Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

How to find out what we eat/ Ako zistiť čo jeme

372 views

Published on

E-book about self analysis of foods illustrated by food photography/ E-book o vlastnej analýze potravy a jej príprave ilustrované fofografiami.

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

How to find out what we eat/ Ako zistiť čo jeme

 1. 1. Ako zistiŤ Čo jeme How to find out what we eat Daniela Dana Photography 2014 Slovak-English translation
 2. 2. Všetci vieme, že ak si nedáme pozor, konzumáciou dobrôt väčšinou priberieme na váhe. Ale možno všetci nevieme, že niektoré potraviny, aj keď sú zdravé, môžu v našom tele podporiť alebo potlačiť zápalovú reakciu, napríklad kožné problémy a iné chronické reakcie. Jedná sa o zápalový faktor (IF) a glykemickú nálož (GL) potraviny. IF indikuje antizápalový potenciál potraviny (kladná hodnota) a zápalový potenciál (záporné číslo). GL v rozsahu 0-250 napovedá ako hodnotená potravina môže ovplyvniť úroveň cukru v krvi. Pretože kuchyňa Stredomoria a Ázie je veľmi zdravá, v tejto publikácii budeme zisťovať aké sú tieto faktory vo vybraných lahôdkach a receptúrach, s použitím analýz potravín z internetových stránok venovaných výžive - http://nutritiondata.self.com/, SELFNutrition Data. How to find out what we eat, Daniela Dana Photography, 2014 We all know that if we eat goodies and are not careful, we could become fat. But not the all may know that certain foods, even if they are very healthy, they promote or suppress the inflammatory response in our body, for example, skin problems and other chronic conditions. These are of an Inflammatory Factor (IF) and Glycemic Load (GL) of foods. IF indicates anti-inflammatory potential of food (positive value) and inflammatory potential (negative number). GL in the range of 0 - 250 indicates how the nutrient can affect blood sugar levels. Because Mediterranean and Asian cuisine is very healthy, in this publication, we identify those factors in selected delicacies and recipes, using food analyses from the sites devoted to the nutrition - http://nutritiondata.self.com/, SELFNutrition Data. 2 Pre koho je táto e-knižka ? For whom is this e-book ? • Ak chcete sami zistiť čo konzumujete To find out yourself what you consume • Pre labužníkov For gourmets • Pre tých čo chcú používať marketingové prostriedky pre svoj biznis For those who desire to use marketing strategies to boost their business
 3. 3. Ako zistiť čo konzumujeme How to find out what we eat Daniela Dana, autorka tejto e-knižky, sa venuje umeleckej a komerčnej fotografii, grafickému dizajnu, marketingu a zameriava sa na projekty rôznych kreatívnych zámerov. Pôvodne študovala technológie výroby potravín, výživu a biomedikálne vedy a prispieva s niektorými svojimi poznatkami a záľubami na relevantné stránky a do odborných časopisov. Daniela Dana, the author of this e-book, is involved in art and commercial photography, graphic design, marketing, and focuses on various content creation projects. She originally studied technology of food production, nutrition and biomedical sciences. She contributes with her knowledge and skills for relevant websites and professional journals. 3 danielashooting@gmail.com How to find out what we eat, Daniela Dana Photography, 2014
 4. 4. Obsah Content 1. Káva s arómou francúzskej vanilky (Van Houtte) 5 a jablková štrúdľa z olivového oleja French Vanilla Coffee and Apple Strudel with Olive Oil 2. Granátové jablko 6 Pomegranate 3. Ázijská polievka Lily a kuracie karí s ryžou Basmati 7 Asian Lily Soupe and Chicken Curry with Basmati Rice 4. Šumivá škoricovo-citrusová sangria 8 Sparkling Cinnamon-Citrus Sangria 5. Ľahká energetická zeleninová polievka a baklava z domáceho filo cesta 9 Light Enertgeric Green Soupe and Baklava from Home-Made Phyllo Dough 6. Nízko kalorické jahodové tiramisu 10 Low Fat Strawberry Tiramisu 7. Záver Conclusion 11 Raňajky Breakfast Obed Dinner Poobede Afternoon Večera Supper 4 How to find out what we eat, Daniela Dana Photography, 2014
