Raport narativ goga

749 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
749
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Raport narativ goga

  1. 1. RAPORT NARATIV Date de identificare Numele organizaţiei/instituţiei beneficiare: Şcoala„Octavian Goga”Cluj -Napoca Persoana de contact: LAZĂR CRISTINA (Coordonator proiect) Parteneri proiect: (Dacă există) Titlul proiectului:Sala multimedia “Octavian Goga”-mijloc de sporire a calităţii educaţiei Numărul de înregistrare al contractului: 180/01.06.2009 Suma RON:16000 Descrieţi locul şi rolul proiectului realizat în instituţia dumneavoastră prin intermediul programului “Collegium. Excelenţă în educaţie” (măsura în care proiectul s-a integrat în curricula instituţiei; importanţa acestui proiect pentru instituţie/organizaţie; ce schimbări a adus). Proiectul a pornit de la o nevoie investigată de echipa de proiect, şi anume lipsa,în spaţiul şcolii, a unei săli multimedia , care să ofere elevilor şi profesorilor posibilitatea desfăşurării unor lecţii intredisciplinare,cu utilizarea mijloacelor de informaţie pe care le oferă internetul, mijloacele audio şi video moderne. Prin intermediul proiectului am oferit elevilor noştri un mediu modern de instruire iar şcoala a câştigat în prestigiu .Am putut folosi, la diferite discipline ,metode de predare interactive care au stârnit interesul elevilor pentru noţiunile predate. De asemenea, în spaţiul lecţiilor de dirigenţie, temele discutate au un impact mult mai mare asupra elevilor, deoarece se pot utiliza materiale video care să ofere ilustrarea temelor propuse. În acelaşi timp,şedinţele comisiilor metodice ,reuniunile de proiect se vor putea desfaşura într*- mediu modern şi cu dotarea necesară. Nu în ultimul rând, sala multimedia este un element care va spori calitatea în procesul educativ din şcoală şi îi va apropia pe profesori şi pe elevi de mijloacele multimedia. Sala a devenit un spaţiu de referinţă al şcolii,prin facilităţile pe care le oferă şi prin standardele pe care le impune.
  2. 2. Descrieţi măsura în care a fost realizat scopul proiectului şi s-au îndeplinit obiectivele acestuia. Scopul proiectului a fost dotarea şcolii cu o sală multimedia,în condiţiile în care în şcoala noastră nu exista o astfel de sală,şi din dorinţa de a oferi elevilor noştri un mediu modern de instruire. Considerăm că acest obiectiv a fost atins în proporţie de 100%.Spaţiul sălii de clasă numărul 22 a devenit, prin efortul echipei de proiect, al părinţilor şi al autorităţilor locale,o sală modernă,atractivă prin mijloacele pe care le pune la dispoziţie. Detaliaţi activităţile desfăşurate în cadrul proiectului: Vă rugăm subliniaţi următoarele aspecte pentru fiecare activitate: • Descrierea activităţii/cum s-a realizat aceasta • Perioada de desfăşurare/durata • Cine a fost implicat • Rezultatul obţinut Inaugurarea sălii a fost precedată de efortul comun al şcolii şi asociaţiei părinţilor de a da un nou aspect încăperii;sala a fost zugrăvită, s-a renunţat la tablele negre d sticlă, peretele deteriorat din spatele acestora a fost reparat şi zugrăvit,lambriurile şi parchetul au fost date cu lac iar uşa veche a clasei a fost înlocuită cu o uşă nouă de termopan. Pe tot parcursul verii au fost achiziţionate aparatele necesare sălii multimedia;când reparaţiile au fost gata,s-au montat pe rând tabla interactivă, videoproiectorul ,tabla magnetică şi sistemul de boxe. După probele de funcţionare de la sfârşitul lui august, am putut să realizăm primele proiecţii şi lecţii multimedia,în pregătirea anului şcolar care avea să înceapă în scurt timp. 1.Inaugurarea sălii multimedia”Octavian Goga”.Exerciţii de lectură cu tema”Poetul Octavian Goga în literatura română”. Prima dintre activităţile educative prevăzute în proiect este dedicată poetului Octavian Goga , patronul şcolii noastre. Am dorit să inaugurăm sala multimedia cu un material audio- video care să evoce personalitatea poetului şi omului Octavian Goga, timpul în care a trait şi idealurile în care a crezut,faptul că,în ciuda timpului care a trecut, Goga rămâne una dintre personalităţile de prim rang din literatura română. Materialul elaborat de profesoara Cristina Lazăr va fi prezentat elevilor clasei a VI-aB şi oaspeţilor –profesori de limba română de la şcolile din Mănăştur şi în cadrul activităţilor de cerc metodic. 2. „Matematică şi poezie –interferenţe”-activitatea didactică prin care dorim promovarea
