Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

En vandring i kvalitetslandet

404 views

Published on

Scene 5, Lise Dam Rasmussen. Oplæg fra Sygeplejefestivalen 2014.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

En vandring i kvalitetslandet

  1. 1. En vandring i kvalitetslandet - v. sygeplejerske, Ph.d., lektor Lise Dam Rasmussen •NIP som styringsredskab i sundhedsvæsenet •Kvalitetslandet – selvfølgelighedsopbrydende, kritisk •Neurologisk afdeling, 2 hospitaler, 3 professioner •Interviews, observationer, dokumenter •Figurer, metoder, perspektiver -med afsæt i ph.d.-afhandlingen (H)vide verden og inspireret af bl.a. Michel Foucault og Jette Kofoed
  2. 2. Hvad sker der og hvem møder man?
  3. 3. Perspektiver •Med NIP skabes orden, men også uorden i hospitalspraksis •Uorden i NIP skaber mere af det samme. Skemaer, kausalitet, indpisker •Indpiskeren holder orden - piskesvinger, kontrollør og pædagog •Kvalitetsstyringens mere generelle udbredelse i klinisk praksis?
  4. 4. Afhandlingen kan findes på -http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/12219/ 1/_H_vide_verden_med_forside.pdf -Af ph.d., Lektor Lise Dam Rasmussen -Professionshøjskolen UCC -Mail: ldr3@ucc.dk

×