 5. 5. Raňajky - Breakfast Káva s arómou francúzskej vanilky (Van Houtte) a jablková štrúdľa z olivového oleja French Vanilla Coffee and Apple Strudel with Olive Oil Jablkový závin je obvykle pripravený z klasického lístkového cesta s maslom. Avšak v niektorých oblastiach Talianska, kde bezcholesterolový olivový olej je široko používaný, maslo v lístkovom ceste sa nahrádza olivovým olejom. Tu je štrúdľa z domáceho lístkového cesta s olivovým olejom, s vajcami alebo bez nich. Chuť závinu z tohto cesta je podobná klasickej štrúdli a navyše neobsahuje cholesterol zastúpený v masle. Recept môžete nájsť na mojom blogu. Apple strudel is usually made from the classic pastry with butter. However, in some regions of Italy, where olive oil is widely used, the butter in puff pastry is replaced by olive oil. Here is my recipe of puff pastry with olive oil, with or without egg. The taste of the strudel made of such pastry is similar to the classic one. Moreover, it does not contain cholesterol which is present in butter. If you find this breakfast tasteful, the recipe is available at my blog. Analysis GL (Glycemic Load) IF (Inflammatory Factor) Flour/Múka 76 -520 strongly inflammatory/ zápalový Apples/Jablká 3 -21 mildly inflammatory/ zápalový Poppy seeds/ Mak 0 -19 mildly inflammatory/ zápalový Olive oil/ Olivový olej 0 1137 strongly anti-inflamatory/ silne protizápalový Coffee/ Káva 0 0 5How to find out what we eat, Daniela Dana Photography, 2014
 6. 6. Granátové jablko - Pomegranate Granátové jablko pôvodne pochádza z Perzie a bolo kultivované už v staroveku, kde symbolizovalo prosperitu, ambície a plodnosť. Predpokladá sa, že je prospešné takmer pre každú chorobu a využíva sa v kozmetickom priemysle pre svoje proti starnúce vlastnosti. Nedávny výskum navrhol, že jeho semená podobné šperku, obsahujú vysokú úroveň antioxidantov, vitamínov a ďalších zložiek, ktoré pomôžu v boji proti niekoľkým druhom rakoviny, cukrovky, aterosklerózy, čistení tela a posilnení imunitného systému. The pomegranate is believed to come from Persia and has been cultivated since ancient times where it symbolized prosperity, ambition and fertility. It is believed that it cures almost every ailment and is also beneficial in the cosmetic industry for its anti-aging properties. Recent research has proposed that its jewel-like seeds contain a high level of antioxidants, vitamins and other components which may combat several kinds of cancer, diabetes, atherosclerosis, clean the body and boost the immune system. Analysis GL (Glycemic Load) IF (Inflammatory Factor) Pomegranate/ 18 -87 mildly inflammatory/ Granátové jablko jemne zápalový 6How to find out what we eat, Daniela Dana Photography, 2014
 7. 7. Obed - Dinner Ázijská polievka Lily a kuracie karí s ryžou Basmati Asian Lily Soupe and Chicken Curry with BasmatiRice Kuracie karí je jedlo z ázijskej kuchyne ktoré je pripravené z kokosového mlieka, orientálnych korenín ako kurkuma, klinčeky, aníz a škorica. Pozornosť vedeckého sveta sa upriamuje na kurkumu, ktorá má protizápalové a antioxidantné vlastnosti, používa sa ako liek v rakovine a v Alzheimerovej chorobe. Takisto škorica má veľa medicínskych účinkov, pôsobí proti zrážanlivosti krvi, znižuje cholesterol a iné. Ovocie a zelenina v príprave tohto pokrmu nielen znásobí jeho chutnosť, ale podporí zdravie a štíhlu líniu. Recept nájdete na mojom blogu. Chicken curry is a dish from Asian cuisine that is prepared from coconut milk, oriental spices like curcuma, cloves, anise and cinnamon. Attention of the scientific world is drawn to curcuma, which has anti-inflammatory and antioxidant properties, can be used against cancer and Alzheimer's disease. Cinnamon also has many medicinal effects, prevents blood clotting, lowers cholesterol and others. Fruits and vegetables in the preparation of this dish not only will enhance its palatability, but also will promote health and a slim figure. This recipe is available at my blog. Analysis GL (Glycemic Load) IF (Inflammatory Factor) Chicken stewed/ 0 -158 mildly inflammatory, Kura dusené jemne zápalový Turmeric/ Kurkuma 2 1523 strongly anti-inflammatory, silne protizápalový Cinnamon/ Škorica 1 - 4 mildly inflammatory, jemne zápalový 7How to find out what we eat, Daniela Dana Photography, 2014
 8. 8. Poobede- Afternoon Šumivá škoricovo-citrusová sangria Sparkling Cinnamon-Citrus Sangria Sangria je španielsky nápoj s nízkym obsahom alkoholu, získaného z vína ochuteného prídavkom korenín, citrusov, alebo iného ovocia. Jedná sa o veľmi obľúbený letný nápoj, ktorý si môžete ľahko pripraviť sami a uplatniť svoju fantáziu. Sangria is a Spanish beverage of low alcoholic strength, obtained from the wine flavoured with an addition of spices, citruses, or other fruits. It is a very popular summer drink which you can easily prepare yourself and could apply your imagination. Recipe/ recept je na mojom blogu. Analysis GL (Glycemic Load) IF (Inflammatory Factor) Lime juice/ 3 15 mildly anti-inflammatory, Limetková šťava jemne protizápalový Orange juice/ 9 2 mildly anti-inflammatory, Pomarančová šťava/ jemne protizápalový 8How to find out what we eat, Daniela Dana Photography, 2014