  3. 3. inter şi transdisciplinarităţii.Evocarea personalităţii a doi mari matematicieni şi oameni de ştiinţă care au iubit, pe lângă matematică, muzica şi poezia:Janos Bolyai şi Ion Barbu.De această prezentare s-au ocupat doamna profesoară Nyakas Magdolna şi domnul profesor Ioan Pop;participă 35 de elevi ai claselor VIIC şi VII D,părinţi ai acestora, profesorii diriginţi,alţi profesori invitaţi. 3.”English Language Today”-dezbatere pe tema utilizării şi varietăţii limbii engleze în lumea de azi, organizată de profesor Ilia Axente.Participă 35 de elevi ai claselor aVIIIa,părinţi invitaţi ,profesorii diriginţi, profesorii ariei curriculare „Limba şi comunicare”. 4.”Engleza prin cântec”audierea şi interpretarea unor cântece în limba engleză,cântece prezentate în serbările organizate de Crăciun.Participă 30 de elevi ai claselor aV-a,organizator fiind doamna prof. Iulia Axente. 5.”Diseminarea ,către părinţi şi comunitatea locală, a activităţilor şi proiectelor organizate în şcoală”.Sala multimedia oferă,prin elementele sale,un cadru potrivit pentru popularizarea activităţilor în care sunt implicate cadrele didactice ale şcolii.În sala multimedia s-au diseminat deja activităţile din proiectul Collegium,cele din proiectul „Eu mănânc sănătos”,activitatea şcolii de vară, etapele proiectului Comenius care se va derula în şcoala noastră pe parcursul anilor 2009-2011, precum şi alte rapoarte de activitate prezentate în consiliile profesorale sau în diferite comisii. 6.”Realizarea de auxiliare didactice”-6 proiecte didactice realizate de profesori în sala multimedia vor fi cuprinse într-o mapă a proiectului şi înaintate CCD spre avizare,de asemenea vor fi publicate pe site-ul cadrelor didactice www.didactic.ro ca ilustrări ale abordării practice a curriculei. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului. Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt cei 500 de elevi din şcoala noastră pentru care a fost creată sala multimedia;ei vor avea un suport tehnic util în ilustrarea teoriei cu diverse exemple practice. Beneficiari direcţi sunt şi cadrele didactice(50) cărora sala multimedia le va facilita demersul didactic. Beneficiari indirecţi sunt părinţii elevilor(1000) care se pot mândri cu un spaţiu dotat cu mijloace moderne,de asemenea comunitatea şcolară care s-a îmbogăţit cu un astfel de spaţiu. Descrieţi / prezentaţi rezultatele finale obţinute: Vă rugăm subliniaţi următoarele aspecte: • Criterii (ce aţi urmărit să evaluaţi) De ex. Gradul de participare/implicare al copiilor/tinerilor în cadrul activităţilor proiectului • Indicatori (ce aţi măsurat) De ex. precizaţi care este numărul de copii implicaţi
  4. 4. • Metode (cum aţi măsurat, tehnicile folosite) Listele cu participanţii Rezultatele finale ne îndreptăţesc să credem că acest proiect este o reuşită. Din punctul de vedere al procesului didactic,lecţiile ţinute în sala multimedia,judecând după impresiile elevilor, sunt mai dinamice , mai atractive şi fac mai accesibil conţinutul educativ.Elevii pot vedea filmuleţe care ilustrează noţiunile din lecţiile predate ,îşi pot îmbogăţi cultura generală sau pot asculta poeziile studiate în lectura unor mari actori sau chiar a autorului. Patru diriginţi şi-au exprimat dorinţa de a folosi sala şi pentru susţinerea lecţiilor de dirigenţie,considerând că mijloacele multimedia sunt favorabile ilustrării de fapte şi elemente utile în formarea personalităţii elevilor. Asociaţia părinţilor ne-a oferit sprijinul atât prin contribuţia financiară la zugrăvirea sălii şi la plata comisioanelor bancare ,cât şi prin implicarea ca voluntari a unor părinţi(3) în diferite acţiuni ca de exemplu transportul unor materiale sau persoane. Firma care ne-a oferit laptopul,videoproiectorul şi sistemul audio ne-a ajutat la montarea tablei inteligente şi ne-a asigurat ,prin verificări periodice,o bună funcţionare a acestora. Prin eforturile părinţilor am reuşit să schimbăm aspectul sălii de clasă, sala a fost zugrăvită şi din fondurile Primăriei am achiziţionat o uşă nouă. 10 cadre didactice ale şcolii, de diferite specialităţi, au învăţat să utilizeze corect aparatele şi s-au interesat de posibilitatea achiziţionării unui soft didactic potrivit. Creşterea calităţii