Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

copywriting

617 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

copywriting

  1. 1. Copywriting Dobešová Monika
  2. 2. Obsah• Co je to copywriting• Druhy copywritingu• Správná struktura textu• Ukázky textu
  3. 3. CopywritingTvůrčí činnost, při které se vytvářejí čtivé a poutavé texty, které prodávají produkty a služby• Web copywriting SEO copywriting
  4. 4. Web copywriting• Lidé nečtou – skenují• Vhodně členěné• Zvýraznění KW, seznamů, citací..• Přizpůsobení struktury, rozsahu,formy
  5. 5. SEO copywriting• Celková kvalita webu• Aktuálnost, unikátnost, zajímavost• Viditelná KW• Přirozeně skloňovat
  6. 6. Správná struktura textu• Úderný titulek• Anotace• Krátké odstavce• Odrážky a seznamy• Netextový obsah• Zvýraznění důležitého
  7. 7. Děkuji za pozornost

×