Raport narativ emil isac

985 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
985
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Raport narativ emil isac

  1. 1. RAPORT NARATIV Date de identificare Numele organizaţiei/instituţiei beneficiare: SCOALA “EMIL ISAC “ CLUJ-NAPOCA Persoana de contact: DIOSZEGI ERZSEBET (Coordonator proiect) Parteneri proiect: ASOCIAŢIA “EMIL ISAC” (Dacă există) Titlul proiectului: “CABINETUL DE INFORMATICA IN SEC. XXI” Numărul de înregistrare al contractului: 178/01.06.2009 Suma RON: 23 000 Descrieţi locul şi rolul proiectului realizat în instituţia dumneavoastră prin intermediul programului “Collegium. Excelenţă în educaţie” (măsura în care proiectul s-a integrat în curricula instituţiei; importanţa acestui proiect pentru instituţie/organizaţie; ce schimbări a adus). Iniţierea acestui proiect a avut la bază o nevoie identificată în şcoala noastră: modernizarea cabinetului de informatică. Acestă modernizare a constat în inlocuirea reţelei de internet, înnoirea cablării pentru reţeaua de calculatorea, achiziţionarea de calculatoare noi, înlocuirea pardoselii existente cu pardoseală poliuretanică şi achiziţionarea şi montarea unei uşi termopane. Descrieţi măsura în care a fost realizat scopul proiectului şi s-au îndeplinit obiectivele acestuia. Scopul concret al proiectului a fost modernizarea şi amenajarea cabinetului de informatică în Şcoala „Emil Isac” în conformitate cu normele de dezvoltare durabilă privind consumul economic de energie şi protejarea mediului înconjurător Detaliaţi activităţile desfăşurate în cadrul proiectului: Vă rugăm subliniaţi următoarele aspecte pentru fiecare activitate: • Descrierea activităţii/cum s-a realizat aceasta
  2. 2. • Perioada de desfăşurare/durata • Cine a fost implicat • Rezultatul obţinut Activităţile proiectului: 1. Formarea echipei de proiect. Anunţarea şi promovarea proiectului Perioada de desfăşurare- 15.06-15.06.2009 Participanţii la activitate Prof.DioszegiE., Mureşan Rodica, Morar Ramona, Moncea Narcisa, admin. Melian Elena În cadrul acestei activităţi s-au împărţit responsabilităţile între membrii echipei. 2. Turnarea şapa Perioada de desfăşurare -15.06-15.08 Participanţii la activitate -Firma “SC Decor SRL”, alături de câtţva părinţi ai elevilor din şcoală. Pentru nivelarea pardoselii din beton, s-a turnat o şapa in vederea unor acoperiri cu tarchet 3. Achiziţionarea şi montarea unei uşi metalice Perioada de desfăşurare -18.07-23.07 Participanţii la activitate - muncitorul de intreţinere a şcolii şi părinţii elevilor 4. Achiziţionarea unor de calculatoare performante Perioada de desfăşurare - 1.09-10.09 Participanţii la activitate - Prof. Dioszegi Erzsebet, Prof. Mureşan Rodica În aceasta perioadă s-au achiziţionat şase calculatoare de ultimă generaţie, marca DELL si de asemenea o tabla ecologica. 5. Instalarea reţelei de internet Perioada de desfăşurare - 15.08- 30.08 Datorită susţinerii financiare şi implicării efectivă din partea companiei ElectroGroup, s-a realizat modernizare reţelei de internet şi înnoirea cablării pentru reţeaua de calculatorea , 6. Instalarea calculatoarelor noi , fomarea retelei intra-net si instalarea programelor AEL si a softurilor educationale Perioada de desfăşurare - 10.09-15.09 Participanţii la activitate -Prof. Morar Ramona şi Prof. Moncea Narcisa, si părinţii elevilor S-au instalat calculatoarelor achizitionate si s-au legat calculatoarele in retea. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului. De acest proiect beneficiariaza : 328 elevi a scolii Emil Isac , un numar 40 de cadre didactice si 4 cadre didactice auxiliare. Elevii şcolii provin majoritatea din cartierul Dâmbul Rotund din familii dezavantajate social, cei mai mulţi dintre ei nu au calculatoare şi internet acasă, astfel şcoala constituind singura resursă informaţională pentru aceştia. Înlocuirea reţelei de internet este utilă şcolii nu doar în activitatea didactică ci şi pentru departamentele de contabilitate, secretariat, sala de lectură , cabinet psihopedagogic