actului didactic s-a concretizat în primul rând prin îmbinarea metodelor de predare tradiţionale cu cele moderne şi prin folosirea sălii multimedia conform unei planificări întocmite săptămânal.De asemenea, elaborarea planurilor de lecţii poate constitui o noutate în domeniul demersului didactic. Nu în ultimul rând, prin ecoul avut în comunitatea locală, acest proiect ne face încrezători în viitorul şcolii noastre şi este în acelaşi timp o garanţie a seriozităţii echipei de educatori din şcoala noastră.Am primit cuvinte de apreciere din partea inspectorilor şcolari care au participat la evenimentul de lansare a sălii şi de la colegii din şcolile vecine. Detaliaţi dificultăţile întâlnite pe parcursul implementării proiectului şi soluţiile găsite pentru depăşirea acestora: Dintre dificultăţi am putea enumera în primul rând starea în care se afla sala pe care am dorit să o transformăm în sală multimedia:pereţii erau nezugrăviţi,unul dintre pereţi trebuia reparat, uşa era ruptă şi bineînţeles lipsea dotarea necesară.Lucrările la repararea şiigienizarea şcolii au început doar în luna august şi doar după acestea am putut monta aparatele în sală.În acelaşi timp am avut dificultăţi la achiziţionarea aparatelor deoarece ,fiind perioada de vară şi deci de concedii,ne-am sincronizat mai greu cu firmele de livrare. Am trecut însă cu bine peste aceste incoveniente şi am reuşit să realizăm prima sală multimedia a şcolii “Octavian Goga”.
  5. 5. Prezentaţi modul în care va continua proiectul după încetarea finanţării primite prin Fondul Electrogrup (detalii concrete): Sala multimedia va fi utilizată în activitatea didactică de specialitate şi la lecţiile de dirigenţie,va fi un real suport audio-video în acest sens, atât clasele din învăţământul primar cât şi cele gimanziale o vor putea folosi fie ca mod de recreere,fie ca unul de învăţare,fiind foarte uşor de folosit şi necesitând o mâniure destul de simplă. Toate aparatele sunt în garanţie iar service-ul va fi prevăzut în contractul cu firma care efectuează şi service-ul la reţeaua de calculatoare. Vom crea materiale didactice ,audio şi video pe care să le folosim în activitatea didactică şi le vom împărtăşi colegilor noştri de la alte şcoli aceste noi tehnici. Vă rugăm să scrieţi povestea proiectului (200-300 cuvinte) implementat de dumneavoastră. Includeţi aici şi o descriere detaliată/amănunţită a spaţiului amenajat/dotat, menţionând inclusiv suprafaţa amenajată. Acest material va fi publicat în Raportul final al programului “Collegium. Excelenţă în educaţie”, care va promova rezultatele primului an de implementare a programului. Proiectul a pornit de la o nevoie investigată de echipa de proiect, şi anume lipsa,în spaţiul şcolii, a unei săli multimedia care să ofere elevilor şi profesorilor posibilitatea desfăşurării unor lecţii intredisciplinare,cu utilizarea mijloacelor de informaţie pe care le oferă internetul, mijloacele audio şi video moderne.Profesorii de limbi moderne şi de limba română trebuie să ofere elevilor material audio şi video pentru a-i aduce mai aproape de text. Prin intermediul proiectului am oferit elevilor noştri un mediu modern de instruire iar şcoala a câştigat în prestigiu .Am putut folosi, la diferite discipline ,metode de predare interactive care au stârnit interesul elevilor pentru noţiunile predate. De asemenea, în spaţiul lecţiilor de dirigenţie, temele discutate au un impact mult mai mare asupra elevilor, deoarece se pot utiliza materiale video care să ofere ilustrarea temelor propuse. În acelaşi timp,şedinţele comisiilor metodice ,reuniunile de proiect se vor putea desfaşura într*- mediu modern şi cu dotarea necesară. Nu în ultimul rând, sala multimedia este un element care va spori calitatea în procesul educativ din şcoală şi îi va apropia pe profesori şi pe elevi de mijloacele multimedia. Sala a devenit un spaţiu de referinţă al şcolii,prin facilităţile pe care le oferă şi prin standardele pe care le impune. Sala de clasa pe care am ales-o a fost zugravită,s-au luat tablele negre şi s-au reparat pereţii acolo unde a fost cazul,s-a înlocuit uşa veche cu o uşa nouă şi s-a raşchetat şi lustruit parchetul.Practic, toată luna august şi începutul lunii septembrie am lucrat la amenajarea sălii. Imediat după semnarea contractului şi pe toată perioada verii am studiat ofertele de preţ pentru aparatele necesare, am semnat contractele de cumpărare iar aparatele au sosit pe rând.La montarea lor
