VårdguidenSå funkar det  ett case med Service Design
Vårdguidens grunduppdrag!   Avsändare för den övergripande informationen om hälsa, vård, tandvård och rättigheter för i...
250 0001,2 milj        besök/         140 000 besök/         mån          samtal/ mån  ...
Projektet - Så funkar det!   Invånarna ska ha förtroende för och uppleva att hälso- och sjukvården är tillgänglig när jag...
Varför Service Design?!   Fokus på invånare/patient!   Arbeta utifrån och in, med de som ska använda vården!   Förstå invå...
SERVICE DESIGNTransformator Design GroupVi är specialister på att designa tjänster med målet attgöra dem användarvänliga. ...
OM PROJEKTET
BAKGRUNDBAKGRUND!"#$%&()#*+,#Så Funkar DetVÅRDGUIDEN VILL GUIDA INVÅNAREN TILL RÄTT              TRANSFORMAT...
OMFATTNINGOMFATTNING!"#$%&()#*+,                   !"#$%&#&%"#()*%+(&,-!&-,),#.)!-/.%/&),#!&%0/),   ...
BAKGRUND Så Funkar Det         VÅRDGUIDEN.SEVÅRDGUIDEN            VÅRDGUIDEN PÅLABS          ...
TILLVÄGAGÅNGSSÄTTAction ResearchKVALITATIV KUNDUNDERSÖKNINGOCHINNOVATIONSMETODTILLVÄGAGÅNGSSÄTT!"#$%&"(")%*+,#-&"))"+SEMIS...
SEGMENTERA EFTER BETEENDEN- INTE DIAGNOS ELLER VÅRDKEDJABEHOVDRIVKRAFTERFÖRVÄNTNINGARBETEENDE        Anspråkslös ...
ARBETSPROCESSSå Funkar Det Inläsning        Kundmöten Pin Point         Loop 1             ...
ARBETSPROCESS                                        ReceptfriaSå Funkar Det    ...
ARBETSPROCESS                                       ReceptfriaSå Funkar Det    ...
ARBETSPROCESSSå Funkar Det Inläsning        Kundmöten Pin Point         Loop 1             ...
ARBETSPROCESSSå Funkar Det Inläsning        Kundmöten Pin Point         Loop 1             ...
ARBETSPROCESSSå Funkar Det Inläsning        Kundmöten Pin Point         Loop 1             ...
ARBETSPROCESSSå Funkar Det Inläsning        Kundmöten Pin Point         Loop 1             ...
InsikterFRÅN INTERAKTIONER MED INVÅNARE
Om vården
ÖVERGRIPANDE INSIKTERFÖRVÄNTNINGAR PÅ        VÅRDEN:+#,+"-+.$/0&1(*$)$/0&    “Jag vill inte till Vårdcentralen, ...
ÖVERGRIPANDE INSIKTERUPPLEVT AKUT BEHOV!"#$%&(")    “Man åker till akuten och det    första man möter är en kölapp” ...
ÖVERGRIPANDE INSIKTERFÖRKUNSKAP & ERFARENHET  “Jag vet när det är halsfluss”  !""#"$%&()
ÖVERGRIPANDE INSIKTERBEHOV AV FLEXIBILITET   “Jag vill tillbringa så lite tid som   möjligt på en vårdinrättning”   ...
ÖVERGRIPANDE INSIKTERÖVERGRIPANDEEN PERSONLIGBEHOV AV INSIKTER            PLATTFORM!"#$%&()&*+,-.+/(%&*+,)  ...
ÖVERGRIPANDEBEKRÄFTELSEBEHOV AV INSIKTER@#)3;,("    Det finns en rädsla att göra fel      !"#$%&(")*)("%)+",-./01...
ÖVERGRIPANDEBEKRÄFTELSEBEHOV AV INSIKTER  Godtyckligt system    !"#$%&()$(*&(+,(-*(&./&"0$%+(    !"#$#%&$(%$)*$+,-...
ÖVERGRIPANDEATT KÄNNABEHOV AV INSIKTER         TILL SINA RÄTTIGHETER!"#$%&#(##$)*%#%+     “Man behöver vara f...
Om Vårdguiden
OM VÅRDGUIDENÖVERGRIPANDE INSIKTER!"#$%&()*+,        Det är väl dit man        ringer och frågar     ...
ÖVERGRIPANDE INSIKTERVÅRDGUIDENS UPPDRAG53!"#$%&(%)*    “Vårdguiden ringer man när    någon är sjuk”     !"#$%&(...
