Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kennis stapelen door onderzoek: iedereen kan meedoen.

833 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

Kennis stapelen door onderzoek: iedereen kan meedoen.

 1. 1. Kennis stapelen door onderzoek:iedereen kan meedoen.<br />Alfons ten Brummelhuis<br />Hoofd onderzoek <br />BIC–NH 31 mei 2010<br />
 2. 2. 1. Ficties en feiten na 25 jaar ict<br />2. Kansrijke droombeelden<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />3. Bewezen meerwaarde<br />Inhoud<br />4. Meedoen aan kennisontwikkeling<br />
 3. 3. Ficties<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />Jongere hoeft niet meer te worden geleerd met ict om te gaan.<br />Huidige generatie kan beter multitasken dan eerdere generaties.<br />De internetgeneratie heeft nieuw soort onderwijs nodig.<br />
 4. 4. Gebruik van ict door jongeren<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 5. 5. Waarom ict in onderwijs?<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />Leerlingen als burger voorbereiden op functioneren in mediarijke kennissamenleving (maatschappij)<br />1<br />Ict- toepassingen nodig voor beroepsuitoefening (beroep)<br />2<br />Kwaliteit en productiviteit van onderwijs verbeteren (organiseren van leren)<br />3<br />
 6. 6. ICT maaktonderwijs:<br />… mits …<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />Effectiever: meerleerlingenlerenmeer, beter en sneller<br />Efficiënter: minder (leraren)tijdnodigvoordezelfde of betereresultaten<br />Aantrekkelijker:voorleerling en leraar<br />
 7. 7. Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />Gebruik ict in juiste dosering: overdaad schaadt (OECD-PISA data)<br />
 8. 8. Gebruik van ict door leraren: nu en toekomst<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br /><ul><li> Meer leraren
 9. 9. Meer uren
 10. 10. Meer verschillende manieren</li></li></ul><li>Krachtighulpmiddelbijgoedgebruik<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 11. 11. Typering stand van zaken<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />Meer lerarenwillenvakerop verschillendemanierengebruikmaken van ict<br />Watwerkt en welketoepassingenzijnkansrijk?<br />
 12. 12. Meten van kansrijkheid eerste stap in keten van kennisontwikkeling<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />Idee zoals bedacht<br />kansrijkheid<br />Ontwerp zoals gemaakt<br />Toepassing zoals gebruikt<br />Opbrengst zoals gemeten<br />
 13. 13. Voorhoede en meerderheid<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />(af)wachtendemeerderheid<br />enthousiastevoorhoede<br />
 14. 14. Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />Kansrijkheidmobielleren<br />
 15. 15. Kansrijkheid van touch table<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 16. 16. Kansrijkheidgemeten met Power Indicator<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 17. 17. Wat is in belangrijke mate bepalendvoorkansrijkheid (acceptatie en gebruik) van onderwijskundigetechnologie door docenten?<br /><ul><li>Mate waarin ict-toepassing (bijvoorbeeld mobiel leren) aansluit bij opvattingen over lesgeven </li></ul>Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />Power indicator<br />
 18. 18. Dilemmaonderwijskundige pull versus technologie push<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 19. 19. Acceptatie en gebruik<br />Bereidheid van docenten om gebruik te maken van technologie heeft in belangrijke mate te maken met 1. bewezen meerwaarde (extrinsiek overtuigd)<br />2. onderwijsopvattingen (intrinsiek overtuigd)<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 20. 20. Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />Onderzoek naar meerwaarde ict: EXPO<br />Idee zoals bedacht<br />Rijping en begeleiding van kansrijke<br />ideeën <br />Ontwerp zoals gemaakt<br />Toepassing zoals gebruikt<br />EXPO<br />Opbrengst zoals gemeten<br />
 21. 21. Voorbeelden van ict-toepassingen met bijbehorende praktijkvragen<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />Draagt gebruik digitaal schoolbord bij aan taalontwikkeling van kleuters?<br />Levert digitaal toetsen tbv leerlingvolgsysteem tijdwinst op? Zijn resultaten net zo betrouwbaar als schriftelijke toetsen?<br />Levert volledige vervanging van de reguliere methode voor spelling en begrijpend lezen door Muiswerk winst op in tijd en prestaties?<br />Leren leerlingen met Nintendo DSI beter en sneller rekenen (sommen tot 20 en tafels)?<br />Leidt het samen maken van een schooljournaal met videocamera’s tot meer zelfvertouwen, taakgerichtheid en motivatie om te leren?<br />
