HOVO      Alkmaar, najaar 2012Hoger Onderwijs Voor 50-plussers     Studiegids
HOVO Alkmaar wordt mede mogelijk gemaakt door:Fotografie: Martin van den Berg
VoorwoordVoor u ligt de brochure van HOVO Alkmaar met het cursusaanbod najaar 2012. Heeft u het voornemen of dewens uzelf ...
Inhoudsopgave                                                    Pagin...
1.   Hoger Onderwijs Voor OuderenHOVO Alkmaar verzorgt op de locatie van de Hogeschool Inholland Alkmaar de universitei...
2.   Het onderwijs van HOVO AlkmaarHOVO Alkmaar verzorgt een per studiejaar wisselend aanbod van min of meer afgeronde ...
3.     Overzicht programma najaar 2012Dagen en tijden waarop de colleges worden gegeven         10.00-12.30  ...
4.   Introductielezing; De West-Friese OmringdijkMaandag 24 september 2012 om 14.30 uur: Rabobankzaal Inholland Alkmaar...
5.    Cursussen       5.1 De Amerikaanse Verkiezingenprijs                    Introductie€ 18...
5.2 Kunstgeschiedenis “Van Goya tot Lautrec”prijs               Introductie€ 200,-8 colleges; excursie opti...
5. Rodin, Rilke en Camille Claudel    De Franse beeldhouwer Rodin liet een imposant oeuvre na. Ondanks zijn roem verli...
5.3 Meesters der moderne kunst na WO II                  Introductie                  In...
5. Nouveau Realisme, Minimal Art, Op ArtIn deze les bekijken we verschillende stromingen.In de jaren zestig was er in Fran...
5.4 Ik en de ander: filosofische gesprekken over persoonlijke identiteitprijs               Introductie€ 200...
Socratische gesprekkenVerbonden aan deze filosofiecursus is de mogelijkheid om, onder begeleiding van Jan van der Born, aa...
5.5 “Griekse klassiekers” en rechtsfilosofische vraagstukken                  Maatschappelijke discussies...
3-4. Kennismaking met Sophokles en een van zijn belangrijkste werken: Antigone.“Jij bent een mens – jij kan de ongeschreve...
5.6 “Gespitste Oren, Klassiek-Romantisch”prijs               Introductie€ 200,-8 colleges en optioneel   ...
DocentBernard van den Boogaard (17-1-1952-) ontving reeds op zeer jeugdige leeftijd pianolessen en ontpoptezich al spoedig...
5.7 Geschiedenis van de Jazz                  Introductieprijs                  Jazz i...
DocentWalter van de Leur (1962) is hoogleraar Jazz en Improvisatiemuziek aan de Universiteit van Amsterdam, inopdracht van...
5.8 Veldcolleges Duinen en Mensen: Natuur en Historie            Met de HOVO naar buiten: het landschap begrij...
Waarom lopen de meeste strandwallen evenwijdig aan de huidige kustlijn, maar liggen ze bij Bergen juisthaaks hierop? Wat w...
5.9   Alkmaar, West-Friese stad in het gewest Hollandprijs                  Introductie€ 160,-6 college...
5.10   “De Hemelse Wetten”: Een geschiedenis van de pre-            Copernicaanse sterrenkundeprijs     ...
5.11 Bio-Organische Chemie: ‘Eten en drinken? Chemie!’prijs                Introductie€ 180,-7 colleges  ...
Inhoud collegesIn de colleges wordt behandeld hoe moleculen worden bedacht, gemaakt en bekeken of ze uiteindelijk hetgewen...
6.   Algemene informatieInschrijving, betaling en bevestigingAanmelden voor een HOVO-cursus geschiedt via het inschrijf...
KlachtenregelingUiteraard kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de diensten die HOVO Alkmaar aanbiedt. HOVOAlkma...
6.   Als een docent verhinderd is, zal HOVO Alkmaar een vervangende cursusdag organiseren.7.   Als een cursist verhi...
Geld (1e verdieping gebouw A)                     eOplaadmogelijkheid voor chipknip op de 1 verdiepin...
PostHogeschool Inholland Alkmaar afd. HOVO AlkmaarT.a.v. mevrouw D. Leijen, onderwijscoördinatorPostbus 4031800 AK Alkmaar...
ACTIE: 10 % korting op de cursusprijs voor HOVO Alkmaar                                le...
Inholland Alkmaar / HOVO Alkmaar            T.a.v. mevrouw D.C. Leijen              Antwoordnumm...
HOVO Alkmaar           doorstuderen na je vijftigsteOnderwijs genietenHet verwerven van kennis en inzicht staat...
Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012  36
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Brochure Hovo Najaar 2012

699 views

Published on

Brochure HOVO Alkmaar, najaar 2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brochure Hovo Najaar 2012

 1. 1. HOVO Alkmaar, najaar 2012Hoger Onderwijs Voor 50-plussers Studiegids
 2. 2. HOVO Alkmaar wordt mede mogelijk gemaakt door:Fotografie: Martin van den Berg
 3. 3. VoorwoordVoor u ligt de brochure van HOVO Alkmaar met het cursusaanbod najaar 2012. Heeft u het voornemen of dewens uzelf te ontplooien op cultureel en/of intellectueel gebied dan biedt het programma van HOVO Alkmaareen uitstekende manier om dit te doen.Een leven lang leren of zo u wilt een lang leven leren wordt in Nederland sinds 1986mogelijk gemaakt door de instellingen voor Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO). Deze instellingen zijngelieerd aan een universiteit of hogeschool. HOVO Alkmaar is gelieerd aan Hogeschool Inholland Alkmaar ende cursussen worden op deze locatie aangeboden.HOVO is een erkend kwaliteitskeurmerk en staat borg voor onderwijs op propedeuseniveau universiteit/HBO.In het programma dat begin oktober 2012 start, biedt HOVO Alkmaar weer een scala aan interessantecursussen. U kunt komend najaar cursussen volgen op het gebied van Kunstgeschiedenis, Muziek,Geschiedenis, Filosofie, Natuur in Noord-Holland.Het HOVO-najaar wordt ingeluid op 24 september om 14.30 uur in de Rabobankzaal met een boeiende lezing“De West-Friese Ormringdijk, een LIA-lezing” die gratis wordt aangeboden aan alle (ex)cursisten van HOVOAlkmaar. Spreekster is mevrouw Lia Vriend-Vendel, geograaf en docent Aardrijkskunde.In deze brochure vindt u informatie over de introductielezing, de inhoud van cursussen en de wijze waaropdeze worden aangeboden en het aanmeldingsformulier.HOVO Alkmaar wenst u heel veel plezier met de cursus(sen) van uw keuze!Namens het bestuur van Stichting HOVO Alkmaar,Damienne LeijenDamienne LeijenOnderwijscoördinator HOVO AlkmaarStudiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 3
 4. 4. Inhoudsopgave Pagina Voorwoord ......................................................................................................................... 3 1. Hoger Onderwijs Voor Ouderen ............................................................................. 5 2. Het onderwijs van HOVO Alkmaar ......................................................................... 6 3. Overzicht programma najaar 2012 ......................................................................... 7 4. Introductielezing; De West-Friese Omringdijk......................................................... 8 5. Cursussen .............................................................................................................. 9 5.1 De Amerikaanse Verkiezingen ............................................................................... 9 5.2 Kunstgeschiedenis “Van Goya tot Lautrec” .......................................................... 10 5.3 Meesters der moderne kunst na WO II ................................................................ 12 5.4 Ik en de ander: filosofische gesprekken over persoonlijke identiteit ..................... 14 5.5 “Griekse klassiekers” en rechtsfilosofische vraagstukken .................................... 16 5.6 “Gespitste Oren, Klassiek-Romantisch” ............................................................... 18 5.7 Geschiedenis van de Jazz ................................................................................... 20 5.8 Veldcolleges Duinen en Mensen: Natuur en Historie ........................................... 22 5.9 Alkmaar, West-Friese stad in het gewest Holland ................................................ 24 5.10 “De Hemelse Wetten”; Pre-Copernicaanse sterrenkunde .................................... 25 5.11 Bio-Organische Chemie: ‘Eten en drinken? Chemie!’ .......................................... 26 6. Algemene informatie ............................................................................................. 28 7. Annuleringsvoorwaarden ...................................................................................... 29 8. Overige faciliteiten ................................................................................................ 30 9. Faciliteiten op de Hogeschool Inholland Alkmaar ................................................. 30 10. Stichting HOVO Alkmaar ...................................................................................... 31 InschrijfformulierStudiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 4
 5. 5. 1. Hoger Onderwijs Voor OuderenHOVO Alkmaar verzorgt op de locatie van de Hogeschool Inholland Alkmaar de universiteit van de derdeleeftijd. Met cursussen, lezingencycli en excursies op universitair / hbo-niveau voor iedereen van vijftig jaar ofouder, brengt HOVO Alkmaar het ideaal van een leven lang leren in de praktijk. Daarbij worden geen formeleeisen gesteld aan een specifieke vooropleiding.Onderwijs genietenOntplooiing en verdieping, verbreding van de eigen horizon door het verwerven van kennis en inzicht in hetgekozen vakgebied staan bij dit type onderwijs centraal. Met andere woorden: ‘leren om het leren’, ‘onderwijsgenieten’ in de meest letterlijke zin van het woord.Op universitair of hbo-niveauOnder ‘universitair /hbo- onderwijs’ wordt niet alleen het overdragen van wetenschappelijke kennis verstaan,maar bovenal het ter discussie stellen van (eigen) standpunten op basis van geordend en kritisch denken.DocentenDe docenten hebben allen een opleiding genoten aan een universiteit of hogeschool en zijn werkzaam ofwerkzaam geweest bij een instelling voor hoger onderwijs. Zij zijn specialisten op het betreffende vakgebieden beschikken over didactische vaardigheden.Geen vooropleiding vereistHoewel veel van de deelnemers aan HOVO een universitaire/hbo-achtergrond hebben, staat HOVO openvoor iedereen die interesse heeft in het verwerven van kennis en inzicht op academisch niveau. Immers, nietiedereen heeft de kans gehad te studeren, ook al had hij of zij dat graag gewild. Als er bij een programmaspecifieke kennis wordt vereist, meestal leesvaardigheid in één of meerdere talen, dan wordt dat aangegeven.HOVO Alkmaar, voor iedereen van vijftig jaar en ouder, voor zowel werkenden alsniet-werkenden.Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 5
