Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vad har hänt under ett år på ?
Arbetsmarknad/Näringsliv
Kultur/Förening
Utbildning
Hälsa/Miljö
Mötesplatser/Stadsdelar
Event
En arena, ett torg, skapat f...
Vilka samhällsutmaningar
kan NAV möta?
Stimulera socialt entreprenör-
skap och en kulturbaserad
tillväxt
Idag ser vi ett ökande engagemang,
motivation, kompetens...
Hållbar stadsutveckling!
!
Nacka, Värmdö, Södermalm med Slussen och hela
Stockholmsregionen befinner sig i en mycket
intens...
Omvärldsorientering,
forskning, nätverk

NAV fungerar redan idag som en
nätverkande mötesplats för flera
stiftelser, forska...
Nackas kulturscen

Nacka har ett utvecklat kulturarbete och ett rikt kulturutbud med
en stark inriktning på barnverksamhet...
Skola - arbetsliv

En stor och komplex samhällsutmaning
handlar om skolans förmåga att leva upp till
nya kunskapskrav, int...
Skola - arbetsliv

Skolorna behöver stöd från övriga
samhället i genomförandet av det
moderna skoluppdraget med
entreprenö...
Integration och delaktighet

NAV kan stimulera och underlätta för skolor,
folkets hus, bibliotek och andra verksamheter
at...
NAV som samverkansarena för
kommuner, myndigheter,
näringsliv och civilsamhälle

För ett framgångsrikt arbete kring hållba...
Volontärverksamheten
Volontärerksamheten inom kommunerna drar också
stora fördelar av att också finnas på arenor nära
medbo...
Nacka/Värmdö

En viktig ambition med NAV är förstås
att underlätta samverkan mellan Nacka
och Värmdö kommun. Därför ser vi...
Kultur och hälsa
Kulturhälsoboxen
Genom samarbete med den nya centrumbildningen CSS
(Center för Social sustainability) vid...
Psykisk ohälsa i
arbetslivet
Genom en nära dialog med
forskning och praktik på
området anordnas kompetens-
utveckling, Cre...
Genomförda
aktiviteter på
Creative Mornings
Runt angelägna samhällsfrågor skapar vi
branschöverskridande möten mellan
människor i en kreativ atmosfä...
Creative Mornings
Johan Wendt
En social entreprenörs resa
Ingvar Nilsson
Utanförskapets pris
Troed Troedsson
Varje tid har...
Creative Mornings
Teo Härén
Vad som händer i världen, och
varför det är viktigt att förstå.
Annie Lööv
I samarbete med Fru...
Workshops
BETT Framtidens Lärande Företagarträffen Värmdö Företagardag
Konferenser/Mässor
Ledarskap för hållbara
städer
JobbEtt
Studi...
NAV:sessions
Tommy Hellsten - Leading by being
Författarseminarium och jazzpub
Ta med dig dörren när du går
Kommunikation med personer
med kognitiva svårigheter
Anna Sporrong
Företagarens ansvar och
mö...
Utvärdering av projekt HEA -
hälsa, etablering, arbete
Workshops/Seminarier
Kompetensutveckling -
Stockholm Jobbscen/YBC
S...
StudioN
Ungdomsredaktionen, StudioN,
dokumenterar det som händer på och
runt NAV-scen, hittar samarbeten med
aktörer på NA...
StudioN
Årets Unga Entreprenörer
Ungdomar som får vara delaktiga, som får
bekräftelse, skapa mening och vara med och
påver...
Aktörer/Partners på NAV-Scen
Hans Andrén, Stockholm Jobbscen
Staffan Hjalmarsson, Animal Spirit
Annika Löfgren, Kreo
Samor...
Seminarier
Konferenser
Ledarskap för hållbara städer Framtidens Lärande
Plats för:
Möten Konferenser
Enskilt arbete
WorkshopsSocialt umgänge
www.nackavärmdö.se
NAV på nätet…
1515 följare
25 februari 2014
En hemsida skapades med syfte att visa goda exempel,
marknadsföra event, ge besökarna en möj...
Gästbloggen
Susanna Alakoski
Om fattigdom
Swedbank jobbar för att få in
fler unga människor på arbets-
marknaden
YBC
Endast...
Gästbloggen
Peritos
Vågar du ta steget?
United Swedish Women
Awareness
Väcker medvetenhet om en viktig
samhällsgrupp!
Mari...
Variation / mångfald / inkludering / möten
Workshops
Seminarier
Föreläsningar
Creative mornings
Öppna kontorsplatser
Mötes...
NAV-scen

