Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EC Presentation

360 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

EC Presentation

  1. 1. Национални инструменти за младежка политика в страните от ЕС Международен младежки форум Нов български университет София, 31.05.2010 (Росен Димов)
  2. 2. Международен младежки форум Нов български университет София, 31.05.2010 Защо националнии инструменти за младежка политика?
  3. 3. Международен младежки форум Нов български университет София, 31.05.2010 БЕЗ твърдата дума на закона меки инструменти в ЕС
  4. 4. Международен младежки форум Нов български университет София, 31.05.2010 Завой в кризата? Повече регулация в повече сфери
  5. 5. Международен младежки форум Нов български университет София, 31.05.2010 Извън парадокса: <ul><ul><ul><li>младежко участие; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>структури за включване в процеса на взимане на решения – парламенти, съвети, клубове, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>други (концепции, договор с правителството, бюджети, план за действие...) </li></ul></ul></ul>
  6. 6. Международен младежки форум Нов български университет София, 31.05.2010 Постижения в области: <ul><ul><ul><li>равни възможности; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>доброволчество; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>преход от образование към пазара на труда; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>здравеопазване; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>свободно време; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>електронни услуги (управление) </li></ul></ul></ul>
  7. 7. Международен младежки форум Нов български университет София, 31.05.2010 Вдъхновение и импулс
  8. 8. Международен младежки форум Нов български университет София, 31.05.2010 Младите в 27-те: заедно и поотделно Да им кажем!

×