Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vietnam Mobile Game Market Report 2016 (Báo Cáo Thị Trường Game Mobile Việt Nam 2016)

2,872 views

Published on

Báo cáo thị trường game mobile Việt Nam 2016
Thị trường game mobile tại Việt Nam tiếp tục chứng tỏ vị thế của mình khi nằm trong Top 3 nước có tổng lợi nhuận cao nhất. Từ sau khi được cấp phép vào năm 2015, game online nói chung và game mobile nói riêng tại Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc. Đây là cơ hội không thể bỏ qua cho các nhà phát triển game nước ngoài tìm hiểu và nghiên cứu đầu tư vào thị trường này. Hãy cùng xem xét những cơ hội và các lưu ý quan trọng đối với những nhà sản xuất game khi đầu tư vào Việt Nam.

Published in: Economy & Finance
  • Login to see the comments

×