En plats blir till…
En plats blir till…hela tiden…
En plats blir till…hela tiden…
En plats blir till…hela tiden…
En plats blir till…hela tiden…
En plats blir till…hela tiden…
En plats blir till…hela tiden…
En plats blir till…hela tiden…
En plats blir till…hela tiden…
En plats blir till…hela tiden…
En plats blir till…hela tiden…
En plats blir till…hela tiden…
En plats blir till…hela tiden…
NAV bjuder, tillsammans med
aktörer, in till en workshop i april
då vi fördjupar samtalet om vilka
värden NAV-arenan kan s...
Nav.resume2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nav.resume2013

12,808 views

Published on

Sammanfattning av NAV-nätverkets verksamhet under 2013

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nav.resume2013

 1. 1. Vad har hänt under ett år på ?
 2. 2. Arbetsmarknad/Näringsliv Kultur/Förening Utbildning Hälsa/Miljö Mötesplatser/Stadsdelar Event En arena, ett torg, skapat för att minska avstånden mellan medborgare och myndigheter, mellan skola och arbetsliv och mellan samhällets offentliga, privata och ideella sektorer. ! En mötesplats som vill inspirera, motivera och göra det enklare att hitta varandra och det rika utbud som finns av verksamheter, arbetstillfällen, kultur, utbildningar, stöd, vård och samhällstjänster i Nacka, Värmdö och Stockholmsregionen ! NAV smörjer och möjliggör samarbeten mellan stat, landsting, kommuner, samhällsaktörer och medborgare NAV skapar arenor för samtal kring angelägna samhällsfrågor NAV omvärldsbevakar, inspirerar och kompetensutvecklar ! NAV backas upp av Nacka och Värmdö kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stockholms läns Landsting och bildar en gemensam kommunikationsarena för Samordningsförbunden, Välfärd i Nacka och VärmSam ! Välkomna att bidra till en hållbar samhällsutveckling och en ansvarsfull tillväxt i en föränderlig värld
 3. 3. Vilka samhällsutmaningar kan NAV möta?
 4. 4. Stimulera socialt entreprenör- skap och en kulturbaserad tillväxt Idag ser vi ett ökande engagemang, motivation, kompetens, medvetenhet och vilja i samhället kring hållbar samhällsutveckling. De institutioner som fördelar offentliga medel kan genom samverkansarenor skapa långsiktiga samhällsvinster genom att underlätta uppstarter av samhälls-entreprenörer, samverka bättre och skapa plattformar och regelverk som tar tillvara detta engagemang.

 5. 5. Hållbar stadsutveckling! ! Nacka, Värmdö, Södermalm med Slussen och hela Stockholmsregionen befinner sig i en mycket intensiv fas inom stadsutveckling. De närmaste 20 åren kommer det finnas stora behov av inkluderande, sektor- övergripande, innovativa arenor för att underlätta och stimulera samhällsutvecklingen. NAV är redan idag en plats och ett nätverk där hållbar stadsutveckling är ett prioriterat område.!
 6. 6. Omvärldsorientering, forskning, nätverk
 NAV fungerar redan idag som en nätverkande mötesplats för flera stiftelser, forskare och tankesmedjor. 
 
 Att upprätthålla en öppen arena/ mötesplats som inte är ”definierad” på förhand, av en eller flera institutioners regelverk, drar till sig kreativa nyskapande operatörer inom välfärdsområdet. Detta är något hela samhället på lång sikt borde dra stor nytta av.!
 7. 7. Nackas kulturscen
 Nacka har ett utvecklat kulturarbete och ett rikt kulturutbud med en stark inriktning på barnverksamhet. Behovet av en starkare vuxenscen, i synnerhet i Dieselverkstaden, är stor. Därför bidrar NAV- scen till en mer komplett kulturscen i Nacka där angelägna samhällsfrågor ständigt speglas, utmanas och fördjupas och där formerna kan blandas med musik, bildkonst, dans och drama. !
 8. 8. Skola - arbetsliv
 En stor och komplex samhällsutmaning handlar om skolans förmåga att leva upp till nya kunskapskrav, inte minst när det gäller förmågor som entreprenörskap, kreativitet och samarbetsförmåga. 
 
 NAV har tillsammans med gymnasieskolan YBC utvecklat en samarbete som kan spridas till fler, där ungdomar deltar i samhällsutvecklingen och bygger samarbeten med myndigheter, organisationer, näringsliv mm.
 Ett konkret exempel är arbetet med StudioN, där ett väl dokumenterat arbete pågått under drygt ett år och där ett av de viktigaste resultaten är en rik produktion av samhällsreportage, intervjuer, föreläsningar och dokumentation av aktiviteter.
 9. 9. Skola - arbetsliv
 Skolorna behöver stöd från övriga samhället i genomförandet av det moderna skoluppdraget med entreprenörskap, kreativitet och samarbete.
 Skolan behöver tillgång till fler arenor än klassrummet för att klara leva upp till skollagen, skoluppdraget och kunskapsmålen. Här behövs stöd för lärare, som facilatorer, för att bygga sammanhang för lärande i samarbete med samhälle/arbetsliv.
 En orsak till den relativt höga ungdomsarbetslösheten kan härledas till bristen på relationen mellan ungdomar och arbetsmarknad. StudioN:s arbete bidrar till att skapa meningsfulla samarbeten mellan ungdomar, samhälle och näringslivsinstitutioner.

