Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

POWER POINT OF 7-JK: Pamumuhay sa ilalim ng mga hapones

nang sinakop tayo ng mga hapones nagbigay rin sila ng mga pagbabago sa pilipinas na nagdulot ng maganda o kaya naman ng hindi maganda

  • Be the first to comment

POWER POINT OF 7-JK: Pamumuhay sa ilalim ng mga hapones

  1. 1. “ANG PAMUMUHAY NG MGA PILIPINO SA PANAHON NG HAPON” (EKONOMIYA, KULTURA, POLITIKA, AT EDUKASYON)
  2. 2. EDUKASYON
  3. 3. EDUKASYON ANG PINAGAARALAN NG MGA PILIPINO NOON AY HINDI INGLES KUNDI NIPPONGO. ANG NIPONGGO NA LAMANG ANG KANILANG ITINURO SAPAGKAT WALANG SINUMAN NANUMBALIK SA WIKANG INGLES DAHIL IPINATANGGAL NA ITO AT LALABAG SA BATAS NA IPINATUPAD NG MGA HAPONES.
  4. 4. “CORPORAL PUNISHMENT” ANG CORPORAL PUNISHMENT AY ISANG URI NG PANANAKIT SA MGA BATA NOONG PANAHON NG MGA HAPONES.
  5. 5. KULTURA SA ATING KULTURA ANG PAGKAKAROON NG MGA DOKUMENTARYO AY ISINAGAWA NG MGA HAPONES. TINAWAG NILA ITONG “SONG OF THE ORIENT” AT “THE DAWN OF FREEDOM” BILANG PAGTAGUMPAY NA MAKUHA ANG PILIPINAS.
  6. 6. EKONOMIYA AT SAPILITANG IPINATANIM NG MGA HAPONES ANG MGA PILIPINO NG BULAK PARA SA PAGGAWA NG DINAMITA NGUNIT KAKAUNTI NA LAMANG ANG MGA LUGAR NAMAPAGTATANIMAN
  7. 7. POLITIKA • TINAGURIANG PUPPET GOVERNMENT NOON DAHIL ANG PRESIDENTE AY HINDI MAGPAPASIYA PARA SA MGA BATAS ANG MGA HAPONES PA RIN ANG GAGAWA NG MGA KAILANGAN GAWIN NG ISANG PANGULO. ANG PANGULO AY TAGAPAGSALAYSAY LAMANG SA MGA TAO
  8. 8. AT DITO MAGTATAPOS LAHAT NG MGA PANGYAYARI NA NAGANAP SA PILIPINAS. SANA MAYROON KAYO NAPULOT NA ARAL DITO

×