Slovenský jazyk sSlovenský jazyk s
prvkami nacionálnejprvkami nacionálnej
kultúrykultúry
Stlačte, a
prezentácia
bude vo
Wo...
Základná školaZákladná škola mmladýchladých
pokolenípokolení
KovačicaKovačica
Vedecká konferenciaVedecká konferencia
◊ Slovenský jazykSlovenský jazyk:: dejiny slovenčindejiny slovenčiny ,y , štylistikaštylistika
◊ DejepisDejepis :: sťahova...
PRVÁ HODINAPRVÁ HODINA
Pozývame na vedeckú konferenciuPozývame na vedeckú konferenciu
 Vedecká konferencia organizuje sa na témuVedecká konferen...
◊ NávratkaNávratka
• Potvrdzujem, že sa zúčastním vedeckej konferencie na témuPotvrdzujem, že sa zúčastním vedeckej konfer...
 ReferátReferát patrí k žánrompatrí k žánrom náučného štýlunáučného štýlu.. Informačný slohovýInformačný slohový
postuppo...
Náučný štýlNáučný štýl
 NáučnýNáučný, odborný alebo vedecký štýl sa realizuje s, odborný alebo vedecký štýl sa realizuje ...
Rečnícky štýlRečnícky štýl
 Rečnícky štýlRečnícky štýl je štýl verejného styku, ktorý má výlučneje štýl verejného styku, ...
 Klasická kompozíciaKlasická kompozícia prejavu je trojčlenná:prejavu je trojčlenná:
• úvodúvod
• jadrojadro
• záverzáver...
Spôsob nácviku a prednes prejavuSpôsob nácviku a prednes prejavu
 Dobrý prejav musí dozrievať aspoň sedem dní a sedem noc...
UmeleckUmelecký štýlý štýl
 UUmelecký štýl popri informačnej funkcii má i estetickú funkciu.melecký štýl popri informačne...
DRUHÁDRUHÁ
HODINAHODINA
OtvárameOtvárame vedeckú konferenciuvedeckú konferenciu
 Vážení prítomní,Vážení prítomní,
vítam Vás na vedeckej konferenc...
Nadovšetko miluj rodný jazyk,Nadovšetko miluj rodný jazyk,
svoju reč.svoju reč.
Je zamatJe zamat
a je meč.a je meč.
Nevhod...
PPred viac ako 1600 rokmi sa začalo veľkéred viac ako 1600 rokmi sa začalo veľké
sťahovanie národov. V tomto období ajsťah...
Slovania a slovanské jazykySlovania a slovanské jazyky
 Slovenčina patrí medzi slovanské jazyky. Po slovensky dnesSlovenč...
Matica slovenskáMatica slovenská
Prvá celonárodná kultúrna inštitúciaPrvá celonárodná kultúrna inštitúcia
Slovákov vznikla...
Anton BernolákAnton Bernolák
Pre každý národ sú dôležité osobnosti,Pre každý národ sú dôležité osobnosti,
vzdelaní ľudia, ...
Ľudovít ŠtúrĽudovít Štúr
Další vývoj na SlovenskuDalší vývoj na Slovensku
pokračoval a dospel až k dohode opokračoval a do...
Niektorí kmeňoví náčelníci postupne ovládaliNiektorí kmeňoví náčelníci postupne ovládali
stále väčšie oblasti a tak vznikl...
Národný jazykNárodný jazyk Slovákov tvoria popriSlovákov tvoria popri spisovnej slovenčinespisovnej slovenčine aj územnéaj...
Slováci obyčajne ťažko opúšťajú starootcovský domov, ale za tykýchSlováci obyčajne ťažko opúšťajú starootcovský domov, ale...
TRETIATRETIA
HODINAHODINA
Veľké duchovné bohatstvo našho ľudu saVeľké duchovné bohatstvo našho ľudu sa
zachovalo vzachovalo v povestiachpovestiach,,...
Každý národ má v úcte svojich predkov. Medzi tými našimiKaždý národ má v úcte svojich predkov. Medzi tými našimi
nedominuj...
Krása slovenčiny sa uchováva v našichKrása slovenčiny sa uchováva v našich
ľudových rozprávkach, povestiach aľudových rozp...
Medzi najznámejšie legendy slovenskéhoMedzi najznámejšie legendy slovenského
ľudu patríľudu patrí Juro JánošíkJuro Jánošík...
Slováci sa rodili do dreva.Slováci sa rodili do dreva.
DrevoDrevo ich sprevádzalo odich sprevádzalo od
kolísky , bolo zákl...
Výrobky pracovitých rúk našich predkov – prekrásneVýrobky pracovitých rúk našich predkov – prekrásne výšivkyvýšivky,, maľb...
Sviatky pokoja, lásky, hojnosti, bohaté na tradície a opradenéSviatky pokoja, lásky, hojnosti, bohaté na tradície a oprade...
Nikto na celom svete nemá na takomNikto na celom svete nemá na takom
malom priestore takú veľkú, bohatú amalom priestore t...
Pieseň o vlastiPieseň o vlasti
Kde horou tečie potok čistýKde horou tečie potok čistý
a šepká tráve ako rásť,a šepká tráve...
Končíme konferenciuKončíme konferenciu
◊ Vážení účastníci konferencie, milí hostia!Vážení účastníci konferencie, milí host...
ŠŠTVRTÁTVRTÁ
HODINAHODINA
Diskusia k referátomDiskusia k referátom
 DiskusiaDiskusia je výmena názorov na istú tému alebo problém sje výmena názoro...
 Diskusia je verejná, počíta s aktívnou účasťou viacerých osôb.Diskusia je verejná, počíta s aktívnou účasťou viacerých o...
Píšeme správu o priebehu konferenciePíšeme správu o priebehu konferencie
◊ SprávaSpráva je informácia o aktuálnych udalost...
Prehľad slohových postupovPrehľad slohových postupov
Slohový postupSlohový postup ObsahObsah Slohové útvarySlohové útvary
...
Prehľad jazykových štýlovPrehľad jazykových štýlov
Jazykový štýlJazykový štýl Jazykové prostriedkyJazykové prostriedky Žán...
Neznáme slováNeznáme slová
listujeme v slovníku...listujeme v slovníku...
Argument – 1.dôvod určitého tvrdenia,
2.dôkazový...
PIATA HODINAPIATA HODINA
Otestuj svoje vedomostiOtestuj svoje vedomosti
 1.žánre náučného štýlu sú:1.žánre náučného štýlu sú:
• aa))správaspráva
•...
 5.Cyril a Metod prišli na Veľkú Moravu roku:5.Cyril a Metod prišli na Veľkú Moravu roku:
• aa))863863
• bb))866866
• cc)...
 15. Matica slovenská:15. Matica slovenská:
• aa))vydávala knihy a časopisyvydávala knihy a časopisy
• bb))školila lekáro...
 18. Prvé písmo Slovanov bolo:18. Prvé písmo Slovanov bolo:
• aa))praslovančinapraslovančina
• bb))cyrilikacyrilika
• cc)...