  3. 3. Descrieţi / prezentaţi rezultatele finale obţinute: Vă rugăm subliniaţi următoarele aspecte: • Criterii (ce aţi urmărit să evaluaţi) De ex. Gradul de participare/implicare al copiilor/tinerilor în cadrul activităţilor proiectului • Indicatori (ce aţi măsurat) De ex. precizaţi care este numărul de copii implicaţi • Metode (cum aţi măsurat, tehnicile folosite) Listele cu participanţii Criterii: - accesul elevilor şi al cadrelor didactice la internet - implicarea elevilor în activităţi cu caracter informativ Indicatori: - Procese-verbale de predare-primire a materialelor achiziţionate - Înregistrarea facturilor de achiziţi - Derularea activităţilor planificate în timp estimat - Creşterea coeziunii echipei de lucru, indeplinirea sarcinilor şi delegarea de responsabilităţi după principiul colaborării - Creşterea numărului de ore in sistem AEL - Desfăşurarea unor ore de limbi străine on –line - Desfăşurarea unui număr mai mare de ore utilizând softurile educaţionale - Imbunătăţire activităţii departamentului administrativ şi a comunicării cu instituţiile partenere (ISJ, CCD, Consiliul local şi alte şcoli) - Numărul mare de copii care vor avea acces la calculatoare Metode folosite: - Fişe de lucru date elevilor, înainte de inceperea proiectului şi la final - Discuţii libere cu părinţii şi elevii - Observarea directă - Liste cu elevii care beneficiază de internet Detaliaţi dificultăţile întâlnite pe parcursul implementării proiectului şi soluţiile găsite pentru depăşirea acestora: Preţurile au fost mai mici faţă de cum am calculat la momentul scrierii proiectului, astfel am reuşit să şi zugrăvim cabinetul de informatică. Perioada activităţilor s-a modificat faţă de cea planificată iniţial, dar ne-am incadrat in timp. La demararea lucrărilor nu am întâmpinat dificultăţi deosebite .
  4. 4. Prezentaţi modul în care va continua proiectul după încetarea finanţării primite prin Fondul Electrogrup (detalii concrete): Echipa de proiect este hotarată să atragă noi resurse financiare pentru pentru a schimba cele şase monitoare vechi încă existente în cabinet . În acest an şcolar vom avea in vedere realizarea unui punct de documentare la nivelul şcolii pentru toţi elevii (in special cei care provin din familii dezavantajate social) şi cadrele didactice, astfel fiind facilitată fomarea de deprinderi de utilizare PC şi informare prin intermediul calculatorului. Prezentul proiect a fost diseminat in data de 3 oct.2009 LA CONFERINŢA REGIONALĂ PENTRU TINERI , ÎN BAIA MARE . De asemenea sitil-ul şcolii http://emilisac.scoli.edu.ro se reactualizează cu rezultatele obţinute în urma proiectului . Internetul constituie o resursă şi pentru membrii Asociatiei „Emil Isac” pentru căutarea de finanţări şi aplicarea de proiecte cu scopul susţinerii şi dezvoltării Şcolii „Emil Isac”. Vă rugăm să scrieţi povestea proiectului (200-300 cuvinte) implementat de dumneavoastră. Includeţi aici şi o descriere detaliată/amănunţită a spaţiului amenajat/dotat, menţionând inclusiv suprafaţa amenajată. Acest material va fi publicat în Raportul final al programului “Collegium. Excelenţă în educaţie”, care va promova rezultatele primului an de implementare a programului. Iniţierea