  6. 6. ne-a ajutat foarte mult firma Assa ,căreia îi suntem recunoscători pentru sprijinul pe care ni l-a oferit în tot acest timp. Odată cu începerea noului an şcolar sala a prins contur şi am putut-o folosi la diferite discipline:limba română, biologie,geografie,engleză, franceză, matematică precum şi la lecţiile de dirigenţie.Celor mici le-am pregătit desene animate sau cântece în limba engleză. A crescut de la 5 la 10 numărul de cadre didactice implicate în realizarea lecţiilor cu suport multimedia,vom avea 6 proiecte de lecţii ce vor valorifica transdisciplinaritatea.. A crescut gradul de satisfacţie al elevilor prin participarea la astfel de lecţii care valorifică interactivitatea şi comunicarea şi suntem siguri că vom asista la o îmbunătăţire a tehnicilor de predare, 10 cadre didactice îşi vor îmbunătăţi abilităţile de a utiliza aparatura multimedia şi se va optimiza comunicarea dintre elevi-părinţi şi cadre didactice. Utilizarea sălii multimedia se va extinde ,de la învăţământul gimnazial la învăţământul primar,4 colegi învăţători se vor instrui în utilizarea aparaturii. Va fi un suport tehic util în ilustrarea teoriei cu diverse exemple practice. Va facilita învăţarea limbilor moderne,Vom putea oferi elevilor vizualizări ale textelor literare sau ale operelor de artă expuse în marile muzee ale lumii. Prestaţia cadrelor didactice la clasă se va îmbunătăţi şi suntem siguri că vom include şcoala în rândul şcolilor clujene moderne şi vom putea pune la dispoziţie sala pentru diverse diseminări, conferinţe, ce au loc la nivelul inspectoratului şcolar. Vă rugăm să anexaţi acestui raport narativ: • materialele redactate în cadrul proiectului; • fotografii realizate în diferite etape ale desfăşurării proiectului; • lista voluntarilor implicaţi în proiect (dacă există); • articole din presă referitoare la activităţi din cadrul proiectului; • orice alt material pe care îl consideraţi relevant pentru modul de desfăşurare a proiectului. Nume şi prenume coordonator program: LAZĂR CRISTINA Instituţia/organizaţia: ŞCOALA “OCTAVIAN GOGA “CLUJ- NAPOCA Semnătura şi ştampila
  7. 7. ne-a ajutat foarte mult firma Assa ,căreia îi suntem recunoscători pentru sprijinul pe care ni l-a oferit în tot acest timp. Odată cu începerea noului an şcolar sala a prins contur şi am putut-o folosi la diferite discipline:limba română, biologie,geografie,engleză, franceză, matematică precum şi la lecţiile de dirigenţie.Celor mici le-am pregătit desene animate sau cântece în limba engleză. A crescut de la 5 la 10 numărul de cadre didactice implicate în realizarea lecţiilor cu suport multimedia,vom avea 6 proiecte de lecţii ce vor valorifica transdisciplinaritatea.. A crescut gradul de satisfacţie al elevilor prin participarea la astfel de lecţii care valorifică interactivitatea şi comunicarea şi suntem siguri că vom asista la o îmbunătăţire a tehnicilor de predare, 10 cadre didactice îşi vor îmbunătăţi abilităţile de a utiliza aparatura multimedia şi se va optimiza comunicarea dintre elevi-părinţi şi cadre didactice. Utilizarea sălii multimedia se va extinde ,de la învăţământul gimnazial la învăţământul primar,4 colegi învăţători se vor instrui în utilizarea aparaturii. Va fi un suport tehic util în ilustrarea teoriei cu diverse exemple practice. Va facilita învăţarea limbilor moderne,Vom putea oferi elevilor vizualizări ale textelor literare sau ale operelor de artă expuse în marile muzee ale lumii. Prestaţia cadrelor didactice la clasă se va îmbunătăţi şi suntem siguri că vom include şcoala în rândul şcolilor clujene moderne şi vom putea pune la dispoziţie sala pentru diverse diseminări, conferinţe, ce au loc la nivelul inspectoratului şcolar. Vă rugăm să anexaţi acestui raport narativ: • materialele redactate în cadrul proiectului; • fotografii realizate în diferite etape ale desfăşurării proiectului; • lista voluntarilor implicaţi în proiect (dacă există); • articole din presă referitoare la activităţi din cadrul proiectului; • orice alt material pe care îl consideraţi relevant pentru modul de desfăşurare a proiectului. Nume şi prenume coordonator program: LAZĂR CRISTINA Instituţia/organizaţia: ŞCOALA “OCTAVIAN GOGA “CLUJ- NAPOCA Semnătura şi ştampila

×