Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Бізнес і соціальні медіа: юридична складова"

232 views

Published on

Просування в соціальних медіа сьогодні є обов’язковою складовою будь-якого бізнесу. При розкрутці бізнесу в соціальних мережах слід пам’ятати і про юридичний бік питання. Детальніше у презентації керівникa практики права інтелектуальної власності ЮК Jurimex Оксани Ефімчук.

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

"Бізнес і соціальні медіа: юридична складова"

 1. 1. Київ, 20 липня 2016 р. Єфімчук Оксана Керівник ІР-практики Jurimex www.jurimex.ua Бізнес і соціальні медіа: юридична складова
 2. 2. 2 Соціальні медіа – категорія веб-сайтів, які на основі онлайн-технологій надають можливість користувачам створювати, обмінюватися, коментувати контент. •Соціальні мережі; •Форуми; •Блоги; •Відео-хостинги; •Чати тощо www.jurimex.ua
 3. 3. •Конституція України •Конвенція про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних •Закону України «Про захист персональних даних» •Закон України «Про інформацію» •Типовий порядок про обробку персональних даних •Порядок здійснення Уповноваженим ВРУ з прав людини контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних 3 www.jurimex.ua Персональні дані: нормативне регулювання
 4. 4. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини (стаття 32 Конституції України) 4 www.jurimex.ua Захист персональних даних (ПД)
 5. 5. 5 www.jurimex.ua До конфіденційної інформації про фізичну особу належать дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження. (Стаття 11 Закону про інформацію) + рішення Конституційного суду України від 20.01.2012 №2-рп/2012 (розширене тлумачення: особистісні, сімейні, побутові, інтимні, товариські, професійні, ділові та інші стосунки поза межами суспільної діяльності) !!! неможливо визначити абсолютно всі види поведінки фізичної особи у сферах особистого та сімейного життя !!!
 6. 6. 6 Про обробку «чутливої інформації» повідомляти Уповноваженого ВРУ з прав людини  расове, етнічне та національне походження; політичні, релігійні або світоглядні переконання; членство в політичних партіях та/або організаціях, професійних спілках, релігійних організаціях чи в громадських організаціях світоглядної спрямованості; стан здоров’я; статеве життя; біометричні, генетичні дані; притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності; застосування заходів в рамках досудового розслідування, вжиття ОРЗ; вчинення щодо особи насильства; місцеперебування та/або шляхи пересування особи. Чутлива інформація (становить особливий ризик для прав і свобод суб'єктів ПД) www.jurimex.ua
 7. 7. 7 www.jurimex.ua Згода на обробку (збирання, використання)
 8. 8. 8 www.jurimex.ua ЗМІСТ ЗГОДИ  мета обробки (якщо змінюється – повідомити!!!);  обсяг ПД (адекватний, відповідний меті обробки);  строк обробки (не довше, ніж необхідно для законної цілі, для якої ПД збиралися);  ідентифікація того, кому надається;  доступу до ПД третіх осіб і передача їм ПД
 9. 9. Організаційні заходи (визначення порядку доступу до ПД; забезпечення доступу лише визначених осіб; визначення порядку обліку операцій, пов'язаних з ПД; проведення навчання) Дата надання доступу до ПД ≥ підписання зобов'язання про нерозголошення Технічні заходи (створення системи управління інформаційною безпекою відповідно до міжнародних і національних стандартів) 9 www.jurimex.ua . ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ (п. 7 ст. 8 Закону про захист ПД)
 10. 10. 10 www.jurimex.ua Орган контролю Уповноважений ВРУ з прав людини (припис; протокол → суд)
 11. 11. 11 www.jurimex.ua САНКЦІЇ Стаття 188-39 КпАП Недодержання встановленого порядку захисту ПД, що призвело до незаконного доступу до них або порушення прав суб'єкта ПД - штраф на громадян 100 - 500 нмдг (1700 – 8500 грн) і на посадових осіб, громадян – СПД - 300 - 1000 нмдг (5100 – 17000 грн) Неповідомлення, несвоєчасне повідомлення про обробку ПД, повідомлення неповних, недостовірних даних – штраф на громадян 100 – 200 нмдг і на посадових осіб, громадян – СПД – 200 – 400 нмдг Невиконання приписів Уповноваженого – штраф на громадян 200 – 300 нмдг і на посадових осіб, громадян - СПД- 300 – 1000 нмдг
 12. 12. 12 www.jurimex.ua САНКЦІЇ Стаття 188-40 КпАП Невиконання законних вимог Уповноваженого або його представників - штрафу на посадових осіб, громадян - СПД 100 – 200 нмдг
