Treball hardware dan i hugo

266 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Treball hardware dan i hugo

  1. 1. 14/12/10 Dan roeniger i Hugo HardwareHi ha molta gent que sap quins són els elements visibles dun ordinador, però lamajoría no sap de que està compost per dins. Les parts visibles principals dunordinador són:-Cos de lordinador-Disquetera per disquets de 3.5 pulgades-Lector i/o grabador de Cds o DVDs-Monitor-Teclat-Ratolí-AltaveusNi tan sols un gran especialista pot distingir un ordinador potent dun dolentnomés veient aquests elements. La única manera saber-ho és obrir lordinador imirar els elements interns si són bons o dolents.Per dins un ordinador té molts circuits i aparells, però la part més important ésla placa base, que si es trenca, lordinador ja es pot tirar a la basura, i si la volsarreglar et surt més barat comprar un nou ordinador. Aquí es mostra com és unaplaca base:
  2. 2. Les parts internes dun ordinador són:-Lector i grabador de Cds i DVDs de doble capa-Ventilador del processador Dual-core-Doble disc dur Serial ATA-Transformador de tensió o voltatge-Placa base-Targeta de vídeoI els elements del microprocessador (CPU) són:-El celeron-El sempron-El pentinum-El athlonLa memòria dun ordinador és el dispositiu que guarda els processos que sha fetal aparell. Físicament una memòria està formada per circuits integrats en un xip.Les classes de memoria dun ordinador són:-RAM-ROM-BIOS-CACHÉ-VIRTUAL
  3. 3. Aquest és un exemple de una memòria dordinador:Les dues classes de controladores són:-IDE-SCSIA part de tots els que sha esmentat també hi han molts altres elements en unordinador com:-Bus: és pero on circules les dades entre diferents dispositius que es trobinconectats-Slot: són ranures on es fiquen a pressió les corresponents targetes interface delsdiferents dispositius de hardware sinstal.len a lordinador.-Xipset: És el conjunt de xips i circuits de lordinador, que la seva funció ésgestionar el buses de dades situades a la placa base.-Bateria CMOS: É la font denergia elèctrica que manté la configuració delsistema de lordinador.-Ports: La placa base dels ordinadors presenten normalment diferents ports I/O(input/output) (Entrada/Sortida) de dades.-Sutministre de energia elèctrica: Tots els ordinadors tenen un transformadorque dóna corrent eléctrica de diferents tensions o voltatges perquè puguinfuncionar els diferents elements instal.lats a la placa base i els dispositiusinterns.
  4. 4. Funcionament de lordinadorDesde el moment que encenem a lordinador li donem energia de la fontdalimentació perquè puguin funcionar tots els seus sistemes.Quan sencén lordinador la bios fa un testeig dels dispositius.El sistema operatiu està en el disc dur i la memòria està en el RAM.Quan lordinador ja sha encès tot el que sha dit anteriorment ja sestà utilitzant igràcies a la targeta gràfica nosaltres podem veure la informació a la nostrepantalla. I podem sentir música i diferents sons gràcies a la targeta de so en elCPU i uns altaveus.En resum el hardware són totes les parts visibles i tangibles de lordinador.
  5. 5. Al monitor dun ordinador nosaltres no li donem limportància que mereix, jaque juntament amb el teclat i el ratolí són les úniques part que interactuen ambel nostre cos. Les parts per saber la qualitat dun teclat són:-El tamany, que es medeix en pulgades.-El tub-El tamany de punt-La freqüencia de refresc-I les resolucions. Aquí es mostren les recomanacions per a les resolucions: tamany en pulgades resolucions recomanables 14 640x480/ 800x600 15 800x600/ 1024x768 17 1024x768/ 1280x1024 19 1280x1024/ 1600x1024 21 1600x1200/ 1280/ 1200

×