ÖVERGRIPANDE INSIKTERKANALKONSERVATISM!"#"$%&#()*"+,-    “Det är den där tidningen som    man får hem i brevlådan” ...
ÖVERGRIPANDE INSIKTERATT HITTA RÄTT INFORMATIONPå Vårdguiden.se    Information finns, men den är    svårtillgänglig ...
FÖRBÄTTRAD KOMMUNIKATIONVårdguiden på telefon    “Man ringer när man inte tänkt    att åka in, men vill vara säker“ ...
Customer Journey  Mapping
KUNDRESAN VÅRDGUIDENInvånarens väg genom vården                             FÖRE       ...
KUNDRESAN VÅRDGUIDENInvånarens väg genom vården                             FÖRE       ...
KUNDRESAN VÅRDGUIDENInvånarens väg genom vården                                -  “Det s...
KUNDRESAN VÅRDGUIDENInvånarens väg genom vården           a           er        ag      ...
KUNDRESAN VÅRDGUIDENInvånarens väg genom vården           a           er        ag      ...
Tjänstekoncept
FÖRBÄTTRAD                 KOMMUNIKATIONKOPPLA IHOPKANALER                     ÖKAD ...
Hur tog Vårdguiden detta vidare?!   Få ut Vårdguidens erbjudande – att vi kan hjälpa till i olika situationer  –  Pakete...
KontaktuppgifterVårdguidenAnna Lindqvist                Emma LaurentzTelefon 123 134 64       emma.la...
Vardguiden transformator sa_funkar_det
Vardguiden transformator sa_funkar_det
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vardguiden transformator sa_funkar_det

588 views

Published on

Presentationen av projektet Så funkar det som genomfördes under våren 2011 för Vårdguiden SLL i samarbete med Transformator Design Group. Läs mer på www.transformatordesign.se

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
588
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vardguiden transformator sa_funkar_det

 1. 1. VårdguidenSå funkar det ett case med Service Design
 2. 2. Vårdguidens grunduppdrag!   Avsändare för den övergripande informationen om hälsa, vård, tandvård och rättigheter för invånarna i Stockholms län!   Den första ingången till vården, med tjänster i form av information, rådgivning och kontakt med hälso- och sjukvården, dygnet runt året om
 3. 3. 250 0001,2 milj besök/ 140 000 besök/ mån samtal/ mån mån 90% känner till Vårdguiden 260 000 (750 000)invånarkonton 55% läser tidningen Nationell 8 200 och 4 000 fans kommunal (52 600) samverkan vårdgivarkonton
 4. 4. Projektet - Så funkar det!   Invånarna ska ha förtroende för och uppleva att hälso- och sjukvården är tillgänglig när jag behöver den!   Vägleda till rätt vårdnivå och rätt vård
 5. 5. Varför Service Design?!   Fokus på invånare/patient!   Arbeta utifrån och in, med de som ska använda vården!   Förstå invånarens drivkrafter för att bygga lösningar långsiktigt!   Testa idéer på invånare tidigt i utvecklingsfasen
 6. 6. SERVICE DESIGNTransformator Design GroupVi är specialister på att designa tjänster med målet attgöra dem användarvänliga. Det kan handla om en heltny tjänst, eller en befintlig tjänst som behöver justeras.Detta kallas för Service Design. KUNDINSIKT INNOVATIONTillvägagångssättet för att designa en väl fungerandetjänst varierar, men utgångspunkten är alltiddensamma: målgruppen är med på hela resan, från SERVICEkartläggning av de förutsättningar som finns till en DESIGNnoggrant testad, användarvänlig och attraktiv tjänst.Transformator Design Group har designat tjänster pådet här sättet sedan 1998. Idag är vi 10 service- KONCEPT- INTERNdesigners och projektledare med bakgrund inomindustridesign som utbildat oss vid Konstfack, DESIGN PROCESSChalmers, Berghs School of Communication ochUmeå Institute of Design.
