Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raport softvision

299 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raport softvision

 1. 1. Administrat
de
FCC

 2. 2. Despre
Fond
In
 valoare
 de
 35.000
 de
 lei,
 Fondul
 So;Vision
 a
 fost
 administrat
 de
 Funda>a
Comunitara
 Cluj.
 Din
 acesta
 au
 fost
 sus>nute
 proiecte
 in
 domenii
 diverse:
 copii
 cu
nevoi
speciale,
persoane
varstnice,
educa>e
si
protec>a
animalelor.
 “Funda>a
 Comunitara
 Cluj
 creeaza
 si
 administreaza
 transparent
 fonduri
 cu
 des>na>e
 definita,
 pentru
 a
 genera
 un
 impact
 pozi>v
 in
 comunitate.
Des>na>a
Fondului
So;Vision
a
fost
cons>tuita
pornind
 de
 la
 dorinta
 So;Vision
 de
 a
 sus>ne
 proiecte
 iden>ficate
 de
 companie
ca
fiind
relevante
pentru
dezvoltarea
comunita>i
clujene”.
 ‐
Simona
Serban,
Director
Execu>v
FCC

 3. 3. Clinica
mobila
Asociaa
 pentru
 Proteca
 Necuvantatoarelor
 “Arca
 lui
 Noe”
 a
 primit
 suma
 de
11.000
 de
 lei,
 bani
 des>na>
 sus>nerii
 achizi>ei
 unui
 mini‐van,
 care
 serveste
 drept
clinica
 mobila
 pentru
 cei
 aproxima>v
 100
 de
 caini
 afla>
 in
 grija
 asocia>ei
 (pentru
interven>ile
de
diferite
>puri).


 4. 4. Gradinita
Malteza
Serviciul
 de
 Ajutor
 Maltez
 in
 Romania
 a
 primit
 pentru
 proiectul
 “Gradinita
Speciala
Malteza
pentru
Copii
cu
Dizabilita>
Neuromotorii”
suma
de
11.000
de
lei,
pentru
dotarea
gradinitei
cu
echipamente,
pentru
ac>vita>le
de
miscare,
joaca
şi
recuperare
medicala.

 5. 5. Casa
Theodora
Asociaa
 de
 Caritate
 Proiect
 Theodora
 a
 primit
 suma
 de
 11.000
 lei,
 des>nata
achizi>onarii
de
materiale
pentru
finalizarea
amenajarii
salii
de
mese
a
caminului.

De
 asemenea,
 finantarea
 a
 acoperit
 si
 costurile
 pentru
 medicamente
 şi
 materiale
sanitare.

Centrul
are
in
grija
peste
90
de
seniori.

 6. 6. Informa>cienii
de
la

“Racovita”
Din
 Fondul
 So;Vision
 a
 fost
 alocata
 suma
 de
 2.000
 lei
 pentru
 sus>nerea
par>ciparii
unei
echipe
de
3
elevi
ai
Colegiului
Naonal
“Emil
Racovita”
din
Cluj‐Napoca,
la
concursul
de
informa>ca
American
Computer
Science
League
din
SUA.

 Foto:
City
News

 7. 7. Apari>i
media

 8. 8. Despre
FCC
Punem
in
legatura
nevoile
si
resursele
Clujului,
pentru
a
imbunata>
viata
locuitorilor.
S>mulam
implicarea
si
ini>a>va
clujenilor,
pentru
un
oras
in
care
sa
i>
faca
placere
sa
locuies>,
sa
i>
cres>
copiii,
sa
studiezi.
Funda>a
 Comunitara
 Cluj
 administreaza
 fonduri
 care
 inspira
 implicarea
 oamenilor.
Valorile
 noastre
 sunt:
 transparenta,
 profesionalismul,
 parteneriatul,
 impactul
 pe
termen
lung.
Credem
ca
fiecare
clujean
si
companie
de
interes
local
poate
contribui
la
transformarea
orasului
in
locul
pe
care
il
visam.

In
perioada
2008‐2010,
am
ges>onat
şi
am
oferit
finanțari
in
valoare
totala
de
435.000
lei,
 pentru
 100
 de
 proiecte
 in
 cadrul
 programelor
 noastre,
 respec>v
 pentru
 35
 de
burse.

 9. 9. RO
–
400039,
Cluj‐Napoca
Str.
Closca,
nr.
6,
ap.
2
T:
+40264/434618
F:
+40264/434619
www.funda>acomunitaracluj.ro


×