерархията може да опише различни операции за членове с еднакви наименования и параметри – Операциите, които ще бъдат изпълнени, зависят от истинския тип на обекта, не от типа на рефернцията към него – Само виртуални членове могат да бъдат предефинирани
 14. 14. Предефиниране на членове • Какво е „виртуален член“? – Член, който може да бъде предефиниран в наследен клас – Нестатични методи, свойства, индексатори – Членовете по подразбиране са невиртуални
 15. 15. Предефиниране на членове • При невиртуалните членове операциите, които ще бъдат изпълнени, се определят от типа на референцията, чийто член се изпълнява • При виртуалните членове операциите, които ще бъдат изпълнени, се определят от истинския тип на обекта в паметта, чийто член се изпълнява
 16. 16. Предефиниране на членове • Деклариране на виртуални членове – Ключова дума virtual преди декларацията на члена (след модификатора за достъп) class Animal { public virtual void MakeSound() { Console.WriteLine("..."); } }
 17. 17. Предефиниране на членове • Деклариране на предефинирани членове – Ключова дума override преди декларацията на члена (след модификатора за достъп) – В родителски клас нагоре по йерархията трябва да бъде деклариран виртуален член със същите наименование, тип и параметри и видимост – Не е задъжлително всички виртуални членове да бъдат предефинирани във всеки наследен клас
 18. 18. Предефиниране на членове class Dog : Animal { public override void MakeSound() { Console.WriteLine("Woof woof!"); } } class Cat : Animal { public override void MakeSound() { Console.WriteLine("Meow."); } } class Fish : Animal { }
 19. 19. Предефиниране на членове • Използване на виртуални и предефинирани членове – Синтактично не се различава от използването на невиртуални членове – Поведението може да бъде различно Animal animal = new Cat(); animal.MakeSound();
 20. 20. Предефиниране на членове • Преизползване на родителския член – Ключовата дума base, следвана от оператора . и наименованието на члена (заедно с аргументи, ако са нужни) – Възможно е да бъде достъпен и друг член на родителския клас по същия начин
 21. 21. Предефиниране на членове class Book { public string Name { get; set; } public string Author { get; set; } public virtual void ReadFromConsole() { Console.Write("Input name: "); Name = Console.ReadLine(); Console.Write("Input author: "); Author = Console.ReadLine(); } } class ScientificBook : Book { public string ScientificField { get; set; } public override void ReadFromConsole() { base.ReadFromConsole(); Console.Write("Input scientific field: "); ScientificField = Console.ReadLine(); } }
 22. 22. Предефиниране на членове • Методът ToString() – Виртуален метод на класа object – Връща представяне на обекта в символен низ – Използва се от string.Format(...) и Console.Write(...) – Реализацията в класа object връща пълното име на типа данни на обекта – Може да бъде предефиниран във всеки клас, за да връща смислен низ
 23. 23. Предефиниране на членове class Book { public string Name { get; set; } public string Author { get; set; } public override string ToString() { return string.Format("{0} by {1}", Name, Author); } }
 24. 24. Предефиниране на членове • Приложение на предефинирането на членове – Често се налага една и съща „формална“ операция да се реализира по различен начин вътрешно в различни класове – Гъвкавост на вътрешната реализация – Разширяемост на членовете на родителските класове – Избягване на превръщания надолу по йерархията (downcasting)
 25. 25. Абстрактни класове и членове • Какво е „абстрактен клас“? – Не може да бъде инстанциран директно – Служи за деклариране на членове, които са общи за класовете от йерархията – Не се ангажира с пълната реализация на поведението им – Използва се като събирателен тип данни в променливи, параметри и изрази
 26. 26. Абстрактни класове и членове • Деклариране на абстрактни класове – Ключова дума abstract преди декларацията на класа (но след модификатора за достъп) – Разрешено е декларирането на абстрактни членове в тялото на класа abstract class Animal { }
 27. 27. Абстрактни класове и членове • Какво е „абстрактен член“? – Виртуален член на клас – Няма декларирана реализация – Класът задължително трябва да бъде маркиран като абстрактен – Ако наследен клас не предефинира всички абстрактни членове, той също трябва да бъде маркиран като абстрактен
 28. 28. Абстрактни класове и членове • Деклариране на абстрактни членове – Ключова дума abstract преди декларацията (но след модификатора за достъп) – Блоковете с операции се заместват с точка и запетая – Въпреки че всички абстрактни членове са виртуални, не се използва ключовата дума virtual
