Successfully reported this slideshow.

Virtuele reconstructie van historische sites

0

Share

Loading in …3
×
1 of 99
1 of 99

Virtuele reconstructie van historische sites

0

Share

Download to read offline

presentatie in de context van de workshop "3D- scanning van gebouwen en erfgoed", georganiseerd door VCB en WTCB op 23/03/16 in de abdij van Vlierbeek, in het kader van de opleidingscyclus "3D voor restauratie"

presentatie in de context van de workshop "3D- scanning van gebouwen en erfgoed", georganiseerd door VCB en WTCB op 23/03/16 in de abdij van Vlierbeek, in het kader van de opleidingscyclus "3D voor restauratie"

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Virtuele reconstructie van historische sites

 1. 1. Virtuele reconstructie van historische sites Daniel Pletinckx Dries Nollet Visual Dimension bvba
 2. 2. Visual Dimension bvba •  Actief in digitaal erfgoed en architectuur •  Opgericht in 2003, kantoor in Ename •  Actief op Europese schaal als innovatiebedrijf •  Actief in commerciële & Europese projecten
 3. 3. Visual Dimension bvba •  Digitale erfgoedprojecten •  3D virtuele reconstructie & digitale restoratie •  Interactie met 3D digitaal erfgoed (TimeGate) •  Interactive storytelling met digitaal erfgoed (TimeFrame, TimeScope) •  Europese projecten •  EPOCH, Etruscanning •  V-MusT •  CARARE, 3D-ICONS •  Projectontwikkeling http://heritage.visualdimension.be/
 4. 4. Ir. Daniël Pletinckx •  Burgerlijk ingenieur ICT •  Actief in digitaal erfgoed sinds 1997 •  Onderscheidingen •  Vlaamse Monumentenprijs 1998 •  VGI ICT Innovation Award 2004 •  Tartessos Award 2009 for virtual archaeology (Sevilla) https://be.linkedin.com/in/danielpletinckx
 5. 5. Ename vandaag Archeologische site en dorpscentrum van Ename
 6. 6. Ename vandaag Archeologische site van Ename
 7. 7. Ename 1065 4D visualisatie van de evolutie van de abdijsite van Ename
 8. 8. Ename 1085 4D visualisatie van de evolutie van de abdijsite van Ename
 9. 9. Ename 1150 4D visualisatie van de evolutie van de abdijsite van Ename
 10. 10. Ename 1500 4D visualisatie van de evolutie van de abdijsite van Ename
 11. 11. Ename 1595 4D visualisatie van de evolutie van de abdijsite van Ename
 12. 12. Ename 1665 4D visualisatie van de evolutie van de abdijsite van Ename
 13. 13. Ename 1730 4D visualisatie van de evolutie van de abdijsite van Ename
 14. 14. Virtuele reconstructie in 3D •  Virtuele reconstructie toont wat we weten •  Gebaseerd op grondige research •  Bouwhistorisch •  Historisch •  Archeologisch •  Typologisch •  Functioneel •  Belangrijk instrument voor research van een site •  Beleving van de ruimtes en de site •  Landschapsreconstructie
 15. 15. Ename – 30 jaar archeologie Archeologische opgravingen (1985) – abdij van Ename
 16. 16. Landschapsreconstructie Conceptueel model van de gereconstrueerde gebouwen en terreinelementen
 17. 17. Landschapsreconstructie Top view in Photoshop
 18. 18. Landschapsreconstructie Aanduiding van de terreintypes in layers in Photoshop
 19. 19. Landschapsreconstructie Aanmaak van hoogtekaarten via painting in Photoshop
 20. 20. Landschapsreconstructie Hoogtekaarten in Photoshop (16 bit TIFF)
 21. 21. Landschapsreconstructie Terreintypes en toegepaste hoogtekaarten (Vue)
 22. 22. Landschapsreconstructie Terrein met procedurale texturen en reliëf maar zonder vegetatie (Vue)
 23. 23. Landschapsreconstructie Terrein met procedurale texturen en reliëf met vegetatie (Vue)
 24. 24. Landschapsreconstructie Terrein met vegetatie, gebouwen en objecten
 25. 25. 4D visualisatie: 1020-1730 http://www.visualdimension.be/europeana/settlement/3d/objectvr/evolution_ename_OVR.html