 ĎAKUJEMEĎAKUJEME
 NANA
 POZORNOSTI...POZORNOSTI...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vedecka konferencia

434 views

Published on

Teaching in science style, recognizing different styles in slovak language

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
434
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vedecka konferencia

 1. 1. Slovenský jazyk sSlovenský jazyk s prvkami nacionálnejprvkami nacionálnej kultúrykultúry Stlačte, a prezentácia bude vo Word-e. Microsoft Word Document
 2. 2. Základná školaZákladná škola mmladýchladých pokolenípokolení KovačicaKovačica
 3. 3. Vedecká konferenciaVedecká konferencia
 4. 4. ◊ Slovenský jazykSlovenský jazyk:: dejiny slovenčindejiny slovenčiny ,y , štylistikaštylistika ◊ DejepisDejepis :: sťahovanie Slovanovsťahovanie Slovanov ◊ ZemepisZemepis : oblasti, v ktorých žili a žijú Slovania: oblasti, v ktorých žili a žijú Slovania 2. Hodina 3. Hodina 4. Hodina 5. Hodina 1. Hodina Stýly a slohové postupy Vedecká konferencia – prvý deň Vedecká konferencia – druhý deň Diskusia a opakovanie Otestuj svoje vedomosti
 5. 5. PRVÁ HODINAPRVÁ HODINA
 6. 6. Pozývame na vedeckú konferenciuPozývame na vedeckú konferenciu  Vedecká konferencia organizuje sa na témuVedecká konferencia organizuje sa na tému DejinyDejiny slovenského jazykaslovenského jazyka. Pri pozvaní treba uviesť:. Pri pozvaní treba uviesť: • ktokto organizuje konferenciu,organizuje konferenciu, • hlavnúhlavnú témutému,, • presnýpresný dátumdátum ((od – dood – do)) • miestomiesto konaniakonania • aa návratkunávratku pripojenú na záver alebo ako samostatnú časť,pripojenú na záver alebo ako samostatnú časť, ňou pozvaní hostia potvrdzujú účasť.ňou pozvaní hostia potvrdzujú účasť.  Pri písaní návratky použíjemePri písaní návratky použíjeme administratívny štýladministratívny štýl aa informačný slohový postupinformačný slohový postup
 7. 7. ◊ NávratkaNávratka • Potvrdzujem, že sa zúčastním vedeckej konferencie na témuPotvrdzujem, že sa zúčastním vedeckej konferencie na tému • Dejiny slovenského jazykaDejiny slovenského jazyka • Meno aMeno a priezvisko:priezvisko: .................................................................................................................................. • Pracovisko:Pracovisko: .................................................................................................................................................. .... • Adresa trvalého bydliskaAdresa trvalého bydliska .............................................................................................................. • TelTel .................................................................. MobilMobil ...................................................................................... • E-E- mailmail .................................................................................................................................................................. • Téma prednesenéhoTéma predneseného referátureferátu :: .............................................................................................. • Žiadam o ubytovanie: áno – nieŽiadam o ubytovanie: áno – nie • VV ............................................ dňadňa .............................................. ........................................................................ Vlastnoručný podpisVlastnoručný podpis
 8. 8.  ReferátReferát patrí k žánrompatrí k žánrom náučného štýlunáučného štýlu.. Informačný slohovýInformačný slohový postuppostup sa v ňom mieša s výkladom a opisom. Podľa toho, čisa v ňom mieša s výkladom a opisom. Podľa toho, či v ňom prevláda informácia alebo výklad, referát vecne av ňom prevláda informácia alebo výklad, referát vecne a obšírne informuje o vedeckom výskume, alebo vysvetľujeobšírne informuje o vedeckom výskume, alebo vysvetľuje dosiahnuté vedecké riešenia alebo postupy. Jednotlivédosiahnuté vedecké riešenia alebo postupy. Jednotlivé tematické celky sú samostatné, ale sa majú logickytematické celky sú samostatné, ale sa majú logicky nadväzovať.nadväzovať.  ÚvodÚvod aa záverzáver sú stručné. V úvode vysvetlíme a v záveresú stručné. V úvode vysvetlíme a v závere zhrnieme výsledky výskumu. Kedˇže ide o žáner náučnéhozhrnieme výsledky výskumu. Kedˇže ide o žáner náučného štýlu, používa sa v ňom veľa odborných termínov. Referátštýlu, používa sa v ňom veľa odborných termínov. Referát sa prednáša ústne, ale je vopred písomne pripravený. Prisa prednáša ústne, ale je vopred písomne pripravený. Pri ústnom treba dodržiavať tieto zásady: hovoriť primeraneústnom treba dodržiavať tieto zásady: hovoriť primerane hlasno, zreteľne a správne vyslovovať, nadviazať očnýhlasno, zreteľne a správne vyslovovať, nadviazať očný kontakt s poslucháčmi, stáť uvoľnene, používať len strohékontakt s poslucháčmi, stáť uvoľnene, používať len strohé gestá a mimiku. Referát možno doplniť o obrazový,gestá a mimiku. Referát možno doplniť o obrazový, zvukový a iný dokladový materiál.zvukový a iný dokladový materiál.
 9. 9. Náučný štýlNáučný štýl  NáučnýNáučný, odborný alebo vedecký štýl sa realizuje s, odborný alebo vedecký štýl sa realizuje s prípravou. Tento štýl je monologický, a preto má pevnúprípravou. Tento štýl je monologický, a preto má pevnú kompozičnú formu a prehľadné členenie. Tento štýlkompozičnú formu a prehľadné členenie. Tento štýl internacionalizuje svoju lexiku a syntax.internacionalizuje svoju lexiku a syntax.  ŽánreŽánre náučného štýlu sa členia nanáučného štýlu sa členia na :: • výkladovévýkladové • opisnéopisné..  Pre všetky je príznačné členenie naPre všetky je príznačné členenie na :: • úvod, jadro a záverúvod, jadro a záver  Vo vedeckých prejavoch sú rámcové časti /úvod aVo vedeckých prejavoch sú rámcové časti /úvod a zakončenie/ relatívne menšie. Pokiaľ ide o slovník,zakončenie/ relatívne menšie. Pokiaľ ide o slovník, používajú sa odborné termíny, známe úzkemu okruhupoužívajú sa odborné termíny, známe úzkemu okruhu odborníkov.odborníkov.
 10. 10. Rečnícky štýlRečnícky štýl  Rečnícky štýlRečnícky štýl je štýl verejného styku, ktorý má výlučneje štýl verejného styku, ktorý má výlučne ústnu podobu. Cieľom rečníckych textov je poučiť,ústnu podobu. Cieľom rečníckych textov je poučiť, presvedčiť alebo aj pobaviť či zvýrazniť slávnostnúpresvedčiť alebo aj pobaviť či zvýrazniť slávnostnú atmosféru.atmosféru.  ŽánreŽánre rečníckeho štýlu:rečníckeho štýlu: • agitačnéagitačné – politický prejav, súdny prejav– politický prejav, súdny prejav • náučnénáučné – prednáška, referát, koreferát– prednáška, referát, koreferát • príležitostnépríležitostné – spoločenský príhovor, slávnostný– spoločenský príhovor, slávnostný prejav, smútočný prejav.prejav, smútočný prejav.  Fázy tvorbyFázy tvorby prejavu:zhromažďovanie faktov, kompozícia,prejavu:zhromažďovanie faktov, kompozícia, štylizácia, nácvik a prednes prejavu.štylizácia, nácvik a prednes prejavu.