 6. 6. 2. Het onderwijs van HOVO AlkmaarHOVO Alkmaar verzorgt een per studiejaar wisselend aanbod van min of meer afgeronde programma’s.Afhankelijk van belangstelling en mogelijkheden worden onderdelen van dit aanbod tijdens volgende jarenherhaald. Als een cursus of lezingencyclus in een volgend jaar een vervolg krijgt, spreken we van eenleergang.Een cursus bestaat uit een geheel van 5-8 hoorcolleges of een combinatie van hoor- en werkcolleges. Eencursus is bedoeld als volwaardige eenheid van het betreffende vakgebied. De exacte invulling van het collegewordt overgelaten aan de expertise van de docent.Wekelijks is er een hoorcollege van tweemaal 50-60 minuten of een hoor- en werkcollege (samen twee uur),met daartussen een pauze van ongeveer 20 tot 30 minuten. Een hoorcollege is een inhoudelijk betoog doorde docent, dat als introductie dient op de verdiepende literatuur die de deelnemers gedurende de daaropvolgende week kunnen bestuderen.Op het inschrijfformulier wordt de cursist gevraagd om een alternatieve keuze aan te geven, maar dit is nietverplicht.Indien te weinig deelnemers zich hebben aangemeld, behoudt het bestuur zich het recht voor een cursus niette laten doorgaan.De studiebelasting is afhankelijk van het eigen studietempo en de aard van het opgegeven werk door dedocent.Materiaal-, reis- en verblijfkosten (syllabi, entree, lunch etc.) zijn voor rekening van de cursist.De cursist kan de cursusprijs vrijwillig verhogen met een bedrag van € 25,- ten behoeve van het steunfondsStichting HOVO Alkmaar. Dit kan aangegeven worden op het inschrijfformulier.Indien de cursist in aanmerking wenst te komen voor de regeling minder draagkrachtigen, dan kan hij/zijdaarvoor een verzoek indienen. Zie voor uitgebreide informatie op pagina 30 van deze gids.Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 6
 7. 7. 3. Overzicht programma najaar 2012Dagen en tijden waarop de colleges worden gegeven 10.00-12.30 13.15 – 15.45 19.30 – 22.00 maandag Moderne Kunst; Amerikaanse Verkiezingen Duinen en Mensen dinsdag Geschiedenis Jazz Filosofie van de Identiteit; Bio-Chemie woensdag Hemelse Wetten Griekse Klassiekers donderdag Gespitste Oren Kunstgeschiedenis vrijdag Alkmaar, West-Friese stadWeken, waarin de colleges worden gegeven in het najaar 2012 Weeknummer Data Opmerkingen 39 24 sept Introductielezing; 14.30 uur Rabobankzaal Inholland e 40 1 okt - 7 okt 1 collegeweek e 41 8 okt – 14 okt 2 collegeweek e 42 15 okt – 21 okt 3 collegeweek; start colleges Moderne Kunst 43 22 okt – 28 okt Geen colleges ivm Herfstvakantie e 44 29 okt – 4 nov 4 collegeweek e 45 5 nov – 11 nov 5 collegeweek e 46 12 nov – 18 nov 6 collegeweek e 47 19 nov – 25 nov 7 collegeweek e 48 26 nov – 2 dec 8 collegeweek e 49 3 dec – 9 dec 9 collegeweek; reserveweek ivm uitwijken e 50 10 dec – 16 dec 10 collegeweek; reserveweek ivm uitwijkenEen cursus van 8 weken begint in week 40 en duurt tot en met week 48. De weken 49 en 50 zijnreserveweken in verband met mogelijk uitwijken.Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 7
 8. 8. 4. Introductielezing; De West-Friese OmringdijkMaandag 24 september 2012 om 14.30 uur: Rabobankzaal Inholland AlkmaarAan de introductielezing zijn geen kosten verbonden en wordt aan alle cursisten en ex-cursisten aangeboden.HOVO Alkmaar beoogt hiermee het bijeenzijn en gezamenlijk aanhoren van een college door alle cursisten.Tevens wordt informatie verschaft en is er gelegenheid tot discussie over HOVO Alkmaar. U kunt deelnameaan de lezing aangeven op het inschrijfformulier.Programma14.30 uur Inloop met koffie en thee15.00 uur Introductie colleges HOVO Alkmaar door Piet Schilte (Voorzitter)15.10 uur Start Introductielezing; spreekster Lia Vriend-Vendel16.00 uur Discussie16.30 uur Sluiting De West-Friese Omringdijk, een LIA-lezing Landschappen ontdekken In een Aantrekkelijke vormWat is er nu zo kenmerkend aan het West-Friese land dat het zich onderscheidt van de rest van Noord-Holland? Wat verstaan we eigenlijk onder ‘West-Friesland’?West-Friesland heeft een enorme strijd tegen het zeewater gehad, maar er ook zijn ontstaan aan te danken.Het gebied van West-Friesland is lange tijd een Waddenzee geweest, waarin via de geulen enormehoeveelheden zand en klei door de zee zijn aangevoerd. Na het dichtslibben lag hier tot in de Middeleeuweneen uitgestrekt moerasgebied, waarin zich een dik pakket veen vormde. Dit moeras lag tot ver in de huidigeWaddenzee.Eind Middeleeuwen is 70% van dit moeras verdronken. De Kop van Noord-Holland is Waddenzee, deZuiderzee breidt zich steeds verder uit en vanuit het westen komt de zee via zeegaten als de Zijpe regelmatignaar binnen.Het grondgebied van het huidige ‘West-Friesland’ is gespaard gebleven doordat er in de loop der jaren om hethele gebied een omringdijk is aangelegd die het buitenwater moest keren. Dat dit niet altijd lukte blijkt uit devele doorbraakgaten , de wielen, die nu als littekens in het landschap liggen.Deze dijk is een symbool geworden voor de eeuwige strijd tegen het water en is daarom ook een provinciaalmonument. In de lezing zal deze strijd aan de hand van vele illustraties en historische kaarten aan de ordekomen.SpreeksterLia Vriend-Vendel, geboren en getogen op het platteland van Noord-Holland, heeft een grote liefde voor hetopen landschap van deze provincie.Als geograaf heeft ze meer dan 25 jaar aardrijkskundeles gegeven, vooral in het volwassenenonderwijs. Indeze periode is haar enthousiasme voor haar vak steeds groter geworden en is ze zich gaan specialiseren inde historische ontwikkelingen van de Noordhollandse Landschappen, waarin zowel de natuur als de menseen belangrijke rol spelen.Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 8
 9. 9. 5. Cursussen 5.1 De Amerikaanse Verkiezingenprijs Introductie€ 180,- Sinds de Verenigde Staten een wereldmogendheid zijn hebben de Amerikaanse7 colleges presidentsverkiezingen de gemoederen ook in het buitenland bezig gehouden. Als ditdag en tijd najaar de zittende president Obama het opneemt tegen zijn Republikeinsemaandag 13.15 - 15.45 uur tegenkandidaat Mitt Romney zal ook nu weer de hele wereld met spanning meekijken1-10; 8-10; 15-10; 29-10; 6-11; naar de race die bepaalt wie de komende vier jaar het Witte Huis zal bewonen.12-11; 19-11 In een serie van zeven lezingen zullen de achtergronden op de actuelewerkvorm gebeurtenissen nader worden toegelicht. Zo zullen we kijken naar de historischehoorcollege met gelegenheid ontwikkeling van de Amerikaanse politieke partijen en het kiesstelsel. Hoe voeren detot discussie en eigen inbreng kandidaten campagne en waar halen ze het geld vandaan? Hoe gaat het zichtbare en onzichtbare politieke proces in Washington D.C. in zijn werk en hoe spelen dedocent kandidaten daar op in? Welke invloed heeft de media op het democratische procesdr. B. Beukenhorst van de verkiezingen? Welke onderwerpen zijn voor welke groeperingen belangrijk?Amerikanist en historicus Wat betekent de uiteindelijke uitslag voor de rest van de wereld?internationale betrekkingen Tijdens de serie lezingen is er ook ruimte om in te gaan op ontwikkelingen die zich tijdens de huidige presidentsrace voordoen, bijvoorbeeld tijdens de grote debatten in oktober. Bovendien zal er na de uiteindelijke verkiezingsdag nog een extra bijeenkomst zijn om de uitslag na te bespreken en te duiden. Inhoud colleges 1. De ontwikkeling van het Amerikaanse politieke landschap 2. Amerikaanse presidenten: stijl, leiderschap en mythe 3. De campagne en campagnefinanciering 4. Ratings, polls en ‘public opinion’: wat vindt ‘de Amerikaan’? 5. De rol van de media in het verkiezingsproces 6. Verschuivingen in demografie en ideologie 7. De nieuwe president: duiding en vooruitblik Onder voorbehoud: de inhoud van de colleges kan veranderen of verschuiven als de actualiteit daarom vraagt. Docent Dr. Beerd Beukenhorst (1977) is Amerikanist en historicus van de Internationale Betrekkingen. Hij doceerde aan de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden en het University College Utrecht en trad als gastdocent op bij verschillende andere universiteiten. Ook hield hij lezingen over de invloed van de Klassieke Oudheid op de Amerikaanse geschiedenis. Hij promoveerde op een proefschrift over de invloed van de herinneringen aan de Vietnamoorlog op Amerikaanse buitenlands beleid. Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 9
 10. 10. 5.2 Kunstgeschiedenis “Van Goya tot Lautrec”prijs Introductie€ 200,-8 colleges; excursie optioneel De Europese kunstgeschiedenis is een aaneenschakeling van vakmanschap, inventiviteit en creativiteit. Terwijl hofschilders als Titiaan en Rubens nog werkten indag en tijd de klassieke traditie met een werkplaats vol begaafde assistenten, komt geleidelijk dedonderdag 13.15 - 15.45 uur kunstenaar als solist in beeld. Goya is daar een eclatant voorbeeld van. Hij vierde4-10; 11-10; 18-10; 1-11; 8-11; triomfen aan het Spaanse hof en bij ijdele aristocraten. Door zijn doofheid was hij15-11; 22-11; 29-11 gedwongen zijn koers te wijzigen. Niet langer werden de onderwerpen hemwerkvorm opgedragen. Vanaf dat moment koos hij zelf. De individuele kunstenaar kent eenhoorcollege met gelegenheid grote artistieke vrijheid maar dat zorgt ook voor onvermijdelijke risico’s.tot discussie en eigen inbreng Voor mijn nieuwe reeks colleges heb ik bewust gekozen voor kunstenaars die tegendocent de maatschappelijke stroom in roeiden. Zij verlegden grenzen en inspireerdendrs. G.J. van Ham daardoor weer nieuwe kunstenaars. Nog altijd worden de namen van Goya, Monet,kunstgeschiedenis en Manet, Rodin, Van Gogh en Lautrec met respect uitgesproken, vanwege hunarcheologie blijvende zeggingskracht. Daarnaast heb ik een tweetal frivolere onderwerpen geprogrammeerd. Zoals het fenomeen van de Grand Tour en de Franse mode, die ik belicht vanuit de cultuurhistorie. De biografie van de kunstenaars is het stramien van waaruit het werk wordt belicht. De colleges zullen worden geïllustreerd met uitgebreide powerpoint presentaties. 