Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Šta je Bootstrap?

1,469 views

Published on

Prezentacija za front-end developere, o prednostima i manama rada sa Bootstrap-om, koju sam držao u beogradskoj firmi Itekako 2016. godine.

Published in: Software
 • Be the first to comment

Šta je Bootstrap?

 1. 1. Šta je Bootstrap? ● Bootstrap je kolekcija CSS klasa ● koju su napravili frontenderi Twittera ● prvobitno za svoje potrebe
 2. 2. Ta kolekcija iz godine u godinu postaje sve veća. ● Verzija 1.0.0 imala je 1770 linija izvornog koda ● Verzija 3.3.6 ima 6760 linija izvornog koda
 3. 3. Danas uključuje: ● jQuery ● sopstveni Javaskript ● normalizaciju ● fontove ● ikonice ● komponente (slajder, meni, itd) ● opcione teme ● još mnogo štošta Teži da postane sveobuhvatno rešenje za front-end.
 4. 4. Bootstrap postaje dinosaurus? ● Klijenti počinju da ga izbegavaju ● “Svi Bootstrap sajtovi liče jedan na drugi”
 5. 5. Dva pitanja: ● Zašto koristiš Bootstrap? ● Kako koristiš Bootstrap?
 6. 6. Koristimo ga zbog grid sistema koji je prilagodljiv (responzivan)
 7. 7. Obično ga uključujemo celog
 8. 8. Šta Bootstrap radi? ● Bootstrap je nasilan ● Zagađuje globalni imenski prostor ● Primer svih mogućih loših praksi u CSS-u (nema prefixe u nazivima klasa, koristi importante...) ● Gazi naš kod ako dođe do sukoba ● Ali je najpopularniji u kraju
 9. 9. Bootstrap vas tera da pišete loš kod ● Postavlja loše standarde na koje se ugledamo ● Primorava nas da koristimo tvrdi prostup kako bismo ga nadjačali Ne dajte se!
 10. 10. Ako uključite Bootstrap u projekat moraćete da ratujete s njim
 11. 11. Redefinisanje je loše iz više razloga ● Oduzima nam vreme ● Otežava nam razvoj ● Opterećuje učitavanje ● Opterećuje procesor
 12. 12. Zabeleženi slučajevi ● Čudno ponašanje tooltip-ova ● Misteriozni nestanak navigacije
 13. 13. Nepoznavanje biblioteke ili loš dizajn Bootstrapa? ● Treba li developer znati par hiljada Bootstrapovih klasa pre nego što ga uključi? ● Kad bi Bootstrapove klase imale bs-* prefix, taj problem ne bi postojao. ● Ovako, pre nego što definišete bilo koju vašu klasu, morate proveriti da li ona već postoji. ● Bootstrap stalno dodaje nove
 14. 14. Koje su alternative? ● uzeti od Bootstrapa šta nam treba ● pažljivo podesiti Bootstrap ● koristiti manje biblioteke za grid, normalizaciju i drugo ● napisati ručno grid sistem Više od 90 posto stvari vam ne treba. (You aren't gonna need it)
 15. 15. Uzeti od Bootstrapa šta nam treba
 16. 16. Pažljivo podesiti Bootstrap
 17. 17. Napisati grid sistem
 18. 18. Kao rezultat dobijamo ovo
 19. 19. Prilagodljivost postoji bez Bootstrapa HTML je sam po sebi već responzivan.
 20. 20. Zaključak: Bootstrap ubrzava i usporava razvoj ● dodaje nove funkcije ● pravi probleme i bagove Bootstrap je na frontendu prilično nezaobilazan, ali ne dozvolite mu da vas teroriše. Dobro pazite šta uključujete, nikada sve po defaultu.

×