 29. 29. Абстрактни класове и членове abstract class Animal { public abstract void MakeSound(); } class Dog : Animal { public override void MakeSound() { Console.WriteLine("Woof woof!"); } } class Cat : Animal { public override void MakeSound() { Console.WriteLine("Meow."); } } class Fish : Animal { public override void MakeSound() { throw new NotSupportedException("Fish don't make sounds."); } }
 30. 30. Абстрактни класове и членове • Използване на абстрактни класове – Не могат да бъдат инстанцирани пряко – Могат да бъдат използвани за типове данни на променливи Animal animal = new Cat(); animal.MakeSound();
 31. 31. Абстрактни класове и членове • Приложение на абстрактните класове и членове – Позволяват създаването на общи звена от йерархията, които не могат да реализират по смислен начин част от поведението си (или цялото си поведение) – Предотвратяват инстанцирането на обекти от междинни класове, които не са предвидени за самостоятелна употреба
 32. 32. Интерфейси • Какво е „интерфейс“? Тип данни Сходен с напълно абстрактен клас без полета Декларира членове, но не описва реализацията им Всички членове са с публична видимост Може да наследява (разширява) един или повече други интерфейси – Всеки клас може да имплементира един или повече интерфейси, като предостави реализации на членовете им – – – – –
 33. 33. Интерфейси • Деклариране на интерфейси – Сходно с декларирането а класове – Ключова дума interface – Наименование – идентификатор в Pascal case с представка I – Тяло – блок с декларации на членове • Методи, свойства, индексатори • Блоковете с реализацията им се заместват с точка и запетая • Не се прилагат модификатори за достъп – всички членове са с публична видимост
 34. 34. Интерфейси interface IVocalizingObject { void MakeSound(); } interface INamedObject { string Name { get; } }
 35. 35. Интерфейси • Между наименованието на интерфейса и тялото му може да се постави двоеточие, следвано от списък от наименованията на интерфейсите, които наследява (разширява) interface IPet : INamedObject { int Age { get; } }
 36. 36. Интерфейси • Имплементиране на интерфейси – В декларацията на клас, между наименованието и тялото му се изброяват наименованията на интерфейсите, които класът имплементира – В случай, че е указан родителски клас на класа, наименованията на интерфейсите задължително се изброяват след него – За всички членове на имплементираните интерфейси в тялото на класа трябва да се декларират членове със съответните типове данни, наименования и параметри и с публична видимост – Казваме, че членовете на класа имплементират членовете на интерфейсите
 37. 37. Интерфейси • Имплементиране на интерфейси – Възможно е членовете да бъдат виртуални или дори абстрактни – Възможно е членове на родителските класове автоматично да имплементират членове на интерфейсите, ако имат необходимите типове данни, наименования, параметри и видимост
 38. 38. Интерфейси abstract class Animal : IVocalizingObject { public int Age { get; set; } public abstract void MakeSound(); } class Dog : Animal, IPet { public string Name { get; set; } public override void MakeSound() { Console.WriteLine("Woof woof!"); } } class Cat : Animal, IPet { public string Name { get; set; } public override void MakeSound() { Console.WriteLine("Meow."); } }
 39. 39. Интерфейси • Използване на интерфейси – Не могат да бъдат инстанцирани пряко – Могат да бъдат използвани за типове данни на променливи, за да се достъпят членовете им IVocalizingObject vocalizingObject = new Cat(); vocalizingObject.MakeSound();
 40. 40. Интерфейси • Приложение на интерфейсите – Описване на чист „договор“ между обект, който реализира някакво поведение, и външния код, който го използва – Всеки клас може да наследи само един родителски клас, но да имплементира много интерфейси – Сложни йерархии от класове с повече от една групи характеристики и функционалности, реализирани чрез интерфейси
 41. 41. Интерфейси • Интерфейсът System.IDisposable – Служи за освобождаване на заети ресурси в момент, определен от програмиста – Garbage Collector унищожава свободните обекти в неопределен момент във времето – Единствен метод void Dispose() FileStream stream = File.OpenRead(@"C:File.txt"); try { // Операции } finally { stream.Dispose(); }
 42. 42. Интерфейси • Блокът using – Служи за автоматично изпълнение на Dispose() – Ключова дума using – Заграден в скоби израз, който имплементира System.IDisposable – Блок от операции using (FileStream stream = File.OpenRead(@"C:File.txt")) { // Операции }
 43. 43. Интерфейси • Интерфейсът System.Collections.IEnumerable – Служи за последователно изброяване елементите на колекция – Конструкцията foreach може да се приложи върху всички обекти, които го имплементират IEnumerable enumerable = new int[10]; foreach (int item in enumerable) { // Операции }