 22. 22. Voorbeelden van ict-toepassingen met bijbehorende praktijkvragen<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />Vermindert bij gebruik van digitaal schoolbord de wiskundeangst bij leerlingen en nemen prestaties toe? <br />Is oefenen van spelling en leesvaardigheid door inzet van ict met onderwijsassistenten een efficiente aanpak? Wordt leraar ontlast en zijn resultaten gelijk of beter? <br />Leidt gebruik van digitaal portfolio tot toename van motivatie en leren leerlingen beter plannen?<br />Zijn leerlingen die tijdens tussenuren ‘verplicht’ werken aan opdrachten in ELO meer gemotiveerd en halen zij betere prestaties? <br />Halen leerlingen die wiskunde krijgen met digitaal leermateriaal betere prestaties en neemt hun motivatie voor wiskunde toe?<br />
 23. 23. Belangrijkste opbrengsten:Inzicht in effecten van ICT op…..<br /> Leerlingen<br /> Leraren<br /> School<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 24. 24. Gebruik maken van spontane acceptatie: aansluiten bij onderwijsopvattingen van leraren<br />Hulpmiddelen voor in kaart brengen van<br />Visie en ondersteuning  Didactiek in Balans <br />Leiderschap en samenwerking  Leiderschap in Balans <br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 25. 25. Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />Vier in Balans<br />
 26. 26. Didactiek in Balans en Leiderschap in Balans helpen bij beantwoorden van vijf vragen <br />1. Hoe wordt er binnen het team gedacht over didactisch handelen?<br />2. Waar staat de school nu en waar wil de school naar toe?<br />3. In welke mate zijn docenten en schoolleiding het eens?<br />4. Hoe staat het met het leiderschap?<br />5. Waar te beginnen?<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 27. 27. Kennisoverdracht - kennisconstructie<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 28. 28. Met ict - zonder ict<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 29. 29. Didactisch handelen volgens leraren en leidinggevenden<br />tamelijk vaak<br />vaak<br />af en toe<br />nooit of nauwelijks<br />heel vaak<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 30. 30. Leiderschap volgens leraren en management<br />tamelijk vaak<br />vaak<br />af en toe<br />nooit of nauwelijks<br />heel vaak<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 31. 31. Ondersteuningsbehoeften van leraren<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 32. 32. Aantal scholen: 642<br />Aantal regio’s: 66<br />Aantal deelnemende leraren: 5.886<br />Aantal leraren groep 1-2: 1.496<br />Aantal leraren groep 3, 4, 5: 2.243<br />Aantal leraren groep 6, 7, 8: 1.979<br />Aantal leraren speciaal onderwijs: 168<br />Aantal deelnemende leidinggevenden: 1.059<br />Aantal schoolleiders: 737 <br />Aantal ict-coördinatoren: 322<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 33. 33. Didactisch handelen<br />Vergelijking school gemiddelde 2010 met school gemiddelde 2009, regio gemiddelde 2010 en landelijk gemiddelde 2010 + = School 2010 scoort significant hoger - = School 2010 scoort significant lager<br />Kennisoverdracht zonder ict<br />Kennisoverdracht met ict<br />Kennisconstructie zonder ict<br />Kennisconstructie met ict<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 34. 34. Resumerend: zes kenmerken<br />Spreiding huidig didactisch handelen<br />Spreiding toekomstig didactisch handelen<br />Afstand huidige positie en ambitie voor toekomst<br />Afstand tussen management en meerderheid van leraren over toekomstig onderwijs<br />Leiderschap<br />Behoefte aan ondersteuning<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 35. 35. Combinatie van kenmerken bepalend voor stadium ontwikkeling<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 36. 36. Stadium van ontwikkeling: 0<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 37. 37. Stadium van ontwikkeling: 1<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 38. 38. Stadium van ontwikkeling: 2<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 39. 39. Stadium van ontwikkeling: 3<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 40. 40. Stadia van ontwikkeling: 4<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 41. 41. Resumerend<br />ICT kan kwaliteit en productiviteit van onderwijs verbeteren.<br />Worden de mogelijkheden van ICT voldoende benut?<br />Vier aandachtspunten…<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 42. 42. 1. Doe meeaankennisstapelen<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />droombeeld<br />
 43. 43. 2. Wees bewust van mogelijke afstand tussen docenten en schoolleiding?<br />?<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 44. 44. 3. Toonleiderschapdoor managenvan samenhang<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 45. 45. 4. Ken uw stadium van ontwikkeling:Didactiek en Leiderschap in Balans iedereen kan meedoen!<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />
 46. 46. Vier in Balans Monitor<br />Portal onderzoek.kennisnet.nl<br />Onderzoeksreeks<br />Meer weten?<br />Alfons ten Brummelhuis - BIC-NH 31 mei 2010<br />

×