 11. 11.  Klasická kompozíciaKlasická kompozícia prejavu je trojčlenná:prejavu je trojčlenná: • úvodúvod • jadrojadro • záverzáver  VV úvodeúvode sa často využívajú umelecké a rečnícke jazykovésa často využívajú umelecké a rečnícke jazykové prostriedky, ktoré majú za cieľ vzbudiť pozornosť a záujem.prostriedky, ktoré majú za cieľ vzbudiť pozornosť a záujem.  VV jadrejadre je logická nadväznosť a postupnosť kompozície. Netrebaje logická nadväznosť a postupnosť kompozície. Netreba preskakovať z jednej veci na druhú, zložitá myšlienka sa musípreskakovať z jednej veci na druhú, zložitá myšlienka sa musí rozložiť na menšie celky, určitá myšlienka sa opakuje inýmirozložiť na menšie celky, určitá myšlienka sa opakuje inými slovami.slovami.  Pri stavbe prejavu sa používajú prostriedky, ktoré podporujúPri stavbe prejavu sa používajú prostriedky, ktoré podporujú názornosť, konkrétnosť a zrozumiteľnosť prejavu. Používajú sa inázornosť, konkrétnosť a zrozumiteľnosť prejavu. Používajú sa i zdôrazňovacie a ozdobné rečnícke jazykové prostriedky nazdôrazňovacie a ozdobné rečnícke jazykové prostriedky na udržanie pozornosti poslucháča. Štylizácia záveru závisí od celéhoudržanie pozornosti poslucháča. Štylizácia záveru závisí od celého prejavu.prejavu.  ZáverZáver je to posledné, čo poslucháči počujú, preto treba dodržaťje to posledné, čo poslucháči počujú, preto treba dodržať ešte jednu zásadu:ešte jednu zásadu: • skončite včas, aby na koniec prejavu poslucháči nemuseli pridlhoskončite včas, aby na koniec prejavu poslucháči nemuseli pridlho čakaťčakať..
 12. 12. Spôsob nácviku a prednes prejavuSpôsob nácviku a prednes prejavu  Dobrý prejav musí dozrievať aspoň sedem dní a sedem nocíDobrý prejav musí dozrievať aspoň sedem dní a sedem nocí  PrednesPrednes prejavu je rovnocennou zložkou obsahu, v rétorike máprejavu je rovnocennou zložkou obsahu, v rétorike má často väčší význam ako obsah. Hovoriaci pôsobí na poslucháčačasto väčší význam ako obsah. Hovoriaci pôsobí na poslucháča svojim hlasom a celkovým výzorom, mimikou a gestikuláciou. Prisvojim hlasom a celkovým výzorom, mimikou a gestikuláciou. Pri zrozumiteľnosti je dôležitá správna artikulácia a spisovnázrozumiteľnosti je dôležitá správna artikulácia a spisovná výslovnosť. Zdôrazňujú sa významovo dôležité slová, predvýslovnosť. Zdôrazňujú sa významovo dôležité slová, pred dôležitou myšlienkou a po nej robí sa prestávka /to platí i predôležitou myšlienkou a po nej robí sa prestávka /to platí i pre niektoré dôležité slovo/, mení sa výška tonu, mení sa tempo podľaniektoré dôležité slovo/, mení sa výška tonu, mení sa tempo podľa obsahu, funkcie a situácie prejavu.obsahu, funkcie a situácie prejavu.  Ten, kto nepozná vec, o ktorej chce hovoriť, ťažko stvorí dobrý prejav.Ten, kto nepozná vec, o ktorej chce hovoriť, ťažko stvorí dobrý prejav.
 13. 13. UmeleckUmelecký štýlý štýl  UUmelecký štýl popri informačnej funkcii má i estetickú funkciu.melecký štýl popri informačnej funkcii má i estetickú funkciu. Používa prostriedky všetkých štýlov. Žánrové členenie je zložité aPoužíva prostriedky všetkých štýlov. Žánrové členenie je zložité a skôr sa delí na:skôr sa delí na: • epikuepiku • lyrikulyriku • dramatikudramatiku  V epike je stredobodom záujmu udalosť a okolitý svet, v lyrike doV epike je stredobodom záujmu udalosť a okolitý svet, v lyrike do popredia vstupuje sám autor so svojim myslením a citmi. Vpopredia vstupuje sám autor so svojim myslením a citmi. V dramatike je tiež stredobodom udalosť ako v epike, lenže tu sadramatike je tiež stredobodom udalosť ako v epike, lenže tu sa dej predvádza, kým sa v epike rozpráva.dej predvádza, kým sa v epike rozpráva.
 14. 14. DRUHÁDRUHÁ HODINAHODINA
 15. 15. OtvárameOtvárame vedeckú konferenciuvedeckú konferenciu  Vážení prítomní,Vážení prítomní, vítam Vás na vedeckej konferencii venovanej nášmuvítam Vás na vedeckej konferencii venovanej nášmu materinskému slovenskému jazyku. Cieľom nášhomaterinskému slovenskému jazyku. Cieľom nášho stretnutia je zoznámiť sa s dejinami vývinu nášho jazyka.stretnutia je zoznámiť sa s dejinami vývinu nášho jazyka. Program konferencie zostavili sme s referátov jazykovedcovProgram konferencie zostavili sme s referátov jazykovedcov – žiakov, odborníkov na jednotlivé témy. Referáty sme– žiakov, odborníkov na jednotlivé témy. Referáty sme rozdelili podľa obsahu do skupín:rozdelili podľa obsahu do skupín: • Sťahovanie Slovanov,Sťahovanie Slovanov, • Slovanské jazyky,Slovanské jazyky, • Vývin slovenského jazyka,Vývin slovenského jazyka, • Oblasti, v ktorých žijú Slovania.Oblasti, v ktorých žijú Slovania.  Referáty odznejú v priebehu dnešného a zajtrajšieho dňa, aReferáty odznejú v priebehu dnešného a zajtrajšieho dňa, a to presne podľa programu, ktorý dostal každý účastníkto presne podľa programu, ktorý dostal každý účastník konferencie. Po odznení referátov bude diskusia.konferencie. Po odznení referátov bude diskusia. Konferenciu sledujú predstavitelia médií.Konferenciu sledujú predstavitelia médií.  Želám všetkým účastníkom úspešnú prácu.Želám všetkým účastníkom úspešnú prácu.
