Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
WodaWoda
 Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy
inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być
chronio...
Cel pracyCel pracy
 Analiza średniej zawartości związków biogennych azotu i
fosforu w ciekach wodnych, będących dopływami...
Metody i materiałyMetody i materiały
Próby wody z dopływów rzeki Kamiennej:
 Dla azotanów (NO3/l) - PN-EN ISO 10304-1:200...
Metody i materiałyMetody i materiały
Pobierane próby z lokalizacji o wysokim znaczeniu dla ekologii rzeki:
 Użyto pojemni...
WynikiWyniki
WynikiWyniki
WynikiWyniki
WynikiWyniki
WynikiWyniki
WynikiWyniki
WynikiWyniki
WynikiWyniki
WynikiWyniki
WynikiWyniki
WynikiWyniki
Wielka WieśWielka Wieś
WąchockWąchock
StarachowiceStarachowice
PodsumowaniePodsumowanie
 Średnie zawartości azotynów od roku 1996-2006 w przebadanych próbach
wykazują wyraźną tendencję...
PodsumowaniePodsumowanie
 Rolnictwo ma największy wpływ na zanieczyszczenie
azotanami cieków wodnych poprzez spływ
powier...
Zanieczyszczenie zlewiska Morza Bałtyckiego związkami biogennymi azotu i fosforu: Zlewnia rzeki Kamiennej
Zanieczyszczenie zlewiska Morza Bałtyckiego związkami biogennymi azotu i fosforu: Zlewnia rzeki Kamiennej
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zanieczyszczenie zlewiska Morza Bałtyckiego związkami biogennymi azotu i fosforu: Zlewnia rzeki Kamiennej

Praca magisterska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. S. W. Gawrońskiego
Recenzowana przez dr Mieczysława Śmiecha

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zanieczyszczenie zlewiska Morza Bałtyckiego związkami biogennymi azotu i fosforu: Zlewnia rzeki Kamiennej

 1. 1. WodaWoda  Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie  Spośród wszystkich państw europejskich mamy najniższe w tej chwili zasoby wody przypadające na jednego mieszkańca – 1,6 mln litrów w ciągu roku  Produkcja ogrodnicza, m.in. sadownictwo grójeckie, kujawskie, i w okolicach Gdańska, mają znaczny wpływ na ładunek N i P do zlewiska Morza Bałtyckiego (ogrodnictwo, rolnictwo, leśnictwo ok. 80%)
 2. 2. Cel pracyCel pracy  Analiza średniej zawartości związków biogennych azotu i fosforu w ciekach wodnych, będących dopływami rzeki Kamiennej  Zależności średniej zawartości tych substancji od punktu pomiarowego, lat w których dokonywano pomiarów (1996-2006) oraz różnic średnich stężeń miesięcznych w ciągu roku  Przeprowadzenie analizy stężeń związków azotu i fosforu zawartych w próbach wody pochodzącej z biegu rzeki Kamiennej z lokalizacji o wysokim znaczeniu toksykologicznym dla ekosystemu zlewni, w których do tego czasu nie dokonano takich badań
 3. 3. Metody i materiałyMetody i materiały Próby wody z dopływów rzeki Kamiennej:  Dla azotanów (NO3/l) - PN-EN ISO 10304-1:2001  Dla azotynów (NO2/l) - PN-EN 26777:1999  Dla fosforanów (PO4/l) - PN-EN ISO 6878:2006 Oznaczenie zawartości biogenów wykonano w: Laboratorium WIOŚ al. IX Wieków Kielc 3 25-955 Kielce Wyniki pomiarów z lat 1996-2006 zostały udostępnione przez WIOŚ Sfinansowano z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 6/COS/2006/01 dzięki uprzejmości prof. dr hab. Stanisława Waldemara Gawrońskiego
 4. 4. Metody i materiałyMetody i materiały Pobierane próby z lokalizacji o wysokim znaczeniu dla ekologii rzeki:  Użyto pojemników z tworzywa sztucznego o objętości 500 ml  Próby wody pobierane 7 września 2009 r. bezpośrednio z biegu rzeki  Termin badania - 8-9 września 2009 r. Trzykrotnie wypełniano i dwukrotnie opróżniano pojemnik pobieraną próbą.  Próby czerpano z lokalizacji w biegu rzeki w odległości zbliżonej do połowy średnicy liczonej od lewego do prawego brzegu  W przypadku zbiornika „Wąchock” oraz „Pasternik” użyto dwuosobowej łodzi, w celu otrzymania prób z centralnej części zbiorników Oznaczenie zawartości biogenów wykonano w: Centrum Analitycznym SGGW ul. Ciszewskiego 8 02-786 Warszawa wg PB 12 wyd. 7 z dn 27.07.2009 r. niepewność złożona ± 15 % Przeprowadzenie badań sfinansowano z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 6/COS/2006/01 dzięki uprzejmości prof. dr hab. Stanisława Waldemara Gawrońskiego
 5. 5. WynikiWyniki
 6. 6. WynikiWyniki
 7. 7. WynikiWyniki
 8. 8. WynikiWyniki
 9. 9. WynikiWyniki
 10. 10. WynikiWyniki
 11. 11. WynikiWyniki
 12. 12. WynikiWyniki
 13. 13. WynikiWyniki
 14. 14. WynikiWyniki
 15. 15. WynikiWyniki
 16. 16. Wielka WieśWielka Wieś
 17. 17. WąchockWąchock
 18. 18. StarachowiceStarachowice
 19. 19. PodsumowaniePodsumowanie  Średnie zawartości azotynów od roku 1996-2006 w przebadanych próbach wykazują wyraźną tendencję spadkową, brak wyraźnych różnic w średniej zawartości azotanów  Średnie stężenie azotanów w sezonie jesienno-zimowym od sierpnia do stycznia wzrasta stopniowo do maksimum, zaś od stycznia do sierpnia stopniowo ulega zmniejszeniu  Średnie stężenie azotynów wzrasta od listopada do maja, osiąga maksimum na przełomie maja i czerwca, następnie spada, w listopadzie osiągając najniższe średnie stężenie  Średnie stężenie fosforanów w od roku 1996-2006 wykazuje niewielką tendencję spadkową  Średnie stężenie fosforanów w sezonie wiosenno-jesiennym wykazuje tendencję wzrostową od kwietnia do września, we wrześniu osiągając maksimum i ulegając spadkowi stężeń do minimum w kwietniu
 20. 20. PodsumowaniePodsumowanie  Rolnictwo ma największy wpływ na zanieczyszczenie azotanami cieków wodnych poprzez spływ powierzchniowy i podziemny (Marcinków, Wąchock)  W pełni skanalizowany obszar zurbanizowany, nie wykazuje negatywnego wpływu na zawartość biogenów w próbach wody rzeki  Sąsiedztwo obszarów industrialnych i postindustrialnych wywiera negatywny wpływ na stopień eutrofizacji obszarów zlewni (Pasternik, Lubianka)

×