1. Francisco Goya Hij was een gelauwerd schilder aan het Spaanse hof. Als verslaggever aan het front maakte hij realistische etsen over de verschrikkingen van de Napoleontische oorlog. Zijn turbulente leven loopt synchroon aan zijn psychologische en satirische werk. 2. De Grand Tour en de stad Venetië Het reizen van de elite nam in de achttiende eeuw een vlucht. Rijke jongelingen verbleven soms jaren in Florence, Rome en Venetië. Ze maakten kennis met het wereldse leven, de wetenschap en de beeldende kunsten. Het dagboek van William Beckford doet verslag van decadente feesten en weemoedige liefdes. Niet zelden was een dergelijke reis het begin van een levenslange passie voor het collectioneren van kunst. 3. Belle van Zuylen en de ‘verlichte’ Franse mode Ze was een rebelse vrouw en woonde aan de Vecht. Belle van Zuylen genoot als adellijke telg het privilege op te groeien met muziek, wetenschap, kunst en literatuur. Belle correspondeerde met internationale geleerden over haar gepassioneerde interesses. En ze droeg graag een Franse baljurk, gemaakt volgens de laatste modetrend. Hoe zag de internationale mode er in die tijd uit? 4. De Franse Impressionisten Monet en Manet Meestal worden hun namen direct met elkaar in verband gebracht. Monet en Manet (slechts een letter verschil) waren tijdgenoten. Beide Franse Impressionisten schilderden zonnige onderwerpen en interessante portretten. Ze waren vernieuwers. Maar wie waren zij echt en hoe verschillend is hun werk? Dit college sluit aan bij de tentoonstelling Impressionisme, sensatie en inspiratie, in de Amsterdamse Hermitage. Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 10
 11. 11. 5. Rodin, Rilke en Camille Claudel De Franse beeldhouwer Rodin liet een imposant oeuvre na. Ondanks zijn roem verliep zijn leven weinig rooskleurig. Zijn werk werd stelselmatig bekritiseerd. Minder bekend is dat de Duitse dichter Rilke zijn secretaris is geweest. Rilke schreef zijn eerste monografie. En Camille was zijn getalenteerde leerling, assistent en amour fou. In dit college staan drie creatieve persoonlijkheden centraal. 6. Van Gogh en Gauguin Wat begon als een interessante artistieke vriendschap, eindigde in een drama. Uit de brieven van Vincent aan zijn broer Theo kunnen we hun intensieve samenwerking in Arles in het najaar van 1888 van dag tot dag volgen. Een intens verslag vol ambities en ijdele plannen. Wie beïnvloedde wie? 7. De intieme snapshot Niet elke kunstenaar kwam er voor uit, maar o.a. Breitner, Vuillard en Bonnard maakten in hun vrije tijd graag familiekiekjes van tochtjes naar het strand of vrolijke picknicks op het platteland. Ook hun modellen werden vastgelegd met grote hoeden en gedrapeerd op de sofa. Deze snapshots zijn levendig en ongekunsteld. Deze kunstenaarsfoto’s maken nieuwsgierig en geven een kijkje achter het artistieke werk. 8. Toulouse Lautrec Begiftigd met een groot talent, schilderde en tekende de aristocratische Lautrec de bohémien in Parijs. Hij had een voorkeur voor artiesten aan de rafelrand van de samenleving. Lautrec was vertrouwd met hoeren en actrices, cabaret, circus en vaudeville. Hij kende geen enkele schroom. Toulouse Lautrec als de chroniqueur van de Belle Epoque.DocenteDrs. Gerda J. van Ham heeft een universitaire opleiding in Kunstgeschiedenis en Archeologie genoten aande Rijksuniversiteit in Leiden. Haar specialisatie is Kunst van de Nieuwe tijd.Momenteel is zij werkzaam als docente kunst- en cultuurwetenschappen aan de Hogeschool van Utrecht(ITV) voor de vertaal- en tolkopleiding. Daarnaast is zij freelance kunsthistorica en journalist. Naast dezeactiviteiten heeft zij vanaf 1986 veelvuldig lezingen gegeven over een breed spectrum van kunst- encultuurhistorische onderwerpen. Zij schrijft artikelen voor kranten en tijdschriften over actueletentoonstellingen en zij redigeert manuscripten in opdracht van musea en uitgevers.Zij heeft tevens bestuurlijke en museale ervaring en is actief geweest in sponsoring en fondsenwerving,verkoop van kunst in galerieën, organisatie van tentoonstellingen alsmede het schrijven van publicaties.Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 11
 12. 12. 5.3 Meesters der moderne kunst na WO II Introductie In deze cursus wordt een overzicht gegeven van kunst na de tweede wereldoorlog.prijs Verschillende disciplines zullen aan bod komen, architectuur, schilderkunst,€ 200,-6 colleges; 1 excursie beeldhouwkunst. Na de tweede wereldoorlog heerste er een enorme chaos. Er waren veeldag en tijdmaandag 10.00 - 12.30 uur verwoestingen geweest, velen waren dakloos, velen waren ver van hun woonplaats15-10; 29-10; 5-11; 12-11; 19- verwijderd.11; 26-11Datum excursie in overleg In de periode van wederopbouw werd de prioriteit aan de woningbouw gegeven. Er was een enorme bouwproductie. We beginnen in deze cursus dan ook met dewerkvorm architectuur.hoorcollege met gelegenheidtot discussie en eigen inbreng Het programma ziet er als volgt uit:docent 1. Architectuur en stedenbouwkundige ontwikkelingendrs. L. Le Blanckunstgeschiedenis en We bekijken de architectuur en de stedenbouwkundige ontwikkeling. Le Corbusierarcheologie heeft zich onder andere beziggehouden met het ontwerp voor een moderne stad. Hij wilde graag woon – en leefgemeenschappen opzetten. Ook in Nederlands kwamen er nieuwe woonsteden met kolossale flats waartussen groenvoorzieningen en speelvoorzieningen (de Bijlmer). In de jaren zestig kon, door de welvaart, het wonen in kleine gemeenten worden gestimuleerd. 2. De Cobra De leden van de Cobra zochten hun inspiratie in kindertekeningen en de cultuur van de primitieven. De leden, onder andere Karel Appel, wilden kunst een plek geven in de samenleving. Juist door de chaos in de maatschappij direct na de oorlog streefden zij een idealistisch doel na om de maatschappij te veranderen en mooier te maken door middel van kunst. 3. Abstract Expressionisme Tot de tweede wereldoorlog was Parijs het belangrijkste culturele centrum. Ook Berlijn en München waren belangrijke culturele centra geworden. Na de oorlog werd New York het belangrijkste centrum. Hier zou het Abstract Expressionisme ontstaan. We onderscheiden twee groepen namelijk de actionpainting van onder andere Willem de Kooning en Jackson Pollock en de colourfieldpainting van Marc Rothko en Barnett Newman. Als reactie hierop zien we dat het intuïtieve plaats gaat maken voor het rationele aspect. Kleur wordt geheel zelfstandig met als resultaat geometrische abstractie zoals Hard Edge van Elsworth Kelly. 4. Pop Art Pop Art ontstond in Engeland en daarna in Amerika. We zien het resultaat van alles wat in grote overvloed aanwezig is zoals consumptie artikelen. Pop Art viel goed bij het publiek. Kunst was een directe vorm van uiting zonder een boodschap uit te dragen. Men toont het alledaagse leven zoals consumptie artikelen, stripverhalen en films Claes Oldenburg haalde zijn onderwerpen uit de Amerikaanse eetcultuur en gaf die vervreemdend weer door de producten enorm groot weer te geven. Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 12
 13. 13. 5. Nouveau Realisme, Minimal Art, Op ArtIn deze les bekijken we verschillende stromingen.In de jaren zestig was er in Frankrijk een groep kunstenaars die zich Nouveaux Realistes noemden. Dit warenonder andere Spoerri en Tinquely. Zij vonden Pop Art te oppervlakkig en wilden een intellectuele boodschapuitdragen met hun kunstwerken.In de jaren zestig ontstond ook de Op Art. Elementen van het futurisme, constructivisme en het Bauhauslagen ten grondslag. Door middel van geometrische patronen wordt door het oog van de toeschouwer eenbeweging waargenomen. Het ging om het concept.Ook Minimal Art ontstond in die tijd. Het ging om de vorm en het waarnemen ervan. Het kunstwerk bestaatvooral uit eenvoudige geometrische vormen, die herhaald worden zoals we dat zien in het werk van DonaldJudd.6. De Nieuwe WildenDe kunstuitingen van de jaren zestig en zeventig hebben het terrein van de beeldende kunst vergroot. Allematerialen werden gebruikt, ook tv. De video bijvoorbeeld was een geschikt medium om happenings vast teleggen.Eind jaren zeventig zijn ontwikkelingen te bespeuren die gekenmerkt worden door figuratie en eenexpressieve penseeltoets. De kunstenaar gebruikt motieven van voor 1960. De groep wordt De NieuweWilden genoemd. Deze benaming verwijst naar de naam van Les Fauves, de Wilden, uit het begin van detwintigste eeuw.7. Excursie Stedelijk Museum AmsterdamDocenteLisette le Blanc is in 1983 afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht in Kunstgeschiedenis enArcheologie. Tijdens haar studie vervulde zij in het kader van het doctoraalexamen een assistentschap aanhet Kunsthistorisch Instituut te Florence en had als bijvakken Theaterwetenschappen en Monumentenzorg.Vanaf oktober 1985 tot juni 2011 was Lisette conservator / directeur van Museum Dorestad in Wijk bijDuurstede. Daarnaast organiseerde zij verschillende kunst- en cultuurhistorische reizen, cursussen enlezingen. Voorts heeft zij een aantal publicaties op haar naam staan, zoals het artikel ‘Giambologna’srechterhand’ in het tijdschrift ‘Incontri’ (1983) en het boek ‘Jan Roelof en Jacobus van Nijendaal, kunstenaarsuit Wijk bij Duurstede’ (2000) en is zij redactielid van het historisch tijdschrift ‘Leven in Wijk bij Duurstede’.Thans is zij gastconservator Lek Art 2012 en heeft zij haar eigen bedrijf, Elysium Cultuur Producten.Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 13