 44. 44. Шаблони • Какво е „шаблонен тип“ (generic type)? – Клас, структура или интерфейс – При декларирането му са посочени един или повече типови параметри – Типовите параметри заместват реални типове в декларацията на типа и членовете му – Не може да се използва пряко като тип данни – Създават „шаблонни инстанции“, като типовите параметри се заместят с истински типове данни
 45. 45. Шаблони • Деклариране на шаблонни типове – След наименованието на типа в ъглови скоби се поставя списък от типови параметри – Типов параметър е идентификатор; по конвенция или еднобуквен – например T, U, V – или записан в Pascal case с представка T – Типовите параметри могат да се поставят вместо истински типове данни в декларацията на типа
 46. 46. Шаблони class Expression<T> { public T GetValue() { // Операции } } class BinaryTreeNode<T> { public T Value { get; set; } public BinaryTreeNode<T> Left { get; set; } public BinaryTreeNode<T> Right { get; set; } }
 47. 47. Шаблони • Използване на шаблонни типове – От шаблонните типове се създават шаблонни инстанции, като след наимнованието им се поставя в ъглови скоби списък от типове данни, които да заместят типовите им параметри BinaryTreeNode<int> node = new BinaryTreeNode<int>(); node.Value = 3;
 48. 48. Шаблони • Използване на шаблонни типове – Възможно е влагане на шаблонни типове данни BinaryTreeNode<Expression<bool>> expressionNode = new BinaryTreeNode<Expression<bool>>();
 49. 49. Шаблони • Ограничения на типовите параметри – Налагат ограничения върху допустимите типове данни, които да бъдат използвани за създаването на шаблонна инстанция – Позволяват използването на съответните за ограничението членове или оператори върху данните от този тип – Поставят се непосредствено преди тялото на типа – Ключова дума where – Типов параметър – Двоеточие – Списък с ограничения
 50. 50. Шаблони • Ограничения на типовите параметри Да е референтен тип данни – ключова дума class Да не е референтен тип данни – ключова дума struct Да има конструктор без параметри – new() Да наследява родителски клас – наименование на родителския клас – Да имплементира интерфейс – наименование на интерфейса – Да наследява или имплементира друг типов параметър – наименование на типовия параметър – – – –
 51. 51. Шаблони class BinaryTreeNode<T> where T : class { public T Value { get; set; } public BinaryTreeNode<T> Left { get; set; } public BinaryTreeNode<T> Right { get; set; } }
 52. 52. Шаблони • Приложения на шаблонните типове – Строго типизирани структури от данни, които се ползват за различни типове на съхраняваните данни; например речници, дървета, стекове, опашки, списъци, множества и т.н. – Строго типизирани алгоритми, които работят за различни типове на данните; например сортиране, отсяване на елементи, обработка на данни
 53. 53. Шаблони • Какво е „шаблонен метод“ (generic method)? – Сходен с шаблонен тип – При декларирането му са посочени един или повече типови параметри – Типовите параметри заместват истински типове данни в декларацията му – При изпълнението му се указват конкретни типове данни, с които да бъдат заместени типовите параметри – Възможно е да бъдат наложени ограничения на типовите параметри
 54. 54. Шаблони • Деклариране на шаблонни методи – След наименованието на метода в ъглови скоби се поставя списък от типови параметри – Между списъка от параметри на метода и тялото му могат да бъдат поставени ограничения на типовите параметри public static void BubbleSort<T>(T[] array) where T : IComparable { // Операции }
 55. 55. Шаблони • Използване на шаблонни методи – Между наименованието и списъка с аргументи на метода в ъглови скоби се поставят типове данни, с които да бъдат заместени типовите параметри int[] numbers = new int[10]; BubbleSort<int>(numbers); – Възможно е ъгловите скоби да се пропуснат, ако компилаторът може да определи типовете, с които са заместени типовите параметри автоматично int[] numbers = new int[10]; BubbleSort(numbers);
 56. 56. Шаблони • Приложение на шаблонните методи – Реализиране на строго типизирани алгоритми, които работят за различни типове на данните; например сортиране, отсяване на елементи, обработка на данни
 57. 57. Вградени колекции • Пространсвото от имена System.Collections.Generic – – – – Интерфейсът IEnumerable<T> Интерфейсът ICollection<T> Интерфейсът IList<T> Интерфейсът IDictionary<TKey, TValue>
 58. 58. Вградени колекции • Вградени имплементации на колекции – – – – – – Класът List<T> Класът LinkedList<T> Класът Stack<T> Класът Queue<T> Класът HashSet<T> Класът Dictionary<TKey, TValue>
 59. 59. Въпроси?
 60. 60. Благодаря! • Александър Далемски – – – – sasho@david.bg musashi.bg@gmail.com Skype: musasho https://www.facebook.com/adalemski • ДАВИД академия – – – – acad@david.bg http://acad.david.bg/ @david_academy https://www.facebook.com/groups/david.academy/

×