 10. 10. Integration och delaktighet
 NAV kan stimulera och underlätta för skolor, folkets hus, bibliotek och andra verksamheter att utvecklas till mötesplatser där inte minst utrikesfödda kan hitta ett sammanhang. Olika verksamheter, samhällstjänster och generationsmöten kan samverka på ett mer naturligt och synnergiskapande sätt.
 11. 11. NAV som samverkansarena för kommuner, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle
 För ett framgångsrikt arbete kring hållbar social samhällsutveckling krävs nya samarbetsarenor. Det framgår tydligt i de forsknings- och utvecklingssatsningar som pågår på området och som nu lyfts genom bl.a Vinnova, Tillväxtverket, EU:s nya strukturprogram etc.
 Inom de ansvarsområden som samordningsförbunden verkar visar det sig att socialt hållbara samhällsförändringar ofta förutsätter samverkar över sektorsgränser.
 12. 12. Volontärverksamheten Volontärerksamheten inom kommunerna drar också stora fördelar av att också finnas på arenor nära medborgare och föreningsliv. Jobbpeng, kundval och vårdval
 NAV-scenen har under sin korta provtid visat sig vara ett starkt verktyg för ett närmare samarbete mellan anordnare/jobb/utbildningsexperter där bl.a forskningsresultat från projekt och utvärderingar blivit diskuterade och där gemensamt samtal om samhällsbehoven vitaliserar och stärker Nackamodellen. Kommunikation och lärande 
 NAV lyfter goda exempel, bland aktörer och myndigheter, och pekar på angelägna föreläsningar och nya forskningsrön.
 13. 13. Nacka/Värmdö
 En viktig ambition med NAV är förstås att underlätta samverkan mellan Nacka och Värmdö kommun. Därför ser vi en etablering av en öppen arena liknande NAV-scen i Dieselverkstaden även i Värmdö som en stark komplettering av samarbetet.
 

