Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoe krijg je een luisterend oor bij je klanten

324 views

Published on

Hoe krijg je als accountant een luisterend oor bij je klanten?

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Hoe krijg je een luisterend oor bij je klanten

  1. 1. Hoe krijg je een luisterend oor bij je klanten? Voor accountants
  2. 2. Hoe krijg je een luisterend oor? Praten over zaken die je gesprekspartner bezig houdt en interessant vindt. Nieuwe inzichten geven die voor hem relevant zijn. Open vragen stellen die de klant aan het denken zetten. In eigen woorden samenvatten wat de ander gezegd heeft. Leidt tot verdieping. De verantwoordelijkheid voor de oplossing bij de ander laten.
  3. 3. Wat interesseert een ondernemer?
  4. 4. Meer weten over het klantenprofiel? Lees mijn blog: http://dartsbusdev.nl/2014/11/25/hoe-krijg-je-een-luisterend-oor-bij-je- klanten/ Bel me (0643029853) en dan kan ik u het volledige klantenprofiel laten zien.

×