Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Danmarks Statistik om danskernes brug af sociale medier

18,489 views

Published on

Oplæg fra Danmarks Statistik om danskernes brug af sociale medier ved Justyna Wijas-Jensen i forbindelse med Social Media Week

Published in: Social Media

Danmarks Statistik om danskernes brug af sociale medier

 1. 1. Danskernes brug af sociale medier 27. februar 2015 Justyna Wijas-Jensen #SMWstatistik
 2. 2. It-anvendelse i befolkningen  Spørgeskemabaseret undersøgelse (telefon, web)  Datagrundlag  Ca. 5.500 besvarelser (16-89 år). Frivillig  EU-harmoniseret  Temaer: Særlige moduler  International benchmarking 2 #SMWstatistik
 3. 3. It-anvendelse i befolkningen  National tilskudsfinansiering  Stor årlig udskiftning af spørgsmål (EU + nationalt)  Opregning af resultater  Korrektion for skævhed vha. vægtning med baggrundsvariable 3 #SMWstatistik
 4. 4. Hvordan forholder vores opregnede tal sig til virkeligheden?  Ifølge tal fra ‘It-anvendelse i befolkningen’ har 4.156.706 danskere mellem 16 og 89 år NemID  Tallene fra NemID statistik, lavet af NemID viser, at 4.253.780 danskere mellem 15 og 89 år har NemID 4 #SMWstatistik Respondenter fordelt på regioner Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland 11 pct. 23 pct. 23 pct. 29 pct. 14 pct. Den faktiske fordeling på regioner Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland 11 pct. 15 pct. 23 pct. 31 pct. 21 pct.
 5. 5. Langt over halvdelen er sociale Sociale medier i 2014 5 64 93 86 70 63 47 32 18 69 96 92 78 67 56 36 19 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 I alt 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75-89 år Mænd KvinderPct. af internetbrugere 16-89 år #SMWstatistik
 6. 6. Mænd vs Kvinder 6 22 36 20 93 14 28 28 97 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Twitter Andre tjenester Instagram Facebook Mænd KvinderPct. af brugere af sociale medier 16-89 år #SMWstatistik
 7. 7. Hvem er mest på? Karakteristika af brugerne  2,8 mio. danskere er tilknyttet en eller flere sociale netværkstjenester  De 16-24-årige er mest flittige til at bruge tjenesterne. 94 pct. af brugerne i den aldersgruppe er på en eller flere sociale netværkstjenester  Lille overvægt af brugere i Region Hovedstaden  Facebook er den mest populære netværkstjeneste blandt brugerne 7 #SMWstatistik
 8. 8. Facebook er stadig populært Udvikling i Facebook brugere 2010-2014 8 55 88 78 60 42 31 18 11 63 93 87 69 60 47 30 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 I alt 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75-89 år 2010 2014Pct. af internetbrugere 16-89 år #SMWstatistik
 9. 9. Mere sociale end EU-gennemsnittet Tilknytning til sociale netværks-tjenester over tid 9 53 57 58 62 67 69 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2011 2013 2014 EU-28 DanmarkPct. af internetbrugere 16-74 år #SMWstatistik
 10. 10. Vi går forrest i EU … Tilknytning til sociale medier i EU 10 36 36 37 39 40 40 40 41 42 42 44 46 47 47 50 50 50 51 51 52 53 53 56 59 60 60 61 65 66 0 10 20 30 40 50 60 70 Pct. af befolkningen 16-74 år #SMWstatistik
 11. 11. … men Norge og Island slår os Tilknytning til sociale medier i Skandinavien 11 56 65 66 71 83 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Finland Sverige Danmark Norge Island Pct. af befolkningen 16-74 år #SMWstatistik
 12. 12. De ældre danskere er aktive Tilknytning til sociale medier fordelt på alder 12 69 94 89 74 65 52 34 58 88 77 59 44 33 23 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 I alt 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år Danmark EU-28Pct. af internetbrugere 16-74 år #SMWstatistik
 13. 13. Flest mænd på LinkedIn Tilknytning til karriereorienterede netværk fordelt på alder og køn, 2013 13 20 17 31 32 22 14 3 2 25 15 0 5 10 15 20 25 30 35 I alt 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75-89 år Mænd Kvinder Pct. af internetbrugere 16-89 år #SMWstatistik
 14. 14. Hver anden virksomhed er social Virksomheders tilknytning til sociale medier 14 40 36 14 8 5 49 46 15 9 6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Brug af sociale medier i alt Sociale netværk Tjenester til deling af multimedia Egen blog/ mikroblog Wiki-sider 2013 2014Pct. #SMWstatistik
 15. 15. Flest laver markedsføring og PR Virksomhedernes formål med brug af sociale medier 15 74 45 37 32 29 18 81 50 35 29 27 17 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Markedsføring eller PR Rekruttering Behandling af kunde- reaktioner Intern vidensdeling Samarbejde med forretnings- forbindelser Indragelse af kunder i produktudvikling 2013 2014Pct. af virksomheder, der bruger sociale medier #SMWstatistik
 16. 16. Et eller flere sociale medier? Virksomheder, der bruger en eller flere typer sociale medier 16 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 I alt Industri Bygge og anlæg Handel og trans- port mv. Info og komm. Erhvervs- service mv. 10-19 20-49 50-99 100+ Et social medie To sociale medier tre sociale medier Fire sociale medierPct. #SMWstatistik
 17. 17. Tak for opmærksomheden  Mere information  www.dst.dk/it  www.ec.europa.eu/eurostat  Kontakt  Justyna Wijas-Jensen: jwj@dst.dk 39 17 36 76  Thomas Lauterbach: tce@dst.dk 39 17 30 56  Michael E. Nielsen: men@dst.dk 39 17 31 43  Følg Danmarks Statistik på Twitter @DSTdk 17 #SMWstatistik

×