Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentare fcc

246 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentare fcc

 1. 1. FundațiaComunitarăCluj<br />Oportunități de implicareîncomunitate<br />
 2. 2.
 3. 3. NoivăajutămsăvătransformațiClujulînorașulpe care vi-ldoriți. <br />
 4. 4. Alăturați-văcelor care au adusoschimbare! Alegeți cum!<br />Construițifondulnumit al companieidvs. încadrulFundațieiComunitareCluj, care îlvaadminsitraîn mod profesionistși ca vaacordafinanțăripentrudomeniulpe care dorițisăîlsusțineți. <br />
 5. 5. Au dezvoltatfondurinumiteîncadrulFCC:<br />TerapiaRanbaxy. Valoareafondului: 85.000 Lei/an<br />Prinprogramul “Grădinaverde de la grădi” au fostfinanțate 21 de grădinițeclujene, pentruamenajareaunorcolțuri de natură.<br />Electrogrup. Valoareafondului: 80.000 Lei/an<br />Prinprogramul “Collegium. ExcelențăînEducație”, au fostmodernizaelaboratoarelespeciale a patruinstituțiiclujene de învățământ din sistemulpreuniversitar, respectivuniversitar.<br />SoftVision. Valoareafondului: 35.000 Lei/an<br />Din FondulSoftVision au fostsusținuteproiecteîndomenii diverse. S-a cumpăratoautospecială cu rol de clinicăveterinarămobilă, a fostamenajatăsăla de mese a unuicentru de vârstnici. De asemenea, a fostdotată cu echipamentespecialeogrădinițădestinatăcopiilor cu dizabilitățiși a fostsprijinităparticipareauneiechipe de elevi la ocompetițieinternațională de informatică.<br />
 6. 6. (II) Pelângăfondurileconstituiteexclusivpebazaresurselorcompanieidvs., putețisăvăimplicațișiangajații, clienții, furnizoriișipartenerii, atâtpentru a constitui un fond, darșipentru a decide cedomeniidorițisăsusțineți.<br />
 7. 7. Și-au mobilizatangajații:<br />Provident Financial România. Valoareafondului: 10.000 Lei/an<br />Prinprogramul de finanțare “Fiecareparc are povestealui”, a fostsusținutăamenajarea de cătreOrganizațiaStudențilorpentruTurismulRomânesca primuluiparc rustic ecologic din Cluj. Companiași-a implicatșiangajații, care au participat ca voluntari la amenajareaparcului.<br />BRD GrupeSociétéGénérale. Valoareafondului: 65.000 Lei/an<br />Prinprogramul “Investițieîntr-un viitordurabilșiegalitate de șanse”, dezvoltat de FCC, suntsusținute un proiect de antreprenoriat social șiocampanie de integrarepepiațamuncii a tinerilordefavorizați, respectivsuntacordate burse de studiuși de formarepentrutineriidefavorizați. Fondul a fostdezvoltatprincontribuțiilesalariale ale angajaților BRD GrupeSociétéGénérale, care participă ca voluntariși la implementareaproiectului, încomitetele de selecțieși de expertiză.<br />
 8. 8. (III) Susțineți un fond deschisîncadrul FCC!<br />
 9. 9. Fondulpentru Burse. Ajutațitineriimotivați, dar care întâmpinădificultățifinanciare, săîși continue studiile, prindonațiisaudirecționând 2% din impozitulanualpevenit. <br /> <br />FondulpentrutineriYouthBankCluj. Contribuiți la implicarealiceenilorclujeniînproiectedestinatetransformăriilorși a Clujuluiînorașulpe care îlvisăm cu toții, prindonațiisaurăspunzând la inițiativeletinerilor.<br /> <br />FindulInJOYCluj.Transmitețimaidepartebucuria de a ficlujeanșiinvestițiînproiecte care promoveazăcultura, stilul de viațăsănătos, hobby-urileșidezvoltareaurbană. Contribuițiprindonații, propunețiidei de proiecteînacestedomeniișisoluțiipentru a strange fonduri.<br /> <br />FondulpentruInițiativeComunitare. Susținețiproiecteîndomenii diverse, recomandate de FCC: educație, tineri cu deficiențe, protecțiaanimalelor, vârstnici, reabilitare de locuințe, copii cu nevoispeciale. Vă putețiimplica ca donator, alegândoinițiativă din Catalogul de ProiecteRecomandate ale FCC, înotândsaususținând un înotătorîncadrulcompetițieiSwimathon. <br />
 10. 10. (IV) Altemodalități de implicare<br />
 11. 11. Putețicontribui la transformareaClujuluiînorașulvisatsusținând ca sponsorievenimenteprin care suntstrânsefonduripentrunevoileorașului: concursulcaritabil de înotSwimathon, Gala PremiilorDon’Or, sau care susținintegrareatinerilor cu dizabilități: Festivalul Cultural ”Miraje”. <br /> <br />RecomandațiactivitateașiexpertizaFundațieiComunitareClujunuiprietensaucolaborator.<br /> <br />Participați ca voluntar la programelenoastre, fructificându-văexperiențăprofesionalăși de viațăînfolosulClujului. <br /> <br /> <br />
 12. 12. Suntețialături de FundațiaComunitarăCluj, văbucurați de omulțime de beneficii!<br />
 13. 13. SchimbațiClujulprinviziuneadvs.<br />Suntemparteneruldvsșivăpunem la dispozițieexpertizanoastrăînadministratea de programe de finanțare.<br />Canalizamalteresurse din comunitate, pentru a produce un impact crescutasupraClujului.<br />Lucrațiîngrupurialături de care văface plăceresăvăimplicați: angajați, prieteni, colaboratori.<br />Vabucurați de o imagine pozitivăîncomunitateșivăfidelizațiclienții.<br />Fonduriledvssunt administrate în mod transparent șivăbucurați de beneficiilefiscaleprevăzute de Codul Fiscal și de LegeaSponsorizării.<br /> <br />
 14. 14.  <br />PunemînlegaturanevoileșiresurseleClujului, pentru a îmbunătățiviațalocuitorilor. Stimulămimplicareașiiniațivaclujenilor, pentru un orașîn care săîțifacăplăceresălocuiești, săîțicreșticopiii, săstudiezi.<br /> <br />FundațiaComunitarăClujadminitreazăfonduri care inspirăimplicareaoamenilor. Valorilenoastresunt: transparența, profesionalismul, parteneriatul, impactulpetermen lung.<br />Credemcăfiecareclujeanșicompanie de interes local pot contribui la transformareaorașuluiînloculpe care îlvisăm. <br /> <br />Înperioada 2008-2010, am gestionatşi am oferitfinanţăriînvaloaretotală de 435.000 lei, pentru 100 de proiecteîncadrulprogramelornoastre, respectivpentru 35 de burse.<br />
 15. 15.  <br />RO – 400039, Cluj-Napoca<br />Str. Cloșca, nr. 6, ap. 2<br />T: +40264/434618<br />F: +40264/434619<br />www.fundatiacomunitaracluj.ro<br />

×