Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Пајажината на Климентина

6,210 views

Published on

ДОКУМЕНТОТ НЕ Е САМО СО БУБАМАРИ СИМНЕТЕ ГО И ВИДЕТЕ ГО
Анализа на лектира Пајажината на Климентина

ОПИС НА ЛЕКТИРАТА:

Кога беше ручек таткото на темјанка отиде во свињарникот со секира да убие едно прасе бидејки се родило мало.Темјанка ја праша мајка си каде оди татко и за да оди и таа.Кога слушна дека оди во свињарникот Темјанка најбрзо што може трчаше кон татко и да му ја одеземе секирата да не го убие и почна дебата зошто да не го убијат.Кога се договорија да не го убиаат таткото рече да оди дома и дека таа ќе си го добие прасето.Кога дојде таткото дома Темјанка си го доби прасето во кутија.Многу мислеше на името и кога отиде во Училиште наставникот испрашувал и Темјанка била на ред да одговори како се вика главниот град на Република Македонија кога таа рекла дека се вика Цанко.

Published in: Education
 • Login to see the comments

Пајажината на Климентина

 1. 1. .
 2. 2. Анализа на лектирна творба
 3. 3. Разбирање на содржината
 4. 4. Определување на редослед на настаните
 5. 5. Просторна и временска локација
 6. 6. Определување главен-спореден лик Вреднување на постапките
 7. 7. Поделба на логички целини
 8. 8. Откривање на уметничка вредност
 9. 9. Идејна порака на делото
 10. 10. Емотивно доживување на настаните
 11. 11. Техника петторед
 12. 12. Наслов на темата 1. ред именка
 13. 13. 2. ред Опис
 14. 14. Две придавки)
 15. 15. 3. ред Активност Дејство 3 гл.
 16. 16. 4. ред Чувство Фраза од 4 збора
 17. 17. 5. ред Што предизвикува восхит порака
 18. 18. Техника скелетен приказ
 19. 19. Реченица Опишува за што се зборува
 20. 20. . Фраза Кажува нешто важно
 21. 21. Еден збор
 22. 22. Го изразува значењето на зборот или на темата
 23. 23. Симбол или скица Претстава за содржината Боја (изразува чувства доживеани од содржината)
 24. 24. Дополни Една од најдобрите работи е.. (порака)
 25. 25. Главен настан
 26. 26. Ликови
 27. 27. И.Б. Вајт
 28. 28. Белешка за авторот
 29. 29. Разговор за содржината – разбирање
 30. 30. Каде и кога се случува настанот?
 31. 31. Тема- Судбината на едно прасе(раскажи)
 32. 32. Опиши го девојчето и нејзината улога во спасувањето на прасето
 33. 33. Темјанка Панова
 34. 34. Опис на главните ликови Цанко
 35. 35. Климентина-пајачето со срце на Феникс
 36. 36. Содржина тек на настаните Кој прв го забележал чудото?
 37. 37. Каде се шири новата вест? Кој се грижи за спасувањето на прасето? Кој помага во спасувањето? Што се случува со газдата на фармата ? Што одлучува тој да направи со прасето? Каде го носи прасето и во што? Прасето на панаѓур (раскажи што се прави за да ја привлече публиката) Дали Климентина и нејзината дружина успеваат во својата мисија? Што е наградата и кој е најсреќен од неа?
 38. 38. Што се случува со хероината која во сенка го исчекува
 39. 39. исходот на своето дело?
 40. 40. Последната молба на Климентина до Цанко
 41. 41. Дали Цанко го одржа ветувањето кон својата спасителка? (раскажи накратко)
 42. 42. Приказните на Цанко
 43. 43. Поука

×