 16. 16. Nadovšetko miluj rodný jazyk,Nadovšetko miluj rodný jazyk, svoju reč.svoju reč. Je zamatJe zamat a je meč.a je meč. Nevhodný dotyk nech ju nepokazí.Nevhodný dotyk nech ju nepokazí. So slovami hovor, iba ked ste sami.So slovami hovor, iba ked ste sami. Vyberaj ich ako drahokamy.Vyberaj ich ako drahokamy. Nie kazdé je také, ako včera.Nie kazdé je také, ako včera. Ustavične hľadaj slová pravdivé a nové.Ustavične hľadaj slová pravdivé a nové. Zavrhni nezrozumiteľné,Zavrhni nezrozumiteľné, aj tie, čo rodia nudu.aj tie, čo rodia nudu. Ber slová priamo z dielneBer slová priamo z dielne konštruktéra:konštruktéra: z ľudu.z ľudu. Miroslav VálekMiroslav Válek
 17. 17. PPred viac ako 1600 rokmi sa začalo veľkéred viac ako 1600 rokmi sa začalo veľké sťahovanie národov. V tomto období ajsťahovanie národov. V tomto období aj starí Slovania, predkovia Slovákov, ako istarí Slovania, predkovia Slovákov, ako i Srbov a iných slovanských národov, našliSrbov a iných slovanských národov, našli svoj domov, v ktorom žijú aj dnes.svoj domov, v ktorom žijú aj dnes. Vtedy žili v kmeňoch. Budovali si maléVtedy žili v kmeňoch. Budovali si malé domčeky, obrábali polia a boli pohanmi –domčeky, obrábali polia a boli pohanmi – verili vo viacerých bohov. Aby sa mohliverili vo viacerých bohov. Aby sa mohli ľahšie brániť ich kmene sa spájali.ľahšie brániť ich kmene sa spájali.TTakak vzniklavznikla Samova ríšaSamova ríša. Slovania okrem. Slovania okrem dedín budovali i veľké hradiská, kde sadedín budovali i veľké hradiská, kde sa počas vojny bránili. Postupne vytvorilipočas vojny bránili. Postupne vytvorili štát –štát – Veľkú MoravuVeľkú Moravu. Knieža. Knieža RastislavRastislav,, vládca Veľkej Moravy, prijal kresťanstvo.vládca Veľkej Moravy, prijal kresťanstvo. Najmocnejším vládcom Veľkej MoravyNajmocnejším vládcom Veľkej Moravy bolbol SvätoplukSvätopluk. Ovládol mnohé kraje a. Ovládol mnohé kraje a vytvoril veľkú ríšu. Po jeho smrti ríšavytvoril veľkú ríšu. Po jeho smrti ríša postupne zoslabla a zanikla.postupne zoslabla a zanikla. Sťahovanie SlovanovSťahovanie Slovanov
 18. 18. Slovania a slovanské jazykySlovania a slovanské jazyky  Slovenčina patrí medzi slovanské jazyky. Po slovensky dnesSlovenčina patrí medzi slovanské jazyky. Po slovensky dnes hovorí vyše 5 milionov ľudí. Jej prajazykom je praslovanskýhovorí vyše 5 milionov ľudí. Jej prajazykom je praslovanský jazyk, ktorý sa najprv rozštiepil na 2 skupiny:jazyk, ktorý sa najprv rozštiepil na 2 skupiny: • severnú, z ktorej sa postupne vyvinuli východné a západnésevernú, z ktorej sa postupne vyvinuli východné a západné slovanské jazykyslovanské jazyky • južnú, z ktorej sa vyvinuli južné slovanské jazyky.južnú, z ktorej sa vyvinuli južné slovanské jazyky.  Slovanské jazyky sa delia na:Slovanské jazyky sa delia na: • východoslovanskévýchodoslovanské: ruský, ukrajinský, bieloruský: ruský, ukrajinský, bieloruský • južnoslovanskéjužnoslovanské: starosloviensky, srbský, chorvátsky,: starosloviensky, srbský, chorvátsky, slovinský, macedonsky, bulharskýslovinský, macedonsky, bulharský • západoslovanskézápadoslovanské: poľský, český, slovenský, horno a dolno: poľský, český, slovenský, horno a dolno lužickolužicko--srbský, polabskýsrbský, polabský • Praslovanský jazyk existoval iba niekoľko storočí, z neho saPraslovanský jazyk existoval iba niekoľko storočí, z neho sa nezachovali žiadne písomné pamiatky. Jeho rozpad nanezachovali žiadne písomné pamiatky. Jeho rozpad na jednotlivé skupiny uskutočnil sa do 10.storočia.jednotlivé skupiny uskutočnil sa do 10.storočia.
 19. 19. Matica slovenskáMatica slovenská Prvá celonárodná kultúrna inštitúciaPrvá celonárodná kultúrna inštitúcia Slovákov vznikla v augusteSlovákov vznikla v auguste 18631863 ((nana 1000-te výročie príchodu Cyrila a1000-te výročie príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú MoravuMetoda na Veľkú Moravu)). Od svojho. Od svojho vzniku až do násilného zatvoreniavzniku až do násilného zatvorenia uhorskou vládou rokuuhorskou vládou roku 18751875 bolabola jedinou celoslovenskou kultúrnoujedinou celoslovenskou kultúrnou ustanovizňou. Plnila funkciu vedeckéhoustanovizňou. Plnila funkciu vedeckého spolku a vydávala aj prvý slovenskýspolku a vydávala aj prvý slovenský vedecký časopisvedecký časopis Letopis MaticeLetopis Matice slovenskejslovenskej. Organizovala kultúrno-. Organizovala kultúrno- osvetovú činnost, vydávala knihy aosvetovú činnost, vydávala knihy a kalendáre. Položila základy národnejkalendáre. Položila základy národnej vedy, knihovníctva, múzejníctva avedy, knihovníctva, múzejníctva a archívnictva. Stala sa symbolomarchívnictva. Stala sa symbolom národa a jeho existencie. Predsedomnároda a jeho existencie. Predsedom bol katolícky biskupbol katolícky biskup Stefan MoyzesStefan Moyzes aa prvým podpredsedomprvým podpredsedom Karol KuzmányKarol Kuzmány..
 20. 20. Anton BernolákAnton Bernolák Pre každý národ sú dôležité osobnosti,Pre každý národ sú dôležité osobnosti, vzdelaní ľudia, ktorí majú záujem o ľud, jehovzdelaní ľudia, ktorí majú záujem o ľud, jeho reč, kultúrne a hospodárske pozdvihnutie.reč, kultúrne a hospodárske pozdvihnutie. Máme vaľa predkov, ktorí sa o to snažili.Máme vaľa predkov, ktorí sa o to snažili. Najvýznamnejšie osobnosti, ktoré sa zaslúžiliNajvýznamnejšie osobnosti, ktoré sa zaslúžili o reč a národné uvedomenie slovenskéhoo reč a národné uvedomenie slovenského národa sú nám vzorom. V poslednej tretinenároda sú nám vzorom. V poslednej tretine 18. st. Rástlo národné povedomie a s ním i18. st. Rástlo národné povedomie a s ním i potreba zaviesť spisovný jazyk. Na tútopotreba zaviesť spisovný jazyk. Na túto významnú úlohu sa podujal katolícky kňazvýznamnú úlohu sa podujal katolícky kňaz Anton BernolákAnton Bernolák ((1762-18131762-1813)). Základ tohto. Základ tohto jazyka, nazývanehojazyka, nazývaneho bernolákovčinabernolákovčina, tvorilo, tvorilo zápaslovenské nárečie. V jazyku Bernolákzápaslovenské nárečie. V jazyku Bernolák zaviedolzaviedol fonetickýfonetický pravopispravopis ((Píš, akoPíš, ako počuješpočuješ))..
 21. 21. Ľudovít ŠtúrĽudovít Štúr Další vývoj na SlovenskuDalší vývoj na Slovensku pokračoval a dospel až k dohode opokračoval a dospel až k dohode o uzákonení slovenčiny akouzákonení slovenčiny ako spisovného jazyka v rokuspisovného jazyka v roku 18431843 nana fare vfare v HlbokomHlbokom. O uzákonenie. O uzákonenie spisovnej slovečiny sa zaslúžilspisovnej slovečiny sa zaslúžil najmänajmä Ludovít StúrLudovít Stúr /1815-1856/. V/1815-1856/. V novej spisovnej slovečine použil tieťnovej spisovnej slovečine použil tieť princíp fonetického pravopisu. Novýprincíp fonetického pravopisu. Nový jazyk prijala s nadšením najmäjazyk prijala s nadšením najmä mládež a v roku 1844 vyšli v ňom imládež a v roku 1844 vyšli v ňom i prvé publikácie.prvé publikácie.