 14. 14. Kultur och hälsa Kulturhälsoboxen Genom samarbete med den nya centrumbildningen CSS (Center för Social sustainability) vid Karolinska institutet, arbetar NAV med att sprida kunskap, forskning och praktik inom kultur- och hälsoområdet. ! Genom vårt nära samarbete med konstnärer och kulturproducenter ser vi en stor potential för utveckling av kultur och hälsa både inom befintliga kulturinstitutioner och primärvården.
 15. 15. Psykisk ohälsa i arbetslivet Genom en nära dialog med forskning och praktik på området anordnas kompetens- utveckling, Creative Mornings och andra event i syfte att öka medvetenheten och stärka ledarskapet i arbetslivet, både det privata och offentliga.
 16. 16. Genomförda aktiviteter på
 17. 17. Creative Mornings Runt angelägna samhällsfrågor skapar vi branschöverskridande möten mellan människor i en kreativ atmosfär med inspirerande föreläsningar.
 18. 18. Creative Mornings Johan Wendt En social entreprenörs resa Ingvar Nilsson Utanförskapets pris Troed Troedsson Varje tid har sina lösningar. Organisationsformer, organisa- tioner och samhällsutveckling Taktil foto Dövblinda lär sig använda kamera som ett sätt att utrycka sig på Gerrit Heijkoop Sociala medier Marie Ryd Hållbart ledarskap med fokus på hjärnan Fredrik Svenaeus Om diagnoser Jerker Söderlind Att skapa en levande stadskärna
 19. 19. Creative Mornings Teo Härén Vad som händer i världen, och varför det är viktigt att förstå. Annie Lööv I samarbete med Frukost- akademien Företagande och näringsliv Ananda Giri Awareness & the modern world Richard Gerver Att leda in i det okända Alla Creative Mornings är dokumenterade av StudioN och 
 finns här: www.nackavarmdo.se/studioN
 20. 20. Workshops
 21. 21. BETT Framtidens Lärande Företagarträffen Värmdö Företagardag Konferenser/Mässor Ledarskap för hållbara städer JobbEtt StudioN möter UNESCO i Paris BETT-konferensen 2013
 22. 22. NAV:sessions Tommy Hellsten - Leading by being Författarseminarium och jazzpub
 23. 23. Ta med dig dörren när du går Kommunikation med personer med kognitiva svårigheter Anna Sporrong Företagarens ansvar och möjligheter för minskad sjuk- frånvaro Workshops/Seminarier Workshop för stadsbyggnad i Nacka Socialt företagande Starta-eget-frukost Att nå de onåbara Farbror Mats lider
 24. 24. Utvärdering av projekt HEA - hälsa, etablering, arbete Workshops/Seminarier Kompetensutveckling - Stockholm Jobbscen/YBC Shanthi Rydwall-Menon Leva med ADHD Hur kan samhälle och arbetsliv bättre ta vara på den potential som finns hos unga med funktionsnedsättning?
 25. 25. StudioN Ungdomsredaktionen, StudioN, dokumenterar det som händer på och runt NAV-scen, hittar samarbeten med aktörer på NAV och engagerar sig i olika samhällsfrågor. ! Arbetet visas på NAV:s hemsida
 26. 26. StudioN Årets Unga Entreprenörer Ungdomar som får vara delaktiga, som får bekräftelse, skapa mening och vara med och påverka vågar också ta plats. Det ger resultat i form av förmågor och kunskaper. ”D e t s y n s i ö g o n e n !”
 27. 27. Aktörer/Partners på NAV-Scen Hans Andrén, Stockholm Jobbscen Staffan Hjalmarsson, Animal Spirit Annika Löfgren, Kreo Samordningsförbundet Eva Flodström, Uppsala Universitet Sevgi Bardakci Samordningsförbundet Karukh Pour Karriärgallerian Nathalie Wahlberg Nycirkusartist, dansare Hanna Begler, Global Utmaning CSS, Center för Social Sustainibility Stiftelsen Ett Gott Liv Aggi Öhman, VärmSam Lunds universitet, Anna Lundström Helena Edberg, Vårljus AB Louise Shaughnessy, coach arbetsterapeut Maria Engquist, konstnär Camilla Eltell, Creative Living Arkan Assaad, social entreprenör Aster Sagai, Sisters in Business Nannette Büsgen, volonärkoordinator Louise Grenestedt, Ung & Aktiv Lena Hollsten, Kulturcentrum Daniel Lundqvist, NAV Johanna Gagner, StudioN YBC Henrik Feldhusen, ViN Värmdö kommun Nacka kommun Stockholms Läns Landsting FörsäkringskassanArbetsförmedlingen Pia Johansson Tomas Axén Haraldsson, ViN Liselotte Lövström, Blick design Ulrika Flodin Furås, Frilans Urban stadsodling Emmelie Söderholm, karriärgallerian Fanny Bohman, Trainee Clara Granström, Trainee
 28. 28. Seminarier
 29. 29. Konferenser Ledarskap för hållbara städer Framtidens Lärande
 30. 30. Plats för: Möten Konferenser Enskilt arbete WorkshopsSocialt umgänge
 31. 31. www.nackavärmdö.se NAV på nätet…
 32. 32. 1515 följare 25 februari 2014 En hemsida skapades med syfte att visa goda exempel, marknadsföra event, ge besökarna en möjlighet till omvärldsorientering i angelägna samhällsfrågor samt ge information från Samordningsförbunden. ! NAV sprider även denna information i sociala medier, såsom Instagram, Twitter och Facebook. Den virtuella mötesplatsen nackavarmdo.se
 33. 33. Gästbloggen Susanna Alakoski Om fattigdom Swedbank jobbar för att få in fler unga människor på arbets- marknaden YBC Endast den skola som öppnar upp sig för samhället fullföljer sitt uppdrag Här sker integrationen - gamla Komvux har bytt skepnad Selene Cortes Psyko är det nya Homo Malin Westerback Om välfärd
 34. 34. Gästbloggen Peritos Vågar du ta steget? United Swedish Women Awareness Väcker medvetenhet om en viktig samhällsgrupp! Marie Ryd Hjärnan och System 3
 35. 35. Variation / mångfald / inkludering / möten Workshops Seminarier Föreläsningar Creative mornings Öppna kontorsplatser Mötesplats Sociala medier Konferenser Webb
 36. 36. NAV-scen
 En plats blir till…
 37. 37. En plats blir till…hela tiden…
 38. 38. En plats blir till…hela tiden…
 39. 39. En plats blir till…hela tiden…
 40. 40. En plats blir till…hela tiden…
 41. 41. En plats blir till…hela tiden…
 42. 42. En plats blir till…hela tiden…
 43. 43. En plats blir till…hela tiden…
 44. 44. En plats blir till…hela tiden…
 45. 45. En plats blir till…hela tiden…
 46. 46. En plats blir till…hela tiden…
 47. 47. En plats blir till…hela tiden…
 48. 48. En plats blir till…hela tiden…
 49. 49. NAV bjuder, tillsammans med aktörer, in till en workshop i april då vi fördjupar samtalet om vilka värden NAV-arenan kan skapa Välkommen !

×