 7. 7. OM PROJEKTET
 8. 8. BAKGRUNDBAKGRUND!"#$%&()#*+,#Så Funkar DetVÅRDGUIDEN VILL GUIDA INVÅNAREN TILL RÄTT TRANSFORMATORS UPPDRAG:#VÅRDNIVÅ OCH SJÄLVVÅRD-&."&()+#/01#2(,-+&,+)#3"#(,,#4(&#1-,,()#)5,,#/01#36+)#.")7# =2"#)5,,#&-."8#3(4,#5&&+)#,-99#3-&(#)5,,-:1+,+);#*+,,(#1()#3,67#-#<")7:%-7+&3# .+)3(41+,329(&# 4+7# 4"9# (,,# %22&"# 6(7# ,-99= = 9"&:3-,-:#-429+4+&,+)-&:8#3(4,#-&3-,+)#)-&:#-&."&()&(3#>+1/.#
 9. 9. OMFATTNINGOMFATTNING!"#$%&()#*+, !"#$%&#&%"#()*%+(&,-!&-,),#.)!-/.%/&),#!&%0/), -SPRIDNING: ./0#1")2341()+# 5&1"&()+#0/6#,4243()+#1()4,#4#/&,(,#6+2#1")2+&# 5&1"&()+#0/6#4&,+#1()4,#4#/&,(,#6+2#1")2+&#4# !,/7./860#9:&0#9(&20,4&3# 5&1"&()+#0/6#0;+)#0<+74(840,1")210&#$&#/&#$%/&),#!&%0/),234(&50&("#,#,6#78%/&),"9-&%**#,TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: - 3)%<<+)=# >/&7+<,4&,+)(,4/&+)
 10. 10. BAKGRUND Så Funkar Det VÅRDGUIDEN.SEVÅRDGUIDEN VÅRDGUIDEN PÅLABS FACEBOOK VÅRDGUIDENMINA VÅRD- VÅRDGUIDENKONTAKTER PÅ TELEFON TIDNINGEN VÅRDGUIDEN
 11. 11. TILLVÄGAGÅNGSSÄTTAction ResearchKVALITATIV KUNDUNDERSÖKNINGOCHINNOVATIONSMETODTILLVÄGAGÅNGSSÄTT!"#$%&"(")%*+,#-&"))"+SEMISTRUKTURERADE KUNDINTERAKTIONERACTION RESEARCH . . . /0)123$4512+)5"#+4)-6)743385$"&734)9:;"554/#-1"75*". .
 12. 12. SEGMENTERA EFTER BETEENDEN- INTE DIAGNOS ELLER VÅRDKEDJABEHOVDRIVKRAFTERFÖRVÄNTNINGARBETEENDE Anspråkslös Bekväm Orolig HävdandeKUNSKAP
 13. 13. ARBETSPROCESSSå Funkar Det Inläsning Kundmöten Pin Point Loop 1 DAGSLÄGET CJM Idégenerering Kundmöte Insiktskluster Loop 2 Kundinsikter & Koncept
 14. 14. ARBETSPROCESS ReceptfriaSå Funkar Det läkemedel Ändra mat/sov/mo- d Ringer nödsamtal tionsvanor la nd se ter 112 ha es ät n oc as be “Huskur” pr råg lir B If Nöjd on a FÅR VÄNTA PÅ er t re Sömn/vila r nd ati pa ag a BEHANDLING ha rm iv n tt dg S er ta en fo Ej nöjd år & t eg r in lu ex rv v s n si ho på öke ar be io Känner till ke rd kt e at För hög r ö B å S vårdgarantin? ta Ta tu es nv on vårdnivå B e Följer ej rek- Eg K ommendation VAL AV VÅRDNIVÅ Följer rekom- et a mendation Blir remitterad gh in er tti s Blir inte nöjd rä er nt ätt Familj Vårdguiden Inläsning tie as Vill träffa “expert” vänner pa råg bekanta P If Sjukvårds- Nöjd te in rådgivningen ar Blir bättre Ej nöjd r På webben ge Chatt/mail A - Google - Vårdguiden.se Facebook Blir sämre “Second opinion” - Netdoktor.se - Apotek Primärvården Kundmöten - Vårdcentral Pin Point Trycksaker - Husläkare “Second opinion” Loop 1 - Vårdguiden - Läkarböcker - BVC - MVC - FASS - Närakut - Tandvård Kontaktar patientnämnden DAGSLÄGET Analys CJM Idégenerering Kundmöte Insiktskluster Loop 2 Kundinsikter & Koncept
