Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Mitä on oppiminen?

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 37 Ad

Mitä on oppiminen?

Download to read offline

Mitä on oppiminen? Miten oppiminen tapahtuu? Mitkä ovat oppimisen avaintekijät? Tiivistys oppimistutkimuksen tuloksista: muisti, motivaatio, tarkkaavaisuus, oppimisprosessi, oppimisen määritelmä. Dare to Learn -tapahtuman taustatutkimusta 2017.

Aiheeseen liittyvä blogikirjoitus: http://www.daretolearn.fi/news/mita-on-oppiminen-tarkemmin-ajatellen

Mitä on oppiminen? Miten oppiminen tapahtuu? Mitkä ovat oppimisen avaintekijät? Tiivistys oppimistutkimuksen tuloksista: muisti, motivaatio, tarkkaavaisuus, oppimisprosessi, oppimisen määritelmä. Dare to Learn -tapahtuman taustatutkimusta 2017.

Aiheeseen liittyvä blogikirjoitus: http://www.daretolearn.fi/news/mita-on-oppiminen-tarkemmin-ajatellen

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Mitä on oppiminen? (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Mitä on oppiminen?

 1. 1. MITÄ ON OPPIMINEN? Akseli Huhtanen, 2017
 2. 2. 2 1. Ongelma 2. Oppimisen avaintekijät 2.1. Muisti 2.2. Motivaatio 2.3. Tarkkaavaisuus 3. Oppimisprosessi 3.1. Vuorovaikutus 3.2. Reflektio 3.3. Prosessi 4. Yhteenveto Mitä on oppiminen? MITÄ ON OPPIMINEN?
 3. 3. 1. ONGELMA Mitä on oppiminen?
 4. 4. 4 INTRO MITÄ ON OPPIMINEN Ongelma: Oppimista tapahtuu jatkuvasti kaikkialla. Sitä myös koitetaan edistää kouluissa, työpaikoilla, yliopistoissa ja kirjastoissa. Mutta usein ei ole selvää, mitä oikeastaan tarkoitetaan kun puhutaan oppimisesta.
 5. 5. 5 OPPIMINEN (tietoinen, vapaaehtoinen) Tottuminen (fysiologinen) Ehdollistuminen (psykologinen) Indoktrinaatio (ei-vapaaehtoinen) Sukulaiskäsitteitä Adaptaatio (evolutiivinen) INTRO MITÄ ON OPPIMINEN
 6. 6. Mitä on oppiminen? 2. OPPIMISEN AVAINTEKIJÄT
 7. 7. 7 OPPIMISEN AVAINTEKIJÄT MotivaatioMuisti Oppimisen avaintekijät Tarkkaavaisuus
 8. 8. 8 OPPIMISEN AVAINTEKIJÄT MotivaatioMuisti Oppimisen avaintekijät Tarkkaavaisuus Se, mikä oppii. Se, mikä saa oppimisen tapahtumaan. Se, mikä määrittää mitä ja kuinka paljon opimme.
 9. 9. 9 OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 1: MUISTI Koska oppiminen on uusien asioiden omaksumista, edellyttää se että opittu jää jonnekin. Tätä jotakin kutsutaan muistiksi.
 10. 10. 10 OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 1: MUISTI BANK Muisti on kuin tehdas tai työpaja jossa jatkuvasti kehitetään ja rakennetaan uusia, toimivampia kokoonpanoja.¹ ² Viitteet: ¹ Lonka 2014 (11-17) ² Hattie & Yates 2014 (117) Muisti ei toimi kuin pankki johon talletetaan muistoja ja noudetaan ne sellaisenaan.
 11. 11. 11 OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 1: MUISTI Muistaminen ja siis oppiminen on aktiivista, luovaa toimintaa, tiedonrakentelua. Käsitystä, jonka mukaan oppiminen on tiedonrakentelua pikemminkin kuin tallettamista, kutsutaan konstruktivismiksi (engl. construct = rakentaa).
 12. 12. Viitteet: ¹ Lonka 2014 (12-14), Rauste-Von Wright ym. 2003 (90-94, 162-164). Opitut asiat kytkeytyvät muistissa toisiinsa lukemattomin eri tavoin.¹ OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 1: MUISTI
 13. 13. Viitteet: ¹ Lonka 2014 (12-14), Rauste-Von Wright ym. 2003 (90-94, 162-164). Opitut asiat kytkeytyvät muistissa toisiinsa lukemattomin eri tavoin.¹ Uusi asia aktivoi siihen liittyviä aiempia muistoja, muodostaa merkityksiä. OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 1: MUISTI
