Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociale netwerksites zijn niet sociaal

587 views

Published on

De fusie van de reële wereld met de virtuele wereld is niet alleen onmogelijk, het is een gevaarlijke illusie

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sociale netwerksites zijn niet sociaal

 1. 1. Sociale Netwerksites zijn niet sociaal De fusie  van de reële wereld met de virtuele wereld is een gevaarlijke illusie
 2. 2. Argumenten <ul><li>Biologische grenzen </li></ul><ul><li>Sociaal-psychologische grenzen </li></ul><ul><li>Economische basis is manipulatief </li></ul><ul><li>Verborgen filters </li></ul><ul><li>Fake Id’s </li></ul><ul><li>Privacyprobleem </li></ul><ul><li>Spiegel van ongelijkheid in de reële wereld </li></ul>
 3. 3. Biologische grenzen <ul><li>Sociale interactie gaat achteruit </li></ul>
 4. 4. Sociale interactie gaat achteruit <ul><li>Onderzoek </li></ul><ul><li>Eric Sigman </li></ul>
 5. 5. Risico op hart- en vaatziekten <ul><li>Onderzoek </li></ul><ul><li>Eric Sigman </li></ul>
 6. 6. Sociaal-psychologische grenzen <ul><li>Narcisme </li></ul><ul><li>Negatieve effecten op kinderen </li></ul><ul><li>Dunbar Number </li></ul><ul><li>Body language ontbreekt </li></ul><ul><li>Conflictbeheersing problematisch </li></ul>
 7. 7. Narcisme neemt toe <ul><li>Study of Facebook Users Connects Narcissism and Low Self-Esteem </li></ul>
 8. 8. Negatieve effecten op kinderen <ul><li>Narcistische tendenzen </li></ul><ul><li>Overgebruik en slaaptekort leidt tot gezonheidsproblemen </li></ul><ul><li>Veelvuldige Facebook afleiding leidt tot slechtere studie resultaten </li></ul><ul><li>( Onderzoek Larry D. Rosen ) </li></ul>
 9. 9. Positieve effecten op kinderen <ul><li>Virtuele empathie tegenover vriend(inn)en </li></ul><ul><li>Digitale media kan een hulpmiddel zijn voor introverte kinderen in hun socialisatie </li></ul><ul><li>Sociale netwerken kunnen ook een leerhulp zijn voor jonge studenten </li></ul><ul><li>( Onderzoek Larry D. Rosen ) </li></ul>
 10. 10. Dunbar number beperking <ul><li>Dunbar kwam aan een gemiddeld maximum aantal personen met wie een mens een bepaalde relatie kan onderhouden, onder de voorwaarde dat alle “deelnemers” hun best wilden doen om tot die kring te behoren. Andere antropologen na hem deden dezelfde vaststelling. De meest optimistische schatting is 290 gemiddeld, Dunbar zelf kwam uit bij 150 gemiddeld. </li></ul>
 11. 11. SNS and Facebook survey 2010 <ul><li>average American has an overall network of 634 social ties </li></ul><ul><li>average internet user has 669 social ties, compared with non-users, who have an average of 506 ties. </li></ul><ul><li>average cell phone user has 664 social ties </li></ul><ul><li>average SNS user has 636 social ties </li></ul>
 12. 12. Body language ontbreekt <ul><li>James Borg: 93% body language en paralinguistiek , 7% woorden </li></ul><ul><li>Ander onderzoek: tussen 60% en 70% betekenis afgeleid uit non-verbaal gedrag </li></ul><ul><li>Gelaatsuitdrukkingen voor blijheid, verdriet, verveling, angst, woede, verassing en afkeer zijn universeel (Paul Ekman) </li></ul>
 13. 13. Gelaatsuitdrukkingen
 14. 14. 7 Universele gelaatsuitdrukkingen
 15. 15. Polarisatie lonkt om de hoek <ul><li>Conflicten deinen snel uit </li></ul><ul><li>Overbrengen van gevoelens via lichaamstaal en intonatie is onmogelijk </li></ul><ul><li>Context onduidelijk of onbekend </li></ul><ul><li>Intenties onduidelijk of onbekend </li></ul><ul><li>D ubbelzinnigheid niet oplosbaar </li></ul>
 16. 16. Economische basis <ul><li>Het Netwerkeffect </li></ul><ul><li>Wij zijn geen klanten van sociale netwerksites maar hun producten </li></ul><ul><li>Sociale netwerksites zijn niet gratis </li></ul>
 17. 17. Het Netwerkeffect <ul><li>Een netwerkeffect is het effect dat een dienst meer waarde heeft voor iemand, naargelang er meer gebruikers voor zijn die dezelfde de dienst al gebruiken, vergelijk met telefoonnet </li></ul><ul><li>Na verloop van tijd als meer mensen in het netwerk stappen ontstaat er een bandwagon effect, groepsdenken </li></ul>
 18. 18. Wij zijn geen klanten <ul><li>Onze aandacht, onze profielen, onze vriendennetwerken, zijn de producten die door sociale netwerksites verkocht worden aan hun werkelijke klanten, marketingbureaus en bedrijven. </li></ul>
