Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GeoCon PlanExpert       Оптималното софтуерно решениеПрограмен продукт за изработване на графици    и отчитане н...
GeoCon PlanExpert –           гъвкав, многофункционален и бърз   Нашата фирма има дългогодишни традиции в раз...
Персонал  Персоналът на фирмата обхваща всички лица, които работят    •  Съвкупност от данни,в нея. За този персона...
Изготвяне на графици     GeoCon PlanExpert e стандартизиран продукт за автоматично и полуавтоматично   създаване н...
Законови изисквания     Основните изисквания, свързани с трудово-  правните отношения са определени чрез Кодекса  ...
Изисквания за необходим персонал   За да може правилно да се разпределя и използва човешкия ресурс в организацията е нео...
Отчитане на работното времеВъведени са всички необходими компоненти за правилно отчитане на работното време:       ...
Бързи и удобни справки и отчети  Разнообразните разпечатки на плана от GeoCon PlanExpert съответстват на актуалното труд...
Гъвкави настройки, дефиниране на   изчислението на надбавките  Програмата е приложима във всички сфери, където се изго...
Експортен модул към ТРЗ програма  Разработеният интерфейс за автоматизирано прехвърляне на планираните графици към ТРЗ с...
Интегриране на система за контрол надостъпа и отчитане на работното време      От системите за контрол на работното ...
Технически изисквания•  GeoCon PlanExpert изисква PC с операционна система Windows98/NT/2000/XP/Vista или  Windows7.• ...
Услуги по поддръжка•  Квалифицирана поддръжка по телефона.•  Внедряване и обучение на място.•  Допълнителни безплатни у...
Клиенти  С доказаното си качество нашият продукт се е наложил успешно наевропейския пазар. В момента с GeoCon PlanExpert ...
Предимства на            GeoCon PlanExpert•  Интегрирана проверка за спазване на законовите изисквания.•  Авт...
Контакти                       При интерес от ваша страна можете                  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