 22. 22. Niektorí kmeňoví náčelníci postupne ovládaliNiektorí kmeňoví náčelníci postupne ovládali stále väčšie oblasti a tak vznikli prvé štáty. Nastále väčšie oblasti a tak vznikli prvé štáty. Na juhozápadnom Slovensku začiatkom 9. st. Prvýmjuhozápadnom Slovensku začiatkom 9. st. Prvým kniežaťom sa stalkniežaťom sa stal PribinaPribina, ktorý sídlil v, ktorý sídlil v Nitre. Preto sa oblasť v ktorej panovalNitre. Preto sa oblasť v ktorej panoval nazývanazýva Nitrianske kniežatstvoNitrianske kniežatstvo. V tom. V tom istom období bolo v susedstveistom období bolo v susedstve MoravskéMoravské kniežatstvokniežatstvo, kde vládol, kde vládol MojmírMojmír, ktorý, ktorý porazil Pribinu a tak vzniklaporazil Pribinu a tak vznikla Veľká MoravaVeľká Morava.. Po Mojmírovi kniežaťom sa stalPo Mojmírovi kniežaťom sa stal RastislavRastislav.. Knieža Rastislav prijal kresťanstvo. PretoKnieža Rastislav prijal kresťanstvo. Preto na Veľkú Moravu pozval bratovna Veľkú Moravu pozval bratov KonštantínaKonštantína aa MetodaMetoda. Vytvorili nové. Vytvorili nové ppísmo –ísmo – hlaholikuhlaholiku a doa do staroslovienčinystaroslovienčiny preložili rôznepreložili rôzne náboženské spisy a zákony. Na Veľkej Moravenáboženské spisy a zákony. Na Veľkej Morave založili školu a šírili kresťanstvo a vzdelanosť.založili školu a šírili kresťanstvo a vzdelanosť. Tak sa naší predkovia a všetci Slovania zaradiliTak sa naší predkovia a všetci Slovania zaradili medzi civilizované a kultúrne národy vtedajšiehomedzi civilizované a kultúrne národy vtedajšieho sveta.sveta. Veľká MoravaVeľká Morava
 23. 23. Národný jazykNárodný jazyk Slovákov tvoria popriSlovákov tvoria popri spisovnej slovenčinespisovnej slovenčine aj územnéaj územné nárečianárečia. Spisovná slovenčina je vypracovaná, štylistický rôznorodá a. Spisovná slovenčina je vypracovaná, štylistický rôznorodá a kodifikovaná forma národného jazyka. Používa sa v literatúre, vkodifikovaná forma národného jazyka. Používa sa v literatúre, v masových komunikačných prostriedkoch a vo verejnom styku. Spisovnámasových komunikačných prostriedkoch a vo verejnom styku. Spisovná slovenčina je štátnym jazykom Slovenskej republiky. Slovenské nárečiaslovenčina je štátnym jazykom Slovenskej republiky. Slovenské nárečia sú z hľadiska územnej členitosti veľmi pestré. Vyvinuli sa prirodzene asú z hľadiska územnej členitosti veľmi pestré. Vyvinuli sa prirodzene a sú pokračovaním starších foriem domáceho jazyka na našom území.sú pokračovaním starších foriem domáceho jazyka na našom území. Používajú sa v súkromnom styku.Používajú sa v súkromnom styku. Spisovný jazyk a nárečiaSpisovný jazyk a nárečia
 24. 24. Slováci obyčajne ťažko opúšťajú starootcovský domov, ale za tykýchSlováci obyčajne ťažko opúšťajú starootcovský domov, ale za tykých ťažkých podmienok aké vtedy boli na Slovensku, mnohí, ked saťažkých podmienok aké vtedy boli na Slovensku, mnohí, ked sa naskytla príležitosť volili si radšej žiť v cudzom kraji, ale pokojnejšienaskytla príležitosť volili si radšej žiť v cudzom kraji, ale pokojnejšie a nie v takej, až neznesiteľnej biede. Ked sa im naskytla možnosťa nie v takej, až neznesiteľnej biede. Ked sa im naskytla možnosť nového lepšieho domova, opustili kraje svojich predkov a skoro znového lepšieho domova, opustili kraje svojich predkov a skoro z celého Slovenska, zvlášť z krajov evanjelických, húfami odchádzalicelého Slovenska, zvlášť z krajov evanjelických, húfami odchádzali na Dolnú zem. Tu zastáli, tu zostali a už vyše 200 rokovna Dolnú zem. Tu zastáli, tu zostali a už vyše 200 rokov spolunažívajú s ostatnými príslušníkmi národov a národností vspolunažívajú s ostatnými príslušníkmi národov a národností v Srbsku. Snažiac sa pri tom zachovať svoj jazyk, svoje zvyky, folklor,Srbsku. Snažiac sa pri tom zachovať svoj jazyk, svoje zvyky, folklor, jedným slovom svoju slovenskú identitu, čo sa im zateraz darí.jedným slovom svoju slovenskú identitu, čo sa im zateraz darí. Sťahovanie SlovákovSťahovanie Slovákov
 25. 25. TRETIATRETIA HODINAHODINA
 26. 26. Veľké duchovné bohatstvo našho ľudu saVeľké duchovné bohatstvo našho ľudu sa zachovalo vzachovalo v povestiachpovestiach,, legendách,legendách, rozprávkachrozprávkach,, príbehochpríbehoch i v ľi v ľudovýchudových piesňachpiesňach. Vnuci sa ich učili od starých. Vnuci sa ich učili od starých mám, a tak sa zachovali do dnešnýchmám, a tak sa zachovali do dnešných čias. Ked už ľudí bolo toľko, že nemohličias. Ked už ľudí bolo toľko, že nemohli spolu žiť v jednej krajine,spolu žiť v jednej krajine, BohBoh imim prikázal, aby sa rozišli po svete.prikázal, aby sa rozišli po svete. Každému národu dal osobitnú reč aKaždému národu dal osobitnú reč a osobitné bohatstvo. Slovákom dal Bohosobitné bohatstvo. Slovákom dal Boh najkrajšiu reč, akú iní ľudia na zeminajkrajšiu reč, akú iní ľudia na zemi nemajú, dal im do úst najkrajšie piesnenemajú, dal im do úst najkrajšie piesne na svete, a dal im aj krásnu vlasť podna svete, a dal im aj krásnu vlasť pod Tatrami. Aby si tam obrábali svoje role,Tatrami. Aby si tam obrábali svoje role, zachovávali otcovské mravy, kresťanskúzachovávali otcovské mravy, kresťanskú vieru a reč slovenskú.vieru a reč slovenskú. Legenda o Slovensku a SlovanochLegenda o Slovensku a Slovanoch