 14. 14. Jos uusi asia ei liity oppijan aiempaan kokemukseen mitenkään, se ei kytkeydy = sitä ei opita. Viitteet: ¹ Lonka 2014 (12-14), Rauste-Von Wright ym. 2003 (90-94, 162-164). Opitut asiat kytkeytyvät muistissa toisiinsa lukemattomin eri tavoin.¹ Uusi asia aktivoi siihen liittyviä aiempia muistoja, muodostaa merkityksiä. OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 1: MUISTI
 15. 15. 15 OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 1: MUISTI “Oppiminen on oppijan oman toiminnan tulosta.” “Oppiminen ei ole mikään erillinen toiminnan kategoria. Toimiessamme maailmassa rakennamme siitä tietoa muistiin tulevaa käyttöä varten.” (Rauste-Von Wright ym. 2003)
 16. 16. 16 OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 1: MUISTI Viitteet: ¹ Rauste-Von Wright ym. 2003, 50-51, 103. Lonka 2014, 14-15) Deklaratiivinen tieto, “know what” Oppimisen kohde: uudet toimintavalmiudet Oppiessa saamme uusia toimintavalmiuksia, eli uusia työkaluja tehdä uusia asioita.¹ Prosessitieto, taidot, “know how”
 17. 17. 17 4. Muistaminen on rakentelua. Sekä oppiminen että mieleenpalautus sisältävät rakentelua. 5. Unohdettu voi vielä auttaa. Esimerkiksi unohdetuksi luultu kielitaito voi nopeuttaa kielen uudelleenoppimista. 6. Muistissa on häiriöitä. Aiemmin opittu muokkaa myöhemmin opittua, ja toisinpäin.¹ OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 1: MUISTI Viitteet: ¹ Hattie & Yates 2014 (116-118) 1. Tunnistaminen on helppoa, muistaminen vaikeaa. Asiayhteys auttaa muistamaan, irrallisuus vaikeuttaa. 2. Ensimmäisenä ja viimeisenä annettu informaatio muistetaan usein helpoiten. 3. Unohtaminen on nopeampaa pinnallisessa ja hitaampaa syvällisessä oppimisessa. Muistamisen 6 periaatetta
 18. 18. 18 OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 2: MOTIVAATIO Motivaatio on se, mikä saa ihmisen liikkeelle. Motivaatio kiinnittää ihmisen oppimiseen - tai irrottaa siitä.
 19. 19. Ulkoinen motivaatio¹ Palkkiot Rangaistukset Syyllisyys Velvollisuus Sisäinen motivaatio¹ Merkitys Kiinnostus Haastavuus Yhteisöllisyys Viitteet: ¹ Lonka 2014 (168-170) ² Lonka 2014 (168) Ruokkii itseään. Palkkiot ja rangaistukset eivät motivoi pitkään. Lisäksi ne syövät sisäisenkin motivaation.² OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 2: MOTIVAATIO
 20. 20. SISÄINEN MOTIVAATIO¹ Kyvykkyys (competence) Autonomia (autonomy) Merkityksellisyys (relatedness) Viitteet: ¹ Lonka 2014 (168-171) OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 2: MOTIVAATIO
 21. 21. SISÄINEN MOTIVAATIO¹ Kyvykkyys (competence) Autonomia (autonomy) Merkityksellisyys (relatedness) Merkityksellisyys muodostuu kokemuksesta että kuuluu joukkoon ja että tehtävä kytkeytyy mielekkääseen yhteyteen. Autonomia on kokemus itsemääräämisestä ja siitä, että voi omalla toiminnallaan vaikuttaa elämäänsä. Ns. Ikea-vaikutus tarkoittaa, että arvostamme asioita, joiden tekemiseen olemme osallistuneet.² Kyvykkyys on kokemusta siitä, että omilla taidoillaan selviytyy merkittävistä haasteista. Optimaalinen kyvykkyyden kokemus on flow-tila. OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 2: MOTIVAATIO Viitteet: ¹ Lonka 2014 (168-171), ² Hattie & Yates 2014 (306-309)
 22. 22. 22 OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 3: TARKKAAVAISUUS Tarkkaavaisuutemme on rajallinen. “Yksilön kuva todellisuudesta perustuu aina suppeaan ja pitkälle muokattuun tai tulkittuun valikoimaan tarjolla olleesta informaatiosta.” (Rauste-Von Wright ym. 2003, 118-119)
 23. 23. Tarjolla olevan informaation määrä ≈ rajaton. Ihmisen säilömuistin kapasiteetti ≈ rajaton. OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 3: TARKKAAVAISUUS
 24. 24. Tarjolla olevan informaation määrä ≈ rajaton. Viitteet: ¹ Rauste-Von Wright ym. 2003 (107-110) Ihmisen säilömuistin kapasiteetti ≈ rajaton. Tarkkaavaisuus = aina rajallinen.¹ OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 3: TARKKAAVAISUUS