 15. 15. ARBETSPROCESS ReceptfriaSå Funkar Det läkemedel Ändra mat/sov/mo- ad Ringer nödsamtal tionsvanor l nd se ter 112 ha es ät n oc as be “Huskur” pr råg lir B If Nöjd n ra FÅR VÄNTA PÅ o rt re ge Sömn/vila nd ati pa va BEHANDLING ta ha rm gi rn at S en fo rd te Ej nöjd ut & eg r in vå ex sl ov n på öke er ar be io Känner till eh d ök kt at år För hög r B S vårdgarantin? ta Ta tu es nv on si vårdnivå B e Följer ej rekom- Eg K mendation VAL AV VÅRDNIVÅ Följer rekom- et a mendation Blir remitterad gh in er tti s Blir inte nöjd rä er nt ätt Familj Inläsning Vårdguiden tie as Vill träffa “expert” vänner pa råg bekanta P If Sjukvårds- Nöjd e nt rådgivningen ri ra Blir bättre Ej nöjd På webben ge Chatt/mail A - Google - Vårdguiden.se Facebook Blir sämre “Second opinion” - Netdoktor.se - Apotek Primärvården Kundmöten - Vårdcentral Pin Point Trycksaker - Husläkare “Second opinion” Loop 1 - Vårdguiden - Läkarböcker - BVC - MVC - FASS - Närakut - Tandvård Kontaktar patientnämnden DAGSLÄGET Analys CJM Idégenerering Kundmöte Insiktskluster Loop 2 Touch Point Innovation Kundinsikter & Koncept
 16. 16. ARBETSPROCESSSå Funkar Det Inläsning Kundmöten Pin Point Loop 1 DAGSLÄGET Analys CJM Idégenerering Kundmöte Insiktskluster Konceptualisering Loop 2 What if Touch Point Innovation Kundinsikter & Koncept
 17. 17. ARBETSPROCESSSå Funkar Det Inläsning Kundmöten Pin Point Loop 1 DAGSLÄGET Analys CJM Idégenerering Kundmöte Insiktskluster Konceptualisering Loop 2 What if Touch Point Innovation Kundinsikter & Koncept
 18. 18. ARBETSPROCESSSå Funkar Det Inläsning Kundmöten Pin Point Loop 1 DAGSLÄGET Analys CJM Idégenerering Kundmöte Insiktskluster Konceptualisering Loop 2 What if Touch Point Innovation Analys Kundinsikter & Koncept
 19. 19. ARBETSPROCESSSå Funkar Det Inläsning Kundmöten Pin Point Loop 1 DAGSLÄGET Analys CJM Idégenerering Kundmöte Insiktskluster Konceptualisering Loop 2 What if Touch Point Innovation Analys Paketera Kundinsikter & Kundinsikter & Koncept Koncept
 20. 20. InsikterFRÅN INTERAKTIONER MED INVÅNARE
 21. 21. Om vården
 22. 22. ÖVERGRIPANDE INSIKTERFÖRVÄNTNINGAR PÅ VÅRDEN:+#,+"-+.$/0&1(*$)$/0& “Jag vill inte till Vårdcentralen, dom gör ju ingenting där...!” !"#"$%&()&*+#,+"-+.$/0&1(*$)$/0 !#%%2,/2%#23$)$/&0)4+&"5%$)&6&"#.&7**%$")&517)&8$3("&2,%%$+&970)&/7 ,/.-&",/)5&#&)#5+ !"#$%&($)&$*+,$-.+).))./#)&$($)&0.1./#)2
 23. 23. ÖVERGRIPANDE INSIKTERUPPLEVT AKUT BEHOV!"#$%&(") “Man åker till akuten och det första man möter är en kölapp” !"#$)#**+&,$)%&-.,),),&/"+01$)2"#$)%&-., 3 ",2+0$&$)
 24. 24. ÖVERGRIPANDE INSIKTERFÖRKUNSKAP & ERFARENHET “Jag vet när det är halsfluss” !""#"$%&()
 25. 25. ÖVERGRIPANDE INSIKTERBEHOV AV FLEXIBILITET “Jag vill tillbringa så lite tid som möjligt på en vårdinrättning” !"#$%"&& (%&)*&+,%-&)*&-./0++1&!).-%(0!"222&
 26. 26. ÖVERGRIPANDE INSIKTERÖVERGRIPANDEEN PERSONLIGBEHOV AV INSIKTER PLATTFORM!"#$%&()&*+,-.+/(%&*+,) “Det enda som skulle hjälpa mig Behöver stöd i processentider” är att hålla reda på mina 0 !""#$!%#"&()*(&("#+,-#./!%0123&("#0)"" 12)3$$4")(%//).5)0)354$)6/,$7)"#$%&()&*+,)) 42#&*/2*5%!#*)$*!%#!!%#1)**!%#"&#$/1#6#"%+"0#-.(#&*75*3&*(#&#/2%3!*# 8*/2*5%*5#/&#)""5%!#-25#%!35#92#0&*5#)15%"&3!%:#%!,!9"#+,-#9%+/%!0;"5"# 18".47/,)#$&454$&4"),5)9,$7/%$:,")0)%$6#,7,)(%74";)&,.(,/ <=7/%:()"47#5%&,)"4:/4")0)>,(%4$("3((%:94(4")6/%").4")"4/45,$()