 27. 27. Každý národ má v úcte svojich predkov. Medzi tými našimiKaždý národ má v úcte svojich predkov. Medzi tými našimi nedominujú bojovníci, či vojvodcovia, ktorí hubili menšie národy,nedominujú bojovníci, či vojvodcovia, ktorí hubili menšie národy, ničili mestá a ich kultúru. Slováci boli pokojní, pracovití a bohabojníničili mestá a ich kultúru. Slováci boli pokojní, pracovití a bohabojní národ, ktorý hrdo obhajoval svoje práva pred mocnejšími.národ, ktorý hrdo obhajoval svoje práva pred mocnejšími. Stálice slovenského nebaStálice slovenského neba
 28. 28. Krása slovenčiny sa uchováva v našichKrása slovenčiny sa uchováva v našich ľudových rozprávkach, povestiach aľudových rozprávkach, povestiach a piesňach. Ludové zvyky pripomínajú životpiesňach. Ludové zvyky pripomínajú život našich predkov. Vkus ľudu sa prejavil ajnašich predkov. Vkus ľudu sa prejavil aj pri šití krojov, či stavbe domov. Veľkýpri šití krojov, či stavbe domov. Veľký význam v minulosti mali naševýznam v minulosti mali naše hradyhrady,, zámkyzámky aa kaštielekaštiele. Slovensko je. Slovensko je nemimoriadne bohaté. Z hradov sa vnemimoriadne bohaté. Z hradov sa v minulosti strážili dôležité obchodné cesty.minulosti strážili dôležité obchodné cesty. Dnes sú okrasou krajiny. V mnohých zDnes sú okrasou krajiny. V mnohých z nich sú múzeá a výstavy. Veľmi pekné súnich sú múzeá a výstavy. Veľmi pekné sú aj slovenskéaj slovenské kostolykostoly. Na východe sa. Na východe sa stavali z dreva. Naši predkovia námstavali z dreva. Naši predkovia nám zanechali i krásne knihy a listiny, maľby,zanechali i krásne knihy a listiny, maľby, sochy či hudobné skladby. Mnohí Slovácisochy či hudobné skladby. Mnohí Slováci sa preslávili svojimi vynálezmi.sa preslávili svojimi vynálezmi. Ozdoba slovenskej krajiny – hrady a zámkyOzdoba slovenskej krajiny – hrady a zámky
 29. 29. Medzi najznámejšie legendy slovenskéhoMedzi najznámejšie legendy slovenského ľudu patríľudu patrí Juro JánošíkJuro Jánošík, hrdina, ktorý ,,, hrdina, ktorý ,, bohatým bral a chudobným dávalbohatým bral a chudobným dával,, sa,, sa narodil v Terchovej roku 1688. Kednarodil v Terchovej roku 1688. Ked Jánošikovho otca drábi zbili na smrt,Jánošikovho otca drábi zbili na smrt, Jánošik odišiel z teologických štúdií do hôrJánošik odišiel z teologických štúdií do hôr a neskôr sa stal zbojníckym kapitánom.a neskôr sa stal zbojníckym kapitánom. Lud ho miloval, no páni ho prenasledovali,Lud ho miloval, no páni ho prenasledovali, a ho nakoniec zlapali a obesili. Ostal všaka ho nakoniec zlapali a obesili. Ostal však zit v ľudovom umení, na ktoré neskôrzit v ľudovom umení, na ktoré neskôr nadviazala i umelecká spisba. Vznikli onadviazala i umelecká spisba. Vznikli o ňom rozprávky, povesti, pesničky, filmy,ňom rozprávky, povesti, pesničky, filmy, hry, ktoré zotrvali az do dnešných čias.hry, ktoré zotrvali az do dnešných čias. Legendy slovenského ľuduLegendy slovenského ľudu
 30. 30. Slováci sa rodili do dreva.Slováci sa rodili do dreva. DrevoDrevo ich sprevádzalo odich sprevádzalo od kolísky , bolo základnýmkolísky , bolo základným stavebným materiálomstavebným materiálom domov, kostolov, zvoníc, ajdomov, kostolov, zvoníc, aj hospodárských budov. Počethospodárských budov. Počet zachovaných drevenýchzachovaných drevených stavieb na Slovensku jestavieb na Slovensku je veľký. Každá chalúpka,veľký. Každá chalúpka, kostol, či zvonica svedčí okostol, či zvonica svedčí o vysokej kultúrnosti našichvysokej kultúrnosti našich predkov, ich prirodzenompredkov, ich prirodzenom architektonickom cítení,architektonickom cítení, majstrovskom remeselníctve,majstrovskom remeselníctve, ale aj o tesnom spojeníale aj o tesnom spojení človeka s prírodou ačloveka s prírodou a prírodnými materiálmi.prírodnými materiálmi. Drevené klenotyDrevené klenoty
 31. 31. Výrobky pracovitých rúk našich predkov – prekrásneVýrobky pracovitých rúk našich predkov – prekrásne výšivkyvýšivky,, maľbymaľby,, keramika, drevené, koženékeramika, drevené, kožené ii kovovékovové výrobky a nástroje uľahčovalivýrobky a nástroje uľahčovali život a vnášali krásu do všedných dní. Dodnes sa vyrábajú tradičnéživot a vnášali krásu do všedných dní. Dodnes sa vyrábajú tradičné slovenské umelecké výrobky, ktoré slúžia pre potešenie oka, ale ajslovenské umelecké výrobky, ktoré slúžia pre potešenie oka, ale aj na praktické účely, tak ako pred storočiami. Medzi tradičné slovenskéna praktické účely, tak ako pred storočiami. Medzi tradičné slovenské remeslá patrí:remeslá patrí: drotárstvo, olejkárstvo, medikováčstvo, hrnčiarstvo,drotárstvo, olejkárstvo, medikováčstvo, hrnčiarstvo, medovníkarstvo, košikárstvomedovníkarstvo, košikárstvo.. ŠŠiikovné ruky a fantáziakovné ruky a fantázia
