Informatiebijeenkomst Aanbesteding onderzoek digitaal leermateriaal Alfons ten Brummelhuis Utrecht, 8 juli 2009
Informatiebijeenkomst Digitaal Leermateriaal <ul><li>Aanleiding </li></ul><ul><li>2. Drie programmalijnen: </li></ul><ul>...
Toekomstverwachtingen <ul><li>Managers van scholen verwachten dat over drie jaar vrijwel elke leraar lesgeeft met behulp v...
Percentage leraren met behoefte aan digitaal leermateriaal Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli...
Wat is er nodig om meer gebruik van ict te realiseren? Top 3 ondersteuningsbehoeften reraren Informatiebijeenkomst digitaa...
Programmalijn A: Essays <ul><li>Doelstelling : analyse van het vraagstuk digitaal leermateriaal en verkenning van oplossin...
Programmalijn A: Essays <ul><li>Doelgroep: breed publiek </li></ul><ul><li>Aantal woorden: max. 2500 </li></ul><ul><li>Ver...
Mogelijke perspectieven Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli 2009
Beoordelingscriteria <ul><li>Helderheid </li></ul><ul><li>Verbondenheid met praktijk en theorie </li></ul><ul><li>Relevant...
Procedure <ul><li>Vooraanmelding met outline: 250 woorden (formulier in startdocument) </li></ul><ul><li>Selectie </li></u...
Programmalijn B: Businessmodellen <ul><li>Aanleiding : advies Onderswijsraad: Onderwijs en open leermiddelen – september 2...
Vijf onderzoeksvragen Twee benaderingen Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli 2009
Businessmodellen <ul><li>Uitvoering  - geheel door één of meerdere partijen - onderdeel door één of meerdere partijen </l...
Procedure <ul><li>Vooraanmelding (formulier in startdocument) </li></ul><ul><li>Selectie </li></ul><ul><li>Volledige offer...
Selectiecriteria <ul><li>Doel </li></ul><ul><li>Conceptuele inbedding </li></ul><ul><li>Personele bezetting/expertise betr...
Programmalijn C: Opbrengsten <ul><li>Doelstelling : meer inzicht in de opbrengsten van ict-toepassingen voor leren. </li>...
Uitgangspunten <ul><li>Gebruik van ict ingebed in reguliere onderwijspraktijk </li></ul><ul><li>Focus op opbrengsten </li>...
Scope van onderzoek 11 maart 2010 Ontwerp Uitvoering Opbrengsten Gepercipieerd Gemeten verbeteren
Verschillende opbrengsten Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli 2009
Groeiende ‘hardheid’ van bewijs door stapelen van kennis Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli 2...
Welke aanpakken zijn geschikt? <ul><li>Elke methode die voldoet aan eisen van wetenschappelijke kwaliteit en bijdraagt aan...
Acceptatiecriteria <ul><li>Betrouwbaarheid </li></ul><ul><li>Validiteit </li></ul><ul><li>Helder en gestructureerd inzicht...
Procedure <ul><li>Vooraanmelding (formulier in startdocument) </li></ul><ul><li>Selectie (10-15 deelonderzoeken) </li></u...
<ul><li>Informatie en indienen van aanmeldingsformulieren /offertes </li></ul><ul><li>Ronald Brouwer </li></ul><ul><li>[em...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informatiebijeenkomst Aanbesteding onderzoek digitaal leermateriaal

582 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informatiebijeenkomst Aanbesteding onderzoek digitaal leermateriaal