 27. 27. ÖVERGRIPANDEBEKRÄFTELSEBEHOV AV INSIKTER@#)3;,(" Det finns en rädsla att göra fel !"#$%&(")*)("%)+",-./01&)#$%"%)2,)&31$,&(")4/25&,"6)-785+",-.&/9) :3;&,&)30//)#.%03",&)<"-/8%)&%%)-$5&)3;,()*)=&)>;,(180(")0),?11"
 28. 28. ÖVERGRIPANDEBEKRÄFTELSEBEHOV AV INSIKTER Godtyckligt system !"#$%&()$(*&(+,(-*(&./&"0$%+( !"#$#%&$(%$)*$+,--$.*+/$(%$#%&$&01$(,&&%$-233$-+4(-4+5&$067$(4&&%$ -%3%$)8+$2&$%(9$
 29. 29. ÖVERGRIPANDEATT KÄNNABEHOV AV INSIKTER TILL SINA RÄTTIGHETER!"#$%&#(##$)*%#%+ “Man behöver vara frisk för att kunna få rätt vård” ,%*-.%+/%0 1#"&+21&32"4+(+/%#+3.5#+"##+.%#"+."/+0"&+32"+%")%"+45 6.5#+"##+.%#"+3$&"+(##$)*%#%+7+!"#$%&()*%(+%(,-%,$%,%./0*$1
 30. 30. Om Vårdguiden
 31. 31. OM VÅRDGUIDENÖVERGRIPANDE INSIKTER!"#$%&()*+, Det är väl dit man ringer och frågar om.... råd? !"#$"%&()*(#%+(,$&+-./+"(-0&(
 32. 32. ÖVERGRIPANDE INSIKTERVÅRDGUIDENS UPPDRAG53!"#$%&(%)* “Vårdguiden ringer man när någon är sjuk” !"#$%&(%)*+,$+-,.+/0$0+12$+3404.(&+-#$%5!! "#$%&(%)*!+,--./0!(*1)!(2,-!3)%!-$(4/1!4#$%!!
 33. 33. ÖVERGRIPANDE INSIKTERKANALKONSERVATISM!"#"$%&#()*"+,- “Det är den där tidningen som man får hem i brevlådan” ./)012,0(#3,3&$,%"3,+2"+,&#()3
 34. 34. ÖVERGRIPANDE INSIKTERATT HITTA RÄTT INFORMATIONPå Vårdguiden.se Information finns, men den är svårtillgänglig !""#$!%#&((!)#*+,#-(.+-!)#)/%"#&01(2#
 35. 35. FÖRBÄTTRAD KOMMUNIKATIONVårdguiden på telefon “Man ringer när man inte tänkt att åka in, men vill vara säker“ •  Syftet med att kontakta sjukvårdsrådgivningen är ofta att stämma av och lägga ansvaret om beslut på annan part •  Behov av att förbättra kommunikationen. Många upplever att läkaren tycker att de kommit in i onödan (akutvård) •  Större tillgänglighet till att boka tid hos primärvården då “livspusslet” & vårdens tillgänglighet styr val av vård snarare än behov av akutvård
 36. 36. Customer Journey Mapping
 37. 37. KUNDRESAN VÅRDGUIDENInvånarens väg genom vården FÖRE UNDER EFTER BEHOV AV ATT:BEHOV INVÅNARE: Få rådgivning Receptfria Få prata med någon Behov av råd om Stilla sin oro ORSAKER: sjukdomar & hälsa läkemedel Bekräfta en teori Hitta vård & omsorg Hjälp att ta beslut Oro Fakta om läke- Ändra mat/sov/ Egen teori medel, symptom, Ringer nöd- motionsvanor Upplevd tillgänglighet besvär samtal Dålig erfarenhet Få akutvård 112 “Huskur” Bristande förtroende ra on Okunskap rt ge pa nd ati Varumärke ta Sömn/vila ha rm rn at te en fo ex S ut at & eg r in sl tu v n ar si eho be på öke io d kt år ta r B S Ta nv on e K Följer ej rekom- Eg mendation VAL AV VÅRDNIVÅ Följer rekommen- dation Familj VårdguidenBEHOV vänner P eNÄRSTÅENDE: bekanta Sjukvårds- nt ri rådgivningen Rådgivning ra Blir bättre ge På webben Chatt/mail Dämpa oro A - Google Stilla kontrollbehov - Vårdguiden.se Facebook Blir sämre Få prata med andra - Netdoktor.se i samma situation - Apotek Primärvården Hitta vård & omsorg - Vårdcentral Trycksaker - Husläkare - Vårdguiden - BVC - Läkarböcker - MVC - FASS - Närakut - Tandvård