 19. 19. Business model Facebook
 20. 20. Link Business en Users
 21. 21. Facebook adds
 22. 22. Evolutie privacy op Facebook <ul><li>Blauw=publiek area </li></ul>
 23. 23. Privacy en Uservalue niet Verenigbaar
 24. 24. Sociale netwerksites zijn niet gratis <ul><li>De bedrijven rekenen hun reclamekosten door aan hun klanten, wij dus. Telkens als we iets kopen waarvoor reclame gemaakt wordt op Sociale Netwerksites betalen we een taks om Sociale Netwerksite in stand te houden </li></ul><ul><li>(Onderzoek IRES: No Free Lunch sur Web 2.0) </li></ul>
 25. 25. Verborgen Filters <ul><li>Persoonlijke profielen </li></ul><ul><li>Personalisatie van zoekresultaten </li></ul><ul><li>Invasion of the body hackers </li></ul>
 26. 26. Persoonlijke profielen <ul><li>Facebook vroeg in 2010 patent aan voor profiling via vriendenkring </li></ul>
 27. 27. Personalisering zoekresultaten 1
 28. 28. Personalisering zoekresultaten 2
 29. 29. Personalisering zoekresultaten 3
 30. 30. Invasion of the body hackers
 31. 31. Onbetrouwbaarheid <ul><li>Fake Id's </li></ul><ul><li>Cyberpesten </li></ul><ul><li>Internetfraude </li></ul>
 32. 32. Valse profielen
 33. 33. Hoe detecteer je een vals profiel <ul><li>Profiel foto niet echt, een beroemdheid, een cartoon </li></ul><ul><li>Foto album bevat slechts enkele foto’s </li></ul><ul><li>Veel te veel vrienden voor zo’n pover profiel </li></ul><ul><li>Analyzeer de vriendenlijst </li></ul><ul><li>De profiel informatie is pover en betekenisloos </li></ul>
 34. 34. Cyberpesten <ul><li>Een op tien kinderen is al eens gepest met foto’s via internet </li></ul><ul><li>Informatieve site: http://www.cyberpesten.be/ </li></ul>
 35. 35. Internetfraude <ul><li>Phishing </li></ul><ul><li>Spyware </li></ul><ul><li>Identiteitsdiefstal </li></ul>
 36. 36. Privacy is probleem <ul><li>Privacy gebruiker is slecht tot niet beschermd </li></ul><ul><li>Verzamelen persoonsgegevens in VS is opt out, in Europa opt in. In Europa moet gebruiker expliciet toestemming geven </li></ul><ul><li>Een op tien scholieren is slachtoffer van cyberpesten met foto's </li></ul>
 37. 37. Opt in versus Opt out <ul><li>Bij Facebook is standaard alles open en bloot </li></ul><ul><li>Bij Diaspora is standaard alles gesloten en privé </li></ul><ul><li>Verschil wetgeving VS en EU </li></ul>
 38. 38. Data Protection Directive EU <ul><li>(1) persoonsgegevens moeten alleen worden afgegeven en mogen alleen worden verwerkt voor een bepaald en gerechtvaardigd doel (doelbindingsbeginsel), </li></ul><ul><li>(2) het datasubject moet inzicht hebben in (en heeft daarom een inzagerecht) welke gegevens er over hem zijn opgeslagen en verwerkt (transparantiebeginsel), </li></ul><ul><li>(3) er mogen niet meer gegevens worden bewerkt en bewaard dan voor het gerechtvaardigde doel nodig is (proportionaliteitsbeginsel of evenredigheidsbeginsel), </li></ul><ul><li>(4) en de kwaliteit en juistheid van de gegevens moeten zijn gewaarborgd en kunnen door het datasubject worden afgedwongen (kwaliteitsbeginsel). </li></ul>
 39. 39. Juridisch verhaal halen <ul><li>Data Protection Directive </li></ul><ul><li>Dataretentie-richtlijn </li></ul><ul><li>Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer </li></ul><ul><li>Informatieve site: E-privacy </li></ul>
 40. 40. Onvoldoende bescherming privacy <ul><li>Juridische omschrijving privacy op digitale netwerken is onaangepast => contextuele privacy </li></ul><ul><li>Google vergeet niet => recht op vergeten </li></ul>
 41. 41. Het cyberindustriëel omplex
 42. 42. Ongelijkheid <ul><li>Digitale kloof </li></ul><ul><li>Digitale uitsluiting </li></ul><ul><li>Hiërachie op sociale netwerksites </li></ul>
 43. 43. Digitale kloof <ul><li>Volgens de ICT-enquête uit 2010, heeft 15% van de Belgen nog nooit een computer gebruikt en heeft 18% nog nooit op het internet gesurft. </li></ul><ul><li>Een computer is in 77% van de Belgische gezinnen aanwezig. </li></ul><ul><li>Zo heeft 18% van de werklozen nog nooit gesurft, tegenover 7% van de loontrekkenden en 8% zelfstandigen . </li></ul>
 44. 44. Digitale uitsluiting
 45. 45. Digitale hiërarchie
 46. 46. By Daniël Verhoeven <ul><li>[email_address] </li></ul>

×