Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adam Funiok: Jak využít zbožové srovnávače a Beed v aktuální situaci

518 views

Published on

Přišel koronavirus a mnoho e-shopů musí utahovat opasek nebo více optimalizovat inzerci.

Jak se projevuje současná krize COVID-19 v jednotlivých segmentech na našem trhu? Je jisté, že každá koruna se teď hodí.

Automatický bidding na srovnávačích zboží je jednou z nejlepších možností, jak můžete svoji inzerci podpořit a vyšperkovat k dokonalosti. Jak používá automatický bidding PROFICIO? Co můžete udělat proto, abyste si zajistili nejlepší návratnost a podporu top produktů?

Jaká pravidla používat a co doporučují? To vše a mnohem víc se dozvíte ve webináři pod vedením našeho CGO Jendy Perly a specialistou na bidování Adamem Funiokem z PROFICIA.

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Adam Funiok: Jak využít zbožové srovnávače a Beed v aktuální situaci

 1. 1. Jak využít zbožové srovnávače a Beed v aktuální situaci
 2. 2. Certifikace a ocenění
 3. 3. O nás Řadíme se mezi nejrychleji rostoucí agentury v České republice. V prestižním žebříčku Deloitte T echnology F ast 50 jsme se umístili na 8. a 19. místě (2018 –2019) ve střední Evropě . Jsme jediná certifikovaná Sklik agentura v B rně a už 5. rok v řadě patříme mezi klíčové agentury Google . Jsme také certifikovanými specialisty na Zboží.cz a H eureka, patříme mezi partnery B idding F ox.
 4. 4. O nás 4. rok v řadě patříme mezi klíčové agentury Google .
 5. 5. COVID - 19 a Marketing obecně • Kdo ze situace nejvíce těží? • Nárůst sledování krátkých videí a sestřihů • Zkrácení nákupního cyklu • Suchý, Bistro, Mini… • Šok v marketingové sféře • Volatilita vývoje • Problémy s doručováním, řízením inzerce, příjmem objednávek • Nejzasaženější oblasti • Cestovní ruch • Móda • Luxusní zboží
 6. 6. Vývoj situace
 7. 7. • Šok v marketingové sféře • V olatilita vývoje • P roblémy s doručováním, řízením inzerce, příjmem objednávek • N ejzasaženější oblasti • Cestovní ruch • M óda • Luxusní zboží Vývoj situace
 8. 8. • Koronavirus.heureka.cz • P řevrat v top produktech • P roduct Ads • Zákaz párování respirátorů na SK (31.3) • V elké skoky v bidování skrze šokovou reakci Změny na srovnávačích skrze COVID - 19
 9. 9. • Silně zasažená odvětví marketingu stahují část produktů z inzerce • T éměř všude, kde je to možné, nám do feedů přibývají roušky, dezinfekce • V ětší tlak na co nejkvalitnější traffic • N utné krátit spend, kde je možno - při udržení stejných obratů Co to znamená pro nás?
 10. 10. • P LAN • Definování úloh a strategií • Stanovení priorit u jednotlivých úloh a strategií • P řiřazení časové dotace k jednotlivým úkonům • DO • R ealizace úloh a strategií dle priorit • CH E CK • Kontrola vlastní práce a nastavení • Zabezpečení automatické a průběžné kontroly • ADJUST • Odhalení nedostatků a oversightů • T estování nových strategií, redefinice stávajících • P roč je toto důležité u automatického biddingu a jak s tím pracovat? PDCA B y K arn- b - K arn G. B ulsuk (http://w w w .bulsuk.com). Originally published at http://w w w .bulsuk.com/20 0 9/0 2/taking- first- step- w ith- pdca.html - Ow n w ork. Originally developed for T aking the F irst Step w ith PDCA, CC B Y 4.0 , https://commons.w ikimedia.org/w /index.php?curid=52368 0 1
 11. 11. Beed a plánování • PLAN • Nadefinování zásadních produktů a KPI, které musíme dodržet • P očet prodejů určitého produktu, viditelnost na pozicích, P N O • P aretův princip, analýza současných dat, B CG matice • DO • N astavení pravidel v samotném B eedu • CH E CK • Kontrola výsledků v beedu, sledování vývoje CP C a reakční doby • ADJUST • Další segmentace produktů, změna nastavených pravidel pro vychytání much
 12. 12. Jak tedy bidovat dle BCG matice? Skupina Charakteristika Výběr Bidování Hvězdy Bestsellers BRAND, ID Nejvyšší CPC Krávy Vysoké CR, nízké PNO BRAND, CATEGORY, ID Vysoké CPC Otazníky Nové produkty, šance do budoucna BRAND, ID Průměrné CPC, častá kontrola Psi Nízké CR, vysoké PNO BRAND, CATEGORY, ID Nízké CPC, možnost vyřadit
 13. 13. Úroveň pravidel v Beedu • Jednoduchá pravidla • [B R AN D] biduj na pozici X, za cenu 0 - 26 Kč, popř. Až 6% ceny produktu • [CAT E GOR Y] bidovat na 1 kč • Složitější pravidla • Za posledních 7 dní, pokud je rozdíl ceny vůči bidovanými menší nebo rovno 0 % a [P OP ULAR IT Y] je větší nebo rovno 10 + je produkt skladem, biduj na pozici X za cenu až Y. • Jak vypadá report produktu v B eedu (1249) • Jaká máme nastavená pravidla u klienta
 14. 14. Nové rozhraní Beedu • Ukázka
 15. 15. Jak nám Beed pomáhá s COVID - 19 • Velmi dobrý přehled nad cenou inzerce • Aktivní a časté stahování dat a úprava ceny inzerce • M ožnost vyřazovat produkty z bidování dle automatických pravidel • Automatické vyhodnocování inzerce • P řehledný report v P ow erB I • Spolehlivost
 16. 16. Další čtení • M arketing v době koronavirové • P P C v době koronavirové • Opatření v době koronavirové • E comcovid19 • Zdraví českých e- shopů (R oiV enue)
 17. 17. Díky za pozornost

×