07. systeem en regeltechniek

377 views

Published on

Post-hbo opleiding Systeem-en Regeltechniek van Inholland Academy

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

07. systeem en regeltechniek

  1. 1. Systeem- en Regeltechniek Bent u werkzaam in de techniek en hebt u in de dagelijkse praktijk te maken met geautomati- seerde processen en systemen? Wilt u leren hoe u daarbij de vastgelegde (technische) doelstellingen kunt behalen en verder optimaliseren? Of hoe u het effect van verstoringen kunt verminderen? De post-hbo opleiding Systeem- en Regeltechniek brengt u, naast de kunst van het modelleren, verificatie van het model bij! De opleiding De post-hbo opleiding Systeem- en Regeltechniek is bedoeld voor afgestudeerden in een technisch georiënteerde richting op academisch-, hbo- en/of mbo-niveau (met extra wiskunde en ervaring). Uw collega-deelnemers hebben een overeenkomstig denk- en ervaringsniveau en zijn professionals die zich in hun werkveld en werkzaamheden inhoude- lijk bezig houden met het optimaliseren van doelstellingen. Zij zijn o.a. werkzaam bij ingenieursbureaus of in de procestechniek, gezondheidstechniek, mechatronica, robotica, klimaattechniek, automatisering, domotica, ICT, lucht- en/of ruimtevaarttechniek. De volgende onderwerpen komen aan bod: Bijeenkomst 1 en 2 Bijeenkomst 11 en 12 Basisbegrippen in de systeem- en regeltech- Werken met polen en nulpunten, hogere orde niek, belang dynamica, terugkoppeling en systemen, voorstelling in het s-vlak, van s-vlak vooruitregeling, doelstellingen, optimaliseren, naar t-domein. lineaire en niet-lineaire systemen, tijdvariabele systemen, adapteren, modelvorming dynami- Bijeenkomst 13, 14 en 15 sche systemen, simuleren van processen en Poolbaanmethode voor teruggekoppelde verificatie, demo kettingbotsing. systemen en ontwerpregels. Bijeenkomst 3 en 4 Bijeenkomst 16, 17 en 18 Enige wiskundige basisbegrippen zoals Frequentieresponsie, meting, representatie in overbrengingsfuncties en blokschema’s, polaire- en Bode-diagrammen, van s-vlak naar eerste en tweede orde systemen, tijdvertra- frequentieresponsie en theorema van Nyquist ging, stapresponsies, demo Simulink. voor teruggekoppelde systemen. Bijeenkomst 5 en 6 Bijeenkomst 19 en 20 Ontwerpen van een regeling: storingsanalyse, PID-regelaars, instelregels van Ziegler en stabiliteit, gevoeligheid, sensoren en Nichols, interpretatie in s-vlak. actuatoren. Bijeenkomst 21, 22 en 23 Bijeenkomst 7, 8, 9 en 10 Digitale regelingen, digitaal versus analoog, Meetsensoren in technische regelsystemen regulateur- en servosystemen (mechatronica), (o.a. temperatuur, flow, niveau, positie), aan-uitsystemen. responsiesnelheid, reproduceerbaarheid, gevoeligheid, lineariteit, bussystemen, voorschriften en veiligheid ontwerpprocessen.
  2. 2. Systeem- en Regeltechniek 2 Bijeenkomst 24, 25, 26 en 27 Niet-lineaire systemen, fasevlakbeschrijving, beschrij- vende functiemethode, toestandsbeschrijving en Docenten matrixrepresentatie. De opleiding staat onder leiding van docenten met een grote staat van dienst: Prof. ir. G. Honderd (em), Dr. ir. J.B. Bijeenkomst 28, 29 en 30 Klaassens, Ir. J. T.M. Stroeken en Ing. B. Groen. Optimaliserende regelsystemen, heuvelklimmethoden, simulatie procesoptimalisatie. Bijeenkomst 31 en 32 Klankbordgroep Adapterende regelsystemen (m.n. model-referentie De