 13. 13. 13 www.jurimex.ua САНКЦІЇ Стаття 182 КК. Порушення недоторканності приватного життя 1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації - штраф, виправні роботи до 2 років, арешт до 6 місяців, обмеженням волі до 3 років. 2. Повторно, або якщо заподіяно істотну шкоду - арешт від 3 до 6 місяців, обмеження волі від 3 до 5 років, позбавлення волі від 3 до 5 років. Істотна шкода - в 100 і більше разів перевищує нмдг.
 14. 14. 14 www.jurimex.ua ПРИВАТНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЄСПЛ у справі BĂRBULESCU v. ROMANIA 12.01.2016 Роботодавець діяв законно, отримуючи доступ до Yahoo Messenger працівника на робочому комп'ютері і звільнивши останнього за користування ним у особистих цілях. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159906
 15. 15. ЗАГАЛЬНЕ ПРАВИЛО: отримання дозволу на будь-яке використання об’єктів ІВ 15 www.jurimex.ua ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛА
 16. 16. гіперпосилання (Розміщення на сайті гіперпосилання на контент, вільно доступний на іншому сайті, не створює акту «доведення до загального відома публіки» (ECJ, Case C 466/12‑ ) фреймінг (ECJ, Case C-348/13) винятки і обмеження з авторського права 16 www.jurimex.ua ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ
 17. 17.  Цитати;  Відтворення побачених/почутих творів для висвітлення поточних подій (виправданий інформаційною метою обсяг);  Літературні, художні твори в навчальних матеріалах (обсяг, виправданий метою);  Повне відтворення опублікованих в пресі статей, коли не заборонено автором (з економічних, політичних, релігійних, соціальних питань), якщо не заборонено 17 www.jurimex.ua Винятки і обмеження (джерело, автор)
 18. 18.  Мета – зробити зрозумілішими свої твердження або навести погляди іншого автора на досліджуване питання  Критичний, полемічний, науковий, інформаційний характер твору, до якого включається цитата 18 www.jurimex.ua ЦИТАТИ
 19. 19. “Цитуванням є використання фрагментів музичних творів тривалістю від 3 до 25 сек. [повна тривалість треків: 3хв.10сек. – 5хв.30сек.], в телепередачі під час розповіді/інтерв'ю з авторами/виконавцями таких творів (для більш повного інформування глядачів про творчість автора/виконавця)” Рішення Господарського суду м. Києва (ВГСУ залишив в силі) від 26.05.2015, Справа №910/11320/13 http://reyestr.court.gov.ua/Review/44427597 19 www.jurimex.ua ЦИТАТИ
 20. 20.  US: Richard Prince Cases (Fair use) 20 www.jurimex.ua Цитата фото - ???
 21. 21.  Україна: відмова у позові російській фотохудожниці у справі про використання кореспондентом фото з виставки  http://reyestr.court.gov.ua/Review/8876922  UK: будь-які твори можуть бути використані для повідомлення про поточні події, крім фото 21 www.jurimex.ua Цитата/інформування ФОТО - ???
 22. 22. 22 Публічні (вільні) ліцензії www.jurimex.ua Creative Commons https://creativecommons.org/licenses/?lang=uk Можуть застосовуватися для всіх видів творів, крім програмного забезпечення (GNU GPL; BSD)   Проблема для України: ЦК і Закон про авторське право вимагають укладення ліцензійних договорів лише в письмовій формі !!! Рекомендації Державної Служби ІВ !!! http://sips.gov.ua/ua/recvilnuxpublits.html
 23. 23. 23 Зважати на правила Платформи!!! www.jurimex.ua  Eg. Youtube Contend ID Please understand that a Content ID claim may interrupt your live broadcast even if you licensed the third-party content in question, or even if you restricted your broadcast to a territory in which you own all the necessary rights. If a third party has claimed the content in your video through Content ID, you may ask the content owner to whitelist your channel to facilitate future live streams and Hangouts on Air.
 24. 24. 24 Відповідальність www.jurimex.ua  Компенсація (замість збитків) від 14500 до 72500000 грн.  Збитки (довести)  Адміністративний штраф 10 – 200 нмдг з конфіскацією (стаття 51-2 КпАП Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності)  Від штрафу до позбавлення волі (Стаття 176 КК України Порушення авторського права і суміжних прав) !! Значний розмір шкоди !!
 25. 25. 25 Неправомірні рекламні прояви: компетенція www.jurimex.ua   Антимонопольний комітет (АМК) Державна інспекція з питань захисту прав споживачів (Держспоживзахист)
 26. 26. 26 Ціни / Знижки на ціни www.jurimex.ua Реклама про знижку цін на продукцію, про розпродаж повинна містити: •відомості про місце •дату початку і закінчення знижки цін, розпродаж •співвідношення розміру знижки до попередньої ціни Інформація про ціни зазначається виключно у гривні.
 27. 27. 27 www.jurimex.ua Рекламна інформація має бути відокремлена Заборона прихованої реклами