 14. 14. 5.4 Ik en de ander: filosofische gesprekken over persoonlijke identiteitprijs Introductie€ 200 of € 2408 colleges of 8 colleges en 2 Wat weten wij over de ander? Die vraag dringt zich op als een onopvallendesocratische gesprekken buurtbewoner of een aardige supermarktcaissière onverwacht als verdachte van een misdrijf in het nieuws komt. Ook zijn voorbeelden bekend van degenen die zich, in hetdag en tijd kielzog van een orkaan, een aardbeving of een andere natuurramp, totaal andersdinsdag 13.15 - 15.45 uur gedraagt dat zijn familieleden verwacht hadden.2-10; 9-10; 16-10; 30-10; 6-11;13-11; 20-11; 27-11 Als tegenhanger van de vraag hoeveel wij van andermans identiteit weten, kanDe gespreksdata worden in gevraagd worden wat wij weten van de eigen identiteit. Veel medemensen latenoverleg met de cursisten elkaar weten dat zij zichzelf kwijt zijn. Het is kortom onduidelijk waar de woorden alsafgestemd. ‘jij’ en ‘ik’ precies naar verwijzen.werkvormhoorcollege met gelegenheid In deze cursus vindt een kennismaking plaats met drie filosofen uit de vorige eeuw,tot discussie en eigen inbreng die met elkaar in gesprek zijn geweest over de vraag wat persoonlijke identiteit inhoudt: Jean-Paul Sartre (1905-1980), Martin Heidegger (1889-1976) en Pauldocent Ricoeur (1913-2005).dr. Hans-Jan Kuiperssocioloog en filosoofdrs. Jan van der Bornsocratisch gespreksleider Inhoud colleges 1. Kennismaking met de deelnemers en het programma. In deze en de resterende bijeenkomsten zal illustratief tekst- en beeldmateriaal gebruikt worden om de thematiek toe te lichten. 2-3. Sartre en het vrije bewustzijn Na de bevrijding van Parijs in augustus 1944 werd het existentialisme een filosofische modebeweging. Welke opvattingen over persoonlijke identiteit en sociale contacten heeft het boegbeeld van deze beweging ontwikkeld? 4-5. Martin Heidegger over in-de-wereld-zijn Het naoorlogse existentialisme was een respons op de denkbeelden die Heidegger in de jaren 1920 ontwikkeld had. Wat had deze omstreden denker uit het Zwarte Woud te zeggen over de persoonlijke identiteit en het contact met medemensen? 6-7. Paul Ricoeur vertelt wie wij zijn Door de opvattingen van Heidegger en Sartre te verbinden met ander gedachtengoed heeft Ricoeur een narratieve invulling aan het identiteitsbegrip gegeven. Wat houdt zijn gedachte in dat wij vertellende wezens zijn? 8. Afsluitende bijeenkomst (en eventuele uitloop) met vragen, stellingen en onderlinge discussie Aanbevolen literatuur Kuipers, H.J. (2011) Syllabus bij de cursus Reader met artikelen van en over de behandelde denkers. Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 14
 15. 15. Socratische gesprekkenVerbonden aan deze filosofiecursus is de mogelijkheid om, onder begeleiding van Jan van der Born, aan tweesocratische gesprekken deel te nemen. Tijdens deze gesprekken staan de dagelijkse ervaringen centraal, diede behandelde stof bij de deelnemers oproept. Eigen oordelen en overtuigingen over de relatie “ik en deander” worden kritisch bevraagd en onderzocht.DocentenDr. Hans-Jan Kuipers studeerde sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. In 1992promoveerde hij op een historisch-pedagogische studie naar Kees Boeke, de pionier van de Werkplaats inBilthoven. Hij was tien jaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en tien jaar aan de UniversiteitLeiden als docent van sociologische en filosofische onderwijsonderdelen. Daarnaast doceerde hij aan hetNutsseminarium voor Pedagogiek, dat opgegaan is in de Hogeschool van Amsterdam. Uit zijn onderwijsontstond Pedagogiek voor professionele opvoeders (Bussum: Coutinho, 1999 en 2008). Sinds 2002 is hijwerkzaam als hogeschooldocent bij het Domein Gezondheid, Sport en Welzijn van Hogeschool Inholland.Een product van dat onderwijs is Levensloopsociologie (Bussum: Coutinho, 2009).Drs. Jan van der Born studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gepensioneerd enwas werkzaam als HBO-docent Social Work. Hij publiceerde onder andere over het onderwerp dagbesteding.De laatste jaren hield hij zich met name bezig met dialooggestuurd werken en is momenteel beschikbaar alsSocratisch gesprekleider.Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 15
 16. 16. 5.5 “Griekse klassiekers” en rechtsfilosofische vraagstukken Maatschappelijke discussies Introductieprijs Tijdens zijn studie rechten en rechtsfilosofie kwam de docent voor de eerste keer in€ 200,- aanraking met deze prachtige Griekse tragedies en geschiedschrijvingen. Hij is geen8 colleges classicus of neerlandicus dus hij zal niet uitweiden over onjuiste vertalingen of rijmschema’s. Vanuit zijn expertise wil hij de rechtsfilosofische vraagstukken dieDag en tijdWoensdag 19.30 – 22.00 uur worden behandeld uitdiepen. Daarnaast wil hij graag dat de cursisten in aanraking3-10; 10-10; 17-10; 31-10; 7-11; komen met deze prachtige stukken en hij hoopt dat het de cursisten eveneens in14-11; 21-11; 28-11 vervoering zal brengen.werkvorm De eerste cursus in de driedelige serie: “Rechtsfilosofie en literatuur”.hoorcollege met gelegenheidtot discussie en eigen inbreng In onze samenleving spelen er allerlei discussies zoals:docent - Zijn er universele waarden?mr. G. Kuiper - Kun je überhaupt oordelen over een andere cultuur?rechtsfilosoof - Wanneer moet men aan het recht gehoorzamen? - Waarom zijn wij aan recht gebonden? - Is het goed dat rechters voor het leven benoemd worden? - Waarom geen lekenrechtspraak? - Hoe vrij is de wil van een persoon? - Is eerwraak een verzachtende, of verzwarende omstandigheid? - Heeft de weigerambtenaar recht op het weigeren? - Waarom mag een leerling geen hoofddoekje op? - Is het boerka-verbod in strijd met de grondwet? - Mogen politieagenten weigeren om een nieuwe wet (Boerka-verbod) te handhaven? - Hoe kan het dat terrorisme-verdachten in Rotterdam een paar dagen na “11 september” worden vrijgesproken? Vraagstukken als deze komen aan de orde in rechtsfilosofie in de volgende discussies: 1) Universalisme (tegenhanger van het relativisme) versus cultuurrelativisme; 2) Natuurrecht (de idee dat er een hoger recht is, buiten het menselijke) versus rechtspositivisme (de bestaande wetten); 3) Vrije wil versus determinisme (de leer die stelt dat al onze wilsbepalingen het resultaat zijn van oorzaken die zodanig bepalend zijn dat de mens geen andere gedragslijn kan volgen en dat de wil niet vrij is in de zin van ongedwongen). De oorsprong van deze vraagstukken gaat terug naar de oude “Grieken”: De tragici Aischylos, Sophokles en Euripides en de geschiedschrijver Herodotus. Inhoud colleges 1-2. Introductie van de cursus. Wat is rechtsfilosofie? Kennismaking met Aischylos en zijn grootste werk: De Oresteia. “Apollo was mijn medeplichtige, die dreigde met ellende, steken in mijn hart als ik de schuldigen niet zwaar zou laten boeten. Of ik hier juist aan deed of niet – het oordeel is aan u.” Hoe komt de democratie en het rechtssysteem tot stand in Athene? Hoe komt er een einde aan de continue cyclus van wraak? Van de eerwraak in Griekenland maken we een sprong naar Veghel, waar een zeventienjarige scholier in opdracht van zijn vader de eer van de familie wreekt door een bloedbad aan te richten op een school. Hoe moet het recht omgaan met de natuurlijke zucht naar vergelding? Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 16
 17. 17. 3-4. Kennismaking met Sophokles en een van zijn belangrijkste werken: Antigone.“Jij bent een mens – jij kan de ongeschreven onverbiddelijke wetten van de goden niet negeren. Diezijn niet gisteren bedacht – zij zijn eeuwig. Niemand weet vanwaar zij komen. Ik misken ze niet – ikvrees de goden. Ik vrees jou niet.”Hier komt de discussie van natuurrecht en rechtspositivisme aan bod. Moet je de wet altijd volgen, of is er eenhoger recht? Van Griekenland gaan we naar Duitsland. Een Duitse grenswacht die in 1972 conform de wet,vluchtende Duitsers neerschiet wordt “achteraf” op grond van natuurrecht, een hoger recht veroordeeld. VanDuitsland eindigen we in Nederland. Verdachten van een terroristische aanslag op de Franse ambassadeurworden vrijgesproken naar de letter van de wet, maar is er geen hoger recht?5-6. Kennismaking met Euripides en een van zijn belangrijkste werken: Medeia.“Want een vrouw mag dan een angstig wezen zijn, weerloos en zwak bij het zien van staal, maar alshaar huwelijk geschonden wordt, dan is geen enkel hart moordlustiger”Aan de hand van de wraak van Medeia wordt er gekeken naar het vraagstuk over wraak en eerwraak. Hierwordt aandacht besteed aan de vrije wil tegenover determinisme en de consequenties voor het strafrecht. VanGriekenland maken we de stap naar het pittoreske Berghem, het toneel van een gruwelijk familiedrama. Tweemoeders, een prinses en een pedicure. Grote verschillen, maar ook duidelijke overeenkomsten. Is ditbarbaarse wraak of een strategie van de principiële mens? Tevens is het een ‘multicultureel’ drama over debevestiging van de identiteit van de Griekse polis en buitensluiting van de vreemdeling.7-8. Kennismaking met Herodotus en zijn grootse werk: Historiën.“Koning Darius vroeg eens aan een paar Grieken in zijn paleis wat ze een passende beloning vondenals ze hun vader op zijn sterfbed moesten opeten. Zij antwoordden dat ze dat voor geen prijs zoudendoen. Daarop liet de koning Indiërs van de zogeheten Kallatische stam komen die deze gewoonte welhebben. (…) en stelde de vraag, wat het hun waard was hun vader na de dood te verbranden. DeIndiërs protesteerden luid en vroegen hem met nadruk niet zulke goddeloze taal uit te slaan. Datbedoel ik nu met die eigen gebruiken. Pindaros heeft daarom groot gelijk als hij die betitelt als ‘onsaller koning’.”Met Herodotus en zijn reizen bekijken we het vraagstuk van universalisme en cultuurrelativisme. VanGriekenland gaan we naar Somalië. Mag je en kun je iets zeggen over vrouwenbesnijdenis in Somalië? Moetvrouwenbesnijdenis toegestaan worden in Nederland vanuit cultuur relativistisch oogpunt? Vanuit Somaliemaken we een sprong naar het dorp bekend van zang, haring en kledingdracht. Mag een leerlinge vanwegehaar hoofddoek geweigerd worden op een school?LiteratuurEr wordt gebruik gemaakt van een syllabus en tevens:Aischylos, Oresteia; Wraakgodinnen.Sophokles, AntigoneEuripides, MedeiaHerodotus, Historiën; boek IIIDocentGerdo Kuiper studeerde rechten en rechtsfilosofie aan de Universiteit van Leiden.Na een wereldreis van bijna twee jaar is hij werkzaam aan de Hogeschool Leiden. Hier doceert hij naastpositief rechtelijke vakken ethiek en de afstudeerrichting: Rechtsfilosofie in beeld en boek. Daarnaast is hijverbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij promoveert in de rechtsfilosofie met als onderwerp“de legitimiteit van de inperkingen op het recht van privacy door veiligheidsmaatregelen van de overheid”.Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 17