 32. 32. Sviatky pokoja, lásky, hojnosti, bohaté na tradície a opradenéSviatky pokoja, lásky, hojnosti, bohaté na tradície a opradené tajuplnosťou. Medzi ne patriatajuplnosťou. Medzi ne patria VianoceVianoce, ktoré kresťania už od 13. st., ktoré kresťania už od 13. st. slávia ako deň narodeniaslávia ako deň narodenia JeziškaJeziška v Betleheme. Obdobie príprav nav Betleheme. Obdobie príprav na Vianoce sa voláVianoce sa volá adventadvent. Krásne starodávne zvyky sa uchovali najmä. Krásne starodávne zvyky sa uchovali najmä nana MikulášaMikuláša aa LuciuLuciu. Medzu najkrajšie sviatky patrí. Medzu najkrajšie sviatky patrí Veľká nocVeľká noc. Tento. Tento vyznamný kresťanský sviatok sa spája s príchodom jari. Pre poslednévyznamný kresťanský sviatok sa spája s príchodom jari. Pre posledné dni pred Veľkou nocou sú tiež príznačné rôzne zvyky a obyčaje a takdni pred Veľkou nocou sú tiež príznačné rôzne zvyky a obyčaje a tak sa zaznamenáva Kvetná nedeľa, Zelený štvrtok, Veľký piatok, Bielasa zaznamenáva Kvetná nedeľa, Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok.sobota, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok. Najkrajšie sviatky rokaNajkrajšie sviatky roka
 33. 33. Nikto na celom svete nemá na takomNikto na celom svete nemá na takom malom priestore takú veľkú, bohatú amalom priestore takú veľkú, bohatú a pestrú paletu ľpestrú paletu ľudovýchudových odevovodevov – krojov ako– krojov ako Slováci. Kroje – svedkovia našej bohatejSlováci. Kroje – svedkovia našej bohatej kultúrnej minulosti – stále fascinujúkultúrnej minulosti – stále fascinujú vytvarníkov, fotografov a etnografov. Dnesvytvarníkov, fotografov a etnografov. Dnes u zriedkavo vidieť každý deň ľudíu zriedkavo vidieť každý deň ľudí oblečených do krojov, no pri slávnostnýchoblečených do krojov, no pri slávnostných príležitostiach toto naše bohatstvo žiari vpríležitostiach toto naše bohatstvo žiari v plnej kráse a sláve. Pri vítaní vzácnych hostíplnej kráse a sláve. Pri vítaní vzácnych hostí chlebom a soľou, na folklornychchlebom a soľou, na folklornych slávnostiach, pri svadbách a pohreboch, prislávnostiach, pri svadbách a pohreboch, pri návšteve bohoslužieb vyberajú z truhlicenávšteve bohoslužieb vyberajú z truhlice kroje i mladí a pýšia sa šikovnosťou starýchkroje i mladí a pýšia sa šikovnosťou starých mám.mám. Čaro slovenskej výšivkyČaro slovenskej výšivky
 34. 34. Pieseň o vlastiPieseň o vlasti Kde horou tečie potok čistýKde horou tečie potok čistý a šepká tráve ako rásť,a šepká tráve ako rásť, kde vietor hladí stromom listy –kde vietor hladí stromom listy – je tvoj diel zeme, tvoja vlasť.je tvoj diel zeme, tvoja vlasť. Kde chodil dedo v stopách predkovKde chodil dedo v stopách predkov siatť zrno, tiché zveri pásť,siatť zrno, tiché zveri pásť, kde chlieb tvoj vonia čerstvou sriedkou-kde chlieb tvoj vonia čerstvou sriedkou- je tvoj diel zeme, tvoja vlasť.je tvoj diel zeme, tvoja vlasť. Kde zem raz tvojim hrobom vzklíčiKde zem raz tvojim hrobom vzklíči a vnuci prídu vence klásť,a vnuci prídu vence klásť, Kde hrozno dužnie na viniči –Kde hrozno dužnie na viniči – Je tvoj diel zeme, tvoja vlasť .Je tvoj diel zeme, tvoja vlasť . Kde z piesne nikdy neubúda,Kde z piesne nikdy neubúda, kde kvetmi kvitne každá stráň,kde kvetmi kvitne každá stráň, je tvoj diel zeme, tvoja hruda –je tvoj diel zeme, tvoja hruda – Tak si ju chráň, tak si ju chráň.Tak si ju chráň, tak si ju chráň. Jaroslav RezníkJaroslav Rezník
 35. 35. Končíme konferenciuKončíme konferenciu ◊ Vážení účastníci konferencie, milí hostia!Vážení účastníci konferencie, milí hostia! ◊ Naša konferencia pod názvon Dejiny slovenského jazyka dospela kNaša konferencia pod názvon Dejiny slovenského jazyka dospela k záveru. Počas dvoch dní na nej odznelo 20 referátov o slovenčine.záveru. Počas dvoch dní na nej odznelo 20 referátov o slovenčine. Konferencia svoj cieľ splnila.Konferencia svoj cieľ splnila. ◊ Ďakujeme referujúcim za zaujímavé príspevky a diskutujúcim zaĎakujeme referujúcim za zaujímavé príspevky a diskutujúcim za vyslovené názory a podnetné návrhy. Verím, že čoskoro sa znovuvyslovené názory a podnetné návrhy. Verím, že čoskoro sa znovu stretneme.stretneme. ◊ Dovidenia!Dovidenia!
 36. 36. ŠŠTVRTÁTVRTÁ HODINAHODINA
 37. 37. Diskusia k referátomDiskusia k referátom  DiskusiaDiskusia je výmena názorov na istú tému alebo problém sje výmena názorov na istú tému alebo problém s cieľom dospieť k jednotnému, zväčša kompromisnémucieľom dospieť k jednotnému, zväčša kompromisnému záveru. Diskusia môže niekehy prerásť do ostrejšej výmenyzáveru. Diskusia môže niekehy prerásť do ostrejšej výmeny názorov –názorov – polemikypolemiky. Nikdy v nej nesmie ísť o vulgárne. Nikdy v nej nesmie ísť o vulgárne napádanie a ponižovanie protivníka. Slovomnapádanie a ponižovanie protivníka. Slovom debatadebata označujeme voľnejší živý rozhovor.označujeme voľnejší živý rozhovor.  Diskusný príspevokDiskusný príspevok má zväčša ustálenú kompozíciu:má zväčša ustálenú kompozíciu: • úvodúvod – nadviazanie na referát alebo predrečníkov,– nadviazanie na referát alebo predrečníkov, • jadrojadro – vyjadrenie vlastného názoru,– vyjadrenie vlastného názoru, • záverzáver – nemusí byť, väčšinou to býva fráza ď– nemusí byť, väčšinou to býva fráza ďaakujem zakujem za pozornosť.pozornosť.  Diskusia musí mať svojhoDiskusia musí mať svojho vedúcehovedúceho, ktorý ju podnecuje,, ktorý ju podnecuje, usmerňuje a zhrnie, uzavrie. Na schôdzi alebo konferenciiusmerňuje a zhrnie, uzavrie. Na schôdzi alebo konferencii sa na základe diskusie formujú písomné závery v podobesa na základe diskusie formujú písomné závery v podobe uznesení.uznesení.
