Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Un Hort EcolòGic Paula Peiró

3,153 views

Published on

Published in: Self Improvement, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Un Hort EcolòGic Paula Peiró

  1. 1. HORT ECOLÒGIC L’hort ecològic del col·legi Claver. Paula Peiró 6è de Primària
  2. 2. INTRODUCCIÓ A L’AGRICULTURA ECOLÒGICA <ul><li>Què és l’horticultura ecològica? </li></ul><ul><li>És una pràctica agrícola que no preveu l’ús de productes químics de síntesi, com per exemple els fertilitzants, pesticides i fitohormones. </li></ul>
  3. 3. ELS SIGNIFICATSDE LES PARAULES: fertilitzants, pesticides i fitohormones. • fertilitzants químics els compostos que serveixen de nutrients a les plantes. • pesticides els productes que s’utilitzen per combatre les plagues i malalties de les plantes • fitohormones les substàncies que acceleren processos com la floració, el creixement, l’arrelament o la caiguda de les fulles • afavorir les interrelacions entre els diferents elements – vius i no vius- que configuren l’ecosistema de l’hort
  4. 4. • mantenir una productivitat continuada del sòl (la terra no s’esgota). • nodrir de manera constant i equilibrada les plantes. • no deteriorar l’entorn ni introduir substàncies nocives per als vegetals, que podrien passar a les persones. • protegir la salut de les persones. • afavorir la diversitat d’espècies (biodiversitat) en els cultius, en les plantes acompanyants (protectores i útils ) i en la fauna. PER ACONSEGUIR UN HORT ECOLÒGIC CAL:
  5. 5. LA TERRA <ul><li>La terra ès un medi amb organismes i microorganismes. </li></ul><ul><li>També Necessita aigua, aire i aportacions orgàniques. Cal que aporti els nutrients (sals minerals) que necessiten les plantes d’una manera continuada equilibrada i en quantitat suficien. </li></ul>

×