 18. 18. 5.6 “Gespitste Oren, Klassiek-Romantisch”prijs Introductie€ 200,-8 colleges en optioneel Hoe luisteren we? Wat is de ‘trigger’ voor emotie? Wanneer is muziek ‘rustgevend’,concertbezoek op 7-12 ‘oor-strelend’ of juist ‘spannend’, ‘opwindend’?Dag en tijd Op deze vragen hopen we een antwoord te krijgen door in het tijdperk van Classicismedonderdag 10.00 – 12.30 uur en Romantiek rond te luisteren. Leidraad daarbij is het klavier, het instrument bij uitstek4-10; 11-10; 18-10; 1-11; 8-11; waar vanuit componisten in de periode van ca.1750 t/m 1900 hun emoties uitdrukten.15-11; 22-11; 29-11 Er worden via zowel geluids-en beeld- materialen als life-demonstratie aan het klavierwerkvormhoorcollege met gelegenheid dwarsverbanden gelegd van deze stijlperioden naar omringende tijdperken als Baroktot discussie en eigen inbreng en Impressionisme.docent Van de cursisten wordt geen speciale voorkennis of muziektheoretische scholingB. van den Boogaard verlangd; uw voorliefde voor deze stijlperiode voldoet.Pianist/componist In deze 8-delige cursus wordt ingegaan op de muziek van de ‘grote klassieken’ zoals Mozart, Beethoven, Chopin, maar ook componisten die minder beroemd zijn als bijvoorbeeld Alkan. De subtitels van de colleges geven de vertrekpunten aan van de cursus, dus komen er ook nog andere dan de genoemde componisten in beeld. In het laatste college wordt ingegaan op interpretatie aan de hand van voorbeelden van beroemde musici. Afhankelijk van de cursisten bestaat de mogelijkheid om op 7-12 als afsluiting een nader te bepalen concert gezamenlijk met de docent te bezoeken. Inhoud colleges 1: Haydn/Mozart : traditie van Barok versus vernieuwing 2: Beethoven, taal van een revolutionair 3: Schubert/Schumann, opera in liedvorm 4: Chopin/Alkan, ziel van de piano 5: Grieg/Dvorak, invloed volkswijs 6: Paganini/Liszt, virtuozendom en soberheid 7: Mahler/Wagner, Symfonie en Opera 8: De interpretatie en het herscheppen Literatuur Met behulp van hand-outs worden de cursisten verwezen naar diverse literatuurvoorbeelden, hetzij naar materiaal dat op het internet gevonden kan worden. Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 18
 19. 19. DocentBernard van den Boogaard (17-1-1952-) ontving reeds op zeer jeugdige leeftijd pianolessen en ontpoptezich al spoedig als een virtuoos talent en als componist van vooral pianomuziek. Op 13-jarige leeftijd nam hijcompositielessen bij Peter Schat, waarna hij op het Amsterdams Sweelinck-Conservatorium bij Ton de Leeuwstudeerde en in 1975 aldaar de ‘Nederlandse Muziekprijs voor Compositie’ behaalde. Op het zelfde instituutbehaalde hij, na studie bij Hans Dercksen, het solistendiploma piano.Na het conservatorium volgde Bernard meestercursussen bij Ton Hartsuiker, Theo Bruins en langere tijd bijJan Wijn. Als pianist nam Bernard werken op voor radio van Griffes, Scriabin en Rachmaninoff. Hijconcerteerde als solist onder meer in zijn eigen 4 pianoconcerten, Beethovens 1e pianoconcert, Strawinsky’sconcert voor piano en blazers en Hengeveld’s concertino met Harmonieorkest.Zijn werk omvat komposities in alle denkbare combinaties: pianomuziek, liederen, kamermuziek,orkestwerken, filmmuziek, theatermuziek en muziek voor elektronica. Van den Boogaard was als docent pianowerkzaam aan het Stedelijk Conservatorium te Leeuwarden, maakte deel uit van de jury Staatsexamenspiano en is momenteel als docent piano en theorie verbonden aan Toonbeeld te Castricum. Sedert 20 jaarbekwaamde Bernard zich tevens in de goochelkunst, waarin hij ook professioneel werkzaam is.Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 19
 20. 20. 5.7 Geschiedenis van de Jazz Introductieprijs Jazz is een bijzonder invloedrijke muzieksoort met een intrigerende geschiedenis. De€ 200,- muziek is ontstaan in de Verenigde Staten, uit het samengaan van Afrikaanse en8 colleges Europese muziekculturen. Aan de basis staan de zwarte Amerikanen, de enigen dieDag en tijd onvrijwillig naar het nieuwe land waren gekomen. Daarmee is de geschiedenis van dedinsdag 10.00 – 12.30 uur jazz nauw verweven met steeds veranderende sociale, politieke, economische,2-10; 9-10; 30-10; 6-11; 20-11; culturele en technologische ontwikkelingen.27-11; 4-12; 11-12 In deze tweedelige cursus jazzgeschiedenis komt de ontwikkeling van jazz vanaf hetwerkvorm onstaan, omstreeks in 1900 in New Orleans, tot en met heden aan bod. Belangrijkehoorcollege met gelegenheid muziekinhoudelijke kenmerken van jazzmuziek zoals swing en improvisatie wordentot discussie en eigen inbreng besproken. De diverse genres zoals early jazz, Swing, bebop, cool jazz, hard bop, modale jazz, rock jazz, fusion, free jazz en impro komen aan bod. Daarnaast is er ruimdocent aandacht voor bekende jazzmusici, waaronder Duke Ellington, Miles Davis en JohnProf. dr. W. van de Leur Coltrane, steeds vanuit luister- en kijkvoorbeelden. We kijken naar vragen rond kunstJazz en improvisatiemuziek en commercie, vernieuwing en traditie, ras, etniciteit en gender. Vanuit de Amerikaanse geschiedenis van deze muziek worden de verbanden gelegd met Nederland, waar jazz ook een opmerkelijke geschiedenis heeft gehad. Inhoud colleges Deel 1 - najaar 2012 1. If you’ll have to ask, you’ll never know: Wat is jazz? 2. A happy day when the first unhappy slave landed: Voorgeschiedenis; ragtime en blues 3. We’re gonna catch that tiger: New Orleans, Early jazz, Armstrong, platen en radio 4. It don’t mean a thing, if it ain’t got that swing: Swing en teenagers 5. Mijnheer Dinges weet niet wat swing is: Jazz in Nederland tot 1940; Duke Ellington 6. Dropping bombs: WOII en het ontstaan van Bebop 7. Bird gets the worm: Receptie van bebop 8. Moon Dreams: Cool jazz Deel 2 - voorjaar 2013 9. Kind of blue: Miles Davis, modale jazz, eerste en tweede kwintet 10. Mercy, mercy, mercy: Hard bop en soul jazz 11. Giant steps: John Coltrane 12. Jazz behind the dikes: Nederland 1945-1965; Civil Rights; Thelonious Monk 13. The shape of jazz to come: Free Jazz 14. Met welbeleefde groet van de kameel: Improvisatiemuziek in Nederland 15. Birdland: Rock-jazz, fusion 16. Big ears: Acid jazz, neo-classicism, laatste tendenzen, journalistiek en onderzoek Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 20
 21. 21. DocentWalter van de Leur (1962) is hoogleraar Jazz en Improvisatiemuziek aan de Universiteit van Amsterdam, inopdracht van het Conservatorium van Amsterdam, en researchcoördinator aan het Conservatorium vanAmsterdam. Hij promoveerde op een proefschrift over de muziek van Billy Strayhorn, de rechterhand vanDuke Ellington (gepubliceerd Oxford UP, 2002). Als onderzoeker voor het Dutch Jazz Orchestra werkte hijmee aan opnames en concerten van onbekend gebleven werk van Ellington, Strayhorn, Mary Lou Williams,Gil Evans, Gerry Mulligan, George Handy en anderen.Verder is hij redacteur van het wetenschappelijk tijdschrift Jazz Perspectives en lid van de redactieraad voorde jazzreeks van de University of Michigan Press. Hij is Senior Researcher voor Rhythm Changes, eendriejarig onderzoeksproject naar jazz in Europa, dat door de Europese Unie wordt gefinancierd. In dat kaderleidt hij de redactie van het NL-Realbook.Van de Leur geeft regelmatig cursussen en lezingen, en publiceert in binnen- en buitenland.Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 21
 22. 22. 5.8 Veldcolleges Duinen en Mensen: Natuur en Historie Met de HOVO naar buiten: het landschap begrijpen door het te ‘lezen’ Introductieprijs We gaan uitgebreid in op het huidige landschap en trekken lijnen naar€ 75 of € 160 of € 225 het verleden vanuit het nu zichtbare. Alles in het duin, van heuvel tot2 veldexcursies of 6 hoorcolleges duinplas, van paddenstoel tot vogels heeft een betekenis en eenof 8 colleges (totaal) historische achtergrond.dag en tijd Rode draad in de serie ‘Veldcolleges’ is tevens de ruggengraat van onsVeldcolleges maandag 1-10(hele dag) maandag 8-10 (van duin: het kalkgehalte van de kust, die in West-Europa twee gezichten13.00 uur tot 16.30 uur) heeft: een kalkarme regio tussen Egmond en het Kattegat en eenReguliere colleges maandag kalkrijke van Bergen aan Zee tot diep in Frankrijk. We volgen de Noord-10.00 uur -12.30 uur Hollandse overgangszone tussen deze twee regio’s en zien de natuur15-10; 29-10; 5-11; 12-11; 19- veranderen. Met veel aandacht voor historische details: van de eerste11; 26-11 duinvorming, archeologie, veldnamen, vroegere duin landbouw, waterwinning en natuurbeheer: veranderende visies op de rijkste natuurwerkvorm van ons land, de duinenveld- en hoorcollegesdocenten Inhoud colleges 1 (maandag 1 oktober, hele dag)R. Roos Inleiding over de reeks Duinen en mensen in Alkmaar op de Hogeschool,Ecoloog op de fiets via Schoorl zuidwaarts tot Egmond en weer terug. Noord-L. Vriend-Vendel Holland kent een ecologisch overgangsgebied van Europees formaat: deGeograaf subtiele diversiteit met vele wilde rozen op de kalkgradiënt tussenM.A. Dirkson Egmond en Bergen. In het zuiden is het kalkrijk, in het noorden kalkarm.Boswachter en schaapsherder Hoe komt dat en hoe is het terug te zien en hoe werkt dat door in het historische duingebruik? Welke vormen van duingebruik zien we langs de route en hoe werken deze door in de natuur van nu? College 2 (maandagmiddag 8 oktober) Van Castricum zuidwaarts en weer terug. Waarom verschillen al die delen van het duin? Zowel aangeplant als zeer oud bos siert de binnenduinrand bij Castricum. Meer richting zee is het landschap open, kent bijzondere valleien en een gebruik als waterwingebied. We staan stil bij markante plekken. Van een restant van een lanceerinstallatie van V1 tot een meer waar rond het jaar 700 boerderijen lagen. En de Kruisberg bij Heemskerk: een ontmoeting van ruig stuivend zand, jachtcultuur en voorbije landbouw. Waar de honden van de Baron die het duin voor de oorlog bezat begraven liggen met een keurige grafzerk. Praktisch Deelnemers krijgen tegen gereduceerd tarief de boeken Duinen en mensen. Deelnemers krijgen vooraf een mail als het weer onverhoopt te winderig of regenachtig is. College 1/2 start en eindigt in Alkmaar (fietsexcursie); College 3 start en eindigt in Castricum (fietsexcursie) College 3, 4 en 5 (Lia Vriend-Vendel) Hoe is het gevarieerde landschap van ons kustgebied ontstaan? Behandeld wordt de geologie, de theorie van veranderende landschappen in het kustgebied . De kuststrook van Noord-Holland bestaat niet alleen uit een gevarieerd strand- en duingebied. Ook de oostelijk gelegen strook land t/m Oudorp-Uitgeest is kustgebied; hier liggen verschillende zandruggen die vroeger een kustlijn vormden. Dit zijn oude Waddeneilanden, die we nu strandwallen noemen. Ook de oude kern van Alkmaar is gelegen op zo’n strandwal. De tussenliggende laagtes worden strandvlaktes genoemd. In deze module zal met name de ontstaansgeschiedenis van deze gevarieerde kuststrook aan de orde komen, waarbij ook de rol van de bewoners bekeken zal worden. Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 22