 25. 25. 25 3. Huomion valikointi: ³ 3.1. Ulkoiset tekijät: esim. äänekkäät, liikkuvat ja isot asiat havaitaan. 3.2. Sisäiset tekijät: aiempi kokemus suuntaa tarkkaavaisuutta. OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 3: TARKKAAVAISUUS 1. Työmuistin koko, noin 7 yksikköä (lukua, sanaa, nimeä…)¹ 2. Kognitiivinen kuormitus, stressi. ² Tarkkaavaisuuden rajoitteet Viitteet: ¹ Rauste-Von Wright ym. 2003 (113-116) ² Hattie & Yates 2014 (118-120) ³ Rauste-Von Wright ym. 2003 (107-110)
 26. 26. 26 OPPIMISEN AVAINTEKIJÄ 3: TARKKAAVAISUUS Tarkkaavaisuuden rajoitteita voi ylittää automatisoimalla ajatusprosesseja harjoittelemalla. Asiantuntija kykenee suodattamaan enemmän relevanttia informaatiota. (Rauste-Von Wright ym. 2003, 118-119)
 27. 27. Mitä on oppiminen? 3. OPPIMISPROSESSI
 28. 28. 28 OPPIMISPROSESSI VUOROVAIKUTUS Oppiminen tapahtuu aina vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Yksin lukiessakin olemme tekstin kautta vuorovaikutuksessa muihin. Oppimisen yhteistoiminnallisuutta korostavaa näkemystä kutsutaan sosiokulttuuriseksi näkökulmaksi. (Lonka 2014, 71-74)
 29. 29. 29 OPPIMISPROSESSI REFLEKTIO Ihminen voi myös oppia oppimaan paremmin. Oman oppimisen kehittäminen tapahtuu arvioimalla omaa oppimistaan suhteessa tavoitteisiin eli reflektiolla. Omien motiivien arviointi taas on itsereflektiota. Tätä omiin kognitiivisiin prosesseihin kohdistuvaa ajattelua kutsutaan metakognitioksi. (Rauste-Von Wright ym. 2003, 66-70)
 30. 30. Oppimisprosessi¹ Ennakkokäsitysten ja tarkkaavaisuuden aktivaatio Oppijan ennakkotiedot & maailmankuva Motivoituminen Tiedonrakentelu vuorovaikutuksessa Tulkinta, opitun kytkeytyminen Reflektio Oppimisen / tutkimuksen kohde Omakohtaistaminen, soveltaminen Viitteet: ¹ Rauste-Von Wright ym. 2003, (50-62, 98-101), Lonka 2015, (71-73) Tuotos, toiminta
 31. 31. 31 Oppiessa luodaan uutta tietoa OPPIMISPROSESSI Oppimisen prosessi on lähellä tieteellisen tutkimuksen prosessia.
 32. 32. Mitä on oppiminen? 4. YHTEENVETO
 33. 33. MITÄ ON OPPIMINEN? OPPIMIS- PROSESSI OPPIMISEN AVAINTEKIJÄT Reflektio, metakognitio Vuoro- vaikutus Muisti Motivaatio Tarkkaa- vaisuus Tiedon rakentelu Aktivaatio Sisäinen Ulkoinen Työmuisti Huomion valikointi
 34. 34. 34 4. “Tärkein yksittäinen oppimiseen vaikuttava tekijä on se mitä oppija tietää ennestään. Selvitä mitä se on, ja opeta sen mukaisesti.” 5. Ihmiset eivät eroa oppimistyyliltään. Kaikki oppivat hyvin, kun oppimisen media vaihtelee. 6. Oppiaksesi, mielesi on oltava aktiivinen.¹ YHTEENVETO TEHOKAS OPPIMINEN Viitteet: ¹ Hattie & Yates 2014 (113-115) 1. Oppiminen vaatii aikaa, vaivaa ja motivaatiota, uuden taidon harjoittelu noin 50-100 tuntia. 2. Keskittyminen herpaantuu 15-20 minuutin välein. Luento ei voi olla tätä pidempi. 3. Jaksotettu harjoittelu on tehokkaampaa kuin pänttäys. Tehokkaan oppimisen 6 periaatetta
 35. 35. 35 Oppiminen on prosessi, jossa 1. oppija on aktiivinen, 2. uudet tiedot ja taidot rakentuvat muistissa aiempien merkitysten päälle, 3. on kyse sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, 4. suuntaudutaan aitoon ympäristöön ja toimintavalmiuksiin siellä, 5. vaaditaan oppijan motivaatiota ja tarkkaavaisuutta opittavaan ainekseen ja 6. voi kehittyä taitavammaksi. Johtopäätös: Oppimisen määritelmä YHTEENVETO MITÄ ON OPPIMINEN
 36. 36. 36 Lähteet Hattie, John (2014): Visible Learning and the Science of how we Learn. Routledge, London. Lonka, Kirsti (2015): Oivaltava oppiminen. Otava, Helsinki. Rauste-von Wright, Maijaliisa, von Wright, Johan & Soini, Tiina (2003): Oppiminen ja koulutus. Sanoma Pro, Helsinki. YHTEENVETO MITÄ ON OPPIMINEN

×