Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Søgning med CQL i netpunkt.dk

289 views

Published on

Præsentation v/Laura Holm, DBC på Infodag om DBC's projekter og udvikling af nye produkter. Afholdt 14.9 2017 i Ballerup. 15.9 2017 i Aalborg og 28.9 i Vejle.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Søgning med CQL i netpunkt.dk

 1. 1. Søgning med CQL i netpunkt.dk Info-dage september 2017 DBC Laura Holm, lho@dbc.dk © DBC 2017
 2. 2. Søgesprog CCL -> CQL CCL (common command language) er udskiftet med CQL (contextual query language) – Gammel: CCL standard for kommandosøgning: iso8777– seneste version fra 1993. – Ny: CQL-standarden - http://www.loc.gov/standards/sru/cql/ - fra 2013. © DBC 2017
 3. 3. CQL bruges i Databrønden © DBC 2017 Databrønden
 4. 4. CQL kommandosøgning Mange fælles træk, men også forskelle • CQL Operatorer: and or not • CQL Trunkering * (erstatter ingen eller ubegrænset antal tegn) • CQL Maskering ? (erstatter præcist 1 tegn pr. ?) • Parenteser bruges som hidtil • CQL: Anførselstegn ”” omkring søgeord – med mindre der kun søges på ét ord • CQL: Nye muligheder, fx søge med ‘nærhed’ Der sættes automatisk and (og) mellem de ord du søger på. © DBC 2017
 5. 5. Eksempler Du kan kombinere søgeord: • "mozart koncert mutter" Trunkering er god når du er usikker på stavning eller endelser: • prydgræs* • ”dosto* karama*” Maskering • fo=”?arl ja?obsen” Rækkefølgen er vilkårlig (fritekst) • "j r r tolkien" og "r r j tolkien" og "r j tolkien r" giver samme resultat Parentes sættes usynligt om første søgesæt, med mindre du sætter den et andet sted • deleøkonomi and uber or airbnb Undgå and – indenfor anførselstegn, for systemet vil opfatte and som et af de ord du søger på. • Fx "gnags and kaniner" © DBC 2017
 6. 6. To " " or not to " " Eksempel : Nyt netpunkt • folkeskolen and inklusion and særlige behov (ikke ok) • folkeskolen and inklusion and "særlige behov" (ok) • Folkeskolen and inklusion and særlige and behov (ok) • "inklusion and folkeskolen and særlige and behov" (ikke ok) • "folkeskolen inklusion særlige behov” (ok) • Der sættes usynligt and mellem de ord, du skriver: • "inklusion and folkeskolen and særlige and behov" © DBC 2017
 7. 7. Default register Fritekst omfatter oplysninger om: • Forfatter • Titel • Emneord • Noter • Forfatter i beskrivelse • Div. numre: isbn, issn, faust Detaljeret oversigt: http://www.danbib.dk/index.php?doc=broend3_soeg Materialetype og sprog og forlag er ikke med i fritekst- indeks
 8. 8. Søgekoder til specifikke søgeindekser fx Praksisregelsøgekoder MARC format, fx danbibposter fo= lfo= ti= lti= … Brøndsøgekoder MARC format, fx danbibposter OG XML format fx Science in context, Danske dyr mfl. term.creator= phrase.creator= term.title= … © DBC 2017
 9. 9. Gode brøndsøgekoder Nemmere forfattersøgning: phrase.creator="christian albrekt larsen" kontra lfo="albrekt larsen christian" Og nemmere materialetypesøgning: term.type=dvd kontra ma=th Og nemmere musiknumre term.tracktitle="uden forsvar" kontra ma=lm and ti="uden forsvar" Bland gerne søgekoderne: Fx ti="star trek" and term.type="ebog" © DBC 2017
 10. 10. Endnu nemmere: Søg uden søgekoder © DBC 2017
 11. 11. Søg uden søgekoder © DBC 2017
 12. 12. Forskelle i registre Søgning i ti og term.title giver ikke altid samme antal hits – eksempel: • ti="himlen under jorden" (87 hits) • term.title="himlen under jorden" (714 hits) • ti-indekset er nærhed sat til ‘20’, mens den er ‘9999’ i de fleste andre indexer © DBC 2017
 13. 13. Forskelle i registre fo=”lone frank” (763 hits) term.creator=”lone frank” (890 hits) fo-indekset er nærhed sat til ‘5’, mens den er 9999 i de fleste andre indexer © DBC 2017
 14. 14. Nyhed Muligt at søge med nærhed: • fx udføre en fritekst frasesøgning • term.default adj "fan culture" • term.default adj "funktionelle fødevarer" eller søge med nærhed i specifikke registre • ti adj "mund og hånd" – ordene skal optræde med nærhed 0 i titelregister © DBC 2017
 15. 15. Andre Nyheder Muligt at søge på kilder • facet.acSource=filmstriben • facet.acSource=ereolen Og muligt at søge fx: • ”vikings sæson 1” © DBC 2017
 16. 16. OBS! Vær stadig opmærksom på automatisk højretrunkering ved søgning på langordskoder - heller ikke i nyt netpunkt.dk lfo="colling nielsen kaspar" = 22 hits lfo="colling nielsen kaspar*" = 62 hits © DBC 2017
 17. 17. Pointer Nyt netpunkt • De boolske operatorer hedder: and or not • Trunkeringstegnet er * • Maskeringstegnet er ? • Husk at bruge ”” • Du kan bruge både praksisregelsøgekoder og brøndsøgekoder – og en blanding • Husk fortsat at trunkere ved lfo og lti søgninger • Der er små forskelle i praksis- og brøndregistre © DBC 2017
 18. 18. Lidt tricky Vil denne søgning gå godt i nyt netpunkt? "to be or not to be" © DBC 2017
 19. 19. Læs mere om søgning i brønden på danbib.dk http://www.danbib.dk/sogning-bronden © DBC 2017

×