Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Terorizmas

768 views

Published on

Terorizmas

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Terorizmas

 1. 1. TERORIZMAS IR KITI BLOGI DALYKAI sukūrė DARIUS JUKNEVIČIUS
 2. 2. VISŲ PIRMA,
 3. 3. Terorizmaspaprastai yra vadinamas organizuotų grupuočių sistemingas grasinimas.
 4. 4. ARBA Nenuspėjamo smurto naudojimas siekiant ideologinių tikslų.
 5. 5. Pagrindinis terorizmo taikinys – civiliai gyventojai, o pagrindinis ginklas – baimė.
 6. 6. Sąvoka teroristasturi neigiamą atspalvį.
 7. 7. Paprastai teroristinių organizacijų nariai vengia šios sąvokos ir save vadina separatistais, partizanais ar laisvės kovotojais.
 8. 8. Vienas iš pagrindinių terorizmo tikslų psichologiškai paveikti žmogų, išgąsdinti.
 9. 9. TOKIE KAIP:
 10. 10. ŽMONIŲ PAGROBIMAS
 11. 11. TRANSPORTO PRIEMONIŲ UŽGROBIMAS
 12. 12. AUTOMOBILIŲ SPROGDINIMAS
 13. 13. Sprogmenų palikimas lėktuvuose ir masinio susibūrimo vietose.
 14. 14. Individualūs ir grupiniai nužudymai.
 15. 15. Produktų ir geriamojo vandens užnuodijimas
 16. 16. Įsilaužimas į kompiuterinius tinklus
 17. 17. Terorizmo rūšys
 18. 18. Terorizmą galima skirstyti pagal siekiamus tikslus:
 19. 19. NACIONALISTINIS
 20. 20. Teroristai – nacionalistai siekia suformuoti atskirą savo valstybę, sutelkia dėmesį į kovą už nacionalinį išsivadavimą. Tokios grupuotės yra linkusios riboti smurto naudojimą, siekti pasaulio dėmesio atkreipimo. Nacionalistinės teroristų grupuotės: „Palestinos išsivadavimo organizacija“, „Baskų tėvynė ir laisvė“, „Kurdistano darbininkų partija“.
 21. 21. RELIGINIS
 22. 22. Religiniai teroristai naudoja smurtą „dieviškiems“ įsakymams vykdyti, taikosi į jiems svarbios kategorijos priešus. Religinės teroristinės grupuotės suinteresuotos ne tik suvienyti šališkus nacionalistų pasekėjus ar ideologus, bet tęsti jų dievo norų vykdymą. Religinių teroristų grupuotės: Osama bin Ladeno „al- Qaeda“ tinklas, Palestinos musulmonų organizacija „Hamas“, Libano šiitų grupuotė „Hezbollah“.
 23. 23. VALSTYBĖS REMIAMOS
 24. 24. Valstybės remiamos teroristinės grupuotės naudojamos radikaliųjų valstybių, kaip užsienio politikos įrankis. Disponuodamos didesniais ištekliais, valdžios remiamos teroristų grupuotės dažnai gali įvykdyti daugiau mirtinų išpuolių nei kiti teroristai.
 25. 25. KAIRYSIS SPARNAS
 26. 26. Kairiojo sparno teroristai yra pasiryžę sunaikinti kapitalizmą ir jį pakeisti į komunistinį ar socialistinį režimą. Kairiojo sparno teroristai: Baaden-Meinhof grupuotė, „The Weathermen“.
 27. 27. Dešinysis sparnas
 28. 28. Dešiniojo sparno teroristai yra mažiausiai organizuoti teroristai, dažnai siejami su neonacių gatvių riaušininkais. Neofašistai – teroristai dažniausiai puola imigrantus ar pabėgėlius iš besivystančio pasaulio šalių ir yra kartu rasistai bei antisemitai. Anarchistinis (nuo 1870 m. iki 1920 m. anarchistinis terorizmas buvo pagrindinis reiškinys pasaulyje. Revoliucionieriai siekė nuversti valdžią, naudodami bombas kaip argumentą, ir tokiu būdu nužudydami daugybę šalių vadovų).
 29. 29. IŠPUOLIAI
 30. 30. 9/11
 31. 31. Rugsėjo 11 d. teroristiniai išpuoliai – serija koordinuotų savižudžių išpuolių surengtų islamo ekstremistų JAV, 2001 m. Manoma, kad išpuoliai pradėti rengti tarp 2000 m. kovo ir rugsėjo. 2001 m. rugsėjo 11 d. devyniolika teroristų, susijusių su Al-Qaeda užgrobė keturis komercinius keleivinius lėktuvus. Kiekvienoje užgrobėjų grupėje buvo po vieną asmenį, mokėjusį pilotuoti lėktuvą. Lėktuvų užgrobėjai du iš lėktuvų (United Airlines Flight 175 ir American Airlines Flight 11) nukreipė į Pasaulio prekybos centrą Niujorke, po vieną į kiekvieną bokštą dvynį, kurie netrukus po smūgių sugriuvo ir apgadino aplink esančius pastatus.
