Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ríomhthionscadal Cónaithe (2009-2017) (GA)

3,757 views

Published on

Labhair mé ar Raidió na Life, Near FM agus Raidió na Gaeltachta faoi seo. Bhí alt i FOINSE faoi freisin.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ríomhthionscadal Cónaithe (2009-2017) (GA)

  1. 1. Preasráiteas: Níos mó ná 700 ceantar cónaithe ainmnithe i nGaeilge timpeall na tíre Aistrithe go Gaeilge ag Justin Ó Scanaill, Gael-Taca I dtosach na Nóchaidí, cheadaigh comhairleoirí Chathair na Gaillimhe rún inar cuireadh in iúl gur sa Ghaeilge amháin a bheadh ainmneacha na bhforbairtí cónaithe nua go léir sa todhchaí chun cathair láidir, dhátheangach a chur chun cinn. Tá an polasaí i bhfeidhm i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus Comhairle Contate Átha Cliath Theas anois freisin. Ag casadh an chéid chuir Gael-Taca, eagraíocht mhargaíochta na Gaeilge atá bunaithe i gCorcaigh, seirbhís shaor in aisce, ina dtabharfar ainmneacha Gaeilge mar rogha d’ainmneacha tithe, ar fáil d’fhorbairtí réadmhaoine. Ó shin i leith, tá níos mó ná 300 forbairt ainmnithe as Gaeilge, a bhuí le Gael-Taca. Tá pacáiste faisnéise faighte ó Ghael-Taca ag gach forbróir sa tír, tá teagmháil déanta le han-chuid acu faoi dhó, agus cuireadh glaoch teileafóin ar chuid mhaith acu, ach go mór mór i gCúige Mumhan. Ba é Pádraig Ó Cuanacháin, stiúrthóir margaíochta le Gael-Taca, a bhfuair bás sa bhliain 2008 an fear a bhí freagrach as bheith ag deighleáil leis na fobróirí, ach ba iad daoine eile san eagraíocht a smaoinigh ar na hainmneacha i ndáiríre. Ag tosú i 2009 d’fhéach mé ar roinnt suíomh Greásáin réadmhaoine do roinnt contae agus rinne mé taispeántais sleamhnáin de na forbairtí a raibh ainmneacha Gaeilge orthu, agus d’uaslódáil mé iad ar Slideshare.net. Tá an tionscadal leathnaithe go ceantair is cuma má tá siad sean nó nua, i ngach contae in Éirinn ó thuaidh agus ó dheas, a bhfuil ainmneacha Gaeilge orthu. Nuair a aimsím áit a bhfuil ainm Gaeilge uirthi nach bhfuil taifeadta agam fós, cuirim é leis an r-thionscadal agus féachaim ar na suíomhanna réadmhaoine gach cúpla mí chun a bheith ar an eolas mar gheall ar na logainmneacha nua sa Ghaeilge, agus na hainmneacha sin a chur leis ar an gcuma chéanna. Is iad na contaetha ina bhfuil an méid forbairtí Gaeilge is mó ná suas go dtí seo ná: 1) Gaillimh 121 2) Corcaigh 95 3) Dún na nGall 45 4) An Clár 39 5) Ciarraí 39 6) Liatroim 32 7) Baile Átha Cliath 30 8) Maigh Eo 29 9) Loch Garman 28 10) Port Láirge 28
  2. 2. Is é mo bharúil gur chóir go mbeadh coiste ainmnithe ag gach comhairle Cathair agus Contae sa dtír. Tá siad ag roinnt comhairlí cheana féin. Ní foláir úsáid ainmneacha Gaeilge a spreagadh go hoifigiúil, ach níor chóir go gcuirfí an próiséas seo i bhfeidhm mura gceadaíonn comhairleoirí Gaeilge a chur ar a bhforbairtí ar fad. I mo thuairimse, ba chóir go n-ainmneofaí gach forbairt go dátheangach, ar a laghad, agus go mbeadh méid agus cló an Bhéarla agus méid agus cló na Gaeilge ar chomh-mhéid ar na colúin ar an slí isteach go forbairtí nua. www.slideshare.net/darrenjprior/presentations Nótaí 1) Ní ceantair tí amháin é fiú ceann de forbairtí seo. 2) Is sa chontae atá an chuid is mó de na forbairtí lán-Ghaeilge i gCorcaigh. Níl mórán sa chathair nó sna bruachbhailte. CRÍOCH-ENDS Darren Mac an Phríora R-Phost: darrenjmacanphriora@gmail.com Suíomh Gréasáin: darrenjprior.blogspot.ie Bhí mé i nGael-Taca agus tugadh onóir dom obair le Pádraig Ó Cuanacháin. Sheol mé na céadta ainmneacha chuige i rith tréimhse 5 bliain agus chuaigh sé i dteagmháil leis na forbróirí-ag moladh a gcinneadh ainmneacha Gaeilge a roghnú agus ag tabhairt faisnéise dóibh mar gheall ar an tseirbhís shaor in aisce dá mba mhian leo í a úsáid sa todhchaí.

×