opleiding wordt regelmatig geëvalueerd door een systemen) en demo’s. klankbordgroep. Deze groep bestaat uit afgevaardigden vanuit het werkveld en geeft gevraagd en ongevraagd Bijeenkomst 33, 34 en 35 feedback op de inhoud en kwaliteit van de opleiding. Intelligente regelingen, neurale netwerken, fuzzy control en beslissingsfuncties, toepassing in robotsystemen, case: stictie. Toetsing Bijeenkomst 36, 37, 38, 39, 40 en 41 Toetsing vindt plaats met behulp van portfoliovorming. Casestudies en uitgewerkte voorbeelden, simulatie Elk thema wordt afgesloten met een tussentoets of griepepidemie, voorraadsystemen, diverse bedrijfsbe- opdracht en daarnaast wordt cursisten gevraagd een zoeken en practicum Simulink. actuele casus vanuit de eigen praktijk in te brengen. De beoordeling van deze twee onderdelen (portfolio en opdracht) vormen samen het eindcijfer. Indien het Structuur portfolio en de opdracht beide met minimaal een 5,5 zijn beoordeeld en minimaal 39 van de 41 bijeenkomsten zijn De opleiding bestaat uit ca. 41 bijeenkomsten in de bijgewoond, ontvangt u een certificaat van Inholland avond van 3 uur. Er wordt gewerkt met interactieve Academy. werkcolleges en op onderdelen gebruik gemaakt van casuïstiek en opdrachten die aan de eigen praktijk zijn ontleend. Daarnaast staan er enkele bedrijfsbezoeken en gastsprekers op het programma. Literatuur Verplicht (wordt verstrekt): ‘Modern Control Systems’, Dorf & Bishop. Aanbevolen: ‘Systeemdenken’ door Rik Min en Wat leert u? ‘Systemen en hun besturing’, leereenheden van de OU. Na afloop van de opleiding Systeem- en Regeltechniek bent u op basis van verkregen kennis en inzichten in de (proces)control in staat om regelstrategieën te begrijpen Persoonlijk advies of meer informatie? en zo te ontwerpen dat u het maximale uit uw processen 072 518 35 98 / 010 439 99 99 en systemen haalt. academy@inholland.nl www.inhollandacademy.nl Resultaat/einddoel Na het succesvol afronden van de post-hbo opleiding ontvangt u een certificaat van Inholland Academy. Toelatingseisen Om toegelaten te worden tot de opleiding dient u als cursist te beschikken over een relevant hbo- of wo-diploma of als mbo-er een aantoonbaar hbo werk- en denkniveau te hebben. Cursisten worden uitsluitend toegelaten na een intakegesprek.
  3. 3. Systeem- en Regeltechniek 3 Type opleiding Niveau post-hbo Prijs € 7.495 (incl. literatuur en examenkosten) Studiebelasting ca. 400 uur incl. colleges Duur een jaar, ca. 41 bijeenkomsten van 18:30 - 21:30 uur Locatie, data Delft, woensdag 4 september 2013 Meer dan 250 studiemogelijkheden die werken! Inholland Academy ontwikkelt en organiseert kwalitatief hoogwaardig en praktijkgericht onderwijs voor werkende professionals. Voor u persoonlijk, maar ook als maatwerkprogramma voor uw team of organisatie. Door intensieve samenwerking met Hogeschool Inholland kunnen wij beschikken over 10 leslocaties in de Randstad en een keur aan ervaren docenten. Daarnaast zetten wij externe praktijkdeskundigen in. Wij realiseren ons onderwijsaanbod voor een redelijke prijs, zonder kostenverhogende franje. Cursisten waarderen onze aanpak gemiddeld met een 8,2. Daar zijn we trots op, maar het is ook een stimulans om het nog beter te doen. Inholland Academy Postbus 403 1800 AK  Alkmaar T +31(0)72 518 35 98 / T +31(0)10 439 99 99 F +31(0)72 518 35 89 www.inhollandacademy.nl

×