 1. 1. Informatiebijeenkomst Aanbesteding onderzoek digitaal leermateriaal Alfons ten Brummelhuis Utrecht, 8 juli 2009
 2. 2. Informatiebijeenkomst Digitaal Leermateriaal <ul><li>Aanleiding </li></ul><ul><li>2. Drie programmalijnen: </li></ul><ul><ul><ul><li>Essays </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Businessmodellen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opbrengsten </li></ul></ul></ul>Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli 2009
 3. 3. Toekomstverwachtingen <ul><li>Managers van scholen verwachten dat over drie jaar vrijwel elke leraar lesgeeft met behulp van ict-toepassingen. </li></ul><ul><li>Leraren denken dat de lestijd waarin zij met computers werken binnen drie jaar met veertig procent zal toenemen. </li></ul>Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli 2009
 4. 4. Percentage leraren met behoefte aan digitaal leermateriaal Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli 2009
 5. 5. Wat is er nodig om meer gebruik van ict te realiseren? Top 3 ondersteuningsbehoeften reraren Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli 2009 Ondersteuningsbehoefte <ul><li>Meer bruikbaar lesmateriaal voor computergebruik </li></ul><ul><li>Extra computer of laptops </li></ul>3. Programma’s waarmee leerlingen zelfstandig kunnen werken
 6. 6. Programmalijn A: Essays <ul><li>Doelstelling : analyse van het vraagstuk digitaal leermateriaal en verkenning van oplossingsrichtingen vanuit verschillende perspectieven. </li></ul><ul><li>Aanpak : experts uit verschillende disciplines schrijven essay over de vraag welke maatregelen nodig zijn om te voorzien in de behoefte van het onderwijs aan bruikbaar digitaal leermateriaal. </li></ul><ul><li>Stijl : Essay biedt ruimte voor persoonlijke stijl en standpunten. Standpunten zoveel mogelijk onderbouwen met bronnen. </li></ul>Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli 2009
 7. 7. Programmalijn A: Essays <ul><li>Doelgroep: breed publiek </li></ul><ul><li>Aantal woorden: max. 2500 </li></ul><ul><li>Vergoeding bij publicatie: €1500 (all in) </li></ul><ul><li>Beoogd aantal essays: 20 </li></ul>Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli 2009
 8. 8. Mogelijke perspectieven Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli 2009
 9. 9. Beoordelingscriteria <ul><li>Helderheid </li></ul><ul><li>Verbondenheid met praktijk en theorie </li></ul><ul><li>Relevantie </li></ul>Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli 2009
 10. 10. Procedure <ul><li>Vooraanmelding met outline: 250 woorden (formulier in startdocument) </li></ul><ul><li>Selectie </li></ul><ul><li>Volledig essay (2500 woorden) </li></ul><ul><li>Publicatie: De Onderwijsdagen 10-11 november 2009 </li></ul>Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli 2009
 11. 11. Programmalijn B: Businessmodellen <ul><li>Aanleiding : advies Onderswijsraad: Onderwijs en open leermiddelen – september 2008 </li></ul><ul><li>Doelstelling : Welke businessmodellen zijn er voor de ontwikkeling en exploitatie van (open) digitale leermaterialen en wat zijn de opbrengsten daarvan in relatie tot de kosten, kwaliteit en het gebruik van de leermaterialen die binnen deze businessmodellen zijn ontwikkeld? </li></ul>Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli 2009
 12. 12. Vijf onderzoeksvragen Twee benaderingen Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli 2009
 13. 13. Businessmodellen <ul><li>Uitvoering - geheel door één of meerdere partijen - onderdeel door één of meerdere partijen </li></ul><ul><li>Budgetindicatie €120.000 (incl. btw). </li></ul><ul><li>Tijdpad 1. benadering 1: top down: augustus 2009-augustus 2010 2. benadering 2: bottum up: augustus 2009-augustus 2010 3. integratie en verdieping 1 en 2: aug 2009 – dec. 2010 4. integraal eindrapport: mei 2011 </li></ul>Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli 2009
 14. 14. Procedure <ul><li>Vooraanmelding (formulier in startdocument) </li></ul><ul><li>Selectie </li></ul><ul><li>Volledige offerte </li></ul><ul><li>Toekenning(en) </li></ul><ul><li>Uitvoering met klankbordgroep </li></ul>Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli 2009
 15. 15. Selectiecriteria <ul><li>Doel </li></ul><ul><li>Conceptuele inbedding </li></ul><ul><li>Personele bezetting/expertise betrokkenen </li></ul><ul><li>Aanpak </li></ul><ul><li>Resultaten/rapportage </li></ul><ul><li>Fasering tijdpad </li></ul><ul><li>Helderheid </li></ul><ul><li>Haalbaarheid </li></ul><ul><li>Beheersing risico’s </li></ul><ul><li>Prijs/kwaliteit </li></ul><ul><li>Eindoordeel over fit tussen voorstel en opdrachtomschrijving </li></ul><ul><li>  </li></ul>Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli 2009
 16. 16. Programmalijn C: Opbrengsten <ul><li>Doelstelling : meer inzicht in de opbrengsten van ict-toepassingen voor leren. </li></ul><ul><li>Aanpak : reeks kleinschalige onderzoeken met spreiding over schooltypen, leerjaren, toepassingsvormen en leerstofdomeinen. </li></ul>Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli 2009
 17. 17. Uitgangspunten <ul><li>Gebruik van ict ingebed in reguliere onderwijspraktijk </li></ul><ul><li>Focus op opbrengsten </li></ul><ul><li>Aandacht voor relatie gebruik in praktijkcontext en opbrengsten voor leraar en/of leerling </li></ul><ul><li>In uitvoering rekening houden met kennisbehoefte, planning en ritme van onderwijspraktijk </li></ul>Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli 2009
 18. 18. Scope van onderzoek 11 maart 2010 Ontwerp Uitvoering Opbrengsten Gepercipieerd Gemeten verbeteren
 19. 19. Verschillende opbrengsten Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli 2009
 20. 20. Groeiende ‘hardheid’ van bewijs door stapelen van kennis Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli 2009
 21. 21. Welke aanpakken zijn geschikt? <ul><li>Elke methode die voldoet aan eisen van wetenschappelijke kwaliteit en bijdraagt aan realiseren van doelstelling van onderzoek. </li></ul>Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli 2009
 22. 22. Acceptatiecriteria <ul><li>Betrouwbaarheid </li></ul><ul><li>Validiteit </li></ul><ul><li>Helder en gestructureerd inzicht in vraagstelling, conceptueel kader, opzet en resultaten </li></ul>Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli 2009
 23. 23. Procedure <ul><li>Vooraanmelding (formulier in startdocument) </li></ul><ul><li>Selectie (10-15 deelonderzoeken) </li></ul><ul><li>Uitvoering najaar 2009 </li></ul><ul><li>Publicatie januari 2010 </li></ul>Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli 2009
 24. 24. <ul><li>Informatie en indienen van aanmeldingsformulieren /offertes </li></ul><ul><li>Ronald Brouwer </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>Informatiebijeenkomst digitaal leermateriaal - Utrecht 8 juli 2009

×