Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jazyky

1,003 views

Published on

Published in: Education, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jazyky

  1. 1. Oficiální žádost studentů Vysoké Školy Obchodní K rukám: Rektora: Prof. Ing. Václav Kubišta, CSc. Prorektora pro pedagogickou činnost: Prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc. Prorektora pro zahraniční vztahy a rozvoj VŠ: Ing. Jan Lajka Prorektorky pro studijní činnost: Ing. Lucie Paulovčáková Kvestora: Ing. Karel Housa Vedoucí katedry jazyků: PhDr. Hana ROMOVÁ, CSc. A ostatních členů pedagogického sboru Ve věci: Navýšení hodinové dotace výuky jazyků Odůvodnění: Jazyková vybavenost je v dnešním multikulturním světě jedním z nejdůležitějších předpokladů budoucího úspěchu. My studenti vysoké školy obchodní se zaměřením na cestovní ruch a služby letecké dopravy si silně uvědomujeme nutnost jazykové vybavenosti a to nejen pro naše další odborné působení v odvětví cestovního ruchu, ale i proto, že si přejeme budovat dobrou pověst školy. Celkově se studenti shodují, že dnešní nejslabší stránkou školy je minimální důraz na výuku cizích jazyků. Žádost: Tímto Vás tedy my studenti – reprezentováni studentskou radou, žádáme o navýšení hodinové dotace pro výuku cizích jazyků s důrazem na komunikační a prezentační dovednosti. Naše představy o výuce jsou součástí přílohy č.1 tohoto dokumentu. S tím, že body přílohy by měly být chápány jako pracovní návrhy a představy studentů o výuce jazyků. Zároveň však plně důvěřujeme odbornému vedení pedagogického sboru. Návrhy v příloze jsou tedy jen jakýmisi náměty, které jak věříme, mohou stát za hlubší zamyšlení. Za studenty Vysoké školy obchodní, zástupci studentů – členové Studentské rady
  2. 2. Za 1. ročník magisterského studia; obor CR: Bc. Pavlína Faturíková ........................... Za 3. ročník bakalářského studia; obor CR: předsedkyně Karolína Bucharová................. Za 2. ročník bakalářského studia; obor SLD: místopředseda Daniel Špůr ........................... Za 2. ročník bakalářského studia; obor ICR: Hošek Jan ........................... Za 2. ročník bakalářského studia; obor CR: ........ Jarmila Tručková ........................... Za 1. ročník bakalářského studia; obor SLD: ..... místopředseda Filip Miler ........................... Za 1. ročník bakalářského studia; obor ICR: Tomáš Franěk ........................... Za 1. ročník bakalářského studia; obor CR: ........ Pechmanová Eva ........................... Příloha č. 1 Přání a návrhy studentů pro výuku cizích jazyků na VŠO. Hodinová dotace hlavního jazyka – 6hodin / týden Hodinová dotace vedlejšího jazyka – 4hodiny / týden Možnost studovat další jazyky jako nepovinné předměty s hodinovou dotací minimálně 4 hodiny / týden. Navrhované jazyky pro výuku na VŠO Španělština, Francouzština, Ruština
  3. 3. Možná by měly být povinné 3 jazyky a ne dva. 100% Angličtina a pak ať si každý vybere co chce. Bylo by možné vyučovat nějaký předmět v anglickém jazyce ? – myšleno tak, že by třeba ekonomiku cestovního ruchu, marketing nebo jakýkoliv jiný předmět vykládal lektor v anglickém jazyce. Studenti tak budou donuceni myslet anglicky a mluvit anglicky. Zkouška by byla skládána také v anglickém jazyce ( pro magisterské studium). Problém s němčináři bych vypustil – angličtina je nejdůležitější a každý jí musí ovládat. Možnost složení mezinárodně platné zkoušky z cizího jazyka – PET, KET, FCE atd.. To by měl být cíl a smysl výuky. Problém s financováním??? Udělat průzkum zda by studenti zaplatili více, kdyby měli jistotu opravdové jazykové výuky. Možnost financování kurzů jazyků studenty nad rámec školného. Pokud by se nastavili rozumné ceny – například: 1 student 50Kč na hodinu, myslím, že by to nebyl problém. Studenti by platili pouze lektora ne pronájem učebny atd. Prosím doplňte další návrhy. Vyjádřete se k návrhům uvedeným.

×