 38. 38.  Diskusia je verejná, počíta s aktívnou účasťou viacerých osôb.Diskusia je verejná, počíta s aktívnou účasťou viacerých osôb. Využíva prostriedky odborného štýlu a rečníctva. Vyžaduje siVyužíva prostriedky odborného štýlu a rečníctva. Vyžaduje si starostlivú prípravu.starostlivú prípravu.  DiskusiaDiskusia môže byť:môže byť: • reťazováreťazová – ďalší diskutér sa nadväzuje na predchádzajúceho– ďalší diskutér sa nadväzuje na predchádzajúceho • komentárovákomentárová – spojená s výkladom– spojená s výkladom • podiovápodiová, tzv., tzv.okrúhlyokrúhly stôlstôl – so zastúpením všetkých,– so zastúpením všetkých, ktorýchktorých sa týkasa týka • panelovápanelová – diskusia odborníkov– diskusia odborníkov
 39. 39. Píšeme správu o priebehu konferenciePíšeme správu o priebehu konferencie ◊ SprávaSpráva je informácia o aktuálnych udalostiach. Každá správa máje informácia o aktuálnych udalostiach. Každá správa má svoj vecný základ, preto je dôležité najprv zistiť: čo sa stalo, kde,svoj vecný základ, preto je dôležité najprv zistiť: čo sa stalo, kde, kedy, kto sa zúčastnil, význam udalosti. Správa musí byť vecná,kedy, kto sa zúčastnil, význam udalosti. Správa musí byť vecná, stručná, jasná a pravdivá. Okrem toho má byť napísaná pútavo,stručná, jasná a pravdivá. Okrem toho má byť napísaná pútavo, aby zaujala. Ak sa k správe pripojí obšírnejšie vlastné hodnotenie,aby zaujala. Ak sa k správe pripojí obšírnejšie vlastné hodnotenie, mení sa namení sa na komentárkomentár. Správa a komentár patria do. Správa a komentár patria do publicistického štýlu.publicistického štýlu. Žánre publicistického štýluŽánre publicistického štýlu sú:sú: • spravodajskéspravodajské – prenášajú len informácie– prenášajú len informácie ((správa, rozšírenáspráva, rozšírená správa,krátka reportáž, interviewspráva,krátka reportáž, interview)) • analytickéanalytické – vysvetľujúce, úvahové a hodnotiace– vysvetľujúce, úvahové a hodnotiace ((úvodník,úvodník, komentár, recenzia, kritika, diskusiakomentár, recenzia, kritika, diskusia)) • beletristickébeletristické – rozprávacie a opisné– rozprávacie a opisné ((fejton, besednica,fejton, besednica, reportážreportáž))
 40. 40. Prehľad slohových postupovPrehľad slohových postupov Slohový postupSlohový postup ObsahObsah Slohové útvarySlohové útvary InformačnýInformačný stručné údaje nastručné údaje na otázky:kto? čo?otázky:kto? čo? kedy? kde? ako?kedy? kde? ako? prečo?prečo? správa, oznámenie,správa, oznámenie, pozvanie, plagát,pozvanie, plagát, inzerát, telegram, list,inzerát, telegram, list, zápisnicazápisnica RozprávacíRozprávací zaujímavé udalosti vzaujímavé udalosti v časovej postupnostičasovej postupnosti rozprávanie, povesť,rozprávanie, povesť, rozprávka, román,rozprávka, román, poviedka,novelapoviedka,novela OpisnýOpisný vecné vzťahy,vecné vzťahy, vlastnosti, pracovnývlastnosti, pracovný postuppostup opis, návod,opis, návod, životopis,životopis, charakteristikacharakteristika VýkladovýVýkladový vnútorné vzťahy,vnútorné vzťahy, hodnotenie a vlastnéhodnotenie a vlastné názorynázory referát, výklad.referát, výklad. prednáška, kritika,prednáška, kritika, diskusný príspevokdiskusný príspevok
 41. 41. Prehľad jazykových štýlovPrehľad jazykových štýlov Jazykový štýlJazykový štýl Jazykové prostriedkyJazykové prostriedky ŽánreŽánre hovorovýhovorový Hovorové, slangovéHovorové, slangové slová, dialektizmy,slová, dialektizmy, krátke vetykrátke vety Rozprávanie, dialog,Rozprávanie, dialog, spoločenskáspoločenská komunikáciakomunikácia administratívnyadministratívny Skratky a značky,Skratky a značky, odborné názvy, trpnýodborné názvy, trpný rod, príčastiarod, príčastia Žiadosť, zápisnica,Žiadosť, zápisnica, úradné tlačivá,úradné tlačivá, telegram, poukážkatelegram, poukážka náučnýnáučný Odborné slová, cudzieOdborné slová, cudzie termíny, zložité vetnétermíny, zložité vetné konštrukciekonštrukcie Štúdia, referát, úvaha,Štúdia, referát, úvaha, esej, výklad, odbornýesej, výklad, odborný posudokposudok publicistickýpublicistický Odborné slová-Odborné slová- žurnalizmy, skratky,žurnalizmy, skratky, značky, rozvité vetyznačky, rozvité vety Správa, reportáž, fejton,Správa, reportáž, fejton, komentár, recenzia,komentár, recenzia, úvodník, iterviewúvodník, iterview rečníckyrečnícky Častice, citoslovcia,Častice, citoslovcia, zrozumiteľné termíny,zrozumiteľné termíny, otázky, zvolaniaotázky, zvolania Prednáška, referát,Prednáška, referát, politický prejav,politický prejav, slávnostný prejavslávnostný prejav umeleckýumelecký Všetky vrstvy slovnejVšetky vrstvy slovnej zásoby, metaforickézásoby, metaforické vyjadrovanievyjadrovanie Lyrická a epická báseň,Lyrická a epická báseň, poviedka, román, drámapoviedka, román, dráma
 42. 42. Neznáme slováNeznáme slová listujeme v slovníku...listujeme v slovníku... Argument – 1.dôvod určitého tvrdenia, 2.dôkazový prostriedok Moderátor – 1.tvorivý pracovník, ktorý sprevádza program, diskusiu Diskusia – 1.výmena názorov Referát - .1analytická správa, 2.hodnotiaca správa Referovať – 1.prednášať, podať správu Program – 1.vopred pripravený postup, 2.tlačené oznámenie o postupe, 3.príkazy vložené do stroja na spracovanie informácií
 43. 43. PIATA HODINAPIATA HODINA
 44. 44. Otestuj svoje vedomostiOtestuj svoje vedomosti  1.žánre náučného štýlu sú:1.žánre náučného štýlu sú: • aa))správaspráva • bb))referátreferát • cc))epická báseňepická báseň  2. Jánošík bol:2. Jánošík bol: • aa))jazykovedecjazykovedec • bb))kňazkňaz • cc))zbojníkzbojník  3.V referáte prevláda:3.V referáte prevláda: • aa))rozprávanierozprávanie • bb))informácia alebo výkladinformácia alebo výklad • cc))opisopis  4. Plagát píšeme:4. Plagát píšeme: • aa))informačným slohovým postupominformačným slohovým postupom • bb))výkladovým slohovým postupomvýkladovým slohovým postupom • cc))rozprávacím slohovýmrozprávacím slohovým postupompostupom
 45. 45.  5.Cyril a Metod prišli na Veľkú Moravu roku:5.Cyril a Metod prišli na Veľkú Moravu roku: • aa))863863 • bb))866866 • cc))18631863  6. Matica slovenská bola založená roku:6. Matica slovenská bola založená roku: • aa))18481848 • bb))18631863 • cc))18431843  7. Srbský jazyk patrí do:7. Srbský jazyk patrí do: • aa))západoslovanskýchzápadoslovanských • bb))južnoslovanskýchjužnoslovanských • cc))východoslovanskýchvýchodoslovanských  8. V administratívnom štýle používame:8. V administratívnom štýle používame: • aa))skratky a značkyskratky a značky • bb))odborné slováodborné slová • cc))slangové slováslangové slová
 46. 46.  15. Matica slovenská:15. Matica slovenská: • aa))vydávala knihy a časopisyvydávala knihy a časopisy • bb))školila lekárovškolila lekárov • cc))organizovala športové podujatiaorganizovala športové podujatia  16. Nárečie používame v:16. Nárečie používame v: • aa))súkromnom stykusúkromnom styku • bb))v televíziiv televízii • cc))v úradnom stykuv úradnom styku  17. Drotárstvo je:17. Drotárstvo je: • aa))chovanie dobytkachovanie dobytka • bb))remesloremeslo • cc))názov románunázov románu
 47. 47.  18. Prvé písmo Slovanov bolo:18. Prvé písmo Slovanov bolo: • aa))praslovančinapraslovančina • bb))cyrilikacyrilika • cc))hlaholikahlaholika  19. Svoje domy Slováci stavali prevažne z:19. Svoje domy Slováci stavali prevažne z: • aa))drevadreva • bb))z tehálz tehál • cc))zo železazo železa  20. Medzi najznámejšie legendy slovenského ľudu20. Medzi najznámejšie legendy slovenského ľudu patrí:patrí: • aa))JurJurajaj JánošíkJánošík • bb))Janko HraškoJanko Hraško • cc))Andrej SládkovičAndrej Sládkovič
 48. 48.  ĎAKUJEMEĎAKUJEME  NANA  POZORNOSTI...POZORNOSTI...

×