acestui proiect a avut la bază o nevoie identificată în şcoala noastră modernizarea cabinetului de informatică. Şcoala “Emil Isac” a avut cabinet de informatică încă din anul 1993 şi internet din anul 1996. La început aveam calcutatoare PC 286 ulterior acest parc de calulatoare au fost înnoit: în anul 2003 – cu pentium II , în anul 2005 – cu pentium IV Reţeua de internet a fost făcut pe bucăţi cu multe nodule şi necesita o reînnoire . Datorită susţinerii financiare şi implicării efectivă din partea companiei ElectroGroup, în termenul stabilit în proiect s-a realizat modernizarea reţelei de internet şi înnoirea cablării pentru reţeaua de calculatorea. De asemenea, împreunăcu părinţii şi cu firma SC Decor SRL s-a realizat înlocuirea pardoselii existente cu pardoseală poliuretanică pe o suprafaţă de 55m2 , s-a zugrăvit cabinetul de informatică 152m2 cu lavabil ,s-a achiziţionat şi s-a montat uşa termopan. Datorită implicării şi bunăvoinţei partenerilor noştri şi a asociaţiei părinţilor, am reuşit să cumpărăm şi 6 calculatoare de ultimă generaţie, marca DELL, şi o tabla ecologica depăşind astfel targetul pe care ni l-am propus în proiect. Proiectul „ Cabinetul de informatică în sec. XXI” a adunat laolaltă profesori, părinţi elevi şi voluntari pentru echipa de proiect a preprezentat o oportunitate pentru perfecţionarea modului de lucru in echipa şi totodată pentru dezvoltarea abilităţilor de aplicare şi derulare de proiecte la nivelul şcolii.
  5. 5. Vă rugăm să anexaţi acestui raport narativ: • materialele redactate în cadrul proiectului; La conferinţa regională pentru tineri, în Baia Mare pe data de 3.10.2009 a avut loc diseminarea proiectul “Cabinetul de informatică în sec XXI” pentru care s-a pregătit o prezentare in PowerPoint • fotografii realizate în diferite etape ale desfăşurării proiectului; • lista voluntarilor implicaţi în proiect (dacă există); Nr. Crt. Implicati Nume prenume 1 Profesori Cioban Livia 2 Dioszegi Erzsebet 3 Golea Nicoleta 4 Mureşan Rodica 5 Moncea Narcisa 6 Morar Ramona 7 Contabila şcolii Sălicean Cristina 8 Compania Elecrogrup SA Gherghe Bogdan Personalul administrativ al şcolii 8 Trifan Florentina 9 Sabau Silvia 10 Bota Cristina 11 Suciu Ioan 12 Melian Elena 13 Părinţi Jiman Florin • • articole din presă referitoare la activităţi din cadrul proiectului; • orice alt material pe care îl consideraţi relevant pentru modul de desfăşurare a proiectului. Nume şi prenume coordonator program: Dioszegi Erzsebet Instituţia/organizaţia: Şcoala “Emil Isac “ Semnătura şi ştampila
  6. 6. Vă rugăm să anexaţi acestui raport narativ: • materialele redactate în cadrul proiectului; La conferinţa regională pentru tineri, în Baia Mare pe data de 3.10.2009 a avut loc diseminarea proiectul “Cabinetul de informatică în sec XXI” pentru care s-a pregătit o prezentare in PowerPoint • fotografii realizate în diferite etape ale desfăşurării proiectului; • lista voluntarilor implicaţi în proiect (dacă există); Nr. Crt. Implicati Nume prenume 1 Profesori Cioban Livia 2 Dioszegi Erzsebet 3 Golea Nicoleta 4 Mureşan Rodica 5 Moncea Narcisa 6 Morar Ramona 7 Contabila şcolii Sălicean Cristina 8 Compania Elecrogrup SA Gherghe Bogdan Personalul administrativ al şcolii 8 Trifan Florentina 9 Sabau Silvia 10 Bota Cristina 11 Suciu Ioan 12 Melian Elena 13 Părinţi Jiman Florin • • articole din presă referitoare la activităţi din cadrul proiectului; • orice alt material pe care îl consideraţi relevant pentru modul de desfăşurare a proiectului. Nume şi prenume coordonator program: Dioszegi Erzsebet Instituţia/organizaţia: Şcoala “Emil Isac “ Semnătura şi ştampila

×