 23. 23. Waarom lopen de meeste strandwallen evenwijdig aan de huidige kustlijn, maar liggen ze bij Bergen juisthaaks hierop? Wat was toch dat ‘Zeegat van Bergen’ en hoe zit dat nu met de ‘Kerf’ tussen Bergen enSchoorl? Wat was het ‘OerIJ’ dat bij Castricum in zee stroomde? Waarom is het ene stuk duin kalkrijk en hetandere weer kalkarm?Wat vind je van dit alles terug in het huidige landschap? Hoe kun je een landschap ‘lezen’ ?College 6 (Marijke Dirkson)Hoe verandert het landschap door natuurbeheer? Onze landschappen zijn ‘half’ natuurlijk, doormensenhanden gemaakt. Natuur en cultuur gaan in Nederland al eeuwenlang samen. Natuurbeheer iskeuzes maken, waarom kiezen we voor maaien of klepelen en in begrazing soms voor koeien en dan weervoor schapen. In bosbeheer voor zagen of ringen en laten we dood hout liggen. Waarom laten we‘vastgelegde’ duinen weer stuiven en hoe zit dat eigenlijk met al die natuurorganisaties; wie zijn al die mensenin het groen? Kortom een praktische module, zodat u herkent waar natuurbeheerders aan werken.(Veld)college 7 (Vriend-Vendel/Dirkson; 10 uur tot 13.30 uur)Met Lia (landschap-lezen) én Marijke (schaapskudde-natuurbeheer) naar buiten. Deze fietsexcursie vindtplaats tussen Alkmaar en Bergen.College 8 (Marijke Dirkson)Hoe verandert het landschap door natuurbeheer 2?DocentenRolf Roos is ecoloog, publicist en documentairemaker. Geeft colleges, lezingen, workshops en trainingenover ecologie, flora en natuurbeheer. Heeft veel kennis en ervaring met natuur en landschap en isgespecialiseerd in het zichtbaar maken van soms subtiele milieudruk op en de historische hand van de mensmet de natuur. Na voltooiing Biologie (1981) werkzaam bij diverse natuurorganisaties zoals BrabantseMilieufederatie, Stichting Natuur en Milieu en Landschap Noord-Holland (als hoofd afd. onderzoek enbeheerplannen).Lia Vriend-Vendel geboren en getogen op het platteland van Noord-Holland, heeft een grote liefde voor hetopen landschap van deze provincie.Als geograaf heeft ze meer dan 25 jaar aardrijkskundeles gegeven, vooral in het volwassenenonderwijs. Indeze periode is haar enthousiasme voor haar vak steeds groter geworden en is ze zich gaan specialiseren inde historische ontwikkelingen van de Noord-Hollandse Landschappen, waarin zowel de natuur als de menseen belangrijke rol spelenMarijke Dirkson is van huis uit schapenhouder en was zo’n 15 jaar werkzaam voor diversenatuurorganisaties als boswachter. In 2011 heeft ze de overstap gemaakt naar een eigen bedrijfLandschapsbeheer Rinnegom, natuurbeheer met schaapskuddes. Als schaapherder is ze bijna dagelijks oppad en komt ze op de mooiste plekken. Vanuit haar ervaring vertelt ze over natuur en natuurbeheer. Deafgelopen jaren werkte ze mee aan programma’s van radio en tv Noord-Holland en in 2010 schreef ze hetboek ‘Op pad met de boswachter’.Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 23
 24. 24. 5.9 Alkmaar, West-Friese stad in het gewest Hollandprijs Introductie€ 160,-6 colleges In zes colleges wordt er een overzicht geven over de geschiedenis van de stad Alkmaar en haar omgeving. Daarbij wordt zeer regionaal begonnen, en langzaam uitgewaaierddag en tijdvrijdag 13.15- 15.45 uur naar een ruimer perspectief, gewestelijk en tenslotte ook nationaal. Daarmee wordt5-10; 12-10; 19-10; 2-11; 9-11; beoogd eer te doen aan de historische realiteit van verschillende tijdvakken: het16-11 regionale was in de vroegste eeuwen van onze jaartelling voor bewoners van het Noorderkwartier het enige perspectief. Pas vanaf de 16e eeuw, ontstaat er iets als eenwerkvorm gewestelijk en later ook nationaal besef.hoorcollege met gelegenheidtot discussie en eigen inbreng Inhoud collegesstudiebelasting Onderwerpen die in de verschillende colleges aan de orde worden gesteld zijn:enkele uren zelfstudie per week 1. Het zand achter de duinen en het polderland daar weer achter. Ontginningendocent vanaf de achtste eeuw en het dalen van de grond ten opzichte van hetdrs. J. Blokker zeewater-peil. 2. Komst van het christendom, kerstening. Beschavende en misschien zelfs centraliserende functie van de kerk. 3. Graven van Holland, West Friezen . Hun strijd in de loop der eeuwen. De dood van graaf Willem II bij Hoogwoud als voorbeeld. 4. Bij Alkmaar begint de victorie. Strijd tegen de Spaanse heer der Nederlanden en zijn adjudanten. 5. Alkmaar binnen het gewest Holland in de ‘Gouden Eeuw.’ 6. Het Koninkrijk der Nederlanden in de moderne tijd. De moderne geschiedenis is in het overzicht minder geprofileerd dan de geschiedenis van stad en ommeland in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd, omdat op die perioden de nadruk wordt gelegd. In samenspraak met de docent kan ‘een verzoeknummer’ worden aangevraagd Docent Jan Blokker (1952) is van huis uit en van geboorte leraar geschiedenis. Hij heeft vele jaren voor de klas gestaan en daarnaast was hij lange tijd schoolleider op verschillende scholen. Sinds 2006 is hij freelance publicist, spreker en schrijver over allerlei historische en maatschappelijke onderwerpen, over het onderwijs ook en over onderwijsmanagement. Hij levert op verzoek een bijdrage aan workshops voor onderwijsgevenden, managers, ambtenaren, politici en diverse andere gezelschappen.Vanaf september 2011 is hij opnieuw parttime werkzaam als leraar geschiedenis. Verder werkt hij op dit moment aan verschillende projecten die zullen uitlopen op publicaties in 2012 en 2013. Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 24
 25. 25. 5.10 “De Hemelse Wetten”: Een geschiedenis van de pre- Copernicaanse sterrenkundeprijs Introductie€ 240,-10 colleges Al vanaf de vroegste geschiedenis van de mensheid werd de nachtelijke hemeldag en tijd bestudeerd om de wetten achter de schijnbare loop van de hemellichten tewoensdag 13.15- 15.45 uur doorgronden.3-10; 10-10; 17-10; 31-10; 7-11;14-11; 21-11; 28-11; 5-12; 12-12 Waarnemingen die vaak honderden jaren geleden werden verricht liggen nu nog aan de basis van onze kalenders, godsdienstige rituelen en wereldbeelden. Dewerkvorm sterrenkunde van onze voorouders is vaak het onderwerp van levendige discussies enwerkcollege met gelegenheid ongefundeerde speculaties maar de feitelijke geschiedenis van de sterrenkunde is eentot discussie en eigen inbreng boeiend en rijkgeschakeerd verhaal die slechts bij weinigen bekend is.studiebelasting In deze cursus wordt een cultuurgeschiedenis van de sterrenkunde gegeven zoals dieenkele uren zelfstudie perbijeenkomst in verschillende perioden en culturen in de Oude en de Nieuwe Wereld werd beoefend. Zo maakt u onder meer kennis met de sterrenkunde van de megalietbouwers, dedocent Egyptenaren, de Babyloniërs, de Chinezen, de Grieken en Romeinen, de Maya’s,dr. R.H. van Gent Inka’s en Azteken en de rol van de sterrenkunde in de islam en in Europa tijdens desterrenkundige middeleeuwen. Daarnaast wordt de invloed van de sterrenkunde op de antieke kunst en literatuur uitvoerig belicht en ook de geschiedenis van de astrologie wordt niet vergeten. N.B. Voor het volgen van deze cursus is geen wis- of sterrenkundige voorkennis vereist. De cursus wordt in de vorm van een hoorcollege gegeven waarbij het les materiaal en aanvullende leesstukken digitaal via een website beschikbaar worden gesteld. Inhoud colleges  Inleiding / Megalithische sterrenkunde  De sterrenkunde in het Oude Nabije Oosten (Mesopotamië)  De sterrenkunde in het Oude Nabije Oosten (Egypte)  De sterrenkunde in Griekenland en in Rome  De sterrenkunde in de islam  De sterrenkunde in de Middeleeuwen (Europa)  De sterrenkunde in het Verre Oosten (China, Korea en Japan)  De sterrenkunde in de Nieuwe Wereld (Maya’s, Inka’s en Azteken)  De namen van de sterren en de sterrenbeelden  De geschiedenis van de Westerse kalender Aanbevolen literatuur John D. North, Cosmos: An Illustrated History of Astronomy and Cosmology (Chicago: Chicago University Press, 2008) - ISBN 9780226594408 (gebonden) / 9780226594415 (paperback). Docent Rob van Gent promoveerde als sterrenkundige in 1989 en was curator bij het Boerhaave-museum in Leiden voordat hij kwam te werken aan het Institute for History and Foundations of Science van de universiteit van Utrecht. Daar houdt hij zich bezig met Christiaan Huygens, de zeventiende-eeuwse astronomie en de geschiedenis van de Nederlandse hemelkaarten. Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 25