GeoCon PlanExpert

795 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

GeoCon PlanExpert

 1. 1. GeoCon PlanExpert Оптималното софтуерно решениеПрограмен продукт за изработване на графици и отчитане на работно време • Гъвкаво управление на човешките ресурси и по-добра организация на труда. • Повишаване мотивацията на служителите и осигуряване на ефективна работна среда. • Оптимизация и улесняване работата на ТРЗ и на финансовите отдели. • Реализиране на по-добри финансови резултати чрез оптимизиране работното време на персонала. • Високо качество и стабилност. • Бързо и лесно внедряване на програмата.
 2. 2. GeoCon PlanExpert – гъвкав, многофункционален и бърз Нашата фирма има дългогодишни традиции в разработването накачествени и функционални програмни продукти и системи. Софтуерните нирешения успешно се прилагат в много европейски държави, където името наGeoCon означава модерно и гъвкаво планиране и удобен за работапотребителски интерфейс. Стремежът ни е винаги да удовлетворявамевисоките изисквания на нашите клиенти на добра цена, без компромис сотличното качество и стабилност на продуктите, които предлагаме. Програмният продукт GeoCon PlanExpert се отличава с много предимства,в които сами ще се убедите.
 3. 3. Персонал Персоналът на фирмата обхваща всички лица, които работят • Съвкупност от данни,в нея. За този персонал се въвежда подробна информация, т.е. които изграждатвсички характеристики, свързани с него. последователно досието на всяко лице във фирмата. • Планиране на смените според длъжностната характеристика и съответната квалификация. • Новопостъпили, преназначени и напуснали служители. • Работен график – норма на служителя. Импорт от Excel
 4. 4. Изготвяне на графици GeoCon PlanExpert e стандартизиран продукт за автоматично и полуавтоматично създаване на месечен график на смените на персонала. При изготвяне на нов график автоматично се нанасят имената на служителите, техните салда и съответно всички стойности, свързани със самия график, като работни часове, отпуски, желания и т.н. Избор на• Създаване на проекто-график. смяна• Въвеждане на смени.• Приключване на проекто-графика.• Преминаване към реален график.
 5. 5. Законови изисквания Основните изисквания, свързани с трудово- правните отношения са определени чрез Кодекса на труда и специални наредби, регламентиращи работното време, почивките и отпуските; трудоустрояването; структурата и организацията на работната заплата.• Изцяло интегрирано трудово законодателство.• Автоматична проверка за спазване на законовите изисквания.• Възможност за задаване на определени допълнителни норми и правила.• Годишен план на отпуските - график за ползване на платените отпуски.
 6. 6. Изисквания за необходим персонал За да може правилно да се разпределя и използва човешкия ресурс в организацията е необходимо да се формулират определени изисквания. • Възможност за справедливо разпределение на смените и удовлетвореност на персонала. • Въвеждане на изисквания към заетостта на служителите на всички нива и според съответните им квалификации. • Въвеждане на изисквания за брой смени. • Проследяване за спазването на въведените от вас изисквания. • смени, типове смени, Бройки общо • смени, типове смени, Часове общо
 7. 7. Отчитане на работното времеВъведени са всички необходими компоненти за правилно отчитане на работното време: • Сумарно отчитане на работното време. • Баланс на работното време. • Трансформиране на нощни часове в дневни. • Автоматично пресмятане на нормата и отработените часове. • Възможност за въвеждане на различни цикли на работа.
 8. 8. Бързи и удобни справки и отчети Разнообразните разпечатки на плана от GeoCon PlanExpert съответстват на актуалното трудовозаконодателство и утвърдените практики за изработване на графици и обработката им в ТРЗ отделите.• Програмният продукт съдържа макети на масово използваните формуляри (форма 76, заповеди за извънреден труд, нощен труд и работа на републикански празници).• Плановите формуляри могат да се адаптират към вашите нужди.• Външният вид, броят на редовете за служител и тяхното съдържание, броят и видът на сумарните колони могат гъвкаво да се настройват.• Персонални листинги.• Отчет отпуски и отсъствия.• Отчет работни салда и всички свързани с работното време стойности.• Експорт на информацията в MS Exel таблици и Word документи.
 9. 9. Гъвкави настройки, дефиниране на изчислението на надбавките Програмата е приложима във всички сфери, където се изготвят графици. Настройките ймогат да бъдат много лесно модифицирани в зависимост от нуждите на съответната фирма. Тяпредлага решение, подходящо както за малки и средни предприятия, така и за големи и сложноустроени организации. • Интегриране на празници. • Размяна на работни дни. • Изчисление надбавки за извънреден труд. • Изчисление надбавки за нощен труд. • Изчисление надбавки за работа на републикански празници. • Изчисление на всички необходими надбавки, използвани от клиента. Код 10 • Нощен труд Код 11 • Работа на празник Код 12 • Извънреден труд • Спешен труд (по Код 13 разположение)
 10. 10. Експортен модул към ТРЗ програма Разработеният интерфейс за автоматизирано прехвърляне на планираните графици към ТРЗ софтуерсъкращава труда на служителите в този отдел. Освен това им дава възможност за контрол на отчетенотоотработено време, а оттам и върху размера на индивидуалното трудово възнаграждение.• Възможност за интегриране на експортен модул към ТРЗ програма, поддържане на експорт към ТЕРЕС, ОМЕКС 2000, RZWIN, Поликонт и др.• Възможност за експорт на графиците.• Възможност за експорт по пера.• Заключване на графика.
 11. 11. Интегриране на система за контрол надостъпа и отчитане на работното време От системите за контрол на работното време информацията постъпва в продукта за планиране и обработка на месечни работни графици на персонала.• Системите за контрол на достъп и работно време контролират пропускателния режим и работното време чрез съвременни технологии за оторизация.• Системите не само отчитат събитията, но взимат решения в реално време. Това дава възможност за дефиниране на определени правила за достъп до даден периметър, за дадено лице или група хора и др.• Автоматизираният контрол на достъп и работно време осъществява пълен контрол и статистика върху присъствието/отсъствието на персонала, работното време, началото и края на работния ден.
 12. 12. Технически изисквания• GeoCon PlanExpert изисква PC с операционна система Windows98/NT/2000/XP/Vista или Windows7.• RAM минимум 512 МВ и поне 100 МВ свободно пространство на хард диска.• Програмата може да бъде инсталирана както локално, така и в мрежа под всички MS Windows сървърни платформи.• Правата на отделните потребители се администрират в самата програма. Geocon PlanExpert може да се инсталира като:  Файлов сървър  Client-Server приложение  Terminal-Server  Десктоп приложение
 13. 13. Услуги по поддръжка• Квалифицирана поддръжка по телефона.• Внедряване и обучение на място.• Допълнителни безплатни услуги в рамките на договора за поддръжка.• GeoCon PlanExpert се развива постоянно според най-актуалните законови изисквания и потребителски желания.• Безплатни нови версии в рамките на договора за продажба и поддръжка.
 14. 14. Клиенти С доказаното си качество нашият продукт се е наложил успешно наевропейския пазар. В момента с GeoCon PlanExpert работят над 2800 клиенти вГермания, Австрия, Франция, Холандия, Швейцария, Италия, Белгия иБългария.
 15. 15. Предимства на GeoCon PlanExpert• Интегрирана проверка за спазване на законовите изисквания.• Автоматично създаване на графици на базата на разнообразни критерии, избрани от потребителя.• Изисквания към заетостта на служителите на всички нива и според съответните им квалификации.• Възможност за трансфер на данни към ТРЗ програма, както и поддържане на експорт към ТЕРЕС, ОМЕКС 2000, RZWIN, Поликонт и др.• Възможност за интегриране на система за контрол на достъпа и отчитане на работното време (картова пропускна система).• График на отпуските и автоматично изчисление на работните дни (интегриране на празници и разменени предпразнични дни).• Гъвкаво дефиниране и изчисление на надбавките.• Лесен и удобен за работа интерфейс.• Ниски изисквания към хардуера - програмата работи на всички компютри от последните десет години.
 16. 16. Контакти При интерес от ваша страна можете да се свържете с нас за демонстрация на GeoCon PlanExpertГеокон България ЕООД1111 София, ул. Борис Христов 2А, ет. 2тел.: 02/ 845 91 00, факс: 02/ 845 91 02e-mail: office@geocon-bg.comwww.geocon-bg.com

×