 26. 26. Real-time 3D historisch landschap •  Gedocumenteerd historisch landschap (beelden) •  Vegetatiekaarten (terreintypes) •  Hoogtekaarten •  Re-generatie als real-time 3D landschap •  Terrain Composer (Unity3D plugin) •  Sterk geoptimiseerd terrein en vegetatie (LOD) •  vanuit dezelfde vegetatie- en hoogtekaarten
 27. 27. Real-time 3D historisch landschap Landschapsreconstructie via TerrainComposer van de Ename abdij en dorp in 1290
 28. 28. Real-time 3D historisch landschap Geoptimiseerde 3D landschapsreconstructie (Ename 1290) in Unity3D
 29. 29. Real-time 3D historisch landschap Geoptimiseerde 3D landschapsreconstructie (Ename 1290) in Unity3D
 30. 30. Real-time 3D historisch landschap Geoptimiseerde 3D landschapsreconstructie (Ename 1290) in Unity3D
 31. 31. Interieur abdij van Ename (1290) Conceptueel model van gereconstrueerd interieur van de abdij
 32. 32. Interieur abdij van Ename (1290) Ename – archeologische site – kapittelzaal
 33. 33. Interieur abdij van Ename (1290) Ename – archeologische site – kapittelzaal
 34. 34. Interieur abdij van Ename (1290) Ename abdij in 1290 – conceptueel model – kapittelzaal
 35. 35. Interieur abdij van Ename (1290) Ename abdij in 1290 – real time implementatie – kapittelzaal
 36. 36. Interieur abdij van Ename (1290) Ename archeologische site – portaal
 37. 37. Interieur abdij van Ename (1290) Ename abdij in 1290 – conceptueel model – portaal
 38. 38. Interieur abdij van Ename (1290) Ename abdij in 1290 – real time implementatie – portaal
 39. 39. Interieur abdij van Ename (1290) Ename – archeologische site – refter en lavatorium
 40. 40. Interieur abdij van Ename (1290) Ename abdij in 1290 – conceptueel model – refter en lavatorium
 41. 41. Interieur abdij van Ename (1290) Ename abdij in 1290 – real time implementatie – refter en lavatorium
 42. 42. Interieur abdij van Ename (1290) Ename abdij in 1290 – conceptueel model – refter
 43. 43. Interieur abdij van Ename (1290) Ename abdij in 1290 – real time implementatie – refter
 44. 44. Educatieve game (TimeGate) Ename 1290 in volle aktie in het Ename Erfgoedcentrum https://enameabbey.wordpress.com/1290-game/
 45. 45. Educatieve game (TimeGate) Kromstaf van Ename – Vlaams Topstuk
 46. 46. Interieur abdij van Ename (1290) Ename abdij in 1290 – conceptueel model – scriptorium
 47. 47. Recontextualising museum objects Ename abdij in 1290 – educatieve game – museum objecten
 48. 48. Recontextualising museum objects Ename abdij in 1290 – educatieve game – museum objecten
 49. 49. Interieur abdij van Ename (1290) Ename abdij in 1290 – educatieve game – werking van het scriptorium
 50. 50. Interieur abdij van Ename (1290) Ename abdij in 1290 – educatieve game – Vlaams Topstuk
 51. 51. Interieur abdij van Ename (1290) Ename archeologische site – scriptorium
 52. 52. Interieur abdij van Ename (1290) Ename abdij in 1290 – conceptueel model – scriptorium
 53. 53. Interieur abdij van Ename (1290) Ename abdij in 1290 – educatieve game – boekproduktie
 54. 54. Interieur abdij van Ename (1290) Ename abdij in 1290 – educatieve game – bibliotheek
 55. 55. Recontextualising museum objects Ename abdij in 1290 – educatieve game – bibliotheek
 56. 56. Recontextualising museum objects Ename abdij in 1290 – educatieve game – boek uit Universiteit Leiden
 57. 57. Interieur abdij van Ename (1290) Ename abdij in 1290 – real time implementatie – pandgang https://www.youtube.com/watch?v=7mhDnAKqqqU
 58. 58. Modellering vs. digitalisering •  Optimale 3D modellen voor •  Real-time visualisatie •  Online visualisatie (WebGL in HTML5) •  Visualisatie op mobiele platformen (50 % van browsing op mobiel) •  Omzetten puntenwolk naar gestructureerd model •  Interpretatie van de verschillende fases •  Isoleren van de gewenste fase •  Hoogtekaarten •  Optimalisatietechnieken •  Object detail vs. materiaaldetail (bump map) •  Details in normal maps/displacement maps •  LOD (Level of Detail)