 28. 28. 28 Model release www.jurimex.ua Фотографія / інший художній твір, на яких зображено особу, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи. Якщо фізична особа позувала за плату - може бути публічно показаний, відтворений або розповсюджений без її згоди.   Використання зображення дітей за згодою батьків
 29. 29. 29 www.jurimex.ua Заборонене використання або імітація зображення: Державного Герба України Державного Прапора України Державного Гімну України зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій офіційні назви державних органів, органів місцевого самоврядування
 30. 30. 30 Нав’язлива реклама www.jurimex.ua Нечесна підприємницька практика включає будь-яку діяльність, що є агресивною.   Агресивна: містить елементи примусу, докучання, неналежного впливу та істотно впливає чи може вплинути на свободу вибору покупця. Eg. Здійснення постійних електронних або інших повідомлень без згоди на це споживача. Перелік форм агресивної підприємницької практики не є вичерпним. Стаття 19 Закону про захист прав споживачів
 31. 31. 31 Відповідальність Держспоживзахист www.jurimex.ua Штраф: п'ятикратна вартість розповсюдженої реклами (виготовлення, розповсюдження) Штраф за неподання або подання недостовірної інформації щодо вартості реклами: 100 нмдг У разі неможливості встановлення вартості реклами – Штраф 300 нмдг
 32. 32. 32 Недобросовісна реклама www.jurimex.ua Вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження
 33. 33. 33 Неправомірне використання позначень www.jurimex.ua Імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.
 34. 34. 34 www.jurimex.ua Містить порівняння з товарами, роботами, послугами чи діяльністю іншого суб'єкта господарювання Не визнається неправомірним порівняння в рекламі, якщо наведені відомості підтверджені фактичними даними, є достовірними, об'єктивними, корисними для інформування споживачів. Порівняльна реклама
 35. 35. 35 Відповідальність за недобросовісну конкуренцію www.jurimex.ua ШТРАФ – 5% доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. Якщо доходу (виручки) немає або відповідач не надав відомостей – ШТРАФ до 10 000 нмдг.
 36. 36. 36 КОНКУРСИ/РОЗІГРАШІ www.jurimex.ua  Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу  Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу  Лотереї (тільки державний оператор)  Розіграші з випадковим вибором переможця
 37. 37. 37 УМОВИ www.jurimex.ua  Ідентифікація засновника (назва, адреса, контакти)  Дати проведення (початку, закінчення)  Умови допуску (вік, юрисдикція)  Пояснення способів подачі заявок на конкурс, вчинення інших дій для участі  Чітке визначення призу (нагороди)  Критерії оцінки  Дата вибору переможця  Метод вибору переможця  Умови використання ПД переможця і учасників (в т.ч. передача 3 особам)
 38. 38. 38 УМОВИ www.jurimex.ua  Умови використання об’єктів ІВ;  Заборона участі працівникам, членам сімей;  Наслідки виявлення шахрайства;  Місце, час, умови одержання призу;  Void where prohibited;  Застереження про відсутність необхідності здійснення оплати для участі у конкурсі/розіграші
 39. 39. 39 www.jurimex.ua Оформлення відносин з власником призу (для використання позначення/ найменування в рекламі)
 40. 40. 40 Способи мінімізації ризиків www.jurimex.ua Залучення незалежних консультантів (аудиторські, юридичні компанії) Відеофіксація процесу вибору переможця Завірення протоколу розіграшу в нотаріуса
 41. 41. 41 www.jurimex.ua e.g. Facebook: “share on your Timeline to enter” or “share on your friend's Timeline to get additional entries”, and "tag your friends in this post to enter" are not permitted https://www.facebook.com/page_guidelines.php Twitter: Posting duplicate, or near duplicate, updates or links is a violation of the rules and jeopardizes search quality. Please don’t set rules to encourage lots of duplicate updates (like saying, “whoever retweets this the most wins”).   Guidelines for Promotions on Twitter ПРАВИЛА ПЛАТФОРМИ !!!
 42. 42. 42 Реклама конкурсів, розіграшів заходів рекламного характеру www.jurimex.ua Повинна містити інформацію про: •строки та місце проведення заходів •інформаційне джерело, з якого можна дізнатися про умови та місце проведення заходів Інформація про будь-які зміни умов, місця та строків проведення має подаватися у тому самому порядку, в якому вона була розповсюджена. Cтаття 8 Закону про рекламу
 43. 43. 43 www.jurimex.ua Дякую за увагу! Оксана Єфімчук Юридична компанія Jurimex 01004, м. Київ, вул. В.Васильківська, 9/2, оф. 67 Тел. (044) 500-79-71 iefimchuk.o@jurimex.ua

×