 38. 38. KUNDRESAN VÅRDGUIDENInvånarens väg genom vården FÖRE UNDER EFTER BEHOV AV ATT:BEHOV INVÅNARE: Få rådgivning Receptfria Få prata med någon Behov av råd om Stilla sin oro ORSAKER: sjukdomar & hälsa läkemedel Bekräfta en teori Hitta vård & omsorg Hjälp att ta beslut Oro Fakta om läke- Ändra mat/sov/ Egen teori medel, symptom, Ringer nöd- motionsvanor Upplevd tillgänglighet besvär samtal Dålig erfarenhet Få akutvård 112 “Huskur” Bristande förtroende a n Okunskap rt er o pa nd ati ag Varumärke Sömn/vila ha rm rn t at te en fo ex S ut at & eg r in l tu v es n r si eho ta på öke io d rb ak år B S Ta t v on en K Följer ej rekom- Eg mendation VAL AV VÅRDNIVÅ Följer rekommen- dation Familj VårdguidenBEHOV vänner P eNÄRSTÅENDE: bekanta Sjukvårds- nt ri rådgivningen Rådgivning ra Blir bättre ge På webben Chatt/mail Dämpa oro A - Google Stilla kontrollbehov - Vårdguiden.se Facebook Blir sämre Få prata med andra - Netdoktor.se i samma situation - Apotek Primärvården Hitta vård & omsorg - Vårdcentral Trycksaker - Husläkare - Vårdguiden - BVC - Läkarböcker - MVC - FASS - Närakut - Tandvård
 39. 39. KUNDRESAN VÅRDGUIDENInvånarens väg genom vården - “Det ser så ed mjuk “ Smörj m lva och otäckt ut, rött gör ande sa efter och svullet, ja rt C pa kon takta V hon har kliat det inte rn om te helgen sönder dem, ex ” t bättre ar blivi stackarn!” kt ta on K Vårdguiden BEHOV AV ATT: Få rådgivning Sjukvårds- Få prata med någon rådgivningen Stilla sin oro Chatt/mail Bekräfta en teori Hjälp att ta beslut Facebook Primärvården - Vårdcentral - Husläkare - BVC - MVC - Närakut - Tandvård
 40. 40. KUNDRESAN VÅRDGUIDENInvånarens väg genom vården a er ag tt “Efter helgen? Nä det kan inte ta lu vänta, tänk om es rb det är smitt- Ta Följer ej rekommendation samt?!” VAL AV VÅRDNIVÅ Följer rekommendation Vi får åka in ikväll, vågar inte chansa!
 41. 41. KUNDRESAN VÅRDGUIDENInvånarens väg genom vården a er ag Då var man här tt igen... Suck! ta lu es rb Ta Följer ej rekommendation VAL AV VÅRDNIVÅ Följer rekommendation Orsaker: Oro
 42. 42. Tjänstekoncept
 43. 43. FÖRBÄTTRAD KOMMUNIKATIONKOPPLA IHOPKANALER ÖKAD TILLGÄNGLIGHET RÄTT INFORMATION FÖR MIG - JUST NU
 44. 44. Hur tog Vårdguiden detta vidare?!   Få ut Vårdguidens erbjudande – att vi kan hjälpa till i olika situationer –  Paketera om Vårdguiden.se och lyft fram de funktioner och tjänster som är mest eftersökta av invånare –  Öppet just nu – alternativ som finns jourtid –  Visa vilka vårdalternativ som finns och förklara innehållet i de vårdtjänster som vården erbjuder –  Tydliggöra e-tjänst MVK!   Guidningstjänst som vägleder invånaren i en specifik situation
 45. 45. KontaktuppgifterVårdguidenAnna Lindqvist Emma LaurentzTelefon 123 134 64 emma.laurentz@transformatordesign.seE-post anna.lindqvist@sll.se Martina Gustavsson martina.gustavsson@transformatordesign.se www.transformatordesign.se

×