Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентація на тему: "Хімічні явища в природньому довкіллі"

Підготував учень 7 класу Калашніков Данило

  • Login to see the comments

Презентація на тему: "Хімічні явища в природньому довкіллі"

  1. 1. Хімічні явища в природньому довкіллі. Виконав учень 7 класу ГНТН Калашніков Данило
  2. 2. Гниття як природне хімічне явище.
  3. 3.  Гниттям називають природне хімічне явище, під час якого органічні речовини, переважно білки, перетворюються на інші органічні, а також неорганічні речовини. Внаслідок цього ґрунт збагачується поживними речовинами (перегноем або гумусом). Гниттю сприяють вологість, бактерії, обмежений доступ повітря. Ознакою цього природного хімічного явища є виділення тепла.  Завдяки гниттю не накопичуються відмерлі рештки організмів, а ґрунт збагачується перегноєм.
  4. 4.  Найпоширенішою хімічною реакцією в природі є окиснення, тобто взаємодія речовин із киснем. Окиснення ще називають повільним горінням.  Повільне окіснення відбувається в організмі людини, тварин, рослин. Теплота, що при цьому виділяється, розсіюється у довкіллі. А якщо теплота не відводиться, то живий організм хворіє і може загинути.  Повільне окиснення лежить в основі такого важливого життєвого процесу, як дихання. При повільному окисненні поживних речовин організму виділяється тепло, яке й забезпечує нормальну життєдіяльність і температуру організму.  Окиснення
  5. 5.  Горіння - це хімічне явище, що супроводжується виділенням тепла і світла. Горіння
  6. 6.  Умови горіння. Найпоширенішим є горіння речовин у кисні, що входить до складу повітря. Кожна речовина характеризується певною температурою займання. Так називають температуру, за якої починається горіння.  Для процесу горіння потрібні такі три умови: горюча речовина, окисник (кисень), джерела запалювання.  Під час спалювання, наприклад, вугілля утворюються такі речовини, як вода та вуглекислий газ. Отже, під час горіння одні речовини перетворилися на інші, і при цьому утворилися речовини з новими властивостями: вуглекислий газ — газоподібна речовина, а вода — це рідина.
  7. 7.  Суть хімічних явищ полягає у перетворенні речовин, яке супроводжується утворенням однієї або декількох нових речовин. Хімічне явище і є хімічною реакцією.  Ознаками хімічних реакцій можуть бути виділення газу, утворення або зникнення осаду, зміна забарвлення, поява або зникнення запаху, виділення або поглинання теплоти, випромінювання світла тощо.  Для виникнення і перебігу хімічної реакції необхідно подрібнення, перемішування речовин і нагрівання їх до певної температури. Висновок

×