 59. 59. Digitalisatie van inscripties RTI (Reflectance Transformation Imaging)
 60. 60. Digitalisatie van inscripties RTI (Reflectance Transformation Imaging)
 61. 61. Digitalisatie van inscripties
 62. 62. Digitalisatie van inscripties
 63. 63. Digitalisatie van inscripties Object en de gedigitaliseerde inscripties
 64. 64. Digitalisatie van inscripties Object en de gedigitaliseerde inscripties
 65. 65. Digitalisatie van inscripties RTI in het veld
 66. 66. Digitalisatie van inscripties RTI in het veld
 67. 67. Digitalisatie van inscripties RTI in het veld
 68. 68. Digitalisatie van inscripties RTI in het veld
 69. 69. Digitalisatie van inscripties RTI in het veld
 70. 70. Digitalisatie van inscripties RTI in het veld
 71. 71. Digitalisatie van inscripties Geautomatiseerde RTI
 72. 72. Digitalisatie van inscripties Geautomatiseerde RTI
 73. 73. Standardisering van online 3D •  Huidige HTML5 standaard heeft 3D ingebouwd •  WebGL is officieel niet deel van HTML5, in de praktijk wel •  Alle andere methodes verdwijnen (Flash, 3D plugins) •  In alle browsers op alle platformen •  WebGL past zich optimaal aan •  Balans tussen CPU en GPU is transparant •  Groot gamma van renderingmogelijkheden (PBR, point cloud, …) •  Populaire 3D visualisatietools (SketchFab, …) •  3D streaming (3DHOP - http://3dhop.net/) •  WebGL maar eigen 3D formaat (Nexus) => eenvoudig integreerbaar •  Voor objecten en statische scenes •  Geen simplificatie nodig
 74. 74. SketchFab https://sketchfab.com/models/f11bb9b8e11d4a43a495f2d62f297081
 75. 75. SketchFab https://sketchfab.com/models/6e015dbc9aad48909e9b1e7e9d491226
 76. 76. Virtex Light Ara Pacis - Rome
 77. 77. Virtex Light Ara Pacis 3D model
 78. 78. Virtex Light Ara Pacis interactieve 3D print
 79. 79. Virtex Light Ara Pacis interactieve 3D print
 80. 80. Virtex Light Ara Pacis interactieve 3D print
 81. 81. Virtex Light Interactieve Ara Pacis in het Allard Pierson museum, Amsterdam
 82. 82. Virtex Light https://www.youtube.com/watch?v=-YPhNd8P-dI
 83. 83. Virtex Interactieve 3D print van Augustus Prima Porta standbeeld
 84. 84. Virtex Electronica binnenin de interactieve 3D print
 85. 85. Virtex Interactieve 3D print van Augustus Prima Porta standbeeld (APM, Amsterdam)
 86. 86. Virtex Interactieve 3D print van Augustus Prima Porta standbeeld
 87. 87. Virtex Interactieve 3D print van Augustus Prima Porta standbeeld – Sarajevo https://www.youtube.com/watch?v=-YPhNd8P-dI
 88. 88. Reconstructie pandgang Vlierbeek Abdij van Vlierbeek - Sanderus
 89. 89. Reconstructie pandgang Vlierbeek Abdij van Vlierbeek - Sanderus
 90. 90. Reconstructie pandgang Vlierbeek Sint-Pietersabdij Gent
 91. 91. Reconstructie pandgang Vlierbeek Huidige toestand buiten
 92. 92. Reconstructie pandgang Vlierbeek Huidige toestand buiten
 93. 93. Reconstructie pandgang Vlierbeek Huidige toestand binnen
 94. 94. Reconstructie pandgang Vlierbeek http://heritage.visualdimension.be/Vlierbeek_App/
 95. 95. Reconstructie pandgang Vlierbeek http://heritage.visualdimension.be/Vlierbeek_App/
 96. 96. Reconstructie pandgang Vlierbeek http://heritage.visualdimension.be/Vlierbeek_App/
 97. 97. Reconstructie pandgang Vlierbeek http://heritage.visualdimension.be/Vlierbeek_App/
 98. 98. Reconstructie pandgang Vlierbeek http://heritage.visualdimension.be/Vlierbeek_App/
 99. 99. Hartelijk dank voor uw aandacht! Vragen? heritage@visualdimension.be http://heritage.visualdimension.be/

×