Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Стратегическо начало в реформата на висшето образование, науката и младежките политики      Предизвикателства пред Б...
Бъдеще: А). Управление на промяната Б). Управление на кризиХристиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
5 цели на ЕС до 2020  1. Трудова заетост    работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години  2. НИРД и ин...
Национални цели  Трансформиране на българското общество в  „общество на знанието”;  Поставяне на висшето образование...
Научни приоритети  Инвестиции в области отнасящи се до:    енергийни източници и енергоспестяващи технологии;   ...
  “Над 76% от дипломираните инженери не работят  по специалността си, при средни равнища от 28%.”      В България...
ФинансиранеХристиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
Мерки    В подкрепа на растежа и създаването на работни места :  «Програма за модернизиране на системите за висше  ...
Инструменти  Международни:    „Хоризонт 2020“ - рамкова програма за изследвания и    иновации;  Структурни:  ...
Връзката с бизнесът – S &W  Европа 2020 отрежда ключова позиция на бизнеса, като  основен инвеститор - поне 2% от разх...
Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
EU Иновации  Европейския институт за технологии (ЕИТ) - “Съюзи на знанията”;      http://eit.europa.eu  Европейск...
Предложения  Практическия семинар «Национална стратегия за  висше образование», 12.11.2011г.      Анализ и обзор:...
  Семинар «Стратегическо начало в реформата на  висшето образование, младежките политики и  науката», 19.11.2011г. ...
Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

HigherEducationBG

934 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

HigherEducationBG

 1. 1. Стратегическо начало в реформата на висшето образование, науката и младежките политики Предизвикателства пред България и ЕС
 2. 2. Бъдеще: А). Управление на промяната Б). Управление на кризиХристиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 3. 3. 5 цели на ЕС до 2020 1. Трудова заетост  работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години 2. НИРД и иновации  инвестиране на 3 % от БВП на ЕС (публичен и частен сектор взети заедно) в научноизследователска и развойна дейност и иновации 3. Климатични промени и енергия  намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % (или дори с 30 %, ако бъдат изпълнени условията) спрямо 1990 г.  добиване на 20 % от енергията от възобновяеми енергийни източници  увеличаване на енергийната ефективност с 20 % 4. Образование  намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 10 %  поне 40 % от 30-34-годишните със завършено висше образование 5. Бедност и социално изключване  поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени от бедност и социално изключване хораХристиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 4. 4. Национални цели Трансформиране на българското общество в „общество на знанието”; Поставяне на висшето образование в центъра на иновациите, създаването на работни места и заетост; «Триъгълник на знанието».Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 5. 5. Научни приоритети Инвестиции в области отнасящи се до:  енергийни източници и енергоспестяващи технологии;  справяне и контрол на вредните и опасни битови и промишлени отпадъци;  нови суровини и материали;  информационните и комуникационните технологии, биотехнологиите, храните и здравето и други.Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 6. 6.  “Над 76% от дипломираните инженери не работят по специалността си, при средни равнища от 28%.”  В България това съотношение е най-високо в сравнение с останалите членове на ЕС. По данни на ЕВРОСТАТ и FEANI - федерация на професионалните инженери, октомври 2009 г.,”European Engineering Report”Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 7. 7. ФинансиранеХристиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 8. 8. Мерки  В подкрепа на растежа и създаването на работни места : «Програма за модернизиране на системите за висше образование в Европа» увеличаване на броя на завършващите висше образование на всички нива; повишаване на качеството и значимостта на развитието на човешкия капитал във висшето образование; създаване на ефективни механизми за управление и финансиране в подкрепа на отличното качество, както и укрепване на триъгълника на знанието между образованието, изследванията и бизнеса. международната мобилност на студентите, изследователите и останалия персонал; международният характер на висшето образование.Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 9. 9. Инструменти Международни:  „Хоризонт 2020“ - рамкова програма за изследвания и иновации; Структурни:  ОП «Конкурентоспособност»; Национални:  Фонд „Научни изследвания”.Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 10. 10. Връзката с бизнесът – S &W Европа 2020 отрежда ключова позиция на бизнеса, като основен инвеститор - поне 2% от разходите за наука и иновации следва да идват от индустрията. “Необходимо е активно използване на структурните фондове, за да подпомогне осезаемо осъществяването на националните цели за инвестиции в наука и активизиране на участието на бизнеса при провеждането на научни и технологични разработки”Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 11. 11. Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 12. 12. EU Иновации Европейския институт за технологии (ЕИТ) - “Съюзи на знанията”;  http://eit.europa.eu Европейска инициатива “Магазини за наука”;  http://www.scienceshops.org „U-Multirank“ - многоаспектен инструмент за класация и информация за определяне на профила на институциите за висше образование;  http://www.u-multirank.eu/ European Childrens’ University Network (ECUN);  http://sites.google.com/site/eucunetevents/ Консорциум University of Greater Region .  http://www.uni-gr.euХристиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 13. 13. Предложения Практическия семинар «Национална стратегия за висше образование», 12.11.2011г.  Анализ и обзор:  Актуалност и практическа ориентация на учебните програми;  Сътрудничетво с бизнеса и гражданското общество;  Стимулиране на оови форми на образователен обмен;  Увеличаване ролята и функциите на студентската общност в процеса на контрол на качеството на обучение «студентски омбудсман».Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 14. 14.  Семинар «Стратегическо начало в реформата на висшето образование, младежките политики и науката», 19.11.2011г.  Обществените политики, насърчаващи партньорството;  Институционализиране и диверсификация на средствата и политиките за секторно сътрудничество.  Обществените политики, насърчаващи качеството;  Управление, академичен състав, QMS, мобилност, социални измерения.Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 15. 15. Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.

×