Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resource Description & Access (RDA)

200 views

Published on

Præsentation v/Line Jung Lindhard, DBC på Infodag om DBC's projekter og udvikling af nye produkter. Afholdt 14.9 2017 i Ballerup. 15.9 2017 i Aalborg og 28.9 i Vejle.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Resource Description & Access (RDA)

 1. 1. Resource Description & Access (RDA) - et bibliografisk paradigmeskifte DBC Info-dage 2017 Line Jung Lindhard
 2. 2. RDA – kort oprids Behov for fornyelse af AACR2 2013: Nyt regelsæt: Resource Description & Access ”færdigudviklet” 2013: Beslutning om RDA i de angloamerikanske lande (USA, Canada, Storbritannien, Australien) 2015: Flere lande følger efter (Tyskland, Schweiz, Østrig, Sverige, Norge, Finland, Island og flere lande i Østeuropa) 2016: Italien er klar med oversættelse 2016: Spanien går med fra 2019 Danmark (BIR) laver udredninger 2012-2016
 3. 3. Beslutningen Slots- og Kulturstyrelsen besluttede i august 2016 at Danmark skal gå over til RDA - fra 2018 Bred tilslutning fra Biblioteksrådet og BIL-udvalget • De nuværende danske regler som i den grad trænger til en revision er forældede • De regler, man baserede de danske regler på, er udgået og erstattet af RDA • RDA åbner for at data registreres direkte indenfor en model der bedre end i dag understøtter brugernes behov • RDA åbner for at data direkte kan spille sammen med gængse webteknolgier og dermed åbne biblioteksdata for bredere brug i en netsammenhæng • Danmark kan være en del af og få gavn af fælles international udvikling – både af selve reglerne men også de redskaber, der udvikles hertil
 4. 4. Vi går fra Forældet regelsæt • dyrt at vedligeholde • vanskeliggør genbrug af poster fra udlandet; vi mister værdifulde data ved import Datamodel der bygger på kartotekskortet • 1 post beskriver 1 dokument • vanskeliggør udnyttelse af relationer • ressourcekrævende at præsentere biblioteksindhold på en meningsfuld og overskuelig måde Biblioteksdata i en lukket, monolitisk verden • gode, valide, kontrollerede metadata - som næsten udelukkende formidles for slutbrugerne i en bibliotekskontekst
 5. 5. Vi vil over til Nyt regelsæt • samarbejde om vedligehold • muliggør genbrug af poster fra udlandet; bevarer værdifulde data ved import Datamodel der bygger på relationer mellem entiteter • 1 post forbinder beskrevne entiteter via relationer • muliggør udnyttelse af relationer ved søgning og præsentation • umiddelbar præsentation af biblioteksindhold på en meningsfuld og overskuelig måde Biblioteksdata i en åben verden • gode, valide, kontrollerede metadata - som også kan formidles for slutbrugerne i en kontekst udenfor bibliotekerne Andre datasæt anvendt i en bibliotekskontekst • linked data fra eksterne kilder anvendt i en bibliotekssamenhæng
 6. 6. RDA = Nyt regelsæt + ny datamodel Datamodel der bygger på FRBR*-entiteter Gruppe 1: værker, udtryk, manifestationer, eksemplarer Gruppe 2: personer, korporationer, familier Gruppe 3: 1+2+begreber, objekter, begivenheder, steder * FRBR = IFLA-LRM
 7. 7. Hvad betyder det i praksis? 1 post = beskrevne entiteter forbundet af relationer
 8. 8. 001 *a 52983118 008 *u f *a 2017 *d 2 009 *a a *g xx 021 *e 9788771512717 041 *a dan *c fre 100 *a Perrin *h Julien *4 aut 241 *a La ¤dent 245 *a Tanden 260 *a [Kbh.] *b Jensen & Dalgaard *c 2017 300 *a [28] sider *b alle ill. i farver *c 22×29 cm 504 *a Billedbog. Bavianen… 526 *i Samhørende *t Tanden *t Bavianen 652 *n 82 *z 296 666 *0 *s krokodiller 666 *0 *s humor 700 *a Fred.L *4 art 720 *o Dal Michaelsen *4 trl
 9. 9. VÆRK (unik identifikation) [Bavianen] UDTRYK (unik identifikation) Tekst, billede dan 2017 Billedbog. Bavianen … alle ill. i farver PERSON (unik identifikation) Dal Michaelsen MANIFESTATION (unik identifikation) Tanden [Kbh.] : Jensen & Dalgaard, 2017 9788771512717 unmediated Volume [28] sider 22×29 cm trl PERSON (unik identifikation) Fred.L L., Fred Lefred art VÆRK (unik identifikation) La dent fre Billedbog 82-296 (for børn) krokodiller humor PERSON (unik identifikation) Perrin, Julien aut samhørende