 9. 9. Ľahká energetická zeleninová polievka a baklava z domáceho filo cesta Light Enertgeric Green Soupe and Baklava from Home-Made Phyllo Dough Poobede- Afternoon Baklava je populárne sladké a sýte pečivo, veľmi chutné so šálkou kávy. Vzhľadom k jeho zložkám - vlašské orechy, pistácie, mandle, med a orientálne korenia, ktoré sú zdrojom omega-3 mastných kyselín a antioxidantov, baklava je prospešná najmä pri srdcovocievnych ochoreniach. Predpokladá sa, že baklava pochádza z Blízkeho východu a Stredomoria. Baklava is a popular sweet, rich pastry very enjoyed with a cup of coffee. Due to its ingredients - walnuts, pistachios, almonds, honey, and oriental spices, which are sources of omega-3 fatty acids and antioxidants, baklava is beneficial for health mainly against the heart disease. It is believed that Baklava came from the Middle East and Mediterranean region. Recipe/ recept je na mojom blogu. Analysis GL (Glycemic Load) IF (Inflammatory Factor) Walnuts/ Orechy 0 -158 mildly inflammatory, jemne zápalový Honey/ Med 169 -1262 strongly inflammatory silne zápalový Cocoa powder/ Kakao 4 -28 mildly inflammatory, jemne zápalový Olive oil/ Olivový olej 0 1137 strongly anti-inflamatory, silne protizápalový 9How to find out what we eat, Daniela Dana Photography, 2014
 10. 10. Večera - Supper Nízko kalorické jahodové tiramisu Low Fat Strawberry Tiramisu Tiramisu je benátsky koláč vhodný k šálke horúcej kávy, pripravený z piškót namočených v espresse, zo syra mascarpone a nádychom brandy. Môj tiramisu je trochu iný, z okrúhlych piškót, limetky, nádychom rumu, vanilkového jogurtu a tvarohu, jahôd a zdobený kakaom. Príprava tohto koláča s nízkym obsahom trvá len 10 minút . Tiramisu is a coffee cake started in Venice, made of ladyfingers soaked in espresso, mascarpone cheese and a touch of brandy. My Tiramisu is little different, made of round ladyfingers sprinkled with lime and rum, a mixture of vanilla yogurt and cottage cheese, strawberries and decorated with cocoa. Such a cake contains vitamins, low fat and its preparation takes only 10 minutes. Recipe/ recept je na mojom blogu. Analysis GL (Glycemic Load) IF (Inflammatory Factor) Low fat vanilla yogurt / 17 -115 mildly inflammatory, Nízkotukový vanilkový jogurt jemne zápalový 1 % fat cottage cheese/ 6 -28 mildly inflammatory Nízkotučný tvaroh jemne zápalový Strawberries/ Jahody 3 28 mildly anti-inflammatory, jemne protizápalový Ladyfingers/ Piškóty 5 -53 mildly inflammatory, jemne zápalový 10How to find out what we eat, Daniela Dana Photography, 2014
 11. 11. Je známe, že jednotlivé zložky potravy sú charakterizované ich potenciálom podnietiť alebo potlačiť zápalovú reakciu v tele. Táto e-knižka chcela len ukázať, ako si každý môže spraviť túto analýzu sám, aj keď nie je odborník vo výžive a podľa toho balansovať prípravu svojho jedla. Tak, ak pripravované jedlo obsahuje živiny ktoré majú potenciál podporiť zápalový proces, napríklad med, môžeme tento potenciál znížiť pridaním ovocia, ktoré potláčajú zápal. Ak vás knižka zaujala, nájdite nás na sociálnych sieťach a našej stránke, pozrite si naše portfólio a sledujte naše nové projekty. Sme otvorení k spolupráci alebo službám vo fotografii spojenú s marketingom, grafickým dizajnom a iných kreatívnych obsahov. It is known that various components of the food are characterized by their potential to stimulate or suppress the inflammatory response in the body. This e-book only underlines how everyone can make out this analysis himself, despite is not an expert in nutrition, and thus accordingly balance preparation of his repast. For example, if prepared food contains the nutrients that have promoted inflammatory potential, such as honey, we can bring down this potential by an addition of fruits that suppress inflammation. If this e-book has taken your attention, find us on the social webs and our website, browse our portfolio and follow our new tasks. We are opened in collaboration or service in art photography along with marketing, graphic design and of some other creative content. 11 Záver - Conclusion How to find out what we eat, Daniela Dana Photography, 2014

×