-Pre žiakov 6. ročníka –Pre žiakov 6. ročníka –
Darina Poliaková, prof. informatikyDarina Poliaková, prof. informatiky
Rozdelenie:Rozdelenie:
 - Používatelia počítača(vš...
Darina Poliaková, prof. informatikyDarina Poliaková, prof. informatiky
Fázy programovania:Fázy programovania:
 Projektova...
Darina Poliaková, prof. informatikyDarina Poliaková, prof. informatiky
Rozvoj programových jazykovRozvoj programových jazy...
Darina Poliaková, prof. informatikyDarina Poliaková, prof. informatiky
АLGORITMUSАLGORITMUS
 - je usporiadaná- je usporia...
Darina Poliaková, prof. informatikyDarina Poliaková, prof. informatiky
Grafické symboly algoritmuGrafické symboly algoritm...
Darina Poliaková, prof. informatikyDarina Poliaková, prof. informatiky
Grafické symboly algoritmuGrafické symboly algoritm...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Uvod do programovania

497 views

Published on

Programovanie pre žiakov 13-14 rokov

Published in: Education
  • Be the first to comment

Uvod do programovania

  1. 1. -Pre žiakov 6. ročníka –Pre žiakov 6. ročníka –
  2. 2. Darina Poliaková, prof. informatikyDarina Poliaková, prof. informatiky Rozdelenie:Rozdelenie:  - Používatelia počítača(všetci my)- Používatelia počítača(všetci my):: Používame hry,programy pre písanie,Používame hry,programy pre písanie, prezetovanie, spracovanie obrazkov,prezetovanie, spracovanie obrazkov, počúvanie hudby, súťaže, sociálnepočúvanie hudby, súťaže, sociálne siete-komunikácia...)siete-komunikácia...)  - programátory ( riešia úlohy a- programátory ( riešia úlohy a urobia programy pre nás)urobia programy pre nás) Ony píšu programy a vyriešujú určitésiOny píšu programy a vyriešujú určitési problémy a úlohy.problémy a úlohy.
  3. 3. Darina Poliaková, prof. informatikyDarina Poliaková, prof. informatiky Fázy programovania:Fázy programovania:  ProjektovanieProjektovanie (oboznamovanie sa s(oboznamovanie sa s problémom, čo je potrebné vyriečiť,problémom, čo je potrebné vyriečiť, kreslenie algoritmu)kreslenie algoritmu)  Písanie programového kódaPísanie programového kóda (spôsobu, ktorým počítač bude(spôsobu, ktorým počítač bude hľadať riešenie, príkazy programu)hľadať riešenie, príkazy programu)  ТestovanieТestovanie (overovanie správnosti(overovanie správnosti fungovania programu)fungovania programu)  Písanie návodovPísanie návodov (ako používať(ako používať program - dokumentácia)program - dokumentácia)
  4. 4. Darina Poliaková, prof. informatikyDarina Poliaková, prof. informatiky Rozvoj programových jazykovRozvoj programových jazykov  Prvý programovací jazyk –Prvý programovací jazyk – FORTRANFORTRAN (1954.roku, IBM(1954.roku, IBM фирма)фирма)  BASIC, COBOL, ALGOL,BASIC, COBOL, ALGOL, PASCALPASCAL (DOS)(DOS)  Viac druhov BASIC-u: QBASIC,Viac druhov BASIC-u: QBASIC, SMALL BASIC, VISUALSMALL BASIC, VISUAL BASIC...BASIC...
  5. 5. Darina Poliaková, prof. informatikyDarina Poliaková, prof. informatiky АLGORITMUSАLGORITMUS  - je usporiadaná- je usporiadaná skupina pravidielskupina pravidiel pomocou ktorých sa opisujepomocou ktorých sa opisuje vyriešovanie problému.vyriešovanie problému.  Аlgoritmický krok jeАlgoritmický krok je každé osobitnékaždé osobitné pravidlopravidlo z množiny pravidielz množiny pravidiel pomocou ktorých sa formulujepomocou ktorých sa formuluje algoritmus.algoritmus.  Аlgoritmické kroky sa viažu doАlgoritmické kroky sa viažu do АLGORITMICKEJ ŠÉMYАLGORITMICKEJ ŠÉMY (BLOK DIAGRAMU)(BLOK DIAGRAMU)
  6. 6. Darina Poliaková, prof. informatikyDarina Poliaková, prof. informatiky Grafické symboly algoritmuGrafické symboly algoritmu - START alebo END - OPERACIA, SPRACOVANIE - VSTUP ÚDAJOV - VÝSTUP ÚDAJOV ÁNO NIE - „PITALICA“, VETVENIE ALGORITMU A - KONEKTOR, SPOJKA - CYKLUS, „PETLJA“
  7. 7. Darina Poliaková, prof. informatikyDarina Poliaková, prof. informatiky Grafické symboly algoritmuGrafické symboly algoritmu - START alebo END - OPERACIA, SPRACOVANIE - VSTUP ÚDAJOV - VÝSTUP ÚDAJOV ÁNO NIE - „PITALICA“, VETVENIE ALGORITMU A - KONEKTOR, SPOJKA - CYKLUS, „PETLJA“

×