 10. 10. 10
 11. 11. Eksempel
 12. 12. Eksempel Streaming via Filmstriben.dk Bestil filmen på dit bibliotek Bestil filmen på dit bibliotek Lån bogen på eReolen.dk Bestil filmen på dit bibliotek Læs interview med David Cronenberg Streaming via Filmstriben.dk Bestil filmen på dit bibliotek Bestil soundtrack på dit bibliotek Bestil filmen på dit bibliotek Lån bogen på eReolen.dk
 13. 13. Trinvis implementering af RDA • opfyldelse af delmål undervejs • overskuelig implementeringsproces • data- og systemmæssig sikkerhed
 14. 14. Trinvis implementering af RDA – 1. trin Opgaver: • Analyser bl.a. - efterlevelse af de danske policy statements (den danske profil) - sameksistens mellem RDA og ikke-RDA - behovsanalyser for RDA-undervisning • Specifikationer bl.a. - formatudvidelser (danMARC2 inkl. hjælpepostformatet) - formatkonverteringer (DKABM, MARC21) - udvidelse af søgeveje • Uddannelse og undervisning i RDA-katalogisering • Justering af katalogiseringsværktøjer • Implementering af formatændringer, -konverteringer, indekser og søgeveje i den nationale infrastruktur • Implementering af formatændringer, indekser og søgeveje i lokale bibliotekssystemer
 15. 15. Trinvis implementering af RDA – 2. trin Opgaver: • Analyser bl.a. - datamodel for det Nationale Autoritetsdatarepositorium (NAR) - arkitektur for NAR - udveksling af data til/fra NAR • Specifikationer bl.a. - fastlæggelse af datamodel for NAR - metadata-specifikationer for NAR - søgeveje i NAR • Udvikling af NAR - dannelse af uri’er - integration til VIAF • Uddannelse og undervisning i brug af NAR • Integration til NAR i den nationale infrastruktur • Integration til lokale bibliotekssystemer
 16. 16. Trinvis implementering af RDA – 3. trin Opgaver: • Analyser bl.a. - datamodel i den nationale infrastruktur - søgning og præsentation i fælleskatalogen - grænsefladeanalyser - re-modellering af ‘flade’ poster - behov for justering af beholdningsadministration • Specifikationer bl.a. - fastlæggelse af datamodel i den nationale infrastruktur - indeksering og søgning - match • Udvikling bl.a. - indeksering, søgning, præsentationslag i den nationale infrastruktur - nationale grænseflader - re-modelleringsværktøj - ‘ægte’ værkmatch • Udvikling af bibliotekssystemer • Udvikling af lokale grænseflader
 17. 17. Trinvis implementering af RDA – 4. trin Opgaver: • Specifikationer bl.a. - formatkonvertering (BIBFRAME og andre RDF-baserede formater) • Udvikling bl.a. - katalogiseringsværktøjer • Udvikling bl.a. - eksport af linked data • Generel IT-udvikling der udnytter linked data fra åbne dataset
 18. 18. Fuld implementering af RDA og linked data
 19. 19. Hvor langt er vi? • Vigtige dele af RDA er oversat til dansk – dansk terminologi fastlagt • Delprojekt vedr. søgning i RDA-data er på RP2017 • Danske policy statements (dansk profil) udarbejdet og godkendt i BIR • Del-analyser vedrørende datamodel og re-modellering er foretaget • BIR-arbejdsgrupper for autoritetsdata, format og undervisning er nedsat og i gang med udarbejdelse af analyser og specifikationer • Etablering af testsystem og afprøvning af datamodel med autoritetsposter i brønden er på RP17 og i gang (lagring, opdatering, søgning) • Metodeprojekt (machine learning) til re-modellering af poster er på RP17 • Delprojekt vedr. datamodel er på RP2017
 20. 20. Hvad er der på planen i 2018? • Der arbejdes videre med analyser af sameksistens mellem RDA og ikke-RDA – kan medføre datakonvertering af poster i danbib • Specifikationer for danMARC2 formatudvidelser og formatkonverteringer til DKABM og MARC21 skal færdiggøres • Specifikationer for udvidelse af søgeveje skal færdiggøres • Der arbejdes videre med analyser vedr. søgning og præsentation af RDA-data • Behovsanalyser for undervisning i RDA skal færdiggøres • Udarbejdelse af specifikationer for det Nationale Autoritetsdatarepositorium skal påbegyndes
 21. 21. Er der langt igen, sir? Bare jeg ku’ se det! http://www.history.navy.mil
 22. 22. Spørgsmål? Kontakt: ljl@dbc.dk

×