Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plantes Serra Grossa. Salats. Daniel climent

 • Login to see the comments

Plantes Serra Grossa. Salats. Daniel climent

 1. 1. SALATS ARBUSTS MITJANS PLANTES AROMÀTIQUESPLANTES TÒXIQUES I/O MEDICINALS MATES MENUDES I HERBES ALACANT Daniel Climent
 2. 2. Serra Grossa: elevació (161 m) molt erosionada, de molases* miocèniques.1) Vessant SE, orientat a la mar, tallat en vertical per a construir una carretera.2) Vessants N i NW: amb repoblacions de pins i de xiprers, conservant-se,3) Cingleres* , cim … restes de vegetació autòctona.* Molassa: associació de roques sedimentàries formades a partir de fragments deroques prèvies d’origen terrestre i marí (⇒ sals, sobretot NaCl); formen dipòsitsprop de la costa; admeten talls verticals de gran altura.* Cingle o cinglera: precipici de caiguda vertical o de fort pendent format perroques, generalment resistents a lerosió i que a la part superior presenten unaextensió de terreny més o menys pla.
 3. 3. Salats, soses, barrelles...Salats: plantes pròpies dels terrenys més o menys salins, com les molasses(d’origen marí) de la Serra Grossa. El gènere Atriplex és un dels mésrepresentatius.Soses: plantes de les que s’obtenien cendres útils per a diverses aplicacions(sabó, vidre...); les cendres solien ser riques en carbonat sòdic (sosa) o carbonatpotàssic (potassa; p.ex., la Salsola kali). Gèneres Salsola, Suaeda...“Sosa” prové de l’àrab sawda [“negra”, per la cendra] > sauda > soda > sosa.“Potassa”, de l’anglés “pot + ash”, “cendra” que es guardava en recipients o “pots”.Barrelles: mentre les soses solien crèixer espontànies, les barrelles soliencultivar-se. Les més usades com a plantes barrelleres eren Halogeton sativus,barrella fina o d’Alacant, i Salsola soda, barrella.Salicor, cirialera o herba salada: de gèneres com Salicornia, Sarcocornia oArthrocnemum... Solen tindre forma de banya (< cornus) o de ciri enlairat. Pròpiesde terrenys salats més o menys entollats.Aiguasul (Aizoon hispanicum), herba gelada (Mesembryanthemum crystallinum) “sosa i barrella. Carles Martín” http://www.youtube.com/watch?v=Gz8Om2YvjHI
 4. 4. Atriplex halimus Salat blanc Fulles entre romboidals i triangulars, d’un color grisenc-platejat (amb petites plaques brillants en el limbe). Halimus, prové del grec halos > sal[halògen (formador de sal), halòfit (planta de llocs salats), halofília (estima per la sal)]
 5. 5. Suaeda vera Sosa finaSoses (i barrelles, salats...) es cremaven en clots, enterra mentre es remenavensense parar; el resultat era una “pedra” compacta, desosa o de potassa (segons el carbonat, sòdic o potàssic)
 6. 6. Salsola oppositifolia (“de fulles oposades”) Sosa escarabellaLes pedres de sosa, dissoltes en aigua, feien el lleixiu (cast. “lejía”),; aquest lleixiu servia per a fer sabó o per llavar la roba directament.http://www.youtube.com/watch?v=nG_g86iYPEs
 7. 7. Salsola genistoides EscobellaMolt apta per retindre l’erosió en els terrenys margosos.Els agranadors municipals d’Alacant feien servir aquestes mates com a motxos de les graneres. Serra de l’Escobella (entre Sant Vicent, Xixona i Tibi)
 8. 8. Salsola vermiculata SiscallFulles estretes, linears, peludes com la tija. Aspecte general grisenc. Flors molt discretes; fructifica a la tardor
 9. 9. Halogeton sativus Barrella fina o d’Alacant Mata baixa. Tiges i fulles relativament suculentes.Halo, en grec, significa “sal”. Halogeton: “generadora de sal”. Sativus = cultivat.
 10. 10. Halogeton sativus Barrella fina o d’Alacant Mata baixa. Tiges i fulles relativament suculentes.Halo, en grec, significa “sal”. Halogeton: “generadora de sal”. Sativus = cultivat.

×