 26. 26. 5.11 Bio-Organische Chemie: ‘Eten en drinken? Chemie!’prijs Introductie€ 180,-7 colleges Mensen denken wel eens dat ze niets met chemie te maken hebben, maar het tegendeel is waar. Het dagelijks leven bestaat uit moleculen en hun interacties. Datdag en tijddinsdag 13.15- 15.45 uur geldt bv ook voor eten en drinken.2-10; 9-10; 16-10; 30-10; 6-11;13-11; 20-11 Waarom ruikt de urine van veel mensen direct na het eten van asperges nogal sterk? Wat gebeurt er als iemand uien snijdt of knoflook perst? Hoe ontstaan tranende ogenwerkvormhoorcollege met gelegenheid in het eerste geval en een sterke geur bij de knoflook?tot discussie en eigen inbreng Alles wat wij kunnen zien, proeven en ruiken is opgebouwd uit moleculen, die op hundocent beurt weer zijn samengesteld uit atomen.prof. dr. G.J. Koomenorganische biochemie En bio(-organisch) chemicus probeert alle processen, ook in een levend systeem, zoals in planten of bij de mens, in moleculen en reacties tussen moleculen te beschrijven. Eenvoudige voorbeelden: Gas aansteken: CH 4 + 2O 2 CO2 + 2H2O + warm te H O H H Vanille aroma maken: Hout + zwavelzuur H OCH3 OH vanilline Verliefd worden: C 26H 113O38N 14S3 (?) ? Dit laatste is natuurlijk een grapje. Om alle hersenprocessen in moleculaire interacties te beschrijven is nog een illusie. Veel moleculen, die in planten aanwezig zijn, zijn wel goed gedefinieerd. Het is niet altijd eenvoudig in te zien waarom planten al die stoffen aanmaken, hoewel ze profijt kunnen hebben van het feit dat die z.g. natuurlijke stoffen vaak giftig zijn voor zoogdieren, inclusief de mens, en dus beschermen tegen vraat. Bij het ontwerpen van geneesmiddelen hebben we te maken met de chemie van nog complexere systemen, zoals enzymen. Voor een succesvol ontwerp moet in principe informatie beschikbaar zijn waardoor de ziekte in moleculen kan worden beschreven. Alle bio synthetische processen in een levend systeem, dus ook in de mens, worden door enzymen gekatalyseerd. Die zorgen ervoor dat wij hele ingewikkelde reacties eenvoudig in water bij 37˚ kunnen uitvoeren. Veel geneesmiddelen grijpen aan op deze enzymen en als de werking van en hun ruimtelijke structuur begrepen wordt, kunnen geneesmiddelen in principe ontworpen worden met of zonder hulp van computers. Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 26
 27. 27. Inhoud collegesIn de colleges wordt behandeld hoe moleculen worden bedacht, gemaakt en bekeken of ze uiteindelijk hetgewenste effect hebben.. 1. Atomen en moleculen. Structuur van atoomkernen en hun elektronen. 2. Periodiek systeem, Mendelejev. 3. Ruimtelijke structuren van DNA en RNA. 4. Jicht (ontsteking van de gewrichten). Deze (historische) ziekte wordt voornamelijk behandeld om het principe te illustreren. 5. Geneesmiddelen tegen virale en bacteriële infectieziekten (penicilline, vancomycine,) via remming van specifieke enzymen. Optreden van resistentie bij bacteriën. Dit steeds toenemende probleem (een natuurlijk evolutionair proces!) vraagt om het bedenken van nieuwe antibiotica. 6. Geneesmiddelen tegen influenza (H5N1, H9N2 etc). 7. Geneesmiddelen tegen kanker.Het probleem met de behandeling van de twee laatste, zeer grote groepen ziekten, bestaat uit het ontwikkelenvan geneesmiddelen, die selectief werken op het virus of op de kankercel en niet het gezonde deel van hetmenselijk lichaam aanpakken. Als dat toch gebeurt (wat vaak het geval is) spreken de artsen meestal van“bijwerkingen”. Bovendien kunnen, net als bacteriën, ook kankercellen resistent worden, b.v. door hetaanmaken van “pompen” die de geneesmiddelen uit de tumorcel verwijderen. Dit vraagt dan weer om hetontwikkelen van moleculen, die de pomp “verstoppen”LiteratuurMark Henderson “50 inzichten genetica” Uitgeverij Veen Magazines BV, DiemenVan Genderen, Schoonhoven, Fuchs: “Chemisch-ecologische Flora van Nederland en België”. UitgeverijKNNV (Koninklijke Natuurhistorische Vereniging).DocentGerrit-Jan Koomen studeerde en promoveerde aan de UvA en was vanaf 1996 hoogleraar bio-organischechemie. Hij leverde met zijn onderzoek naar o.a. enzymremming een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingvan nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, virus- en parasitaire ziekten, wat tot nu toe onder meer leidde totvier patenten. Bovendien gaf hij op inspirerende wijze colleges en was daardoor zeer geliefd als docent.Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 27
 28. 28. 6. Algemene informatieInschrijving, betaling en bevestigingAanmelden voor een HOVO-cursus geschiedt via het inschrijfformulier of via de website. U vindt eenexemplaar van het inschrijfformulier achterin de studiegids. Plaatsing voor een cursus of lezingencyclusgebeurt op volgorde van binnenkomst van de formulieren. Als u uw e-mail- adres op het inschrijfformuliervermeldt, ontvangt u uw post van HOVO Alkmaar per e-mail, tenzij u expliciet aangeeft dit niet te willen. Als ugeen e-mail adres invult ontvangt u uw informatie per post.Inschrijfformulieren volledig ingevuld zenden aan:Hogeschool Inholland Alkmaar, afdeling HOVO AlkmaarT.a.v. mevrouw D. Leijen, onderwijscoördinatorPostbus 4031800 AK AlkmaarT: 06-11449709E: damienne.leijen@Inholland.nlI: www.hovoalkmaar.nlBevestiging1. De cursist krijgt minimaal binnen 10 werkdagen (of zoveel eerder als mogelijk is) na ontvangst van zowel het aanmeldingsformulier als het cursusgeld het bericht, dat de cursist definitief is ingeschreven.2. Indien zich voor een cursus voldoende personen hebben aangemeld – criterium wordt steeds vastgesteld door het bestuur – krijgen alle ingeschrevenen bericht van het definitief doorgaan van de cursus. Dit bericht ontvangt de cursist minimaal 2 weken – of zo veel eerder als mogelijk is – voor het begin van de cursus. Tevens ontvangt de cursist overige informatie over de cursus.3. Indien er nadrukkelijk onvoldoende aanmeldingen binnen komen voor een cursus – en redelijkerwijs mag worden aangenomen dat dit zo blijft – schrapt de onderwijscoördinator – na overleg met dagelijks bestuur – de cursus en bericht dit onverwijld aan degenen, die zich reeds hebben ingeschreven. Deze cursisten ontvangen tevens bericht over welke cursussen zeker doorgaan.4. Indien het twijfelachtig is of de gestelde norm gehaald wordt en het onzeker is of de cursus doorgaat, dan bericht de onderwijscoördinator dit uiterlijk 2 weken voor de start van de cursus aan de betrokkenen. De cursist kan dan alvast een alternatieve keuze bekend maken voor een zekere cursus.5. Uiterlijk twee weken voor de start hebben alle cursisten bericht ontvangen over het al of niet doorgaan van hun cursus.BetalingU ontvangt na de inschrijving tezamen met de bevestiging van inschrijving een factuur. Betaling vindt plaatsdoor overmaking van het cursusgeld op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Als u via RabobankAlkmaar e.o. betaalt, dan ontvangt u 10 % korting op het cursusgeld, mits u dit op het inschrijfformulier hebtaangegeven.WachtlijstAls u niet geplaatst kunt worden in het programma van uw keuze, wordt u automatisch op de wachtlijstgeplaatst en ingeschreven voor uw alternatieve keuze. Het is daarom wenselijk om op het inschrijfformuliereen alternatieve keuze op te geven. Plaatsing op de wachtlijst betekent dat u bij herhaling van de cursus ineen nieuw studiejaar voorrang heeft bij inschrijving. Mocht er een plaats vrijkomen, dan wordt u benaderddoor het HOVO-bureau met de vraag of u alsnog aan het programma van uw eerste keuze wilt deelnemen.Uw inschrijving voor uw alternatieve keuze kan dan desgewenst komen te vervallen.Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 28
 29. 29. KlachtenregelingUiteraard kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de diensten die HOVO Alkmaar aanbiedt. HOVOAlkmaar verneemt dit graag van u, ten einde de kwaliteit van de dienst te verbeteren. U kunt hiervoor viadamienne.leijen@Inholland.nl schriftelijk of mondeling via 06-11449709 een klacht indienen bij deonderwijscoördinator.Literatuur, readers, syllabiHOVO-cursisten dienen zelf de verplichte literatuur aan te schaffen. Readers en syllabi zijn doorgaansverplicht en worden door de docent tegen kostprijs verstrekt. HOVO Alkmaar streeft naar een kostenlimietvoor aan te schaffen studiemateriaal van € 30,-.Leden van de Bibliotheek KennemerwaardAanvullende literatuur is te krijgen in de vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard. U kunt ook viawww.bibliotheekkennemerwaard.nl naar de catalogus en hier materialen reserveren. Als u ingeschreven bentals lener van een Noord-Hollandse bibliotheek, kunt u in die bibliotheek gratis een Bibliotheekpaspoort krijgen.Op vertoon van dit paspoort kunt u zich laten inschrijven in een andere bibliotheek in Noord-Holland. Uontvangt dan gratis een lenerspas voor gebruik in de desbetreffende bibliotheek.KopGroep BibliothekenKopGroep Bibliotheken is een openbare bibliotheekorganisatie met 14 vestigingen in de Kop van Noord-Holland. Naast de reguliere dienstverlening organiseert KopGroep Bibliotheken een breed scala aanactiviteiten voor de diverse doelgroepen. Het aanbod voor volwassenen is zeer uitgebreid en divers, variërendvan literaire lezingen tot informatieve lezingen, debatten, cursussen en workshops. De leden van KopGroepbibliotheken kunnen gratis materialen aanvragen en reserveren op www.kopgroepbibliotheken.nl.7. Annuleringsvoorwaarden1. Annulering van deelname aan een programma door een deelnemer is alleen mogelijk via schriftelijke opzegging bij het secretariaat van HOVO Alkmaar. De schriftelijke opzegging dient uiterlijk twee weken voor aanvang van het programma door het secretariaat van HOVO Alkmaar te zijn ontvangen. Opzeggen kan zowel per brief als via e-mail (info@hovoalkmaar.nl).2. Bij annulering is cursist de volgende kosten verschuldigd:  tot datum van bevestiging van deelname 0% van de cursusprijs;  daarna 25 % van de cursusprijs bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus;  daarna 50 % van de cursusprijs bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de cursus;  daarna tot aanvang van de cursus 100 % van de cursusprijs. Met aantal dagen tussen de aanvang van cursus en de annulering wordt bedoeld het aantal kalenderdagen. Het aantal dagen wordt berekend vanaf de datum van ontvangst van de annulering door HOVO Alkmaar.3. Indien het aantal aanmeldingen voor een cursus onvoldoende is, behoudt HOVO Alkmaar zich het recht voor de cursus te annuleren. HOVO Alkmaar informeert cursisten hieromtrent zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus. In geval van annulering worden reeds betaalde cursusgelden volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd.4. HOVO Alkmaar is gerechtigd van een programma af te wijken, indien redelijkerwijs van haar niet gevergd kan worden dat zij het programma onverkort uitvoert zoals aangekondigd.5. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het betaalde cursus/lezinggeld vindt plaats indien het programma wegens bijzondere omstandigheden niet doorgaat.Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 29
