Raport softvision

401 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raport softvision

 1. 1. Raport Fond SoftVision<br />Administrat de FCC<br />
 2. 2. Despre Fond<br />In valoare de 35.000 de lei, FondulSoftVision a fostadministrat de FundatiaComunitaraCluj. Din acesta au fostsustinuteproiecte in domenii diverse: copii cu nevoispeciale, persoanevarstnice, educatiesiprotectiaanimalelor.<br /> <br />“FundatiaComunitaraClujcreeazasiadministreaza transparent fonduri cu destinatiedefinita, pentru a genera un impact pozitiv in comunitate. DestinatiaFonduluiSoftVision a fostconstituitapornind de la dorintaSoftVision de a sustineproiecteidentificate de companie ca fiindrelevantepentrudezvoltareacomunitatiiclujene”.<br />- SimonaSerban, Director Executiv FCC<br />
 3. 3. Clinicamobila<br />AsociatiapentruProtectiaNecuvantatoarelor “ArcaluiNoe” a primitsuma de 11.000 de lei, banidestinatisustineriiachizitieiunui mini-van, careservestedreptclinicamobilapentruceiaproximativ 100 de cainiaflatiin grijaasociatiei(pentruinterventiile de diferitetipuri). <br />
 4. 4. GradinitaMalteza<br />Serviciul de AjutorMaltez in Romania a primitpentruproiectul “GradinitaSpecialaMaltezapentruCopii cu DizabilitatiNeuromotorii” suma de 11.000 de lei, pentrudotareagradiniteicu echipamente, pentruactivitatilede miscare, joacaşirecuperaremedicala.<br />
 5. 5. Casa Theodora<br />Asociatiade CaritateProiectTheodora a primitsuma de 11.000 lei, destinataachizitionariide materialepentrufinalizareaamenajariisalii de mese a caminului. <br />De asemenea, finantarea a acoperitsicosturilepentrumedicamenteşimaterialesanitare.<br />Centrul are in grijapeste 90 de seniori.<br />
 6. 6. Informaticienii de la “Racovita”<br />Din FondulSoftVision a fostalocatasuma de 2.000 lei pentrusustinereaparticipariiuneiechipe de 3 eleviaiColegiului National “Emil Racovita” din Cluj-Napoca, la concursul de informatica American Computer Science League din SUA. <br />Foto: City News<br />
 7. 7. Aparitii media<br />
 8. 8.
 9. 9. Despre FCC<br />Punem in legaturanevoilesiresurseleClujului, pentru a imbunatativiatalocuitorilor. Stimulamimplicareasiinitiativaclujenilor, pentru un oras in care saitifacaplaceresalocuiesti, saiticresticopiii, sastudiezi.<br /> <br />FundatiaComunitaraClujadministreazafonduri care inspiraimplicareaoamenilor. Valorilenoastresunt: transparenta, profesionalismul, parteneriatul, impactulpetermen lung. Credem ca fiecareclujeansicompanie de interes local poatecontribui la transformareaorasului in loculpe care ilvisam. <br /> <br />In perioada 2008-2010, am gestionatşi am oferitfinanţari in valoaretotala de 435.000 lei, pentru 100 de proiecte in cadrulprogramelornoastre, respectivpentru 35 de burse.<br />
 10. 10. RO – 400039, Cluj-Napoca<br />Str. Closca, nr. 6, ap. 2<br />T: +40264/434618<br />F: +40264/434619<br />www.fundatiacomunitaracluj.ro<br />

×