Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plantes Serra Grossa. Arbusts mitjans. Daniel climent

Com a guia per a les pujades a la Serra Grossa, d'Alacant, he elaborat una série de power points, per si poden servir d'ajuda als qui vullguen pujar-hi. Aquestes plantes són tambe freqüents a les muntanyes baixes i pròximes a la mar en el migjorn valencià.

  • Login to see the comments

Plantes Serra Grossa. Arbusts mitjans. Daniel climent

  1. 1. ALACANT SALATSARBUSTS MITJANS PLANTES AROMÀTIQUESPLANTES TÒXIQUES I/O MEDICINALS MATES MENUDES I HERBES Daniel Climent
  2. 2. Arbusts, punxosos i noEn l’ambient mediterrani les plantes perviuen si tenen formes, estructures omecanismes que els defensen de:* l’estress hídric de l’estiu (la pitjor estació, ja s’ajunten elevadestemperatures i baixa pluviositat);* els herbívors afamats (i assedegats, ja que l’aigua escasseja, i les plantes enconserven);* l’actuació humana (física, química...).Alguns dels resultats:* Fulles estretes o amb proteccions exteriors minven la transpiració;* Punxes (epidèrmiques) i espines defensa física;* Aromes i metzines defensa química;* Perennifòlia, abundància d’arbusts i arbres conservar la matèriaelaborada, que costa molt de fer.
  3. 3. ARBUSTS MITJANS, PUNXOSOS O NO, A LA SERRA GROSSA* Punxosos * espí blanc (Lycium intrincatum) * espí negre o arçot (Rhamnus lycioides [Rhamnus amb aspecte de Lycium]) * esparreguera de gat (Asparagus albus) * esparreguera marina (Asparagus horridus = A. stipularis)* No punxosos * ginestó valencià (Osyris lanceolata = O. quadripartita) * palmerina, palma marina, bufalaga, herba verderolera (Thymelaea hirsuta)
  4. 4. Lycium intrincatum Espí blanc Solanàcies(com les tomaques, queradilles, pebreres, benyenyo, tabac...)
  5. 5. Rhamnus lycioides(Rhamnus “com el Lycium”)Arçot, espí negre Ramnàcies (com el ginjoler)
  6. 6. Asparagus albusEsparreguera de gat
  7. 7. Asparagus horridus (= A. stipularis)Esparreguera marina Espàrrecs comestibles
  8. 8. Osyris lanceolata(= O. quadripartita) Ginestó valencià Santalàcies Hemiparàsita
  9. 9. Thymelaea hirsuta Palmerina, palma marina, bufalaga, herba verderoleraPer atraure els verderols (Carduelis chloris)a les barraquetes de cacera. [chloris = verd]

×