 30. 30. 6. Als een docent verhinderd is, zal HOVO Alkmaar een vervangende cursusdag organiseren.7. Als een cursist verhinderd is, wordt geen geld gerestitueerd.8. De cursist kan de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden gedurende zeven werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst. Indien hij van deze mogelijkheid gebruik wil maken, dient hij dit schriftelijk te melden op een wijze zoals aangegeven op de website van HOVO Alkmaar. Deze mogelijkheid bestaat niet meer als het onderwijs reeds is begonnen.8. Overige faciliteitenRegeling minder draagkrachtigenBent u minder draagkrachtig? Ook voor u biedt HOVO Alkmaar mogelijkheden. Dankzij het Steunfonds van deStichting HOVO Alkmaar heeft u mogelijk recht op korting.Dankzij bijdragen uit het Steunfonds van de Stichting HOVO Alkmaar is het mogelijk op de prijzen vancursussen en lezingencycli een van het inkomen afhankelijke korting toe te passen. Het beleid op dit puntwordt bepaald door het bestuur van de Stichting HOVO Alkmaar. De administratieve verwerking verloopt ookvia het bestuur. Bij een bruto gezinsinkomen per jaar: lager dan of gelijk aan € 14.741 bedraagt de korting respectievelijk € 30 voor een cursus van 10 weken, € 25 voor een cursus van 8 weken, € 20 voor een cursus van 6 weken en € 15 voor een cursus van 4 weken.Per semester wordt voor ten hoogste één cursus per cursist korting verstrekt.U kunt de reductie schriftelijk aanvragen bij het bureau van HOVO Alkmaar of via de e-mail:info@hovoalkmaar.nlVrijwillige bijdrage Steunfonds HOVO AlkmaarDeze vrijwillige bijdrage komt ten goede aan het Steunfonds van de Stichting HOVO Alkmaar. U kunt op hetinschrijfformulier aangeven of u deze vrijwillige extra bijdrage van € 25,- per cursus wilt betalen. Uw bijdragewordt dan bij het cursusgeld opgeteld. Het Steunfonds van de Stichting HOVO Alkmaar wordt beheerd doorhet bestuur van de Stichting HOVO Alkmaar.Ambassadeurs van HOVO AlkmaarHet is mogelijk om u aan te melden als Ambassadeur van HOVO Alkmaar. U kunt dan op vrijwillige basis – opverzoek van het bestuur – gevraagd worden voor promotionele of organisatorische activiteiten van HOVOAlkmaar. U kunt dit aangeven via de website www.hovoalkmaar.nl of via het inschrijfformulier.9. Faciliteiten op de Hogeschool Inholland AlkmaarBibliotheek (begane grond gebouw A)De bibliotheek beschikt over een grote collectie studieboeken, muziekcd’s en tijdschriften. U kunt deze oplocatie kosteloos inzien. Voor het lenen van studieboeken e.d. kan er voor een bedrag van € 25,- een pasworden aangevraagd.Eetgelegenheid (begane grond gebouw L)Hogeschool Inholland Alkmaar beschikt over een kantine in de L-vleugel waar tegen betaling gegeten kanworden. Ook is er in de diverse gebouwen op elke verdieping een koffieautomaat aanwezig. Voor koffie en/ofthee dient met chipknip betaald te worden.Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 30
 31. 31. Geld (1e verdieping gebouw A) eOplaadmogelijkheid voor chipknip op de 1 verdieping van het A-gebouw.ToegankelijkheidGebouwen zijn toegankelijk voor personen die minder goed ter been zijn of gebruik maken van een rolstoel ofrollator. De lift van het A-gebouw is gesitueerd tegenover de centrale receptie. In het C-gebouw bevindt de liftzich aan de linkerkant van het gebouw. In het B-gebouw is er alleen een goederenlift.ParkerenHogeschool Inholland Alkmaar beschikt over een eigen parkeerterrein. Voor het parkeren hoeft geenvergoeding betaald te worden. Ook zijn er parkeerfaciliteiten bij het belastingkantoor aan de Robonsboswegwaarvan gebruik gemaakt kan worden. Hogeschool Inholland beschikt over een royale overdekte onbewaaktefietsenstalling.Openbaar vervoerHogeschool Inholland Alkmaar is vanaf Alkmaar Station het best te bereiken met bus 6 of 360 richting Bergen.De halte is naast het gebouw van Hogeschool Inholland Alkmaar.Plattegrond10. Stichting HOVO AlkmaarContactOpeningstijdenHOVO Alkmaar is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Het bureau van HOVOAlkmaar is gevestigd in het A-gebouw op de eerste verdieping, kamer A-153.MedewerkerMevrouw D.C. Leijen, onderwijscoördinatorBezoekadresHogeschool Inholland Alkmaar, Bergerweg 200, 1817 MN AlkmaarStudiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 31
 32. 32. PostHogeschool Inholland Alkmaar afd. HOVO AlkmaarT.a.v. mevrouw D. Leijen, onderwijscoördinatorPostbus 4031800 AK AlkmaarTelefoon E-mail06-11 449 709 info@hovoalkmaar.nlFax Web072- 518 36 34 www.hovoalkmaar.nlBestuur Stichting HOVO AlkmaarDrs. P.P. M. Schilte, voorzitterMevr. drs. M. Klaver, secretarisProf. Dr. P. Vijn, penningmeester en vice-voorzitterMr. C.H.P. de BoerMevr. drs. K. van BroekhuizenDr. G.A. KoolMevr. mr. K.J. SlumpProgrammaraad Stichting HOVO AlkmaarDr. P. Bartels, voorzitterProf. dr. G.E. BooijMevr. drs. A. KalisMevr. drs. M. KlaverDr. H.J. KuipersMevr. D.C. LeijenDr. E. ZwijnenbergHOVO-NederlandHOVO-Nederland is de landelijke vereniging van alle HOVO-instellingen en heeft tot doel de ondersteuningvan die HOVO-instellingen om het hoger onderwijs aan vijftigplussers in Nederland te bevorderen.Voor informatie over alle HOVO-instellingen in Nederland:HOVO-NederlandPostbus 1061, 2302 BB LeidenTelefoon: 071-527 52 03E-mail: info@hovo-nederland.orgWeb: www.hovo-nederland.orgSponsoren en samenwerkingsverbandenDe activiteiten van HOVO Alkmaar worden mogelijk gemaakt dankzij de volgende sponsoren:  Rabobank Alkmaar e.o.  Gemeente AlkmaarEn in samenwerking met:  Hogeschool Inholland  Inholland Academy  Bibliotheek Kennemerwaard  KopGroep BibliothekenStudiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 32
 33. 33. ACTIE: 10 % korting op de cursusprijs voor HOVO Alkmaar leden van de Rabobank Alkmaar e.o. Hoger Onderwijs Voor Ouderen Aanmeldingsformulier mei 2012 – oktober 2012 HOVO-Alkmaar, Antwoordnummer 512, 1800 VB Alkmaar of Bergerweg 200, 1817 MN Alkmaar. Via de website www.hovoalkmaar.nl kunt u het aanmeldingsformulier digitaal invullen en verzenden. Gegevens cursist voorletters . . . . . . . . . . . geboortedatum . . . . . . . . .. . . . . . . . . . m / v achternaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . straat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . postcode . . . . . . . . . . . . .woonplaats . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefoonnummer . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bankrekeningnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . naam rekeninghouder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lid rabobank…….ja/nee……………………………………………………… datum . . . . . . . . . . . . . . . handtekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ik meld mij via dit formulier aan voor de cursus(sen) die ik hieronder heb aangekruist. Ik ontvang een bevestiging van inschrijving tezamen met een factuur. Ik ben bekend met en ga akkoord met de annuleringsvoorwaarden en de voorwaarden als vermeld in de brochure.  Amerikaanse Verkiezingen € 180,-  Geschiedenis Jazz € 200,-  Kunstgeschiedenis € 200,-  Duinen en Mensen veldcolleges € 80,-  Meesters der Moderne Kunst € 200,-  Duinen en Mensen hoorcolleges € 160,-  Filosofie; Ik en de Ander € 200,-  Duinen en Mensen totaal € 225,-  Filosofische gesprekken+colleges € 240,-  Griekse klassiekers € 200,-  Luistercursus Gespitste Oren € 200,-  Hemelse Wetten € 240,-  Alkmaar, West-Friese stad € 160,-  Bio-Organische Chemie € 180,-  Ik maak tevens de vrijwillige bijdrage van € 25,- t.b.v. het steunfonds over.  Ik woon graag de introductielezing op maandag 24 september 2012 bij. alternatieve keuze Het is mogelijk dat u niet geplaatst kunt worden in bovenstaande cursus, omdat deze vol is. U kunt hieronder een alternatieve keuze opgeven, waarvoor wij u (pas als uw eerste keuze vol is en er plaats is in uw alternatieve keuze) dan inschrijven. Als u geen alternatieve keuze wilt maken, vul dan ‘geen’ in. code . . . . . . . . . . . . cursusnaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ik ben thans niet in de gelegenheid om mij in te schrijven, maar wel geïnteresseerd in HOVO Alkmaar en haar activiteiten. Graag ontvang ik de brochure van het komende semester.  Ik geef mij op als Ambassadeur van HOVO en ben bereid vrijwilligerswerk te doen. Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 33
 34. 34. Inholland Alkmaar / HOVO Alkmaar T.a.v. mevrouw D.C. Leijen Antwoordnummer 512 1800 VB AlkmaarStudiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 34
 35. 35. HOVO Alkmaar doorstuderen na je vijftigsteOnderwijs genietenHet verwerven van kennis en inzicht staat bij dit onderwijs centraal. Met andere woorden: ‘leren om het leren’,‘onderwijs genieten’ in de meest letterlijke zin van het woord, in dit geval op universitair-/ hbo-niveau.Op universitair-/hbo-niveauOnder ‘universitair-/hbo-onderwijs’ wordt niet alleen het overdragen van wetenschappelijke kennis verstaan,maar bovenal het ter discussie stellen van (eigen) standpunten en verklaringen op basis van geordend enkritisch denken.OpleidingsniveauHet merendeel van de cursisten heeft een universitaire of hbo-opleiding afgerond. De overigen hebben doorzelfstudie, werk- en levenservaring zich zodanig ontwikkeld, dat academisch onderwijs geen probleem is.Indien er bij een programma specifieke kennis wordt vereist, meestal leesvaardigheid in één of meerderevreemde talen, dan wordt dat aangegeven.Voor werkenden en niet-werkendenDe meeste van onze cursisten werken niet (meer), maar blijven met HOVO graag bij de les. Voor degenen die(nog wel) werken biedt HOVO het plezier van leren omdat het kan, niet omdat het moet.De enige eis:Een leeftijd van vijftig jaar of ouder.Bezoekadres PostHogeschool Inholland Alkmaar HOVO AlkmaarKamer A-153 T.a.v. mevrouw D. Leijen, onderwijscoördinatorBergerweg 200 Postbus 4031817 MN Alkmaar 1800 AK AlkmaarTelefoon E-mail06-11 449 709 info@hovoalkmaar.nlFax Web072- 518 36 34 www.hovoalkmaar.nlStudiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 35
 36. 36. Studiegids HOVO Alkmaar najaar 2012 36

×