 32. 32. 11-M
 33. 33. Madrido traukinių sprogimai įvyko 2004 m. kovo 11 d. rytą Madrido traukinių tinkle, keturiuose reisuose, kada jais keliavo daugybė žmonių į darbus. Sprogimai nusinešė 191 žmonių gyvybes ir sužeidė apie 2050. Tai buvo stambiausias smurto aktas per visą demokratinės Ispanijos istoriją. Išpuoliais iš pradžių apkaltinta baskų teroristinė grupuotė ETA, tačiau vėliau paaiškėjo, kad sprogdinimus organizavo radikali vietinė islamo grupė, siekusi pakartoti Al-Kaedos veiklą.
 34. 34. KARAS SU TERORIZMU
 35. 35. Tarptautinė bendruomenė prieš terorizmą Tarptautinė bendruomenė į terorizmo temą dėmesį atkreipė dar prieš Antrąjį pasaulinį karą ir jau 1934 metais įtraukė šį klausimą į savo darbotvarkę. Greta 18 universalių konvencijų ir protokolų (14 instrumentų ir 4 dokumentų atnaujinimai) Jungtinių Tautų Saugumo Taryba yra priėmusi keletą rezoliucijų, susijusių su terorizmu. Svarbiausia iš jų – visaapimanti Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 1373, priimta 2001 metų rugsėjo 28 dieną po teroristinių išpuolių Niujorke ir Vašingtone. Jungtinių Tautų šalys narės 2006 m. rugsėjį pradėjo naują etapą kovos prieš terorizmą srityje – priėmė Visuotinę kovos prieš terorizmą strategiją. Tai buvo pirmas kartas, kai Jungtinių Tautų šalys narės sutarė dėl bendrų strateginių ir operacinių rėmų kovos prieš terorizmą srityje.
 36. 36. Ši strategija sudaro konkretaus veiksmų plano esmę: tai terorizmo plėtrai palankių sąlygų suvaržymas; terorizmo užkardymas bei kova prieš terorizmą; priemonių, stiprinančių valstybių gebėjimą kovoti prieš terorizmą, įgyvendinimas; Jungtinių Tautų vaidmens kovoje prieš terorizmą stiprinimas; pagarba žmogaus teisėms bei jų užtikrinimas kovoje prieš terorizmą. Europos Sąjunga 2005 metų gruodį parengė kovos prieš terorizmą strategiją, kuri akcentuoja keturis veiklos aspektus kovoje prieš terorizmą: prevenciją, apsaugą, persekiojimą ir reagavimą. Vidiniai ir išoriniai kovos prieš terorizmą aspektai reguliariai aptariami dviejose ES Tarybos darbo grupėse.
 37. 37. Europos Sąjungos institucijos koordinuoja kovos prieš terorizmą veiklą, Europos Sąjungos Taryboje veikia Kovos prieš terorizmą koordinatorius. Kitos tarptautinės ir regioninės organizacijos bei iniciatyvos – NATO, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, Europos Taryba, Pasaulinė kovos prieš branduolinį terorizmą iniciatyvą, Visuotinis kovos prieš terorizmą forumas – savo veikloje taip pat užsiima skirtingais kovos prieš terorizmą aspektais.
 38. 38. Lietuvos veikla tarptautiniuose kovos prieš terorizmą formatuose Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo strategijoje tarptautinis terorizmas yra įvardytas kaip vienas iš veiksnių, formuojančių Lietuvos saugumo politikos darbotvarkę. Terorizmas kelia rimtą grėsmę tarptautinės bendrijos – taigi ir Lietuvos – saugumui. Tačiau Lietuvai ši grėsmė yra daugiau išorinė – dabartinė vidaus situacija ir istorinė patirtis nesudaro sąlygų vidinėms teroristinėms grupuotėms kurtis. Pavojus pirmiausia kyla iš tarptautinio terorizmo.
 39. 39. Lietuva aktyviai veikia tarptautiniuose kovos prieš terorizmą formatuose. Per Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai 2013 m. antroje pusėje Lietuvos atstovai pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybos vidinių bei išorinių aspektų darbo grupėms. 2014 metų pradžioje Lietuva pradėjo darbą Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje, kuris truks dvejus metus. Nuo sausio 1 d. Lietuva perėmė pirmininkavimą JT Saugumo Tarybos Kovos su terorizmu komitetui bei atitinkamai darbo grupei.
 40. 40. GTI PASAULINIS TERORIZMO INDEKSAS

×